fbpx

Aluevaltuusto hyväksyi Rantasalmella Suomen Terveystalo Oy:n palveluksessa työskentelevän henkilöstön siirtosopimuksen

Aluevaltuuston hyväksymä henkilöstön siirtosopimus tarkoittaa, että Etelä-Savon hyvinvointialue järjestää Rantasalmen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut omana tuotantonaan 1.1.2023 alkaen. Aluevaltuusto käsitteli ja päätti myös hallintosäännön toisesta vaiheesta sekä aluevaltuuston ryhmärahasta.

Etelä-Savon hyvinvointialue tuottaa Rantasalmen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 1.1.2023 alkaen. Rantasalmen kunnan ja Suomen Terveystalo Oy:n välinen ulkoistussopimus päättyy 31.12.2022.

– Asiassa on edetty erittäin hyvässä yhteisymmärryksessä sekä Rantasalmen kunnan että Terveystalon kanssa. Yhteinen tahtotilamme on, että vuodenvaihteen siirtymä saumaton ja hyvä sekä henkilöstön että asukkaiden näkökulmasta, aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen summaa.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan hyväksyä henkilöstön siirtosopimuksen liitteineen ja valtuutti vt. hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan sopimuksen. Palvelutoiminnan siirtoon liittyvän irtaimen omaisuuden, käyttötavaroiden ja muiden yksityiskohtien siirtymisestä sovitaan tarvittaessa erikseen.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston ryhmäraha

Etelä-Savon hyvinvointialue on saanut 5000 euron laskennallisen määrärahan jokaista aluevaltuutettua kohti. Ryhmärahalla on tarkoitus tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa ja toimenpiteitä, joilla ryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Aluehallitus esitti aluevaltuustolle, että:

 • jokaista aluevaltuutettua kohti varataan enintään 5000 euron ryhmäraha 1.7.2022-31.12.2023 väliselle ajanjaksolle
 • valtuustoryhmän on haettava aluevaltuuston ryhmärahaa aluehallitukselta
 • kunkin valtuustoryhmän on raportoitava ryhmärahan käyttäminen hyvinvointialueen tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä, erikseen toimitettavien ohjeiden mukaisesti vuosien 2022 ja 2023 osalta.

Aluevaltuutettu, perussuomalaisten ryhmäpuheenjohtaja Jaana Strandman teki vastaesityksen perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän puolesta. Perussuomalaisten ryhmä esitti, että hyvinvointialue ei ota ryhmärahaa käyttöön. Perusteluna muun muassa se, että raha tulisi käyttää hyvinvointialueen suoraviivaiseen perustehtävään.

Aluevaltuutettu Jouni Koskela (kd.) ilmoitti kristillisdemokraattien ryhmän kannattavan Strandmanin esitystä. Aluevaltuutetut kävivät runsaan ja monipuolisen keskustelun aiheesta. Ryhmistä Keskusta, Kokoomus, SDP, Vihreät, Liike Nyt ja Vasemmistoliitto ilmoittivat kannattavansa hallituksen pohjaesitystä.

Hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelusta vastaava Seppo Lokka selvensi kokouksessa edelleen ryhmärahan tarkoitusta.

− Kyse on erillismäärärahasta, joka voidaan aluevaltuuston päätöksellä ottaa käyttöön. Jos valtuusto päättää ottaa rahan käyttöön, aluehallitus tekee sen käytöstä tarkemmat linjaukset, Lokka kertoi.

Keskustelun jälkeen valtuutetut äänestivät asiasta. Hallituksen esitys jäi voimaan äänin 49–9.

Hallintosäännön toinen vaihe hyväksyttiin

Aluevaltuuston nyt käsittelemä hallintosäännön toinen vaihe sisältää täydennykset toimielinorganisaatioon ja palveluorganisaatioon.

Kokouksessa aluevaltuutetut kävivät hallintosäännön kohta kohdalta läpi. Aluevaltuutettu Arto Sepponen (kesk.) esitti, että hallintosäännön kohtaan 2. toimielinorganisaatio ja toimivalta lisätään, pykälään 8 lisätään ”aluevaltuusto päättää palveluverkosta”.

− Aluevaltuuston pitää tietää, jos toimipisteitä lakkautetaan tai pistetään kiinni. Tämän olemme velkaa kuntalaisille ja meidän pitää se tietää, Sepponen sanoi.

Useat aluevaltuutetut kannattivat puheenvuoroissaan Sepposen esitystä. Aluevaltuusto äänesti asiasta, Sepposen esitys tuli hyväksytyksi äänin 37–20, kun kaikkiaan 57 ääntä annettiin. 

Aluevaltuutettu ja aluehallituksen jäsen Janne Laine (kesk.) teki kokouksessa seuraavan esityksen kirjattavaksi hallintosääntöön pykälään 9:

”Etelä-Savon hyvinvointialueella on kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa, toinen Savonlinnassa ja toinen Mikkelissä, joissa on mahdollista tehdä yleisanestesiassa tapahtuvaa leikkaustoimintaa, vaativaa toimenpidekardiologiaa ja tehostettua valvontahoitoa. Savonlinnan ja Mikkelin sairaalat ovat omia itsenäisiä palvelualueita.”

Valtuutetut kävivät runsasta keskustelua Laineen esityksestä, etenkin siitä, kirjataanko se nyt hallintosääntöön vai odotetaanko asian huolellista valmistelua. Myös aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.) käytti puheenvuoron asiassa.

− Sairaalapalveluiden valmistelua vetänyt vastuuvalmisteluja on Savonlinnasta johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen. Tämä virkamiesten ryhmä on esittämässä mallia, jossa on kaksi sairaalaa ja yksi hallinto. Mitä tulee Laineen esitykseen, toivoisin että maltettaisiin odottaa, että virkamiehet saavat valmistelun tehdyksi rauhassa, Laukkanen sanoi todeten myös, että valmistelussa on tähdätty nimenomaan sairaalapalveluiden turvaamiseen sekä Mikkelissä että Savonlinnassa.

− Vaara on, jos lukitaan systeemi tiukasti kiinni jo nyt, niin se johtaa vaativampiin rekrytointiongelmiin, Laukkanen totesi. 

Vt. hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä nosti puolestaan esille henkilöstön näkökulman ja halusi välittää rauhoittavan viestin.

– Valmistelussa ei ole missään vaiheessa nostettu esiin mitään sellaista, mikä uhkaisi sairaaloiden olemassaoloa.  

Valtuutetut äänestivät Laineen esityksestä. Aluehallituksen esitys jäi voimaan äänin 38–19. 

Ponsi hallintosäännön jatkovalmisteluun

Lisäksi Vihreät jättivät ponnen hallintosäännön jatkovalmistelun ohjeeksi. Aluevaltuutettu Maisa Juntunen (vihr.) esitti seuraavan ponnen:

”Esitämme toimenpidealoitteena, että valtuusto edellyttää aluehallituksen selvittämään hallintosäännön jatkokäsittelyä varten mallin, jolla saadaan turvattua hyvinvointialueen henkilöstöön kuuluvien päättäjien vaalikelpoisuus aluehallitukseen. ”

Aluevaltuutetut äänestivät ponnesta, se tuli äänestyksessä voimaan ja lähetettiin aluehallitukselle selvitykseen.

Hallintosäännön kakkosvaihe tuli hyväksytyksi.

Valtuustoaloite jätettiin

Aluevaltuutettu Jarno Strengell (sd.) teki kokouksessa myös valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan mediatiedotteen liitteenä.

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, p. 050 306 7270,
anna-kristiina.mikkonen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Aluevaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://etela-savo.fi/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/

Jarno Strengellin tekemä valtuustoaloite on nähtävissä täältä.

Etelä-Savon Järjestöperehdytyswebinaarissa painotettiin yhteistyön merkitystä kattavissa palveluissa

Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry;n, Soste ry:n ja Etelä-Savon hyvinvointialueen järjestämässä Järjestöperehdytyksessä 14.6.22 todettiin, että hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö on edellytys sille, että yhteiskunnan turvaverkko on kestävä ja palvelut kattavia.

Järjestökentän monimuotoisuus ja asiantuntemus tukee erinomaisesti sote-palveluja. Toimintaympäristön muuttuessa, on yhdyspintojen toimivuus avainasemassa, jolloin positiivisen kokemuksen ja vuoropuhelun merkitys korostuu. Etelä-Savossa yhteistyötä on rakennettu usean vuoden ajan ja yhteistyön tekemisen kulttuuri sekä verkostot ovat olemassa. ”Meiltä löytyy myös luottamusta ja yhteistä tahtotilaa” kertoo hyvinvointialueen vastuuvalmistelija Milla Ryynänen.

On kuitenkin selvää, että hyvinvointialueen start up -vaihe aiheuttaa haasteita toiminnalle, kuten vt. hyvinvointialueen johtaja Santeri Seppälä toi esille omassa puheenvuorossaan.

Yhteistyömyönteisen ilmapiirin myötä meillä on kuitenkin kaikki mahdollisuudet onnistua. Järjestöwebinaarin tallenne on katsottavissa alta tai Etelä Savon hyvinvointialueen Youtube-kanavalta kahden viikon ajan.

Lisätietoja

Milla Ryynänen
Vastuuvalmistelija/projektipäällikkö
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä yhdyspintatyö
Etelä-Savon hyvinvointialue, sote-uudistus
040 656 7488
milla.ryynanen@etela-savo.fi

Kuulutus: Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous on tiistaina 21.6.2022

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous on tiistaina 21.6.2022 klo 13.00 alkaen. Kokous järjestetään hybridikokouksena Teams-yhteydellä sekä XAMK Mikkelin kampuksen Mikpoli-rakennuksen auditoriossa, Patteristonkatu 2, 50100 Mikkeli.

Kokouksen esityslista tulee nähtäville ennen kokousta verkkosivuille osoitteeseen:
www.etela-savo.fi/paatoksenteko

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta vain verkossa osoitteessa:
www.etela-savo.fi/aluevaltuusto

Kokoustilassa ei ole erillistä yleisölle varattua tilaa kokouksen seuraamiseen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Etelä-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla:
www.etela-savo.fi/paatoksenteko

Etelä-Savon hyvinvointialuejohtaja on Santeri Seppälä

Santeri Seppälä 16.5.2022 hyvinvointialuejohtajaksi valinnan jälkeen.

Aluevaltuusto päätti valita Santeri Seppälän Etelä-Savon hyvinvointialuejohtajaksi kokouksessaan Juvalla 16.5.2022. Seppälä työskentelee tällä hetkellä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Essotessa terveyspalvelujen johtajana. Koulutukseltaan hän on lääketieteen lisensiaatti.

Aluehallitus päätyi kokouksessaan 4.5.2022 esittämään aluevaltuustolle Santeri Seppälän valintaa. Liike Nyt -puolueen ryhmäpuheenjohtaja Seija Puputti teki muutosesityksen ja esitti hyvinvointialuejohtajaksi Etelä-Savon pelastuslaitoksen Seppo Lokkaa.

Muutosesityksen vuoksi aluevaltuusto piti suljetun lippuäänestyksen kaikista kelpoisuusehdot täyttävistä ehdokkaista. Kaikki 59 aluevaltuutettua olivat läsnä kokouksessa ja kaikkiaan 58 ääntä annettiin. Aluevaltuutettujen äänet jakautuivat seuraavasti: Santeri Seppälä 38 ääntä, Seppo Lokka 19 ääntä, Sami Sipilä 1 ääni.

– Etelä-Savon hyvinvointialuejohtaja on Santeri Seppälä, julisti aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen äänestyksen jälkeen.  

– Valtuuston keskustelusta kävi ilmi, että valtuutetut lupasivat olla valitun henkilön takana, kuka vain näistä kolmesta olisi tullut valituksi. Hyvä, että saimme valittua johtajan jo nyt, niin hän pääsee itse rakentamaan alusta alkaen niin strategiaa kuin organisaatiota ja tekemään keskeisiä henkilövalintoja, Mikkonen lisäsi.

Valituksi tullut Santeri Seppälä kiitti aluevaltuustoa luottamuksesta valinnan jälkeen.

– Yhdessä eteenpäin on varmasti se, mikä tulee olemaan meidän mottona. Valmistelussa on tehty äärimmäisen hyvää työtä ja tiimityöllä tulemme tästä jatkamaan. Haluan myös, että luottamushenkilöisen kanssa on hyvä yhteistyö koko alueella, Seppälä sanoi.

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajille läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston kokouksissa

Aluevaltuusto pyytää nuorisovaltuustoa, vanhusneuvostoa ja vammaisneuvostoa nimeämään hallintosäännön 85 §:n mukaisesti edustajan läsnäolo- ja puheoikeudella aluevaltuuston kokouksiin.

Kokouksessa todettiin, että heillä on oikeus myös osallistua asiantuntijakuulemisiin, ja hallintosääntöön tämä tulee kirjatuksi kesäkuussa. Jo nyt toimielimillä on oikeus itse päättää asiantuntijoiden kuulemisesta.

Aluevaltuutettu Kirsti Laamasen valtuustoaloite

Kirsti Laamanen (kesk.) jätti kokouksessa valtuustoaloitteen hyvinvointialueen maaseutuvaikutuksista. Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan tiedotteen lopusta.  

Lisätiedot medialle

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue, p. 050 306 7270, anna-kristiina.mikkonen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue, p. 040 359 6934, santeri.seppala@essote.fi

Kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja myöhemmin pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Kirsti Laamasen valtuustoaloite: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2022/05/Valtuustoaloite-ES.pdf

Kuulutus: Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous maanantaina 16.5.2022

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous on maanantaina 16.5.2022 klo 18.00 alkaen. Kokous järjestetään hybridikokouksena Teams-yhteydellä sekä Martti Talvela -kampuksen auditoriossa, Juvantie 20, 51900 Juva.

Kokouksen esityslista tulee nähtäville ennen kokousta verkkosivuille osoitteeseen:
www.etela-savo.fi/paatoksenteko

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta vain verkossa osoitteessa:
www.etela-savo.fi/aluevaltuusto

Kokoustilassa ei ole erillistä yleisölle varattua tilaa kokouksen seuraamiseen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Etelä-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla:
www.etela-savo.fi/paatoksenteko

Aluevaltuustossa kuultiin nuorisovaltuuston puheenvuoro ja tehtiin valtuustoaloite − myös vt. hyvinvointialuejohtaja vaihtuu

Aluevaltuusto kokoontui toiseen kokoukseensa 31.3.2022. Aluevaltuusto käsitteli ja päätti kokouksen asioista esityslistan mukaisesti ja kuuli nuorisovaltuuston puheenvuoron. Aluevaltuutettu Pirkko Valtola (kok.) teki valtuustoaloitteen omalääkärimallista. Lisäksi kokouksessa kuultiin vt. hyvinvointijohtajan Risto Kortelaisen tiedoksianto jättäytyä pois vt. hyvinvointialuejohtajan tehtävästä.

Nuorisovaltuuston puheenjohtaja, savonlinnalainen Saara Laukkanen nosti puheenvuorossaan esille nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeuden aluevaltuuston ja aluehallituksen kokouksessa. Laukkasen mukaan nuorisovaltuusto on päättänyt nostaa etenkin mielenterveyspalvelut ja opiskelijahuollon oman vaikuttamisensa kärkiteemoiksi.

– Meidän terveisemme ovat, että nuoria on tärkeää osallistaa. Me käytämme mielenterveys- ja opiskelijahuollon palveluita sekä muita sosiaali- ja terveyspalveluita, ja meiltä saa näkökulmaa, jota ei muuten käytössä ole käy, Laukkanen sanoi.

Etelä-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuusto aloitti vuoden 2022 alussa ensimmäisenä hyvinvointialueen nuorisovaltuustona Suomessa. Laukkanen korosti, että Etelä-Savolla olisi mahdollisuus olla valtakunnan kärjessä myös siinä, että nuorisovaltuustolle annetaan puhe- ja läsnäolo-olo-oikeus.

Aluevaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen otti nuorisovaltuuston terveiset vastaan ja lupasi, että asiaan palataan. 

Vt. hyvinvointialuejohtajan tiedoksianto

Vt. hyvinvointialuejohtaja Risto Kortelainen kertoi aluevaltuustolle tiedoksiantona, että hän ei aio jatkaa vt. hyvinvointialuejohtajan virassa.

– Pidän hyvin arvokkaana sitä, että aluevaltuusto valitsi minut tätä tehtävää hoitamaan. Meillä oli aluehallituksen 16.3. kokouksen jälkeen vielä puheenjohtajien kanssa tapaaminen, jossa käsittelimme vt. hyvinvointialuejohtajan virkasuhteen ehtoja. Yksi keskeisistä huomioista oli se, ettei aluehallituksen esittelijän ole perusteltua toimia samaan aikaan lakkaavan organisaation johtajan ja esittelijän virassa.

– Totesimme tuolloin, että haen virkavapautta Essote-kuntayhtymän johtajan virasta siihen saakka, kun vakituinen aluejohtaja on aloittanut virassaan, Kortelainen kertoi.

Kortelainen kertoi kuitenkin jääneensä tapaamisen jälkeen vielä pohtimaan järjestelyä niin hyvinvointialueen kuin Essoten näkökulmista, ja päätyneensä ratkaisuunsa tämän jälkeen.

– Harmillista, että asia tulee tässä vaiheessa, mutta olen harkinnut asian tarkkaan. Pidän tarkoituksenmukaisena ratkaisuna sitä, että toimin edelleen Essote-kuntayhtymän johtajana ja sen hallituksen esittelijänä. Ratkaisu olisi tuonut epäjatkuvuuskohdan Essote-kuntayhtymälle ja sen päätöksentekoon ja johtoryhmätyöskentelyyn, hän summasi ratkaisuaan.

Aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen kertoi, että Etelä-Savon hyvinvointialueella työskentely jatkuu saumattomasti varajärjestelyin.

– Aluevaltuusto on valinnut vt. hyvinvointialuejohtajan varahenkilöksi Sami Sipilän. Hän ryhtyy hoitamaan vt. hyvinvointialuejohtajan tehtävää tästä päivästä eteenpäin. Muut varajärjestelyt ovat aluehallituksen toimivallassa, ja tulemme päättämään niistä seuraavassa aluehallituksen kokouksessa 13.4., Laukkanen sanoi.

Aluevaltuutettu Pirkko Valtolan esittämä Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite

Aluevaltuutettu Pirkko Valtola (kok.) teki kokouksessa Etelä-Savon hyvinvointialueen ensimmäisen valtuustoaloitteen. Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite koski perustason lääkäripalveluiden järjestämisestä omalääkärimallilla. Valtuustoaloite on kokonaisuudessaan tiedotteen lopussa.

Kokouksen asialistalla olevista asioista aluevaltuusto päätti esityslistan mukaisesti. Aluevaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://etela-savo.fi/paatoksenteko

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 20.6.2022.

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, p. 050 306 7270

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204

Valtuustoaloite

Perustason lääkäripalveluiden järjestämisestä omalääkärimallilla

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että Etelä-Savon Hyvinvointialue selvittää perustason lääkäripalveluiden järjestämisen yhteydessä omalääkärimallin käyttöönottoa. Samalla tavalla pysyviin potilas- ja asiakassuhteisiin tulee pyrkiä niin hoitajien kuin sosiaalityöntekijöiden työssä.

Perusterveydenhuolto tulee järjestää niin, että se on saavutettavissa lähipalveluna lääkärin ja hoitajan tiimityönä.  Omalääkärinmalli takaa jatkossa pysyvän potilaslääkärisuhteen ja lisää potilasturvallisuutta. Omalääkärimallin kautta meillä on mahdollisuus lisätä myös potilasturvallisesti digipalveluiden käyttöä ja antaa Etelä-Savon asukkaillemme turvallisuuden tunnetta, että hoitoa on aina saatavissa, on lääkäri tänään paikkakunnalla tai ei. 

Omalääkärijärjestelmän kautta on mahdollisuus myös tarjota mielenkiintoisia työpaikkoja niin hoitajille kuin lääkäreillekin. Lääkäri ja hoitajat voivat johtaa työtään yhdessä ja kehittää palveluita säilyttäen samalla tunteen oman työnsä hallinnasta. Työnkuormitusta pystytään hallitsemaan paremmin, kun ei aina ole uusi potilas vastaanotolla, vaan työ tehdään tiimityönä ja tuttujen potilaiden parissa. Hoitosuhteen pysyvyys helpottaa työtä ja nopeuttaa asioiden hoitamista loppuun saakka ilman potilaan pompottelua luukulta luukulle.

Omasosiaalityöntekijä, omakotisairaanhoitaja, omalähihoitaja, omahoitaja ja omalääkäri olkoon tavoitteemme Etelä-Savossa tulevien vuosien aikana. Pystymme näin hillitsemään kustannuksia ja turvaverkko paljon palveluita tarvitsevien ihmisten ympärillä on aukoton. 

Omalääkärimallin toteuttamisen yhteydessä on mahdollisuus myös hyödyntää yksityistä palvelutuotantoa ja lisätä asukkaiden valinnanvapautta myös perustasolla.

Mikkelissä 31.3.2022

Pirkko Valtola, pj

Kokoomuksen ESHA valtuustoryhmä

Antti Häkkänen                        Mira Ilmoniemi
Oskari Valtola                           Mirja Anunti-Virta
Pirkko Valtola                           Liisa Heikkinen
Ville Virnes                                Mali Soininen
Suvi Kähkönen-Valtola            Saara Liukkonen
Miia Hämäläinen

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston historiallinen ensimmäinen kokous pidettiin

Aluevaltuusto nimitti kokouksessaan hallituksen, tarkastuslautakunnan ja puheenjohtajat. Aluevaltuusto hyväksyi myös hallintosäännön ja käynnisti hyvinvointialuejohtajan rekrytoinnin.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja on savonlinnalainen Anna-Kristiina Mikkonen (sd.). Kiitospuheessaan Mikkonen nosti esille ensimmäisenä eteläsavolaiset asukkaat.

 • Haluan kiittää Etelä-Savon kansalaisia luottamuksesta, että saamme istua täällä historiallisessa ensimmäisessä aluevaltuuston kokouksessa. Meillä valtuutetuilla on iso tehtävä rakentaa uutta hyvinvointialuetta, yhdenvertaisia, saavutettavia ja laadukkaita sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita.

Mikkonen nosti tärkeinä asioina esille muun muassa palveluiden oikea-aikaisuuden, järjestön kanssa yhdessä tehtävän ennaltaehkäisevän työn, lääkäripalveluiden saavutettavuuden sekä digitaalisuuden, joka on hänen mukaansa nähtävä mahdollisuutena.

 • Lisäksi meidän on pidettävä huolta osaavasta työvoimastamme ja heidän jaksamisestaan, Mikkonen sanoi.

Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja on Mira Ilmoniemi (kok.) ja 2. varapuheenjohtaja Tommi Vehmala (kesk.).

Aluehallitus nimitettiin

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallituksessa on aluevaltuuston päätöksellä 13 jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja on Heikki Laukkanen (kesk.) Juvalta. Kiitospuheessaan Laukkanen kertoi olevansa toimivien peruspalveluiden puolella.

 • Etelä-Savossa uudistukseen liittyvässä keskustelussa on keskitetty paljon sairaaloihin. Kuitenkin uudistuksessa on pitkälti kyse siitä, miten me saamme perusterveydenhuollon ja sosiaalityön eli peruspalvelut toimimaan kansalaisillemme.
 • Minulla on yksi unelma, josta toivon, että kansalaiset voivat kolmen vuoden kuluttua kiittää. Toivon, että kun ihminen tulee palvelujärjestelmän piiriin, hän kokee, että hänen asiastaan otetaan kiinni, että hän ei putoa väliin, Laukkanen sanoi.

Aluehallituksen kokoonpano on aluevaltuuston päätöksellä seuraava:

puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.)
1. varapuheenjohtaja, Satu Taavitsainen (sd.)
2. varapuheenjohtaja, Pirkko Valtola (kok.)
Seija Kuikka (kesk.)
Soili Moilanen (kesk.)
Erkki Huupponen (sd.)
Oskari Valtola (kok.)
Janne Laine (kesk.)
Jaana Strandman (ps.)
Panu Peitsaro (liik.)
Heli Järvinen (vihr.)
Hannu Auvinen (kesk.)
Eija Stenberg (sd.)

Etelä-Savon hyvinvointialueen tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan kokoonpano on aluevaltuuston päätöksellä seuraava:

puheenjohtaja Mirja Anunti-Virta (kok.)
varapuheenjohtaja Laura Hämäläinen (kesk.)
Olli-Pekka Kristiansson (sd.)
Unto Pasanen (kesk.)
Outi Kauria (kesk.)
Riitta Hassinen (sd.)
Pekka Turunen (kok.)
Kari Mouhu (ps.)
Katri Ajanto (liik.)

Aluevaltuusto hyväksyi hallintosäännön esityslistan mukaisesti

Hallintosääntö on hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hyvinvointialueen hallintosäännössä määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan jako eri toimielinten välillä.

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallintosääntö rakennetaan vaiheittain ja se täydentyy vielä vuoden loppuun mennessä.

Hallintosäännöstä lisää esityslistassa ja pöytäkirjassa, jossa myös nyt hyväksytty hallintosääntö on myös liitteenä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202232-9

Hyvinvointialuejohtajan rekrytointi käynnistyy

Hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava virka. Aluevaltuusto päätti perustaa toistaiseksi voimassa olevan hyvinvointialuejohtajan viran. Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi aluevaltuusto päätti esityslistan mukaisesti seuraavaa:

– yliopistossa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
– tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus
– käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus.

Vt. hyvinvointialuejohtajaksi Risto Kortelainen

Aluevaltuusto päätti esityslistan mukaisesti, että Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelujohtaja Risto Kortelainen hoitaa hyvinvointialuejohtajan virkaa siihen saakka, kunnes varsinainen hyvinvointialuejohtaja on rekrytoitu ja aloittaa tehtävässään.

Aluevaltuuston ja -hallituksen seuraavat kokoukset

Aluehallitus kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona 23.3.2022 klo 13.00.

Aluevaltuusto kokoontuu 31.3.2022 ja 20.6.2022. Kokouskutsussa ilmoitetaan tarkemmin aika ja kokouksen pitämisen tapa (sähköinen kokous/lähikokous) ja tarvittaessa kokouspaikka.

Lisätiedot

Anna-Kristiina Mikkonen, aluevaltuuston puheenjohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue, p. 050 306 7270
Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialue, p. 0400 755 204
Risto Kortelainen, vt. hyvinvointialuejohtaja, Etelä-Savon hyvinvointialuejohtaja, p. 050 522 8677

Aluevaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkkosivuillamme täällä:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Aluevaltuuston kokoonpano ja kokouksen tallenne on verkkosivuillamme täällä:
www.etela-savo.fi/aluevaltuusto

KUULUTUS: Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston kokous ke 16.3.2022 klo 12.00

Etelä-Savon hyvinvointialueen ensimmäinen aluevaltuuston kokous on keskiviikkona 16.3.2022 klo 12.00 alkaen Xamkin A-rakennuksen kampussalissa A, Patteristonkatu 3, 50100 Mikkeli.

Kokouksen esityslista on nähtävissä verkkosivuilla osoitteessa:
www.etela-savo.fi/paatoksenteko

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta vain verkossa osoitteessa:
www.etela-savo.fi/aluevaltuusto

Kokoustilassa ei ole erillistä yleisölle varattua tilaa kokouksen seuraamiseen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä aluevaltuuston päätöksen mukaisesti.

Uusille aluevaltuutetuille tarjottiin tietoa hyvinvointitiedolla johtamisesta hyvinvointialueella

Uusilla aluevaltuutetuilla oli eilen mahdollisuus tutustua hyvinvointitiedolla johtamisen kulttuuriin tulevalla hyvinvointialueella.

Tilaisuus järjestettiin erityisesti rakenteellisen sosiaalityön näkökulmasta, sen tietoon ja tietoaukkoihin perehtyen. Rakenteellinen sosiaalityö on määritelty sosiaalihuoltolaissa (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, §7), ja sillä tarkoitetaan tiedon tuottamista asiakkaiden palvelutarpeista ja niihin vastaavien palvelujen tarpeesta. Tietoa tulee kerätä ja analysoida ja tehdä muutosehdotuksia niiden pohjalta. Saatu tieto tulee liittää osaksi kuntien, hyvinvointialueiden ja organisaatioiden kehittämistoimintaa. Etelä-Savon hyvinvointialueella päätöksenteossa tullaan hyödyntämään rakenteellisessa sosiaalityössä tuotettavaa tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Rakenteellisesta sosiaalityöstä ja hyvinvoinnista oli kertomassa Terveyden ja hyvinvoinninlaitokselta erityisasiantuntija Tapani Kauppinen. Alueellisesta hyvinvointitiedolla johtamisesta kertoivat tulevaisuuden sote-keskuksen hankepäällikkö Kirsi Leinonen ja vastuuvalmistelija Paula Pusenius ja rakenteellisen sosiaalityön viimeaikaisesta kehityksestä aluekehittäjä Satu Marja Tanttu ja projektipäällikkö Anne Surakka SOSRAKE-osaamisverkosto -hankkeesta.

Tilaisuuden tavoitteena oli hyvinvointitiedolla johtamisen tietoperustan kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien hahmottaminen hyvinvointialueiden käynnistyessä. Vastaavia tilaisuuksia on pidetty muillakin hyvinvointialueilla yhteistyössä Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (ISO) kanssa. Tilaisuus toteutettiin Teams-toteutuksella.

Aluevaltuutettujen ensimmäinen kokous on 16.3., jolloin tulevalle hyvinvointialueelle valitaan hallitus sekä vt. hyvinvointialueen johtaja.

Lisätiedot:

Kirsi Leinonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Kirsi Leinonen

Hankepäällikkö
040 359 9488
kirsi.leinonen@etela-savo.fi
Taina Paananen henkilökuva

Taina Paananen

Erityisasiantuntija
040 359 7201
taina.paananen@etela-savo.fi

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti esittää vt. hyvinvointialuejohtajaksi Risto Kortelaista – aluevaltuuston 1. kokouksen valmistelua jatketaan vielä

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (vate) päätti jatkaa hallintosäännön valmistelua. Hallintosäännön hyväksyy aluevaltuuston ensimmäinen kokous. Vt. hyvinvointialuejohtajaksi vate päätti yksimielisesti esittää Risto Kortelaista.

Vate päätti yksimielisesti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto ottaa vt. hyvinvointialuejohtajan virkaan valmistelujohtaja Risto Kortelaisen. Vt. hyvinvointialuejohtajan virka on voimassa siihen saakka, kunnes virkaan valittu hyvinvointialuejohtaja on rekrytoitu ja ryhtyy hoitamaan tehtävää.

 • Vt. hyvinvointialuejohtaja tarvitaan esittelijäksi aluehallituksen kokouksiin, kunnes varsinainen hyvinvointialuejohtaja on saatu rekrytoitua, vaten puheenjohtaja Saara Tavi sanoo. 

Vaten ajan valmistelutyö on koottu loppuraporttiin

Vaten toimikausi lähenee loppua samalla kun aluevaltuuston työskentely on alkamassa. Vaten lakisääteiset tehtävät on määritetty hyvinvointialuetta koskevassa voimaanpanolaissa. Näitä ovat muun muassa hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön selvittäminen, henkilöstön siirtosuunnitelman ja siirtosopimusten valmistelu sekä hyvinvointialueelle siirtyvän omaisuuden ja sopimusten selvittäminen.

Kokouksessaan vate kävi läpi toimikautensa valmistelutilanteen ja käsitteli tätä koskevan loppuraportin.

 • Valmistelutilanne on hyvä, saimme päätökseen voimaanpanolain vaatiman työn. Aloittava Etelä-Savon hyvinvointialue on iso työnantajana, esimerkiksi henkilöstöä lähes 7 800 ja palkkakulut ovat noin 360 miljoonaa, eli isosta organisaatiosta on kyse, Tavi sanoo.

Vaten voimaanpanolain mukainen valmistelutyö on koottu loppuraporttiin, jonka vate merkitsi kokouksessaan tiedoksi. Raportti on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202218-4

Aluevaltuuston 16.3. klo 12.00 kokous pidetään läsnäkokouksena ja lähetetään suorana verkossa

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että aluevaltuusto kokoontuu ensimmäiseen kokoukseen 16.3.2022 klo 12.00 lukien. Kokouspaikka on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin A-rakennuksen kampussali A, osoite Patteristonkatu 3, Mikkeli.

Kuulutus ensimmäisestä kokouksesta julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla, Itä-Savo lehdessä, Länsi-Savo lehdessä, Pieksämäen lehdessä sekä lähetetään julkaistavaksi Etelä-Savon kuntien verkkosivuille. Kokous lähetään myös suorana verkkolähetyksenä, jotta yleisöllä on mahdollisuus seurata sitä etänä.

Kokouksen asialistalla on muun muassa hallintosäännön hyväksyminen, aluevaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali sekä aluehallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajien vaali. Lisäksi valtuusto päättää hyvinvointialueen johtajan viran perustamisesta ja sekä väliaikaisen hyvinvointialueen johtajan nimeämisestä.  

Vate päätti kokoontua vielä 9.3. klo 15.30 alkaen käsittelemään hallintosäännön.  

Aluevaltuuston seuraavien kokousten aikataulu

Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että se kokoontuu ensimmäisen 16.3. kokouksen jälkeen seuraavasti:

 • 31.3.2022: sähköisenä kokouksena kokouskutsussa tarkemmin ilmoitettavaan aikaan
 • 20.6.2022: kokouskutsussa ilmoitetaan tarkemmin aika ja kokouksen pitämisen tapa (sähköinen kokous/lähikokous) ja tarvittaessa kokouspaikka.

Vaten kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Lisätiedot

Saara Tavi henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Saara Tavi

Vaten puheenjohtaja
044 417 4100
saara.tavi@sosteri.fi
Risto Kortelainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Risto Kortelainen

Vaten esittelijä
050 5228 677
risto.kortelainen@essote.fi
Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

MUUTOSJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi