fbpx

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön kolmannen vaiheen

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto käsitteli ja hyväksyi 22.11.2022 pidetyssä kokouksessaan hallintosäännön kolmannen vaiheen. Lisäksi valtuusto valitsi jäsenet ja varajäsenet tilapäiseen valiokuntaan, joka tulee käsittelemään Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämää koskevaa asiaa. Aluevaltuusto jatkoi päiväänsä seminaarilla, johon oli kutsuttu myös Eloisan lautakuntien jäsenet.

Hallintosäännön kolmas vaihe pitää sisällään täydennykset muun muassa toimielinorganisaatioon ja palveluorganisaatioon.

Aluevaltuuston jäsenet kävivät kokouksessa runsasta keskustelua etenkin hallintosäännön henkilöstöorganisaatioon ja toimivaltaan sekä palveluorganisaatioon liittyen.

Seija Puputti (liik.) aloitti keskustelun tekemällä muutosesityksen hallintosäännön lukuun 4. henkilöstöorganisaatio ja toimivalta. Hän ehdotti, että hallintosääntöön lisätään johtajaylihoitajan toimivallan määrittely ja viran asemoituminen organisaatiorakenteessa.

Pirkko Valtola (kok.) esitti keskustelun pohjalta uudelleenvalmisteluesityksen. Hän esitti, että hallintosääntö palautetaan Seija Puputin esityksen ylihoitajan roolin osalta hallituksen valmisteluun ja tuodaan joulukuun valtuustoon päätettäväksi. Esitystä kannatettiin ja siitä äänestettiin. Äänin 45–11 Valtolan esitys on tullut aluevaltuuston päätökseksi.

Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä täsmensi johtajaylihoitajaan liittyvän asian käsittelyn aikataulua.

– Johtajaylihoitajaa ei ole tarkoituksenmukaisesti jätetty pois hallintosäännöstä, vaan olemme tehneet valmistelua sillä ajatuksella, että johtajaylihoitajan virkaan valittu henkilö pääsisi itse vaikuttamaan toimenkuvaansa, Seppälä sanoo.

– Hoitotyö on äärimmäisen tärkeä alueellamme isoimpana henkilöstöryhmänä. Tämän ammattiryhmän johtamista ei siis ole unohdettu, Seppälä jatkaa.

Hallintosäännön pykälään 23 kohtaan 3. terveyspalvelut muutosesityksen tekivät Panu Peitsaro (liik.), Pirkko Valtola (kok.) sekä Arto Sepponen (kesk.). Muutosesitykset erosivat toisistaan muutamilla sanoilla. Kaikkien tekemät ehdotukset saivat kannatusta. Näin ollen niistä äänestettiin suhteessa toisiinsa ja lopuksi aluehallituksen esitystä vastaan.

Äänestysten jälkeen Sepposen esitys tuli aluevaltuuston päätökseksi äänin 37–20. Aluevaltuuston päätökseksi tuli hallintosäännön kyseiseen kohtaan siis: ”Terveyspalveluiden toimialalla on seuraavat palvelualueet: sairaalapalvelut, sotekeskuspalvelut, päivystyksen ja ensihoidon palveluihin kuuluu kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystysyksikköä, mielenterveys- ja päihdepalvelut ja diagnostiset sekä tukipalvelut. Sairaalapalvelut muodostavat yhden palvelualueen, joka muodostuu Mikkelin ja Savonlinnan sairaalayksiköistä.” Lisäksi sivun 18 poistettavan tekstin tilalle tulee ”Hyvinvointialueen palveluverkon perustan luovat kuntakohtaiset moniammatilliset sote-keskukset. Näitä voi olla yhdessä kunnassa useampia.”

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.) teki muutosesityksen hallintosäännön pykälään 17. Hän ehdotti, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan esittelijä on vaikuttavuusjohtaja. Aluevaltuusto hyväksyi Laukkasen esityksen yksimielisesti.

Hallintosäännön kolmas vaihe tuli hyväksytyksi siten, että se tulee voimaan 1.1.2023. Aluevaltuusto päätti myös, että hallintosäännössä mainitun mukaiset luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet tulevat voimaan takautuvasti vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston osalta vuoden 2022 ajalta.

– Nyt hallintosääntö perustavanlaatuisena asiakirjana on saatu hyväksyttyä ja se antaa raamit hallinnon ja päätöksenteon järjestämiselle. Hyvä, että aluevaltuuston jäsenet perehtyvät perusteellisesti hallintosäännön kirjauksiin, josta tämä kokous oli aktiivisuuden esimerkki, aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen sanoo.

Kokouksessa tehdyt muutosesitykset ovat nähtävissä kokonaisuudessaan pöytäkirjassa, joka julkaistaan osoitteessa: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=460

Tilapäisen valiokunnan perustaminen ennakkopäätöksen antamiseksi Vaalijalan kuntayhtymälle

Aluevaltuusto valitsi jäsenet ja varajäsenet tilapäiseen valiokuntaan, jonka on määrä käsitellä Vaalijalan kuntayhtymän ylijäämää koskevaa asiaa.

Vaalijalan kuntayhtymä on aiemmin lähestynyt aluehallitusta pyytämällä ennakkopäätöstä kuntayhtymän ylijäämää koskevasta asiasta. Tilapäinen valiokunta tarvitaan, koska Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus ei ole esteellisyyksien vuoksi päätösvaltainen käsittelemään ylijäämää koskevaa asiaa, eikä aluehallitusta saada päätösvaltaiseksi varajäsentenkään osalta.

Jäsenet ja varajäsenet on nähtävissä kokouksen pöytäkirjassa, joka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=460

Pohjois-Savon hyvinvointialueen pyyntö puoltaa alueensa poikkeuslupahakemusta ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä Iisalmen ja Varkauden sairaaloiden yhteydessä

Aluevaltuusto päätti, että Etelä-Savon hyvinvointialue puoltaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen poikkeuslupahakemusta ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämisestä Iisalmen ja Varkauden sairaaloiden yhteydessä.

Pohjois-Savon aluehallitus päätti kokouksessaan 3.10.2022 pyytää Etelä-Savon hyvinvointialueen valtuustoa puoltamaan alueensa poikkeuslupahakemusta yllä mainitusta asiasta.

Valtuustoaloite tehtiin

Arto Sepponen (kesk.) teki kokouksessa valtuustoaloitteen, joka koski johtamisjärjestelmän kehittämistä. Valtuustoaloite on nähtävissä kokonaisuudessaan tästä.

Aluevaltuuston päivä jatkui seminaarilla

Aluevaltuusto jatkoi päiväänsä seminaarilla, johon oli kutsuttu myös kaikki Eloisan lautakuntien jäsenet. Seminaarin alussa kuultiin valtiovarainministeriön muutosjohtajan Ville-Veikko Ahosen puheenvuoron hyvinvointialueiden rahoituksesta. Lisäksi aluevaltuusto ja lautakuntien jäsenet kuulevat seminaarissa asiaa Eloisan talouteen ja strategiaan liittyen.

– Talousmallissa on vielä paljon sumuisuutta ja on tärkeää, että käymme tiuhaa vuoropuhelua asiasta ministeriön kanssa, Seppälä sanoo.

Aluevaltuuston kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=460

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, 050 306 7270, anna-kristiina.mikkonen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi