fbpx

Sopiva – henkilökohtaisen budjetoinnin hanke

Selkokielitunnus | Etelä-Savon sote-uudistus

Henkilökohtainen budjetointi

Henkilökohtainen budjetointi tarkoittaa sitä, että vammaiselle ihmiselle tehdään oma avun ja tuen suunnitelma. Siihen kirjoitetaan, millaisia palveluja hän tarvitsee ja millä tavalla ne järjestetään. Suunnitelmassa tärkein on vammainen ihminen itse. Siksi hän on mukana suunnittelemassa, valitsemassa ja järjestämässä palveluja, joita juuri hän tarvitsee.

Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke

Hankkeen tarkoitus on arvioida, miten henkilökohtainen budjetointi sopii ihmisille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisen ihmisen

 • Itsemääräämisoikeutta eli sitä, että hänellä on oikeus määrätä itseensä liittyvissä asioissa
 • Osallisuutta eli sitä, että hän on mukana ja saa vaikuttaa päätöksiin
 • Valinnanmahdollisuuksia palveluissa siten, että erilaisiin tarpeisiin on apua ja tukea aina tarjolla.

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtainen budjetoinnin hanke

Sopiva -hankkeessa on kaksi osaa:

 1. Alueellinen yhteiskehittäminen Etelä-Savossa
 2. Valtakunnallinen yhteiskehittäminen koko Suomessa

Hankkeessa tehdään alueellista työtä Etelä-Savossa. Lisäksi hankkeessa kehitetään valtakunnallisesti koko Suomeen yhteiset henkilökohtaisen budjetoinnin periaatteet ja toimintatavat eli yhteiset ohjeet. Hankkeessa myös arvioidaan, tarvitseeko lakiin tehdä muutoksia. Hankkeessa on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eli THL.

Sopiva-hankkeessa kehitetään henkilökohtaisen budjetoinnin malli,

 • joka vastaa Etelä-Savon alueen ja sen asukkaiden tarpeisiin
 • jonka vaikutuksia ja kustannuksia voidaan tehokkaasti seurata sekä arvioida
 • joka on joustava
 • jonka kustannukset ovat sopivat
 • jota voi myöhemmin kehittää lisää

Lisäksi hankkeessa:

 • Kehitetään asiakastyötä ja jaetaan työtehtäviä henkilökohtaiseen budjetointiin sopiviksi
 • Luodaan Etelä-Savon alueelle yhteistyöverkostoja eri toimijoiden kesken. Heille tehdään yhteinen malli, jonka mukaan he yhteistyössä tarjoavat ja kehittävät palveluja. Tällä tavoin varmistetaan osaaminen henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämiseksi ja saadaan kaikki osallisiksi toimintaan
 • Tuotetaan tietoa
 • Yhdistetään alueellinen kehittämistyö osaksi valtakunnallista koko Suomen henkilökohtaisen budjetoinnin kehitystyötä

Sopiva -hankkeessa ovat mukana

Tärkeimmät tekijät hankkeessa ovat Essote ja Vaalijala. Lisäksi mukana hankkeessa ovat myös:

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS)
 • Henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunta
 • Diakonia-Ammattikorkeakoulu (DIAK)
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Kukunori ry
 • Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry
 • Etelä-Savon CP-yhdistys ry
 • Yhdenvertainen Etelä-Savo ry

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke sai rahallista avustusta valtiolta 536 000 euroa vammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun. Essoten ja Vaalijalan omavastuuosuus on yhteensä 134 000 euroa. Hankkeen kokonaiskulut ovat 670 000 euroa.

Hanke toteutetaan vuosina 2020-2021. Hankkeen toteutumisesta vastaa hankepäällikkö Niina Helminen.

Voit tutustua Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen THL:n sivuilla. Sivusto ei ole selkokielinen.

Lue Diakin aiheeseen liittyvä artikkeli täältä: https://dialogi.diak.fi/2021/07/19/kustannusten-ja-vaikutusten-arviointi-vammaispalvelujen-henkilokohtaisessa-budjetoinnissa/

Hankkeessa työskentelevät:

Niina Helminen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Helminen

Hankepäällikkö
044 794 4002
niina.helminen@essote.fi
Pia Martikainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Pia Martikainen

Hankekoordinaattori
040 359 7937
pia.martikainen@etela-savo.fi
Heidi Laurila | Henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Heidi Laurila

Hankesuunnittelija
040 481 6067
heidi.laurila@vaalijala.fi
Johanna Huhtala henkilökuva

Johanna Huhtala

Hankekoordinaattori
040 359 9828
johanna.huhtala@etela-savo.fi
Nina Lukkarinen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Nina Lukkarinen

Vastaava sosiaalityöntekijä
044 351 2552
nina.lukkarinen@essote.fi

Sari Levoska

Palveluohjaaja
040 656 7372
sari.levoska@etela-savo.fi

Seuraa Sopiva-hanketta sosiaalisessa mediassa

Etelä-Savon sote-uudistus Facebook

Etelä-Savon sote-uudistus YouTube

Sopiva-hankkeen esittelyvideo YouTube

Tuettu päätöksenteko YouTube

Sopiva elämä YouTube

Aiheeseen liittyviä artikkeleja

Artikkelit eivät ole selkokielisiä.