fbpx

Aluevaltuusto hyväksyi Rantasalmella Suomen Terveystalo Oy:n palveluksessa työskentelevän henkilöstön siirtosopimuksen

Aluevaltuuston hyväksymä henkilöstön siirtosopimus tarkoittaa, että Etelä-Savon hyvinvointialue järjestää Rantasalmen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut omana tuotantonaan 1.1.2023 alkaen. Aluevaltuusto käsitteli ja päätti myös hallintosäännön toisesta vaiheesta sekä aluevaltuuston ryhmärahasta.

Etelä-Savon hyvinvointialue tuottaa Rantasalmen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 1.1.2023 alkaen. Rantasalmen kunnan ja Suomen Terveystalo Oy:n välinen ulkoistussopimus päättyy 31.12.2022.

– Asiassa on edetty erittäin hyvässä yhteisymmärryksessä sekä Rantasalmen kunnan että Terveystalon kanssa. Yhteinen tahtotilamme on, että vuodenvaihteen siirtymä saumaton ja hyvä sekä henkilöstön että asukkaiden näkökulmasta, aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen summaa.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan hyväksyä henkilöstön siirtosopimuksen liitteineen ja valtuutti vt. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Palvelutoiminnan siirtoon liittyvän irtaimen omaisuuden, käyttötavaroiden ja muiden yksityiskohtien siirtymisestä sovitaan tarvittaessa erikseen.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston ryhmäraha

Etelä-Savon hyvinvointialue on saanut 5000 euron laskennallisen määrärahan jokaista aluevaltuutettua kohti. Ryhmärahalla on tarkoitus tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa ja toimenpiteitä, joilla ryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Aluehallitus esitti aluevaltuustolle, että:

  • jokaista aluevaltuutettua kohti varataan enintään 5000 euron ryhmäraha 1.7.2022-31.12.2023 väliselle ajanjaksolle
  • valtuustoryhmän on haettava aluevaltuuston ryhmärahaa aluehallitukselta
  • kunkin valtuustoryhmän on raportoitava ryhmärahan käyttäminen hyvinvointialueen tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä, erikseen toimitettavien ohjeiden mukaisesti vuosien 2022 ja 2023 osalta.

Aluevaltuutettu, perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja Jaana Strandman teki vastaesityksen perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän puolesta. Perussuomalaisten ryhmä esitti, että hyvinvointialue ei ota ryhmärahaa käyttöön. Perusteluna muun muassa se, että raha tulisi käyttää hyvinvointialueen suoraviivaiseen perustehtävään.

Aluevaltuutettu Jouni Koskela (kd.) ilmoitti kristillisdemokraattien ryhmän kannattavan Strandmanin esitystä. Aluevaltuutetut kävivät runsaan ja monipuolisen keskustelun aiheesta. Ryhmistä Keskusta, Kokoomus, SDP, Vihreät, Liike Nyt ja Vasemmistoliitto ilmoittivat kannattavansa hallituksen pohjaesitystä.

Hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelusta vastaava Seppo Lokka selvensi kokouksessa edelleen ryhmärahan tarkoitusta.

− Kyse on erillismäärärahasta, joka voidaan aluevaltuuston päätöksellä ottaa käyttöön. Jos valtuusto päättää ottaa rahan käyttöön, aluehallitus tekee sen käytöstä tarkemmat linjaukset, Lokka kertoi.

Keskustelun jälkeen valtuutetut äänestivät asiasta. Hallituksen esitys jäi voimaan äänin 49–9.

Hallintosäännön toinen vaihe hyväksyttiin

Aluevaltuuston nyt käsittelemä hallintosäännön toinen vaihe sisältää täydennykset toimielinorganisaatioon ja palveluorganisaatioon.

Kokouksessa aluevaltuutetut kävivät hallintosäännön kohta kohdalta läpi. Aluevaltuutettu Arto Sepponen (kesk.) esitti, että hallintosäännön kohtaan 2. toimielinorganisaatio ja toimivalta lisätään, pykälään 8 lisätään ”aluevaltuusto päättää palveluverkosta”.

− Aluevaltuuston pitää tietää, jos toimipisteitä lakkautetaan tai pistetään kiinni. Tämän olemme velkaa kuntalaisille ja meidän pitää se tietää, Sepponen sanoi.

Useat aluevaltuutetut kannattivat puheenvuoroissaan Sepposen esitystä. Aluevaltuusto äänesti asiasta, Sepposen esitys tuli hyväksytyksi äänin 37–20, kun kaikkiaan 57 ääntä annettiin. 

Aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen Janne Laine (kesk.) teki kokouksessa seuraavan esityksen kirjattavaksi hallintosääntöön pykälään 9:

”Etelä-Savon hyvinvointialueella on kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa, toinen Savonlinnassa ja toinen Mikkelissä, joissa on mahdollista tehdä yleisanestesiassa tapahtuvaa leikkaustoimintaa, vaativaa toimenpidekardiologiaa ja tehostettua valvontahoitoa. Savonlinnan ja Mikkelin sairaalat ovat omia itsenäisiä palvelualueita.”

Valtuutetut kävivät runsasta keskustelua Laineen esityksestä, etenkin siitä, kirjataanko se nyt hallintosääntöön vai odotetaanko asian huolellista valmistelua. Myös aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.) käytti puheenvuoron asiassa.

− Sairaalapalveluiden valmistelua vetänyt vastuuvalmisteluja on Savonlinnasta johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen. Tämä virkamiesten ryhmä on esittämässä mallia, jossa on kaksi sairaalaa ja yksi hallinto. Mitä tulee Laineen esitykseen, toivoisin että maltettaisiin odottaa, että virkamiehet saavat valmistelun tehdyksi rauhassa, Laukkanen sanoi todeten myös, että valmistelussa on tähdätty nimenomaan sairaalapalveluiden turvaamiseen sekä Mikkelissä että Savonlinnassa.

− Vaara on, jos lukitaan systeemi tiukasti kiinni jo nyt, niin se johtaa vaativampiin rekrytointiongelmiin, Laukkanen totesi. 

Vt. hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä nosti puolestaan esille henkilöstön näkökulman ja halusi välittää rauhoittavan viestin.

– Valmistelussa ei ole missään vaiheessa nostettu esiin mitään sellaista, mikä uhkaisi sairaaloiden olemassaoloa.  

Valtuutetut äänestivät Laineen esityksestä. Aluehallituksen esitys jäi voimaan äänin 38–19. 

Ponsi hallintosäännön jatkovalmisteluun

Lisäksi Vihreät jättivät ponnen hallintosäännön jatkovalmistelun ohjeeksi. Aluevaltuutettu Maisa Juntunen (vihr.) esitti seuraavan ponnen:

”Esitämme toimenpidealoitteena, että valtuusto edellyttää aluehallituksen selvittämään hallintosäännön jatkokäsittelyä varten mallin, jolla saadaan turvattua hyvinvointialueen henkilöstöön kuuluvien päättäjien vaalikelpoisuus aluehallitukseen. ”

Aluevaltuutetut äänestivät ponnesta, se tuli äänestyksessä voimaan ja lähetettiin aluehallitukselle selvitykseen.

Hallintosäännön kakkosvaihe tuli hyväksytyksi.

Valtuustoaloite jätettiin

Aluevaltuutettu Jarno Strengell (sd.) teki kokouksessa myös valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan mediatiedotteen liitteenä.

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, p. 050 306 7270,
anna-kristiina.mikkonen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Aluevaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://etela-savo.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/

Jarno Strengellin tekemä valtuustoaloite on nähtävissä täältä.