fbpx

Etelä-Savon sote-uudistus

Yhteisyydellä on kasvonsa

Ja tuhannet osaavat kädet, jotka turvaavat arkemme nyt ja tulevaisuudessa.

MIKÄ ON SOTE-UUDISTUS?

Sote on lyhenne sanoista sosiaali- ja terveyshuolto.

Suomessa tehdään muutoksia ja siksi tulee uusia tapoja palvella ihmisiä. Muutokset liittyvät sosiaali- ja terveyspalveluihin, joita ovat esimerkiksi hammaslääkärillä käynti, perheiden tukipalvelut ja sairaalahoito. Uudistus koskee myös pelastustoimea eli pelastuslaitoksia.

MIKSI SOTE-UUDISTUS TEHDÄÄN?

Uudistus tehdään, koska kaikille ihmisille halutaan samanlainen mahdollisuus saada
palveluja. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Mäntyharjulla asuva ihminen saa yhtä nopeasti palvelua kuin Mikkelissä asuva.

Uudistuksen tavoitteena on rakentaa jokaiselle hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveyskeskukset eli sote-keskukset, jotka palvelevat kaikkia hyvinvointialueen asukkaita tasapuolisesti. Sote-keskuksessa ihmisiä palvelevat eri alojen ammattilaiset, esimerkiksi lääkärit, terapeutit ja hoitajat. Ammattilaiset tekevät työtä yhteistyössä asiakaslähtöisesti eli asiakkaan tarpeet otetaan huomioon.

Sote-uudistus tehdään myös siksi, koska Suomen valtion tarvitsee säästää rahaa.

MILLOIN?

Uusien sote-palvelujen tavoitteena on aloittaa toiminta Etelä-Savossa 1.1.2023.
Uudistuksen valmisteluryhmä aloitti työt kesällä 2020. Tältä sivustolta saa uusimman
tiedon sote-uudistuksesta Etelä-Savossa. Tätä kautta Etelä-Savon hyvinvointialueella asuvat
ihmiset voivat osallistua sote-uudistuksen valmistelutyöhön.

Tuleviin muutoksiin voit tutustua lisää sote-uudistuksen verkkosivuilta. Sivut eivät ole selkokieliset.

Lue kaikki uutisetUutiset eivät ole selkokielellä

Etelä-Savon sote-uudistus

Palvelusi jatkuvat, mutta niihin tulee muutoksia.

Mikä sote-uudistuksessa muuttuu?

Sote-uudistuksessa parannetaan palveluja, joita tarjotaan ihmisille. Tällä hetkellä kunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustehtävät. Uudistuksen jälkeen hyvinvointialueet järjestävät palvelut.

Hyvinvointialue on iso alue, johon kuuluu monia kuntia, kaupunkeja ja kuntayhtymiä.

Etelä-Savon hyvinvointialueeseen kuuluvat esimerkiksi Mikkeli ja Pieksämäki.

Etelä-Savon sote-uudistuksen tekemisessä
ovat mukana

Asiakkaat
Hyvinvointialueella asuvat ihmiset
Sosiaali- ja terveyspalvelujen työntekijät
Yrittäjät
Kolmas sektori eli esimerkiksi yhdistykset ja säätiöt

Sote-uudistuksen valmistelusta Etelä-Savossa vastaavat

› Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
› Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
› Pieksämäen kaupunki
› Vaalijalan kuntayhtymä
› Etelä-Savon pelastuslaitos

Sami Sipilä
Muutosjohtaja
sami.sipila@etela-savo.fi
044 7700 577

Uudistus tehdään yhdessä ja tasapuolisesti

Etelä-Savon sote-uudistus tehdään hyvinvointialueen yhteisessä muutosohjelmassa. Siinä on kaksi osaa: tulevaisuuden sote-keskus ja rakenneuudistus.

Eri alojen ammattilaiset työskentelevät ja tekevät yhteistyötä tulevaisuuden sotekeskuksessa. Siellä palvellaan kaikkia maakunnan asukkaita tasapuolisesti.

Muutosohjelman tavoitteena on luoda uusi hyvinvointialue, joka kehittyy ja joka tarjoaa
sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut kaikille ihmisille tasapuolisesti.

Muutosohjelma tehdään yhdessä kaikkien eteläsavolaisten ihmisten kanssa. Heillä on
paras tieto palvelujen kehittämistarpeista eli siitä, mikä palveluissa on hyvää ja mikä on
huonoa. Etelä-savolaiset tuntevat parhaiten palvelut eri puolilla hyvinvointialuetta.

TEHDÄÄN YHTEISTYÖTÄ

Etelä-Savon sote-uudistuksen suunnitteluun otetaan mukaan paljon eri alojen osaajia. Uudistuksen tärkein työ tehdään kentällä eli arkielämässä, johon kuuluvat sosiaali-, terveys- ja pelastusammattilaiset sekä asiakkaat ja potilaat.

Uudistuksen valmisteluissa tärkeintä on muistaa, että työ tehdään ihmiseltä ihmiselle. Jokaiseen erilaiseen palveluun osallistuu eteläsavolaisia ihmisiä. Kaikki palveluun osallistuvat työntekijät ja asiakkaat ovat osa hyvinvointia.

Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus
Kuvituskuva henkilöstä | Etelä-Savon sote-uudistus

Miten Sinä kehittäisit sote- ja pelastuspalveluja Etelä-Savossa?

Jätä ideasi, ajatuksesi, kysymyksesi, kokemuksesi tai kehitysehdoksesi tässä suoraan uudistustiimille. Me vastaamme!

Lue vastauksia täältä: Usein kysytyt kysymykset

Osallistu ja vaikuta

Millä seuraavista tavoista asioisit mieluiten sote-ammattilaisen kanssa (jos mahdollista hoidettava asia huomioiden) tulevaisuuden sote-keskuksessa?

Usein kysytyt kysymykset

MIKSI SOTE-UUDISTUS TARVITAAN?

Tarvitaan vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti.

Lue lisää

MITÄ SOTE-UUDISTUKSESSA TEHDÄÄN?

Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua.

Lue lisää

MITÄ PALVELUJA SOTE-UUDISTUS KOSKEE?

Sote-uudistuksessa painopiste on julkisten palvelujen kehittämisessä. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat palveluja, jotka valtio ja kunnat rahoittavat verovaroilla.

Lue lisää

MITEN TURVATAAN ALUEELLISESTI TASAVERTAISET PALVELUT?

Jokainen hyvinvointialue suunnittelee toimintamallit sekä lähipalvelupisteet, sähköiset palvelut ja hyvinvointialueella mahdollisesti keskitettävät palvelut vastaamaan väestön tarpeita siten, että perustason palveluiden esteetön saatavuus ja saavutettavuus varmistetaan.

Lue lisää

MITÄ TARKOITTAA RAKENNEUUDISTUS?

Sote-uudistuksessa luodaan uusi hallinnollinen rakenne tukemaan palvelujen järjestämistä. Sote-uudistuksessa on tarkoitus perustaa 21 hyvinvointialuetta, joille kootaan vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoistason palveluista.

Lue lisää

MITÄ TARKOITTAA TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS?

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta ihmiset saavat tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla. Palvelujen painopistettä siirretään perustasolle ja ehkäisevään toimintaan, jotta erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve vähenee.

Lue lisää