fbpx

Aluevaalit

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Vaalipiirinä on hyvinvointialue ja vaaleissa valitaan jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueiden aluevaltuustoihin. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja ulkomailla 12.-15.1.2022.

Sote-uudistuksen myötä Suomi on jaettu 21 hyvinvointialueeseen, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Yksi hyvinvointialueista on Etelä-Savon hyvinvointialue, joka muodostuu Enonkosken, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen, Puumalan, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan kunnista.

Uudistuksen myötä Suomen historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022. Vaaleissa hyvinvointialueellemme valitaan 59 aluevaltuutettua päättämään siitä, kuinka eteläsavolaisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut järjestetään alueellamme vuodesta 2023 eteenpäin.

Aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022, jonka jälkeen se vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa. Sitä ennen hyvinvointialueen hallintoa rakentaa väliaikainen valmistelutoimielin (vate), jonka tehtäviin kuuluu myös osallistuminen ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Aluevaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Jatkossa hyvinvointialueen aluevaalit järjestetään aina kuntavaalien yhteydessä. Näin ollen, seuraavat aluevaalit järjestetään vuonna 2025.

Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa?

Aluevaaleissa on kyse jokaisen lapsen, nuoren, aikuisen ja vanhuksen terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvistä tärkeistä asioista. Vaaleissa valitaan aluevaltuusto, joka vastaa vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä Etelä-Savon alueella. Sote-uudistuksessa perustettujen hyvinvointialueiden tavoitteena on varmistaa yhdenvertaiset, laadukkaat ja saavutettavat peruspalvelut kaikkialla Suomessa.

Äänelläsi on siis suora vaikutus toimivaan arkeen. Edustajasi päättävät lähipalveluista, kuten sosiaali- ja terveysasemien toiminnasta, vammaispalveluista, vanhuspalveluista ja pelastustoimesta sekä näiden palveluiden rakentumisesta ja sijoittumisesta hyvinvointialueellasi. Äänestämällä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuka Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuustoon pääsee näitä päätöksiä tekemään.

Äänestäminen aluevaaleissa

Aluevaaleissa vaalipiirinä toimii hyvinvointialue. Toisin sanoen Etelä-Savossa asetetut ehdokkaat ovat ehdokkaina koko Etelä-Savon hyvinvointialueella. Tämä tarkoittaa sitä, että voit antaa äänesi oman kotikuntasi ehdokkaan sijaan myös ehdokkaalle, jonka kotikunta on jokin muu Etelä-Savon hyvinvointialueeseen kuuluva kunta.

Vaalien tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti suhteelliseen vaalitapaan perustuvassa ääntenlaskennassa samalla tavalla kuin esimerkiksi kunta- tai eduskuntavaaleissakin.

Kunnat vastaavat vaalien järjestämisestä alueellaan. Myös aluevaaleissa annetut äänet lasketaan kunnissa. Aluevaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen 26.1.2022.

Etelä-Savon alueen ehdokkaat ovat nähtävissä osoitteessa: Etelä-Savon hyvinvointialue, ehdokkaat (vaalit.fi)

Vaalien aikataulu

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.

Muita tärkeitä päivämääriä:

  • To 23.12.2021 Aluevaaliehdokkaiden tiedot julkaistaan vaalit.fi-tulospalvelussa.
  • Joulukuun aikana postitetaan äänioikeusilmoitukset äänioikeutetuille.
  • Su 23.1.2022 aluevaalien tulokset julkaistaan vaalit.fi-tulospalvelussa.
  • Ke 26.1.2022 aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset.
  • Valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Äänestyspaikat

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikkasi sekä lähialueesi ennakkoäänestyspaikat selviävät äänioikeusilmoituksesta, joka on lähetetty äänioikeutetuille postissa kotiin joulukuun aikana. Jos olet ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudestasi on lähetetty Suomi.fi -palveluun.

Ennakkoon voit äänestää missä tahansa. Ennakkoäänestyspaikat niin kotimaassa kuin ulkomaillakin löydät laajemmin myös vaalit.fi-sivuilta.

Koronaturvallinen äänestäminen

Aluevaalit järjestetään tammikuussa epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Oikeusministeriö ja THL ovat laatineet yhteistyössä ohjeita vaaliviranomaisille vaalien terveysturvallisesta järjestämisestä korona-aikana. Paikallisten terveysviranomaisten mahdollisesti antamia tiukempia ohjeistuksia noudatetaan kuitenkin oikeusministeriön ja THL:n ohjeiden sijaan.

Seuraamme tilanteen kehittymistä alueellamme ja päivitämme mahdollisia ohjeistuksia tilanteen mukaan.

Lisätietoa ja ohjeistuksia koronaturvallisesta äänestämisestä löytyy vaalit.fi-sivuilta.

Myös usein kysyttyjä kysymyksiä vaaleista sekä äänestämisestä korona-aikana löytyy vaalit.fi-sivuilta.

Aluevaalilautakunta

Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Eero Aarnio ja varapuheenjohtajana Antti Haapala. Aluevaalilautakunnan sihteereinä toimivat Annaliisa Leinonen ja Anna-Maija Juvonen, vaalitietojärjestelmän käytöstä vastaa Arto Nykänen ja toimistotehtäviä hoitaa Jaana Virtaniemi. Etelä-Savon aluevaalilautakunta kokoontuu Mikkelin kaupungintalolla. Väliaikaista valmistelutoimielintä aluevaalilautakunnassa edustaa lakimies Aki Rasimus.

Aluevaalilautakunnan kokoukset

Aluevaalilautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan 5.11.2021 alkaen kootusti täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Kokous 4.11.2021

Pöytäkirja on luettavissa täällä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/11/Aluevaalilautakunta-4.11.2021-Poytakirja.pdf

Liite 1: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/11/Poytakirjan-ote-§-62-1.pdf

Liite 2: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/11/Aluevaalilautakunnnan-asettamispaatos-1.pdf

Lisätietoja aluevaaleista löydät osoitteesta: https://vaalit.fi/aluevaalit

Aluevaaleista selkokielellä osoitteissa:
https://selkokeskus.fi/selkojulkaisut/aluevaalit-2022-selkokielella/
https://selkosanomat.fi/kuva/suomi/aluevaalit-tammikuussa/

Muista äänestää aluevaaleissa!

Ajankohtaista aluevaaleista