Mitä järjestökentällä tapahtuu?

Tälle sivustolle keräämme muistioita ja tiedotteita maakuntauudistuksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan.

Järjestöneuvottelukuntaa esitetään Etelä-Savoon

Valtakunnallinen Järjestö 2.0 ohjelma vahvistaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen asemaa maakunta- ja sote-uudistuksessa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena. Yksi yhdistysten asemaa edistävä tekijä on maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan perustaminen maakuntahallintoon.

Useissa Suomen maakunnissa on jo olemassa järjestöjen yhteinen edustuksellinen yhteistyöelin ja osaan maakuntia se on valmisteilla. Etelä-Savossa järjestöneuvottelukunnan suunnittelutyöhön ovat osallistuneet sote-järjestöjen yhteistyöjärjestöt Mikkelistä, Pieksämäeltä ja Savonlinnasta sekä muita maakunnallisia järjestötoimijoita.

Etelä-Savon järjestöneuvottelukunta muodostetaan hyvinvointialojen yhdistyksistä siten, että se on mahdollisimman monialainen ja alueellisesti kattava. Sen tehtävänä tulee olemaan ensi vaiheessa maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun osallistuminen ja vaikuttaminen. Lisäksi tarkoituksena on laaja-alaisesti edistää osallisuutta, kumppanuutta ja verkostoyhteistyötä.

Valmistelut järjestöneuvottelukunnan saamiseksi Etelä-Savoon on tehty ja maakuntaliiton päätöstä  odotetaan. Järjestöneuvottelukunnan jäsenten haku käynnistyy pian tämä jälkeen.

  • Julkaistu 07.01.2019