fbpx

Aluehallitus perusti palvelualueet ja tarvittavat virat – johtajamäärä tippuu huomattavasti nykyisestä

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus perusti kokouksessaan 31.8. toimialojen alle sijoittuvat palvelualueet ja niiden vetäjien virat. Toimialat eli sosiaalipalvelut, ikääntyneiden palvelut, terveyspalvelut, pelastus- ja turvallisuuspalvelut sekä konsernipalvelut saivat näin alarakenteen. Aluehallituksen kokous pidettiin Pieksämäellä Vaalijalan kuntayhtymän toimitiloissa ja samalla aluehallitus tutustui kuntayhtymän toimintaan.

Etelä-Savon hyvinvointialueen organisaation valmistelussa päästiin keskiviikkona aimo harppaus eteenpäin. Aluehallitus päätti perustaa toimialoille palvelualueet ja palvelualueiden vetäjien virat.

– Hyvinvointialueen on perustettava sinne tarvittavat virat. Huomionarvoista on, että emme ole perustamassa uusia johto- ja päällikkötason virkoja kaikkien vanhojen virkojen lisäksi, vaan jatkossa meillä on vain nämä uudet johtotehtävät, joihin tekijät siirtyvät pääosin luovuttavista organisaatioista liikkeenluovutuksella, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen sanoo.

– Etelä-Savossa johto ja hallinto tulevat olemaan tiiviit. Määrä perustuu arvioon siitä, mitä hyvinvointialueen johtaminen tässä tilanteessa edellyttää. Johtajat ja päälliköt tarvitaan myös suhteellisen nopeasti, sillä palvelutuotanto alkaa vuoden alussa, Laukkanen toteaa.  

Esimerkiksi johtajien määrä tulee putoamaan nykyisestä tasosta noin yhteen kolmasosaan. Kun tällä hetkellä luovuttavissa organisaatioissa on yhteensä noin 60 johtajaa, niin hyvinvointialueelle on tulossa ainoastaan noin 20 johtajaa. Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälän mukaan Etelä-Savoon tulee kaikista tiivein johto- ja hallintorakenne muuhun Suomeen verrattuna.

– Tarkoituksena on suunnata mahdollisimman paljon resursseja asukkaiden palveluun ja hoitoon.

Seppälän mukaan on silti selvää, riittävästi johtajia- ja päälliköitä tarvitaan, jotta organisaatiolle saadaan toimiva rakenne.

– Painopistettä ollaan siirtämässä lähijohtamiseen. Esimerkiksi yhdellä esihenkilöllä ei voi olla tolkuttoman suurta alaisten määrää. Jatkossa perustetaan vielä muun muassa hoitohenkilöstön professiojohtamiseen liittyvä tehtävä ja muutenkin korjausliikkeistä on tehtävä, mikäli jokin osa-alue ei nyt suunnitellulla rakenteella pärjää.

Etelä-Savon hyvinvointialue tulee 1.1.2023 alkaen työllistämään lähes 8000 henkilöä ja on Etelä-Savon suurin työnantaja.  

Palvelualueet ja niille perustetut virat

Sosiaalipalveluiden toimiala (n. 1500 työntekijää)

 • lapsiperhepalvelut (palvelualuepäällikkö)
 • lastensuojelu (palvelualuepäällikkö)
 • työikäisten palvelut (palvelualuepäällikkö)
 • vammaispalvelut, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus (vammaispalvelujohtaja)
 • yhteiset palvelut

Lisäksi sosiaalipalveluiden toimialalle perustetiin sosiaali- integraatiojohtajan virka.

Ikääntyneiden palvelut (n. 1700 työntekijää)

 • yhteiset ikäpalvelut (palvelupäällikkö)
 • arjen tuki- ja etäpalvelut (palvelualuepäällikkö)
 • kotiin annettavat palvelut (palvelualuepäällikkö)
 • asumispalvelut (palvelualuepäällikkö)
 • geriatrinen osastopalvelu (palvelualuepäällikkö)

  Lisäksi toimialueelle perustettiin palvelualuejohtajan virka.

Terveyspalvelut (n. 3100 työntekijää)

 • sairaalapalvelut (palvelualuejohtaja)
 • sotekeskuspalvelut (palvelualuejohtaja)
 • päivystys- ja ensihoidon palvelut (palvelualuejohtaja)
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut (palvelualuejohtaja)
 • diagnostiset ja tukipalvelut (palvelualuejohtaja)

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut (n. 700 työntekijää)

 • pelastustoiminnan palvelut (pelastuspäällikkö)
 • onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palvelut (riskienhallintapäällikkö)
 • turvallisuuspalvelut (turvallisuuspäällikkö)

  Lisäksi toimialalle perustettiin sosiaali- ja terveystoimen asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikön virka.

Konsernipalvelut (n. 800 työntekijää)

 • tila- ja tukipalvelut (tila- ja tukipalvelujen johtaja)
 • hankinta- ja talouspalvelut (hankinta- ja talousjohtaja)
 • henkilöstöpalvelut (henkilöstöjohtaja)
 • digitaaliset- ja tietopalvelut (digijohtaja)
 • viestintäpalvelut (viestintäpäällikkö)
 • päätöksenteon tuen palvelut (hallintopäällikkö)
 • vaikuttavuuspalvelut (vaikuttavuusjohtaja)

Aluehallitus perusti myös välittömästi hyvinvointialuejohtajan alaisuuteen johtajaylilääkärin viran ja sisäisen tarkastajan viran.

Ikääntyneiden palveluasumisen kilpailutuksesta päätettiin – aluehallitus on huolissaan ikääntyneiden palveluasumisen tuottajien tilanteesta

Ikääntyneiden palveluasumisen tuottajien tilanteen helpottamiseksi aluehallitus päätti käynnistää palveluasumisen kilpailutuksen Etelä-Savon hyvinvointialueella on tällä hetkellä noin 700 omaa ympärivuorokautista palveluasumisen paikkaa ja noin 900 palveluasumisen paikkaa ostopalveluna.

– Aluehallitus on kantanut hyvin suurta huolta palveluasumisen tuottamisen kallistumisesta ja yritysten mahdollisuudesta ylipäätään tuottaa ikäihmisille asumispalvelua tässä tilanteessa. Tämän vuoksi kyseessä on aivan keskeinen hankinta ja se on tarkoitus toteuttaa niin, että myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät mukaan kilpailutukseen, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä sanoo.

– Haluan erityisesti painottaa, että asukkaiden hoiva jatkuu katkeamatta. Pyrimme siihen, että asukkaat asuvat omissa kodeissaan jatkossakin. Uusi kilpailutus toteutetaan markkinavuoropuheluna ja yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Kaikkia palvelutuottajia tarvitaan, ikäihmisten palveluiden toimialajohtaja Niina Kaukonen painottaa.

Aluehallitus päätti, että koko hyvinvointialuetta koskeva iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen hoivan palveluasumisen kilpailutus toteutetaan koko hyvinvointialueelle. Uusi sopimuskausi alkaa 1.4.2023.

Lisäksi aluehallitus esittää tarjouskilpailun käynnistämisen mahdollistamiseksi, että toimintoja luovuttavat organisaatiot (Essote, Sosteri ja Pieksämäen kaupunki) irtisanoisivat voimassa olevat iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen hoivan palveluasumisen hankintasopimukset päättymään 31.3.2023 sopimusten mukaisia irtisanomisehtoja ja irtisanomisaikoja noudattaen tai muutoin sopijapuolten kesken yhteisesti sopien, mikäli katsovat sen tarkoituksenmukaiseksi.

Koko hyvinvointialueen tason palveluasumisen hankinta on mittava, yhteensä noin 50 miljoonan euroa vuodessa.

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi
Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Aluehallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames