Uudistuksen valmistelu perustuu laajaan osallisuuteen

Maakunta- ja sote-uudistusta on Etelä-Savossa valmisteltu yhtenä kokonaisuutena jo keväästä 2016 lähtien.

Maakunta- ja sote-uudistusta on Etelä-Savossa valmisteltu yhtenä kokonaisuutena jo keväästä 2016 lähtien. Valmistelun ytimessä oli aluksi esivalmistelun johtoryhmä, jossa olivat mukana kaikki uuteen maakuntaan siirtyvät organisaatiot sekä maakunnan kaupunkien ja kuntien edustajat. 

Vuonna 2017 lakien voimaantuloon varauduttiin perustamalla laajennettu johtoryhmä, jonka kokoonpano sovittiin vastaamaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) kokoonpanoa.

Uudistuksen voimaantulon edelleen lykkääntyessä laajennettu johtoryhmä on jatkanut työtään uudistuksen valmistelun keskeisenä toimielimenä, joka käsittelee kaikki tärkeimmät uudistukseen liittyvät asiat.

Uudistuksen etenemistä on tuettu tehokkaalla ja ajantasaisella viestinnällä. Valmistelutyöstä on kerrottu avoimesti ja nopeasti muun muassa uudistuksen omilla verkkosivuilla www.etela-savo.fi.

Uudistuksen toimielinten kokousten tiedotteet julkistetaan välittömästi kokousten jälkeen, jolloin jokaisella on halutessaan mahdollisuus seurata uudistuksen valmistelua ja sen etenemistä.

Kaikkien mukana olevien organisaatioiden henkilöstölle on vuoden 2017 alusta lähtien järjestetty yhteisiä henkilöstöinfoja, joissa on kerrottu uudistuksen ajankohtaisesta tilanteesta. Näitä infoja on kehitetty webinaareiksi niin, että niissä käydään on-line-keskustelua henkilöstön esiin nostamista kysymyksistä.

Uudistuksen valmistelu on perustunut maakunnan eri toimijoiden laajaan osallisuuteen.

Alusta alkaen toimineen ohjausryhmän tehtävänä on toimia poliittisen vuorovaikutuksen, linjausten ja päätöksenteon areenana. Sen tehtävä ja rooli valmistelussa on antaa palautetta käytännön työskentelyyn.

Ohjausryhmässä on edustettuna sidosryhmiä, yhdistyviä organisaatioita, kuntia ja henkilöstöjärjestöjä, ja se kokoontuu alkuvaiheessa noin neljännesvuosittain.

Osallisuuteen kuuluvat myös säännölliset keskustelut henkilöstöryhmien, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Uuden maakunnan osallisuusohjelman valmistelu on parhaillaan käynnissä.

Valmisteluryhmien ja eri sidosryhmien välisellä yhteistyöllä on varmistettu se, ettei uuden maakunnan tehtäviä valmistella toisistaan irrallaan. Maakunnan kaikki tehtävät ovat muodostaneet siten heti alusta asti eheän kokonaisuuden.

Pentti Mäkinen
muutosjohtaja

Kolumni on julkaistu ensimmäisen kerran alueuudistus.fi-sivuilla 5.11.2018.

  • 15.11.2018