fbpx

Aluehallitus hyväksyi henkilöstön siirtosopimuksen

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi 24.11.2022 pidetyssä kokouksessaan myös hyvinvointialueen järjestöavustusmallin sekä päätti Eloisan strategiasta. Lisäksi aluehallitus käynnisti vuoden 2023 talousarvion käsittelyn.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstön siirtosopimuksen. Lisäksi aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että henkilöstön siirtosuunnitelman rakenne merkitään tiedoksi ja todetaan, että siirtosuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja.

Henkilöstö siirtyy kunnista ja kuntayhtymistä Etelä-Savon hyvinvointialueelle liikkeen luovutuksen periaatteella niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Henkilöstön siirtämisen perusperiaatteet tulevat hyvinvointialuetta koskevasta lainsäädännöstä.

Henkilöstön siirtosopimuksesta ja siirtosuunnitelmasta on luettavissa enemmän: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202267-12

Etelä-Savon hyvinvointialueen järjestöavustusmalli

Aluehallitus päätti hyväksyä Etelä-Savon hyvinvointialueen järjestöavustusmallin vuodelle 2023.

Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä teki lisäksi muutosesityksen pohjaesitykseen siten, että siihen lisätään maininta ”Järjestöavustuksien määrärahasta päätetään talousarvioesityksen yhteydessä”. Aluehallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

– Hyvinvointialueen strategiassa kumppanuudet ovat todella korkealle nostettu ja me haluamme olla haluttu kumppani. Näin ollen me tarvitsemme näitä järjestöjä, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen sanoo.

Etelä-Savon hyvinvointialueen avustukset kohdentuvat potilasjärjestöille, ammatillisille sote-järjestöille, yhdistysten yhteistyöjärjestöille ja muille hyvinvointialueen avustuskriteerien mukaisesti toimintaa toteuttaville järjestöille.

Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan strategia

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy hyvinvointialueen strategian ja siihen liittyvät arvot, mission, vision sekä laadulliset tavoitteet. Tämä vaihe strategiasta on valmisteltu kolmessa valtuustoseminaarissa kesäkuun-syyskuun aikana.

Strategiatyöhön on osallistettu myös alueen asukkaita ja muita sidosryhmiä, kun heille on annettu mahdollisuus kertoa lausuntonsa strategialuonnoksesta 30.9.-16.10.2022 välisenä aikana.

Strategiasta on luettavissa enemmän: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202267-19

Aluehallitus aloitti vuoden 2023 talousarvion käsittelyn

Aluehallitus päätti aloittaa vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman käsittelyn ja päätti sen jatkovalmistelusta.

– Aloitimme talousarvion käsittelyn ennen kokousta pidetyssä seminaarissa. Seminaarin aikana aluehallitus antoi evästyksiä talousarvion jatkovalmisteluun, Laukkanen sanoo.

– Valitettavasti taloudessa on vielä hyvin paljon liikkuvia osia. Näyttää siltä, että joudumme joka tapauksessa ensi vuonna tekemään muutostalousarvion, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä kertoo.

Aluehallitus jatkaa talousarvion käsittelyä kokouksessaan 7.12.2022.

Aluehallituksen kokoukset keväällä 2023

Aluehallitus päätti, että kokoukset järjestetään kevätkaudella seuraavasti:

 • torstai 12.1.2023
 • torstai 19.1.2023
 • torstai 2.2.2023
 • torstai 16.2.2023
 • torstai 9.3.2023
 • torstai 16.3.2023
 • torstai 30.3.2023
 • torstai 13.4.2023
 • torstai 27.4.2023
 • torstai 11.5.2023
 • torstai 25.5.2023

Aluehallituksen kokoukset pidetään pääsääntöisesti siis joka toinen viikko klo 15 alkaen lukuun ottamatta joulu- ja kesätaukoja.

Aluehallituksen kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=461

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Hyvinvointialue vaatii valtiolta pysyvää rahoitusta kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen säilyttämiselle Etelä-Savossa

Aluehallitus tutustui kokouspäivänä Essoten toimintaan ja pian valmistuvaan Mielen ja kuntouksen taloon.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus vaatii, että eduskunta osoittaa Savonlinnan yhteispäivystysten järjestämiseen pysyvän lisärahoituksen. Aluehallitus hyväksyi myös hallintosäännön kolmannen vaiheen ja lisäsi siihen kirjauksen Mikkelin ja Savonlinnan sairaalayksiköistä.

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan Etelä-Savon hyvinvointialueen lausunnon koskien hallituksen lakiesitystä. Lakiesitys koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa.

Hyvinvointialueen lausunnon mukaan eduskunnan päätöksen pitää olla, että nykyinen Savonlinnan sairaala jatkaa Etelä-Savon hyvinvointialueella ja ympärivuorokautisesti päivystävät yhteispäivystysyksiköt toimivat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lausunnossa myös vaaditaan, että eduskunta osoittaa yhteispäivystyksen järjestämiseen pysyvän lisärahoituksen olosuhdetekijänä vuodesta 2024 alkaen.

− On itsestään selvää, että Savonlinnan keskussairaala tarvitaan. Mikkelissä ei pystytä hoitamaan koko Savonlinnan alueen 40 000 hengen väestöä, siihen vaadittaisiin merkittävät lisäinvestoinnit. Tavoitteemme on turvata ympärivuorokautiset päivystykset sekä Mikkelissä että Savonlinnassa, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä toteaa. 

Seppälä muistuttaa, että eduskunta on itsekin edellyttänyt maan hallitukselta Savonlinnan ja Kemin sairaaloiden riittävän palvelutason turvaamista.

− Eduskunnan käsitellessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön hyväksymistä se hyväksyi samalla lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa Savonlinnan ja Kemin sairaaloiden riittävän palvelutason ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen varmistamiseksi. Meidän on yhteisesti Etelä-Savossa varmistettava, että tämä ei maamme päättäjiltä unohdu.

− Toivon, että tästä välittyy nyt selkeä viesti, että Etelä-Savon hyvinvointialue haluaa ylläpitää kahta sairaalaa ja päivystystä Savonlinnassa ja Mikkelissä, Seppälä päättää.

Panu Peitsaro (liik.) teki muutosesityksen hyvinvointialueen lausunnon muotoilusta. Esitystä kannatettiin ja aluehallitus äänesti asiasta. Kaikkiaan 13 ääntä annettiin. Pohjaesitys jäi voimaan äänin 8−4. Tyhjiä ääniä annettiin yksi.

Hyvinvointialueen lausunto on luettavissa esityslistan liitteenä: https://eshva.oncloudos.com/kokous/202266-7-2468.PDF

Aluehallitus kirjasi hallintosääntöön kahden sairaalan mallin

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hallintosäännön kolmannen vaiheen hyväksymistä. Hallintosäännön kolmas vaihe tulee voimaan 1.1.2023.

Osana kolmannen vaiheen täydennyksiä aluehallitus kirjasi hallintosääntöön Etelä-Savossa paljon esillä olleen kahden sairaalan mallin. Kirjaus on osana terveyspalveluiden toimialan kuvausta seuraavasti: ”Terveyspalveluiden toimialalla on seuraavat palvelualueet: sairaalapalvelut, sotekeskuspalvelut, päivystyksen ja ensihoidon palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut ja diagnostiset ja tukipalvelut. Sairaalapalveluissa on yksi sairaala, joka muodostuu Mikkelin ja Savonlinnan yksiköistä. ”

Panu Peitsaro (liik.), teki muutosesityksen kyseiseen kirjaukseen. Peitsaron esitystä kannattivat Janne Laine (kesk.) ja Eija Stenberg (sd.). Aluehallitus äänesti asiasta. Kaikkiaan 13 ääntä annettiin ja hyvinvointialuejohtajan pohjaesitys jäi voimaan äänin 8−5.

Aluehallitus teki myös muita huomioita hallintosääntöön. Niistä ei äänestetty ja ne tulevat ilmi myöhemmin pöytäkirjassa.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelutilanne

Aluehallitus tutustui kokouksessaan tämänhetkiseen vuoden 2023 talousarvion valmistelutilanteeseen. Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä yli 90 miljoonan euron rahoitusvajetta ensi vuoden osalta.

−Hyvinvointialueen 2023 rahoitus perustuu kuntien vuoden -21 tilinpäätöksen ja vuoden -22 talousarvioon. Alijäämästä puolet syntyy puolet siitä, että toteutuneet sote-menot tulevat tänä vuonna olemaan arviolta noin 45 miljoonaa euroa kuntien talousarvioita suurempia, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen toteaa.

−Nimenomaan tässä kiteytyy yhteinen ongelmamme. Nyt tarvitaan se paljon puhuttu yhteiseen hiileen puhaltaminen niin alueemme päättäjiltä kuin asukkailta, jotta pärjäämme ja pystymme tuottamaan asukkaiden tarvitsemat palvelut jatkossakin. Tarvitsemme vahvaa ja yhtenäistä edunvalvontaa koko alueen tasolla valtion suuntaan ja merkittävästi lisärahoitusta, Laukkanen toteaa.

Aluehallitus päätti hyvinvointialuejohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti, että asia merkitään tiedoksi.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky:n voimaanpanolain 39 §:n mukainen pyyntö suostumuksen antamiseen vuokra-akordiin Savonlinnan kaupungilta

Aluehallitus päätti, että Etelä-Savon hyvinvointialue ei anna voimaanpanolain 39 §:n mukaista suostumusta Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n ja Savonlinnan kaupungin väliseen vuokra-akordiin ja vuokrien huojentamiseen. Päätös syntyi yksimielisesti.

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Aluehallitus jatkoi hyvinvointialueen rakentamista ja perusti tulosalueilla tarvittavat virat

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui Mikkelissä 21.10.2022.

Aluehallitus jatkoi Etelä-Savon hyvinvointialueen Eloisan organisaation rakentamista. Hallitus perusti palvelualueiden alla oleville tulosalueille yhteensä 35 avainvirkaa.

−Edelleen on hyvä ymmärtää, että emme ole perustamassa uusia virkoja vanhojen lisäksi. Kyse on siitä, että kaikki hyvinvointialueella tarvittavat avainvirat on erikseen perustettava. Työssä on myös edettävä ripeästi, jota lähes 8000 henkilöä työllistävä organisaatio saadaan rakenteiltaan pystyyn, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen muistuttaa.

−Kyseessä on todella suuri ja Etelä-Savon suurin työnantaja. Kokoa avaa hyvin se, että laskelmieni mukaan joka kuudes Etelä-Savon työpaikka on Eloisassa sen aloittaessa toimintansa vuoden alussa, Laukkanen toteaa.

Jo aiemmin alueelle on perustettu toimialat ja niiden alle palvelualueet sekä näiden johtajat ja päälliköt. Hyvinvointialueelle perustettavat virat ovat myös ne ainoat johtaja- ja päällikkövirat, jotka sinne jäävät.

−Kuten aiemminkin valmistelussa, myös tässä vaiheessa perustettavia virkoja on huomattavasti vähemmän kuin mitä nykyinen rakenne pitää sisällään. Hallinto siis edelleen tiivistyy ja panostamme ennen kaikkea asiantuntijatyöhön ja hyvään lähijohtamiseen, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä toteaa.

Seppälä muistuttaa, että myös riittävä määrä hallintoa tarvitaan, jotta työn tekemiselle saadaan tuotettua riittävät edellytykset.

− Meillä täytyy olla työntekijöiden lisäksi myös esimerkiksi toimivia tiloja, hyvää ja nykyaikaista henkilöstöhallintoa, taitavaa hankintaosaamista ja turvallinen työympäristö. Toisin sanoen, myös riittävä määrä hallintoa tarvitaan, jotta Eloisalla on edellytykset toimia hyvin ja olla hyvä työnantaja, Seppälä sanoo.

Aluehallitus varautuukin myös tarvittaessa lisäämään virkoja, jos tulevaisuudessa näyttää, että nykyinen määrä ei riitä toiminnan ylläpitämiseen. Aluehallituksen nyt perustamat virat ovat nähtävissä esityslistassa: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202265-10 .
Virat tulevat pääsääntöisesti auki liikkeen luovutuksen piirissä olevalle henkilöstölle eli sisäiseen ilmoittautumismenettelyyn, ja ne pyritään avaamaan mahdollisimman pian ensi viikon alussa.

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen(at)etela-savo.fi
Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala(at)etela-savo.fi

Kaikki aluehallituksen asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Aluehallitus perusti palvelualueet ja tarvittavat virat – johtajamäärä tippuu huomattavasti nykyisestä

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus perusti kokouksessaan 31.8. toimialojen alle sijoittuvat palvelualueet ja niiden vetäjien virat. Toimialat eli sosiaalipalvelut, ikääntyneiden palvelut, terveyspalvelut, pelastus- ja turvallisuuspalvelut sekä konsernipalvelut saivat näin alarakenteen. Aluehallituksen kokous pidettiin Pieksämäellä Vaalijalan kuntayhtymän toimitiloissa ja samalla aluehallitus tutustui kuntayhtymän toimintaan.

Etelä-Savon hyvinvointialueen organisaation valmistelussa päästiin keskiviikkona aimo harppaus eteenpäin. Aluehallitus päätti perustaa toimialoille palvelualueet ja palvelualueiden vetäjien virat.

– Hyvinvointialueen on perustettava sinne tarvittavat virat. Huomionarvoista on, että emme ole perustamassa uusia johto- ja päällikkötason virkoja kaikkien vanhojen virkojen lisäksi, vaan jatkossa meillä on vain nämä uudet johtotehtävät, joihin tekijät siirtyvät pääosin luovuttavista organisaatioista liikkeenluovutuksella, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen sanoo.

– Etelä-Savossa johto ja hallinto tulevat olemaan tiiviit. Määrä perustuu arvioon siitä, mitä hyvinvointialueen johtaminen tässä tilanteessa edellyttää. Johtajat ja päälliköt tarvitaan myös suhteellisen nopeasti, sillä palvelutuotanto alkaa vuoden alussa, Laukkanen toteaa.  

Esimerkiksi johtajien määrä tulee putoamaan nykyisestä tasosta noin yhteen kolmasosaan. Kun tällä hetkellä luovuttavissa organisaatioissa on yhteensä noin 60 johtajaa, niin hyvinvointialueelle on tulossa ainoastaan noin 20 johtajaa. Hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälän mukaan Etelä-Savoon tulee kaikista tiivein johto- ja hallintorakenne muuhun Suomeen verrattuna.

– Tarkoituksena on suunnata mahdollisimman paljon resursseja asukkaiden palveluun ja hoitoon.

Seppälän mukaan on silti selvää, riittävästi johtajia- ja päälliköitä tarvitaan, jotta organisaatiolle saadaan toimiva rakenne.

– Painopistettä ollaan siirtämässä lähijohtamiseen. Esimerkiksi yhdellä esihenkilöllä ei voi olla tolkuttoman suurta alaisten määrää. Jatkossa perustetaan vielä muun muassa hoitohenkilöstön professiojohtamiseen liittyvä tehtävä ja muutenkin korjausliikkeistä on tehtävä, mikäli jokin osa-alue ei nyt suunnitellulla rakenteella pärjää.

Etelä-Savon hyvinvointialue tulee 1.1.2023 alkaen työllistämään lähes 8000 henkilöä ja on Etelä-Savon suurin työnantaja.  

Palvelualueet ja niille perustetut virat

Sosiaalipalveluiden toimiala (n. 1500 työntekijää)

 • lapsiperhepalvelut (palvelualuepäällikkö)
 • lastensuojelu (palvelualuepäällikkö)
 • työikäisten palvelut (palvelualuepäällikkö)
 • vammaispalvelut, Vaalijalan osaamis- ja tukikeskus (vammaispalvelujohtaja)
 • yhteiset palvelut

Lisäksi sosiaalipalveluiden toimialalle perustetiin sosiaali- integraatiojohtajan virka.

Ikääntyneiden palvelut (n. 1700 työntekijää)

 • yhteiset ikäpalvelut (palvelupäällikkö)
 • arjen tuki- ja etäpalvelut (palvelualuepäällikkö)
 • kotiin annettavat palvelut (palvelualuepäällikkö)
 • asumispalvelut (palvelualuepäällikkö)
 • geriatrinen osastopalvelu (palvelualuepäällikkö)

  Lisäksi toimialueelle perustettiin palvelualuejohtajan virka.

Terveyspalvelut (n. 3100 työntekijää)

 • sairaalapalvelut (palvelualuejohtaja)
 • sotekeskuspalvelut (palvelualuejohtaja)
 • päivystys- ja ensihoidon palvelut (palvelualuejohtaja)
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut (palvelualuejohtaja)
 • diagnostiset ja tukipalvelut (palvelualuejohtaja)

Pelastus- ja turvallisuuspalvelut (n. 700 työntekijää)

 • pelastustoiminnan palvelut (pelastuspäällikkö)
 • onnettomuuksien ennaltaehkäisyn palvelut (riskienhallintapäällikkö)
 • turvallisuuspalvelut (turvallisuuspäällikkö)

  Lisäksi toimialalle perustettiin sosiaali- ja terveystoimen asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikön virka.

Konsernipalvelut (n. 800 työntekijää)

 • tila- ja tukipalvelut (tila- ja tukipalvelujen johtaja)
 • hankinta- ja talouspalvelut (hankinta- ja talousjohtaja)
 • henkilöstöpalvelut (henkilöstöjohtaja)
 • digitaaliset- ja tietopalvelut (digijohtaja)
 • viestintäpalvelut (viestintäpäällikkö)
 • päätöksenteon tuen palvelut (hallintopäällikkö)
 • vaikuttavuuspalvelut (vaikuttavuusjohtaja)

Aluehallitus perusti myös välittömästi hyvinvointialuejohtajan alaisuuteen johtajaylilääkärin viran ja sisäisen tarkastajan viran.

Ikääntyneiden palveluasumisen kilpailutuksesta päätettiin – aluehallitus on huolissaan ikääntyneiden palveluasumisen tuottajien tilanteesta

Ikääntyneiden palveluasumisen tuottajien tilanteen helpottamiseksi aluehallitus päätti käynnistää palveluasumisen kilpailutuksen Etelä-Savon hyvinvointialueella on tällä hetkellä noin 700 omaa ympärivuorokautista palveluasumisen paikkaa ja noin 900 palveluasumisen paikkaa ostopalveluna.

– Aluehallitus on kantanut hyvin suurta huolta palveluasumisen tuottamisen kallistumisesta ja yritysten mahdollisuudesta ylipäätään tuottaa ikäihmisille asumispalvelua tässä tilanteessa. Tämän vuoksi kyseessä on aivan keskeinen hankinta ja se on tarkoitus toteuttaa niin, että myös pienet ja keskisuuret yritykset pääsevät mukaan kilpailutukseen, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä sanoo.

– Haluan erityisesti painottaa, että asukkaiden hoiva jatkuu katkeamatta. Pyrimme siihen, että asukkaat asuvat omissa kodeissaan jatkossakin. Uusi kilpailutus toteutetaan markkinavuoropuheluna ja yhteistyössä palvelutuottajien kanssa. Kaikkia palvelutuottajia tarvitaan, ikäihmisten palveluiden toimialajohtaja Niina Kaukonen painottaa.

Aluehallitus päätti, että koko hyvinvointialuetta koskeva iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen hoivan palveluasumisen kilpailutus toteutetaan koko hyvinvointialueelle. Uusi sopimuskausi alkaa 1.4.2023.

Lisäksi aluehallitus esittää tarjouskilpailun käynnistämisen mahdollistamiseksi, että toimintoja luovuttavat organisaatiot (Essote, Sosteri ja Pieksämäen kaupunki) irtisanoisivat voimassa olevat iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen, tavallisen palveluasumisen ja lyhytaikaisen hoivan palveluasumisen hankintasopimukset päättymään 31.3.2023 sopimusten mukaisia irtisanomisehtoja ja irtisanomisaikoja noudattaen tai muutoin sopijapuolten kesken yhteisesti sopien, mikäli katsovat sen tarkoituksenmukaiseksi.

Koko hyvinvointialueen tason palveluasumisen hankinta on mittava, yhteensä noin 50 miljoonan euroa vuodessa.

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi
Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Aluehallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Etelä-Savon Järjestöperehdytyswebinaarissa painotettiin yhteistyön merkitystä kattavissa palveluissa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry;n, Soste ry:n ja Etelä-Savon hyvinvointialueen järjestämässä Järjestöperehdytyksessä 14.6.22 todettiin, että hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö on edellytys sille, että yhteiskunnan turvaverkko on kestävä ja palvelut kattavia.

Järjestökentän monimuotoisuus ja asiantuntemus tukee erinomaisesti sote-palveluja. Toimintaympäristön muuttuessa, on yhdyspintojen toimivuus avainasemassa, jolloin positiivisen kokemuksen ja vuoropuhelun merkitys korostuu. Etelä-Savossa yhteistyötä on rakennettu usean vuoden ajan ja yhteistyön tekemisen kulttuuri sekä verkostot ovat olemassa. ”Meiltä löytyy myös luottamusta ja yhteistä tahtotilaa” kertoo hyvinvointialueen vastuuvalmistelija Milla Ryynänen.

On kuitenkin selvää, että hyvinvointialueen start up -vaihe aiheuttaa haasteita toiminnalle, kuten vt. hyvinvointialueen johtaja Santeri Seppälä toi esille omassa puheenvuorossaan.

Yhteistyömyönteisen ilmapiirin myötä meillä on kuitenkin kaikki mahdollisuudet onnistua. Järjestöwebinaarin tallenne on katsottavissa alta tai Etelä Savon hyvinvointialueen Youtube-kanavalta kahden viikon ajan.

Lisätietoja

Milla Ryynänen
Vastuuvalmistelija/projektipäällikkö
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä yhdyspintatyö
Etelä-Savon hyvinvointialue, sote-uudistus
040 656 7488
milla.ryynanen@etela-savo.fi

Synnytysten hoidon halutaan jatkuvan Etelä-Savossa – aluehallitus haluaa myös Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön ja palvelut hyvinvointialueelle

Aluehallitus päätti hakea poikkeuslupaa synnytysten jatkamiselle Etelä-Savossa. Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön siirtosopimuksen. Hallitus käsitteli kokouksessaan myös täydennetyn hallintosäännön sekä Savonlinnan kaupungin kannanottopyynnön liittyen Sosterin keskussairaalatonttiin.

Synnytysten lukumäärä on Mikkelin keskussairaalassa viime vuosina ollut noin 650−920. Poikkeuslupa tarvitaan, kun synnytyksiä on alle tuhat vuodessa.

− Suomessa on tällä hetkellä viisi keskussairaalaa, jotka tarvitsevat poikkeuslupaa synnytysten hoitoon. Mikkelin keskussairaala on yksi näistä. Pyydämme Etelä-Savon hyvinvointialueelle toistaiseksi voimassa olevaa poikkeuslupaa, jotta synnytykset jatkuvat normaalisti. Toistaiseksi voimassa oleva lupa helpottaa myös ammattilaisten rekrytointia, vt. hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä sanoo.

Aluehallitus päätti hakea poikkeuslupaa synnytystoiminnan jatkamiselle Mikkelin keskussairaalassa. Mikkelin keskussairaalassa hoidetaan myös valtaosa samassa maakunnassa sijaitsevan Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin alueen synnytyksiä. Nykyinen poikkeuslupa synnytysten hoitoon on Essotella voimassa 31.12.2022 saakka.

Aiheesta enemmän:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202246-8

Rantasalmen toiminnan omaksi ottaminen hyvinvointialueelle

Etelä-Savon hyvinvointialue ja Suomen Terveystalo Oy ovat neuvotelleet henkilöstön siirtosopimuksen. Siinä sovitaan, että Rantasalmen kunnan palvelusopimuksen perusteella Suomen Terveystalo Oy:n palveluksessa oleva henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella hyvinvointialueen palvelukseen.

− Haluan välittää Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstölle ja asukkaille viestin, että tavoitteenamme edetä tässä sujuvasti sekä henkilöstön että saumattomien palveluiden kannalta, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen toteaa.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy henkilöstön siirtosopimuksen liitteineen ja valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan henkilöstön siirtosopimuksen.

Henkilöstön siirtosopimus esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202246-10

Kannanottopyyntö Sosterin keskussairaalatontin luovuttamiseksi Savonlinnan kaupungille

Etelä-Savon hyvinvointialue on saanut Savonlinnan kaupungilta kannanottopyynnön liittyen Itä-Savon sairaanhoitopiirin Sosterin keskussairaalatonttiin. Sosteri on ehdottanut omistamansa keskussairaalan tontin myymistä Savonlinnan kaupungille osana käynnissä olevaa säästöohjelmaa.

Aluehallitus päätti, että Savonlinnan kaupungin ja Sosterin väliseen tonttikauppaan ja tontin vuokraamiseen liitteen A mukaisesti sovelletaan voimaanpanolain 39 §:n mukaista suostumusmenettelyä. 

Lisäksi aluehallitus päätti, että Sosterin tulee toimittaa hyvinvointialueelle selostusosan mukaiset asiakirjat ja selvitykset sekä pyynnön asian käsittelemiseksi.

Asiasta enemmän esityslistassa, jossa myös kannanotto liitteenä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202246-6

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosäännön hyväksyminen

Aluehallitus kävi aktiivista keskustelua hallintosäännön toisesta vaiheesta ja teki vielä noin kymmenkunta pientä muutosta yksityiskohtiin. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyyhallintosäännön siten, että se tulee voimaan välittömästi hallintosäännön hyväksymisen jälkeen.

Nyt käsitelty hallintosäännön toinen vaihe sisältää toimielinorganisaation ja palveluorganisaation täydennykset. Aiemmin hallintosäännöstä on hyväksytty ensimmäinen vaihe.

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosääntöä on täydennettävä vielä vähintään kerran syksyn 2022 aikana, ennen hyvinvointialueen palvelutuotannon aloittamista 1.1.2023.

Toisen vaiheen hallintosääntö on esityslistan liitteenä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202246-9

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston ryhmäraha

Aluehallitus päätti hyväksyä aluevaltuuston ryhmärahan äänestyksen jälkeen.  

Jaana Strandman (ps.) teki esityslistan mukaiseen pohjaesitykseen muutosesityksen, että hyvinvointialue ei ota ryhmärahaa käyttöön, eikä kirjaa sitä hallintosääntöön. Strandmanin perusteli esitystään sillä, että raha voidaan käyttää paremminkin hyvinvointialueen perustehtävään.

Janne Laine (kesk.) kannatti Strandmanin esitystä.

Kaikki aluehallituksen 13 jäsentä olivat paikalla ja pohjaesitys tuli hyväksytyksi äänin 11−2.

Aiheesta enemmän:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202246-11

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Aluehallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Aluehallitus perusti Etelä-Savon hyvinvointialueelle toimialajohtajien virat

Etelä-Savon hyvinvointialueen toimeenpano etenee. Aluehallitus päätti perustaa toimialajohtajien virat Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Aluehallitus määritti myös virkojen kelpoisuusvaatimukset sekä päätti viranhaltijoiden valintamenettelystä. 

Aluehallitus perusti kokouksessaan 25.5.2022 Etelä-Savon hyvinvointialueelle terveyspalvelujen toimialajohtajan, sosiaalipalvelujen toimialajohtajan, ikääntyneiden palveluiden toimialajohtajan, pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtajan ja konsernipalvelujen toimialajohtajan virat 1.6.2022 alkaen. Virat täytetään toistaiseksi voimassa olevina.

Kaikkiin vaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä kokemus alan johtamisesta ja kehittämisestä. Terveyspalvelujen toimialajohtajan virkaan vaatimuksena on lisäksi lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys.

Janne Laine (kesk.) esitti, ettei perusteta konsernipalveluiden toimialajohtajan virkaa vaan konsernipalveluiden esimiehenä toimii hyvinvointialueen johtaja.

Laineen esitystä kannatti Seija Kuikka (kesk.).

Eija Stenberg (sd.) toi puolestaan esille, että uusi perustettava organisaatio on huomattavan suuri ja se tarvitsee myös riittävän johtamisen.

Konsernipalveluihin kuuluvat muun muassa talouspalvelut, hallintopalvelut, henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut, tila- ja kiinteistöpalvelut sekä ruoka- ja puhtaanapitopalvelut.

Aluehallitus äänesti asiasta. Hallitus hyväksyi esityslistan mukaisen pohjaesityksen äänin 7-6.

Aihe esityslistassa:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202245-9

Aluehallitus päätti johtavien viranhaltijoiden virkavalintamenettelystä

Virkojen perustamisen jälkeen aluehallitus päätti myös virkavalintamenettelystä koskien toimialajohtajien virkojen täyttämistä. Vt. hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä tarkensi pohjaesitystä niin, että virat laitetaan avoimeen hakuun. Aluehallitus päätti asiasta tämän jälkeen yksimielisesti. Aluehallitus myös valtuutti vt. hyvinvointialuejohtajan ja HR-vastuuvalmistelijan valmistelemaan rekrytointiprosessia ja käynnistämään rekrytointiprosessin aluehallituksen päättämän menettelyn mukaisesti.

Aihe esityslistassa:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202245-10

Seuraava aluehallituksen kokous keskiviikkona 8.6. kello 14.00.

Lisätiedot

Santeri Seppälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi
Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Aluehallituksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Aluehallitus päätti esittää hyvinvointialuejohtajaksi Santeri Seppälää  

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus päätti myös, että Rantasalmen kunnan Terveystalolla työskentelevä henkilöstö ja palvelut halutaan ottaa osaksi hyvinvointialueen omaa toimintaa, kun ulkoistussopimus päättyy 31.12.2022.

Aluehallituksen päätöksen mukaisesti hyvinvointialuejohtajan virkaan hakeneista kahdeksasta henkilöstä haastateltiin viisi henkilöä 22.4. Hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella heistä henkilöarviointiin lähetettiin seuraavat henkilöt: Seppo Lokka, Santeri Seppälä ja Sami Sipilä.

Kokouksessaan aluehallitus sai raportin henkilöarvioinnista, jonka oli toteuttanut konsulttitoimisto Eezy Personnel.

− Aluehallitus esittää hyvinvointialuejohtajaksi Santeri Seppälää. Hallitus äänesti ehdokkaasta, ja äänestyksessä Seppälä sai 10 ääntä ja Seppo Lokka 3 ääntä, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen kertoo.

Aluevaltuusto kokoontuu 16.5. alkavalla viikolla tekemään lopullisen valinnan henkilöstä.

Hyvinvointialueen strategiatyö on aloitettu

Aluehallitus hyväksyi ja merkitsi tiedoksi strategiaprosessin aikataulutuksen ja jatkotoimenpiteet. Strategiaprosessin kumppanina on FCG Oy. Ensimmäinen kokous pidetty 28.4.2022.

− Meillä on kolme kokonaisuutta strategiatyön keskiössä − palvelut, henkilöstö ja talous. Lisäksi digitalisaatio mahdollistaa kustannustehokkuutta ja henkilöstön riittävyyttä koko toiminnassa. Esimerkiksi hyvinvointialueelle suunnittelusta sähköisestä sosiaali- ja terveyskeskuksesta olemme saaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä erinomaiset arviot sekä merkittävän kehittämisrahoituksen työhön, vt. hyvinvointialuejohtaja Sami Sipilä sanoo.

− Työhön osallistetaan henkilöstöä, lähijohtoa, johtoa ja kuntalaisia, jotta jokainen voi ajatella, että tämä on meidän yhteinen juttu. Limittäin strategian kanssa valmistellaan talousarvio, palvelustrategia ja brändi, jotka yhdessä muodostavat kokonaisuuden, Sipilä toteaa.

Aluevaltuusto pitää kesäkuussa strategiatyöpajan, minkä jälkeen työ jatkuu aluehallituksen ja -valtuuston työpajoissa edelleen elokuusta alkaen.

Rantasalmen sosiaali- ja terveyspalvelujen ottaminen hyvinvointialueen omaksi toiminnaksi

Aluehallitus päätti, että Rantasalmen kunnassa Suomen Terveystalo Oy:n palveluksessa työskentelevän henkilöstön siirto valmistellaan liikkeen luovutuksen perusteella Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 lukien. Henkilöstön siirtosopimus hyväksytään myöhemmin erikseen.

− Olennaista on nyt antaa rauhoittava viesti Rantasalmen henkilöstölle. Haluamme edetä yhteistyössä Terveystalon kanssa saumattomasti niin, että Rantasalmella työskentelevä henkilöstö on samassa liikkeen luovutuksessa hyvinvointialueen muun henkilöstön kanssa, Sipilä sanoi.

Rantasalmella Terveystalon palveluksessa työskentelee reilusti yli sata työntekijää. Nykyinen ulkoistussopimus päättyy 31.12.2022 ja aluehallitus harkitsi, että kilpailutukseen ei lähdetä. 

Aluehallitus päätti ISLAB hyvinvointiyhtymän perussopimuksen hyväksymisestä Etelä-Savon osalta

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että laboratoriopalvelujen järjestämistä varten perustetaan Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueiden yhteinen laboratoriotoiminnan hyvinvointiyhtymä.

Perussopimus tulee voimaan 1.8.2022. Tuotanto ja henkilöstö siirtyvät hyvinvointiyhtymään 1.1.2023.

ISLAB hyvinvointiyhtymän perustamisen taustalla on se, että lainsäädäntö ei mahdollista nykyisen ISLAB liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen muutosta. Tämän vuoksi liikelaitoskuntayhtymä muutetaan hyvinvointiyhtymäksi.

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Kaikki aluehallituksen asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Aluehallitus päätti hyvinvointialuejohtajan rekrytointiprosessin jatkotoimenpiteistä

Etelä-Savon hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan rekrytointi etenee rapsakkaa tahtia. Aluehallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 13.4.2022 ja päätti kutsua haastatteluun yhteensä viisi hakijaa.

Etelä-Savon hyvinvointialuejohtajaksi haki hakuajalla 25.3.−11.4.2022 kaikkiaan kahdeksan henkilöä. Aluehallitus on tutustunut hakemuksiin ja päätti kokouksessaan edetä rekrytoinnissa rivakasti.

– Tavoitteena on saada valittua hyvinvointialuejohtaja kevään aikana, jotta hän pääsee ottamaan valmisteluvastuun ripeästi, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen sanoo.

Aluehallitus päätti kutsua hakijoista haastatteluun seuraavat henkilöt:

Antero Kiviniemi, valtiotieteiden maisteri
Senior Policy Officer, Euroopan komissio, Belgia

Jan Tollet, diplomi-insinööri
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja, Kuopio/Espoo

Santeri Seppälä, erikoislääkäri
terveyspalvelujen johtaja, Essote, Mikkeli

Sami Sipilä, kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri
muutosjohtaja, vt. hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue, Lahti

Seppo Lokka, hallintotieteiden maisteri
pelastusjohtaja, Mikkelin kaupunki, Otava

Aluehallituksen tarkoituksena on haastatella kaikki henkilöt ensi viikon aikana. Hallitus arvioi tilannetta myös seuraavassa kokouksessaan 4.5.2022. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloutta ja toimintaa sekä vastaa asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi.

Etelä-Savon hyvinvointialueen edunvalvonta

Aluehallitus kävi linjaavaa keskustelua Etelä-Savon hyvinvointialueen edunvalvontatyön jatkovaiheista.

– Edunvalvonnassa peruslähtökohtana on se, että olemme valtakunnan kärjessä palvelujen tarpeessa, mutta se ei suoraan eikä riittävästi kanavoidu meille rahoituksessa, vt. hyvinvointialuejohtaja Sami Sipilä totesi.

Hallituksen jäsenet nostivat keskustelussa esille tärkeinä kohtina mm. asukasmäärän muutoksen, vapaa-ajan asutuksen huomioimisen ja kahden sairaalan aseman turvaamisen. Laukkasen mukaan aluehallitus jatkaa vielä edunvalvontatyön linjaamista.

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto asetettiin

Aluehallitus päätti, että Etelä-Savon hyvinvointialueelle asetetaan vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Jo aiemmin Etelä-Savon hyvinvointialueella on toiminut nuorisovaltuusto.

Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston jäsenet hyväksyttiin kuntien esitysten mukaisesti. Lisäksi eläkeläisjärjestöt voivat nimetä omat edustajansa vanhusneuvostoon.

Aluehallitus päätti myös esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto pyytää nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa nimeämään edustajan läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksiin.

Vammaisneuvoston jäsenesitykset (jäsen ja varajäsen):

Hirvensalmi: Sirpa-Helena Pesonen, vara Juhani Manninen
Mikkeli: Anneli Liukkonen, Kauko Väisänen, Timo Petäjämäki, varalle Reijo Hämäläinen
Pieksämäki: Helena Saavalainen
Enonkoski: Tuula Muhonen, varalle Arsi Partanen
Rantasalmi: Olli-Pekka Nykänen
Savonlinna: Kati Sairanen, Risto Jurvanen, Piritta Punnonen
Juva: Tapio Immonen, varalle Vuokko Viljanen
Sulkava: Eeva Lyytinen, varalle Hannamari Autio
Pertunmaa: Kaija Montin, varalle Sirkku Salomäki
Puumala: Kari Laamanen, vara Helvi Valtonen
Kangasniemi: Simo Hokkanen, Kirsti Lähteenmäki

Vanhusneuvoston jäsenesitykset (jäsen ja varajäsen):

Hirvensalmi: Sirpa-Helena Pesonen, vara Juhani Manninen
Mikkeli: Risto Korhonen, Aija Himanen, Hannu Karttunen, varalle Tuula Lahtinen
Pieksämäki: Jorma Laasonen, varalle Ritva Vuohelainen
Enonkoski: Kirsti Heiskanen, varalle Aila Sairanen
Rantasalmi: Helena Kärkkäinen
Savonlinna: Pekka Huovila, Jouko Makkonen, varalle Maire Hämäläinen
Juva: Eija Luukkonen, varalle Vuokko Viljanen
Sulkava: Pertti Paunonen, varalle Tuula Kosonen
Mäntyharju: Jorma Laesharju, vara Jaana Lopperi
Puumala: Kari Laamanen, vara Helvi Valtonen
Pertunmaa: Kaija Montin, varalle Sirkku Salomäki
Kangasniemi: Simo Hokkanen, Kirsti Lähteenmäki

Kaikki aluehallituksen asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Aluehallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa − hyvinvointialuejohtajan rekrytointi alkaa

Kuvassa aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Pirkko Valtola, puheenjohtaja Heikki Laukkanen ja 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen kokouksen jälkeen.

Aluehallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 23.3.2022. Kokouksessaan aluehallitus julisti hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi ja päätti hakumenettelystä.

Kokouksen aluksi aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen summasi tulevan kevään keskeisiä työkokonaisuuksia. Laukkasen mukaan aluehallituksella on kaikkiaan seitsemän tärkeää kokonaisuutta, joissa pitää onnistua − vielä ennen juhannusta.

− Meillä alkaa tiivis työskentely. Ensinnäkin meidän pitää ottaa valmistelu haltuun ja lähteä sitä ohjaamaan. Toiseksi meillä on hyvinvointialuejohtajan valinta. Meidän on myös tehtävä strategiset linjaukset ja niihin on sisällytettävä talouden haltuunotto. Meillä on edessä hallintosäännön täydentäminen, yhteinen edunvalvonta ja yhteistyö lakkaavien organisaatioiden kanssa. Samalla on muistettava, että henkilöstö on muutoksessa avainasemassa. Muutos pitää tehdä yhdessä henkilöstön kanssa, totesi Laukkanen kokouksen alussa.

Hyvinvointialuejohtajan virka julistettiin haettavaksi

Aluehallitus päätti julistaa Etelä-Savon hyvinvointialueen johtajan viran haettavaksi. Haku aukeaa maanantaina 28.3. ja kestää kaksi viikkoa maanantaihin 11.4.2022 klo 14.30 saakka.

− Olen nopeasti tapahtuvan rekrytoinnin kannalla. Minusta on tärkeää, että hyvinvointialuejohtaja voi mahdollisimman pian osallistua hyvinvointialueen valmisteluun ja hyvinvointialueella tapahtuviin henkilövalintoihin, Laukkanen sanoi.

Hakuilmoituksessa hakijan eduksi katsotaan menestyksellinen konsernityyppinen johtamiskokemus, kokemus muutosjohtamisesta, hyvä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän sekä pelastustoimen ja niiden talouden tuntemus sekä kansainvälisten yhteyksien edellyttämä kielitaito.

Aluehallitus kävi vilkasta keskustelua asiasta. Aluehallituksen puheenjohtaja ja vt. hyvinvointialuejohtaja valtuutettiin vielä tekemään muutoksia hakuilmoituksen tekstiin. Vt. hyvinvointialuejohtaja Risto Kortelainen totesi aluehallitukselle, että ei ole itse hakemassa paikkaa.

− Olen jo aiemminkin julkisesti todennut, että ikäni puolesta en ole hakemassa paikkaa. On hyvä, että voin osallistua rekrytointiin riippumattomasti sekä tehdä esityksen valittavasta henkilöstä aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi. Samalla kaikki virkaan hakevat ovat tasa-arvoisessa asemassa, Kortelainen sanoo.

Aluehallitus asetti nuorisovaltuuston

Aluehallitus asetti Etelä-Savon hyvinvointialueelle nuorisovaltuuston vahvistamalla väliaikaisen valmistelutoimielimen päätöksen 27.10.2021. Kokouksen pöytäkirjaan lisätään liite nuorisovaltuuston jäsenistön kokoonpanosta.

Myöhemmin keväällä Etelä-Savon hyvinvointialueelle tullaan nimeämään myös vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto, tavoitteena on tuoda ne käsittelyyn seuraavaan hallituksen kokoukseen 13.4.

Yhteistoimintaelin nimettiin

Aluehallitus nimesi yhteistyötoimielimen ajalle 23.3.2022- 31.12.2022. Hyvinvointialueen yhteistoimintaelimessä jatkavat henkilöstön edustajina tällä ajalla samat henkilöt, jotka ovat toimineet tehtävässä hyvinvointialueen perustamisesta alkaen: Eija Huttunen (Juko), Sini Hintikainen (Juko), Taru Juntunen (Jyty) Tiia Rautpalo (Super), Seija-Sofia Käärmelahti (Tehy), Anne Puntanen (JHL). Jokaiselle henkilöstön edustajalle on nimetty myös varajäsen.

Aluehallitus nimesi työantajan edustajaksi ajalle 23.3.2022−31.12.2022 aluehallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja aluevaltuuston puheenjohtajan sekä hyvinvointialuejohtajan ja muutosjohtajan. Yhteistoimintaelimen sihteeriksi valittiin HR-vastuuvalmistelija Kati Nieminen.

Kunnilta, kaupungeilta ja kuntayhtymiltä saadut selvitykset

Kokouksessaan aluehallitus käsitteli Etelä-Savon kuntien ja kaupunkien sekä kuntayhtymien antamat selvitykset mm. hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, veloista, vastuista ja sopimuksista. Aluehallitus merkitsi annetut selvitykset tiedoksi lähetti ne eteenpäin aluevaltuuston käsiteltäviksi. Tietoja täydennetään vielä 30.6.2022 mennessä.

Asiasta enemmän esityslistassa ja pöytäkirjassa:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202237

Aluehallitus päätti seuraavista kokouksista

Aluehallituksen seuraavat kokoukset pidetään:  

ke 13.4. klo 14.00
ke 4.5. klo 14.00
ke 25.5. klo 14.00
ke 8.6. klo 14.00

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204
Risto Kortelainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, p. 050 522 8677

Kaikki kokouksen asiat ovat nähtävissä esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä:  

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames