fbpx

Essoten Chatbot mukana Aurora AI-tekoälyohjelmassa

AuroraAI-ohjelma pohjautuu nykyisen hallitusohjelman strategiseen tavoitteeseen elinvoimaisesta Suomesta. AuroraAI-ohjelman päätuotoksena kehitetään AuroraAI-verkko ja AuroraAI-toimintamalli. Ohjelman aikana kehitetään myös uusi osaamisen ja kyvykkyyden kehittämisohjelma. AuroraAI-verkon tarkoituksena on tehdä arjesta sekä liiketoiminnasta sujuvampaa kytkemällä yhteen erilaiset ja eri paikoissa sijaitsevat palvelut.

Pilotin tavoitteet

Tavoitteenamme on kytkeä AuroraAI-verkkoon Essoten verkkosivuilla oleva Chatbot-palvelu. Etelä-Savon hyvinvointialueen visiona on olla asiakaslähtöinen, rohkea ja digitaalinen. Hyvinvointialueen yhtenä tavoitteena on digitaalisuuden lisääminen ja asiakkaiden tukeminen tarkoituksenmukaisessa ja itseohjautuvassa palvelujen pariin hakeutumisessa. Tätä tavoitetta tuetaan sähköisten kanavien jatkuvalla kehittämistyöllä, jota myös AuroraAI-pilotti tukee.

Kohderyhmä ja pilotin toiminta

Pilotin kohderyhmänä ovat 13–29-vuotiaat nuoret sekä heidän läheisensä. Pilotin tavoitteena on, että Chatbot suosittelee yksilön elämäntilanteeseen sopivia matalan kynnyksen palveluita joko paikallisesti tai valtakunnallisesti. Palvelujen suosittelu aloitetaan Mikkelin alueen nuorten palveluista ja työtä tehdään yhdessä Mikkelin Ohjaamo Olkkarin kanssa. Yhteistyöllä tässä pilotissa Ohjaamon kanssa tavoitellaan myös alueen digipalvelujen kehittämistä ja kohdentamista paremmin Etelä-Savon nuorille.

Palveluun pääsee Essoten verkkosivujen Chatbot-palvelun kautta (www.essote.fi). Valitse painike Haluan lisätietoa palveluista ja kirjoita Virtuaaliapuri Essille viestiksi AuroraAI.

Lisätietoja:

Anni Sormunen

ICT-asiantuntija

040 359 8000

anni.sormunen@etela-savo.fi