fbpx

Aluevaltuustossa kuultiin nuorisovaltuuston puheenvuoro ja tehtiin valtuustoaloite − myös vt. hyvinvointialuejohtaja vaihtuu

Aluevaltuusto kokoontui toiseen kokoukseensa 31.3.2022. Aluevaltuusto käsitteli ja päätti kokouksen asioista esityslistan mukaisesti ja kuuli nuorisovaltuuston puheenvuoron. Aluevaltuutettu Pirkko Valtola (kok.) teki valtuustoaloitteen omalääkärimallista. Lisäksi kokouksessa kuultiin vt. hyvinvointijohtajan Risto Kortelaisen tiedoksianto jättäytyä pois vt. hyvinvointialuejohtajan tehtävästä.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja, savonlinnalainen Saara Laukkanen nosti puheenvuorossaan esille nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeuden aluevaltuuston ja aluehallituksen kokouksessa. Laukkasen mukaan nuorisovaltuusto on päättänyt nostaa etenkin mielenterveyspalvelut ja opiskelijahuollon oman vaikuttamisensa kärkiteemoiksi.

– Meidän terveisemme ovat, että nuoria on tärkeää osallistaa. Me käytämme mielenterveys- ja opiskelijahuollon palveluita sekä muita sosiaali- ja terveyspalveluita, ja meiltä saa näkökulmaa, jota ei muuten käytössä ole käy, Laukkanen sanoi.

Etelä-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuusto aloitti vuoden 2022 alussa ensimmäisenä hyvinvointialueen nuorisovaltuustona Suomessa. Laukkanen korosti, että Etelä-Savolla olisi mahdollisuus olla valtakunnan kärjessä myös siinä, että nuorisovaltuustolle annetaan puhe- ja läsnäolo-olo-oikeus.

Aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen otti nuorisovaltuuston terveiset vastaan ja lupasi, että asiaan palataan. 

Vt. hyvinvointialuejohtajan tiedoksianto

Vt. hyvinvointialuejohtaja Risto Kortelainen kertoi aluevaltuustolle tiedoksiantona, että hän ei aio jatkaa vt. hyvinvointialuejohtajan virassa.

– Pidän hyvin arvokkaana sitä, että aluevaltuusto valitsi minut tätä tehtävää hoitamaan. Meillä oli aluehallituksen 16.3. kokouksen jälkeen vielä puheenjohtajien kanssa tapaaminen, jossa käsittelimme vt. hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen ehtoja. Yksi keskeisistä huomioista oli se, ettei aluehallituksen esittelijän ole perusteltua toimia samaan aikaan lakkaavan organisaation johtajan ja esittelijän virassa.

– Totesimme tuolloin, että haen virkavapautta Essote-kuntayhtymän johtajan virasta siihen saakka, kun vakituinen aluejohtaja on aloittanut virassaan, Kortelainen kertoi.

Kortelainen kertoi kuitenkin jääneensä tapaamisen jälkeen vielä pohtimaan järjestelyä niin hyvinvointialueen kuin Essoten näkökulmista, ja päätyneensä ratkaisuunsa tämän jälkeen.

– Harmillista, että asia tulee tässä vaiheessa, mutta olen harkinnut asian tarkkaan. Pidän tarkoituksenmukaisena ratkaisuna sitä, että toimin edelleen Essote-kuntayhtymän johtajana ja sen hallituksen esittelijänä. Ratkaisu olisi tuonut epäjatkuvuuskohdan Essote-kuntayhtymälle ja sen päätöksentekoon ja johtoryhmätyöskentelyyn, hän summasi ratkaisuaan.

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen kertoi, että Etelä-Savon hyvinvointialueella työskentely jatkuu saumattomasti varajärjestelyin.

– Aluevaltuusto on valinnut vt. hyvinvointialuejohtajan varahenkilöksi Sami Sipilän. Hän ryhtyy hoitamaan vt. hyvinvointialuejohtajan tehtävää tästä päivästä eteenpäin. Muut varajärjestelyt ovat aluehallituksen toimivallassa, ja tulemme päättämään niistä seuraavassa aluehallituksen kokouksessa 13.4., Laukkanen sanoi.

Aluevaltuutettu Pirkko Valtolan esittämä Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite

Aluevaltuutettu Pirkko Valtola (kok.) teki kokouksessa Etelä-Savon hyvinvointialueen ensimmäisen valtuustoaloitteen. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite koski perustason lääkäripalveluiden järjestämisestä omalääkärimallilla. Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan tiedotteen lopussa.

Kokouksen asialistalla olevista asioista aluevaltuusto päätti esityslistan mukaisesti. Aluevaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://etela-savo.fi/paatoksenteko

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 20.6.2022.

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, p. 050 306 7270

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204

Valtuustoaloite

Perustason lääkäripalveluiden järjestämisestä omalääkärimallilla

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Etelä-Savon Hyvinvointialue selvittää perustason lääkäripalveluiden järjestämisen yhteydessä omalääkärimallin käyttöönottoa. Samalla tavalla pysyviin potilas- ja asiakassuhteisiin tulee pyrkiä niin hoitajien kuin sosiaalityöntekijöiden työssä.

Perusterveydenhuolto tulee järjestää niin, että se on saavutettavissa lähipalveluna lääkärin ja hoitajan tiimityönä.  Omalääkärinmalli takaa jatkossa pysyvän potilaslääkärisuhteen ja lisää potilasturvallisuutta. Omalääkärimallin kautta meillä on mahdollisuus lisätä myös potilasturvallisesti digipalveluiden käyttöä ja antaa Etelä-Savon asukkaillemme turvallisuuden tunnetta, että hoitoa on aina saatavissa, on lääkäri tänään paikkakunnalla tai ei. 

Omalääkärijärjestelmän kautta on mahdollisuus myös tarjota mielenkiintoisia työpaikkoja niin hoitajille kuin lääkäreillekin. Lääkäri ja hoitajat voivat johtaa työtään yhdessä ja kehittää palveluita säilyttäen samalla tunteen oman työnsä hallinnasta. Työnkuormitusta pystytään hallitsemaan paremmin, kun ei aina ole uusi potilas vastaanotolla, vaan työ tehdään tiimityönä ja tuttujen potilaiden parissa. Hoitosuhteen pysyvyys helpottaa työtä ja nopeuttaa asioiden hoitamista loppuun saakka ilman potilaan pompottelua luukulta luukulle.

Omasosiaalityöntekijä, omakotisairaanhoitaja, omalähihoitaja, omahoitaja ja omalääkäri olkoon tavoitteemme Etelä-Savossa tulevien vuosien aikana. Pystymme näin hillitsemään kustannuksia ja turvaverkko paljon palveluita tarvitsevien ihmisten ympärillä on aukoton. 

Omalääkärimallin toteuttamisen yhteydessä on mahdollisuus myös hyödyntää yksityistä palvelutuotantoa ja lisätä asukkaiden valinnanvapautta myös perustasolla.

Mikkelissä 31.3.2022

Pirkko Valtola, pj

Kokoomuksen ESHA valtuustoryhmä

Antti Häkkänen                        Mira Ilmoniemi
Oskari Valtola                           Mirja Anunti-Virta
Pirkko Valtola                           Liisa Heikkinen
Ville Virnes                                Mali Soininen
Suvi Kähkönen-Valtola            Saara Liukkonen
Miia Hämäläinen