Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa

Hanke rakentaa toimintamalleja, miten maakunnan nuorten ääni ja kaikenlaiset nuoret saadaan mukaan maakunnalliseen päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen. Hankkeeseen on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus ja sitä hallinnoi Nuorten Keski-Suomi ry. Etelä-Savo on mukana yhtenä pilottimaakuntana, meillä nuorten vaikuttamisen vahvistaminen on osa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn työtä.

Maakunnallisen nuorisovaltuustotoiminnan käynnistämisen lisäksi varmistamme nuorten äänen kuulemisen ja osallisuuden maakuntahallinnon uudistuksessa. Pilottimaakunnissa luodaan maakunnallista nuorisovaltuustotoimintaa täydentäviä toimintamalleja, joita voidaan ottaa käyttöön koko maassa. Ennen kaikkea haluamme luoda positiivisen perustan nuorten vaikuttamistoiminnalle.

Kokeilemme Etelä-Savossa nuorten vaikuttajatoimintaa. Nuoret kokoontuvat noin kerran kuukaudessa ennalta sovitun teeman ympärille. Mukaan voi tulla hetkeksi tai viipyä pidemmän tovin. Tapaamisiin voi tulla perinteiseen tapaan paikalle tai kertoa ajatuksista muulla tavoin sähköisesti. Tärkeintä on halu saada nuorten ääntä vahvemmin esille maakunnassa. Laita WhatsApp-viestiä hankekoordinaattori Saara Hanhelalle (040 3597230) ja pääset mukaan WhatsApp-ryhmään.

https://www.facebook.com/nuortenaanimaakunnissa/
https://www.facebook.com/lapees/

Eeva Mäntylä
Projektikehittäjä
Nuorten ääni uudessa maakuntahallinnossa -hanke
Nuorten Keski-Suomi ry
eeva.mantyla@nuortenkeskisuomi.fi
044 0124608

Katja Saukkonen
Muutosagentti
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Etelä-Savo
katja.saukkonen@essote.fi
044 3516616

Saara Hanhela
Hankekoordinaattori
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE Etelä-Savo
saara.hanhela@essote.fi
040 3597230

Etelä-Savon nuorten terveisiä päättäjille

Katso video: https://splice.gopro.com/v?id=qYJgz5