Etelä-Savon SOTE-maakuntauudistus

Yhteisyydellä on kasvonsa

Ja tuhannet osaavat kädet, jotka turvaavat arkemme nyt ja tulevaisuudessa.

MIKÄ?

Sote-uudistuksessa parannetaan ihmisten peruspalveluja. Samalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta maakuntien vastuulle.

Lue lisää

MIKSI?

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan, jotta voidaan taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus koko Suomessa. Uudistuksen tavoitteena on rakentaa tasapuolisesti ja asiakaslähtöisesti kaikkia maakunnan asukkaita palveleva sote-keskus, jonka rakenne mahdollistaa monialaisen ammatillisen yhteistyön sekä kustannusten nousun hillitsemisen.

Lue lisää

MILLOIN?

Uuden Etelä-Savon sote-maakunnan on määrä aloittaa toimintansa 1.1.2023. Uudistustiimi on aloittanut työnsä kesällä 2020. Tämä sivusto toimii jatkuvasti kehittyvänä sekä maakuntalaisia osallistavana tiedonlähteenä maakuntalaisille, medialle ja henkilöstölle sekä kaikille Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksesta kiinnostuneille.

Lue lisää

Etelä-Savon sote-maakuntauudistus

toteutetaan yhteistyössä asiakkaiden, maakuntalaisten, henkilöstön, yrittäjien ja kolmannen sektorin kanssa.

Sote-maakuntauudistuksen valmistelusta Etelä-Savossa vastaavat

› Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
› Pieksämäen kaupunki
› Vaalijalan kuntayhtymä
› Etelä-Savon pelastuslaitos

Sami Sipilä
Muutosjohtaja
sami.sipila@etela-savo.fi
044 7700 577

Yhdenvertaisesti ja yhdessä

Etelä-Savon sote-maakuntauudistus tehdään maakunnan yhteisessä muutosohjelmassa, jonka keskeisiä osa-alueita ovat Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sote-keskus. Muutosohjelman tavoitteena on luoda ketterästi kehittyvä maakunta, joka tarjoaa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut yhdenvertaisesti kaikille. Muutosohjelman toteuttamiseen tarvitaan meitä kaikkia – jokaista eteläsavolaista, joilla on arvokkain tieto palveluiden kehittämistarpeista eri osissa maakuntaa.

LUE LISÄÄ

ME TEHDÄÄN

Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen suunnitteluun kiinnitetään laaja-alaisesti erilaisia osaajia. Tärkein työ sote-maakuntauudistuksen toteuttamisessa tehdään kentällä, sosiaali-, terveys- ja pelastusammattilaisten sekä asiakkaiden ja potilaiden yhteisessä arjessa. Valmistelussa tärkeintä on muistaa, että sote-maakuntauudistus tehdään ihmiseltä ihmiselle. Jokaisen erilaisen palvelupolun molemmissa päissä on yksi meistä, ja matkalla monta hyvinvointiimme vaikuttavaa eteläsavolaista.

Miten Sinä kehittäisit sote- ja pelastuspalveluja Etelä-Savossa?

Jätä ideasi, ajatuksesi, kysymyksesi, kokemuksesi tai kehitysehdoksesi tässä suoraan uudistustiimille. Me vastaamme!

Lue vastauksia täältä: Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

MIKSI SOTE-UUDISTUS TARVITAAN?

Tarvitaan vahvemmat järjestäjät vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollosta siten, että asukkaiden oikeus saada palveluja toteutuu yhdenvertaisesti.

Lue lisää

MITÄ SOTE-UUDISTUKSESSA TEHDÄÄN?

Sote-uudistuksen tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastata ikääntymisen ja syntyvyyden laskun aiheuttamiin haasteisiin sekä hillitä kustannusten kasvua.

Lue lisää

MITÄ PALVELUJA SOTE-UUDISTUS KOSKEE?

Sote-uudistuksessa painopiste on julkisten palvelujen kehittämisessä. Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat palveluja, jotka valtio ja kunnat rahoittavat verovaroilla.

Lue lisää

MITEN TURVATAAN ALUEELLISESTI TASAVERTAISET PALVELUT?

Jokainen sote-maakunta suunnittelee toimintamallit sekä lähipalvelupisteet, sähköiset palvelut ja sote-maakunnassa mahdollisesti keskitettävät palvelut vastaamaan väestön tarpeita siten, että perustason palveluiden esteetön saatavuus ja saavutettavuus varmistetaan.

Lue lisää

MITÄ TARKOITTAA RAKENNEUUDISTUS?

Sote-uudistuksessa luodaan uusi hallinnollinen rakenne tukemaan palvelujen järjestämistä. Sote-uudistuksessa on tarkoitus perustaa 21 sote-maakuntaa, joille kootaan vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erikoistason palveluista.

Lue lisää

MITÄ TARKOITTAA TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS?

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta ihmiset saavat tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla. Palvelujen painopistettä siirretään perustasolle ja ehkäisevään toimintaan, jotta erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve vähenee.

Lue lisää

Osallistu ja vaikuta

Millä seuraavista tavoista asioisit mieluiten sote-ammattilaisen kanssa (jos mahdollista hoidettava asia huomioiden) tulevaisuuden sote-keskuksessa?