Mitä järjestökentällä tapahtuu?

Tälle sivustolle keräämme muistioita ja tiedotteita maakuntauudistuksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan.

Ohjausryhmän kokous Juvalla 25.9.18

Järjestöt Etelä-Savo – yhdessä uutta -hankkeen ohjausryhmä kokoontui vuoden neljänteen tapaamiseensa Juvan Partalan Kuninkaankartanoon 25.9.2018. Puheenjohtajana toimi SOSTERIn kehittämispäällikkö Maijaterttu Tiainen.

Asialistalla oli hankkeessa tapahtuvia asioita. Hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström kertoi hankkeen hallinnoinnin siirtyvän SOSTE ry:ltä Esterylle ensi vuoden alusta. Tämä ei aiheuta muutoksia hankkeen toimintaan tai etenemiseen.

Järjestökyselyn tulokset ovat valmiit ja niitä on jaettu kohde- ja sidosryhmille, esim. jokaiseen kuntaan. Merkittävä osa järjestökyselyn antia oli eteläsavolaisten yhdistysten yhteystietojen saaminen. Kyselystä saatiin tärkeää tietoa mm. yhdistysten toimintaedellytyksistä, näkemyksiä yhteisestä maakuntaportaalista ja maakunnallisesta järjestöneuvottelukunnasta.

  • Järjestökyselyn kuntakohtaisia taulukoita voi hyödyntää STEAn avustushakemuksia laadittaessa, totesi Esteryn toiminnanjohtaja Annastiina Vesterinen.

Järjestöstrategiatyöpajojen pitäminen kunnissa etenee, loka-marraskuun aikana pidetään seitsemän kunnan työpajat. Järjestöstrategia pyritään nivomaan osaksi uuden maakunnan strategiaa. Työpajoissa yhdistysaktiivit tuovat esille tahtotilansa tulevaisuuden kuvasta. Työpajojen yhteenvetotilaisuus järjestetään 31.1.2019 Juvalla.

Kasvupalveluiden Etelä-Savon Soteuttamo 2.0 järjestetään Juvalla 20.11.2018 Elyn ja Etelä-Savon yrittäjät ry:n toimiessa vetovastuussa.

Kuvassa: Annastiina Vesterinen, Estery, Sirpa Kolistaja, Kolomonen ry, Tuula Narvola, Soste ry, Anja Manninen, Paiste ry ja Maijaterttu Tiainen, Sosteri.

Lisätietoja antavat:

hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström puh. 044 770 0491, anita.hahl-weckstrom@soste.fi hankekoordinaattori Tuula Narvola puh. 044 340 1817, tuula.narvola@soste.fi

  • Julkaistu 09.11.2018