fbpx

Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät erityisen tuen asiakkaille ja heidän perheilleen pilotoinnissa Etelä-Savon hyvinvointialueella

Etelä-Savon hyvinvointialueella käynnistyi vuoden 2022 alussa pilotti Psykososiaalisen kuntoutuksen kehittäminen, ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät erityisen tuen asiakkaille ja heidän perheilleen. Pilotti toteutetaan Essoten ja Vaalijalan kuntayhtymän yhteistyönä. Pilottiryhmät käynnistyivät elokuun lopussa ja ne kestävät kevään 2023 loppupuolelle.

Pilotin tarkoituksena on kokeilla ja kehittää ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien toimintaa erityisen tuen lasten, nuorten ja perheiden parissa. Pilotissa kehitetyn ja kokeillun toimintamallin tavoitteena on, että siitä tulee yksi Hyvinvointialueella tarjottava palvelu osana vammaispalveluita. Pilotissa työskentelee suunnittelijana Essoten vammaispalvelun konsultoiva sairaanhoitaja sekä Vaalijalasta autismikuntoutusohjaaja, kouluttaja ja kommunikaatio-ohjaaja/tulkki.

Oikea-aikaisella palvelulla voidaan vähentää raskaampien palveluiden käyttöä

Ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien toimintaa pilotoidaan kahdessa asiakasryhmässä, toisessa ryhmässä toimitaan neurokirjon lasten vanhempien kanssa ja toisessa itsenäistyvien nuorten ja heidän perheidensä kanssa.

Oikea-aikaisella psykososiaalisella kuntoutuksella voidaan vahvistaa asiakkaan ja/tai hänen perheensä toimijuutta, tukea toimintakykyä ja kuntoutumista arjen ympäristössä sekä tarjota mahdollisuutta vertaistukeen samassa tilanteessa oleville. Ennaltaehkäisevän psykososiaalisen kuntoutuksen ja tuen oikea-aikaisuudella voidaan vähentää raskaiden palvelujen tarvetta. Ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien pilotoinnissa tarkastellaan tämänkaltaisen psykososiaalisen kuntoutuksen mahdollisuuksia myös muiden asiakasryhmien kohdalla.

Pilotissa tehdään yhteistyötä Etelä-Savossa toimivien alueellisten kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Pilotin vaikuttavuutta arvioidaan ja tarkastellaan keräämällä tietoa strukturoiduilla alku- ja loppukartoituksilla sekä 3X10D-elämäntilannemittarilla. Elämäntilannemittarin käytössä teemme yhteistyötä mittarin kehittäjätahon, Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa.

Lisätietoja antaa:

Anni Oinonen
Konsultoiva sairaanhoitaja
Vammaispalvelut
040 359 8186
anni.oinonen@essote.fi