fbpx

Aluehallitus päätti hyvinvointialueen henkilöstön työterveyshuollon palveluista – myös lautakuntien työ on käynnistymässä

Aluehallitus käsitteli 14.9.2022 pidetyssä kokouksessaan myös vanhusten palveluasumiseen liittyviä Kortteli 8 ja Kuunsilta talohankkeita sekä in-house yhtiön, Etelä-Savon ruoka- ja puhtauspalvelu Oy:n perustamista. Myös johtajaylihoitajan virka perustettiin.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että henkilöstön työterveyshuollon palveluntuottajaksi valitaan Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Palveluntuottaja valittiin tarjouskilpailun perusteella.

– Tavoittelemme laadukasta ja hyvää työterveyshuoltoa henkilöstöllemme, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä sanoo.

Lautakuntien työ käynnistyy

Etelä-Savon hyvinvointialueen lautakuntien työ on käynnistymässä. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto valitsee jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-Savon hyvinvointialueen kolmeen lautakuntaan. Näitä ovat palvelu- ja tulevaisuuslautakunta, turvallisuuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

Palvelu- ja tulevaisuuslautakuntaan sekä turvallisuuslautakuntaan valitaan yhdeksän jäsentä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan valitaan kolmetoista jäsentä. Kaikille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

– Lautakuntien keskeinen tehtävä on valmistella tulevaa palvelutuotantoa ja huolehtia hyvinvointialueelle tärkeästä yhdyspintatyöstä eri toimijoiden suuntaan. Lautakuntien valinnalla varmistetaan esimerkiksi valtuuston kaiken osaamisen ja näkemysten kanavoituminen kehitystyöhön valmistelun alkuvaiheessa, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen sanoo.

– Itsehallinnollinen hyvinvointialue tarvitsee laajan kosketuspinnan maakunnan asukkaisiin ja sitä lautakuntarakenteella varmistetaan, Laukkanen jatkaa.

Aluevaltuusto käsittelee asiaa ja valitsee jäsenet lautakuntiin 27.9. pidettävässä kokouksessaan.

Hyvinvointialueen sitoutuminen Kortteli 8 ja Juvan Kuunsilta talohankkeisiin

Aluehallitus päätti sitoutua vanhuspalveluiden palvelutuotantoon liittyvien Kortteli 8 ja Kuunsilta talohankkeiden selostusosan mukaiseen hankkeiden suunnitteluvaiheeseen.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä, Essotella on ollut haussa omaan palvelutuotantoon soveltuvia vuokrakohteita, joissa on huomioitu asiakkaan tarve hoivaan ja hoitoon elämäntilanteen muuttuessa. Kortteli 8 talohanketta on valmisteltu yhdessä Mikkelin kaupungin sekä Mikalo Oy:n kanssa. Juvan Kuunsilta talohanketta on valmisteltu yhdessä Juvan kunnan kanssa.

Lopullinen päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään kuitenkin tarjousmenettelyn yhteydessä.

Etelä-Savon ruoka- ja puhtauspalvelu Oy:n perustaminen palautetaan uudelleenvalmisteluun

Etelä-Savon hyvinvointialue, Mikkelin kaupunki sekä Etelä-Savon Koulutus Oy ovat selvittäneet yhteisen in-house yhtiön, Etelä-Savon ruoka- ja puhtauspalvelu Oy:n perustamista. Yhtiö tuottaa ruoka- ja puhtauspalveluita sekä muita vastaavia tukipalveluita osakkeenomistajilleen. Yhtiö perustetaan 1.1.2023, mutta toiminta käynnistyy 1.4.2023.

Asia herätti keskustelua hallituksessa. Hallituksen jäsen Janne Laine (kesk.) käytti puheenvuoron ja esitti, että asia palautetaan uudelleenvalmisteluun. Janne Laineen esitystä kannattivat Panu Peitsaro (liik.) sekä aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

Seija Kuikka (kesk.) oli aluehallituksen pohjaesityksen kannalla.

Aluehallitus äänesti Janne Laineen esityksestä. Äänin 7–2 aluehallitus päätti, että asia palautetaan uudelleenvalmisteluun.

– Aluehallituksen enemmistö haluaa, että muutoksia tehdään esitettyyn omistajajärjestelyyn ja luonnosteltuun osakassopimukseen. Muutoksilla halutaan turvata hyvinvointialueen asema suurimpana palvelujen käyttäjänä, Laukkanen tiivistää.

Johtajaylihoitajan virka perustettiin

Aluehallitus perusti kokouksessaan konsernipalvelujen toimialalle johtajaylihoitajan viran 1.10.2022 alkaen. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen oikeus harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä hyvä johtamiskokemus ja hyvä toimialan tuntemus.

Etelä-Savon hyvinvointialueesta tulee johto- ja hallintorakenteeltaan Suomen tiiveimpiä. Esimerkiksi johtajien määrä tulee putoamaan nykyisestä tasosta noin yhteen kolmasosaan, yhteensä noin 20 johtajaan.

Aluehallituksen kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202263

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi