fbpx

Etelä-Savossa kaivataan tiiviimpää yhteistyötä sote- ja pelastusalan ammattilaisten sekä järjestöjen välille

Etelä-Savon hyvinvointialueella kehitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen, pelastustoimen sekä järjestötoiminnan välistä yhteistyötä. Soteuudistushankkeissa järjestöyhteistyötä on toteutettu jo jonkin aikaa, mutta hyvinvointialueen järjestöyhteistyön suunnittelu on vasta alkuvaiheessa. Työtä johtaa vastuuvalmistelija Milla Ryynänen.

 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen uudistuessa järjestöjen merkitys tulee korostumaan. Tavoitteena on luoda saumaton yhteistyömalli, jonka avulla asiakasohjaus julkisten palvelujen sekä järjestöjen välillä olisi sujuvampaa, Ryynänen kertoo.

Etelä-Savon hyvinvointialue keräsi kyselyn avulla sote- ja pelastusalan ammattilaisten kokemuksia järjestötoiminnan hyödyntämisestä Etelä-Savon sote- ja pelastustoimen palveluissa sekä tarpeita yhteistyön kehittämiseksi. Kyselyn tulokset antavat hyvää lähtökohtaa järjestöyhteistyön edistämiselle.

Kyselyn tuloksissa korostui etenkin seuraavat kehitysteemat:

 • Tiedon liikkuvuutta järjestöjen ja sote-ammattilaisten välillä tulee kehittää.
 • Järjestöjen palvelut tulee ottaa lähtökohtaisesti mukaan jo asiakassuunnitelmaa luodessa.
 • Asiakasohjaukseen kaivataan apuvälineitä ja selkeää ohjeistusta. Henkilöstölle tulee antaa tarvittavat työkalut toteuttaa yhteistyötä.

Kyselyyn vastanneet olivat lähes yksimielisiä siitä, että järjestöyhteistyö helpottaa hoitohenkilökunnan työpainetta ja laajentaa palvelutarjontaa. Näillä lähtökohdilla yhteistyötä onkin hyvä lähteä edistämään yhdessä sote- ja pelastusalan ammattilaisten ja Etelä-Savon järjestötoimijoiden kanssa, jatkaa Ryynänen.

Lisätietoja antaa:

Milla Ryynänen henkilökuva

Milla Ryynänen

Vastuuvalmistelija, Sote-ydintoiminnot
040 656 7488
milla.ryynanen@etela-savo.fi

Kyselyn tulosten yhteenveto on nähtävissä täällä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2022/01/Jarjestoyhteistyon-kyselyn-yhteenveto.pdf

Kyselyn luomiseen osallistuivat Etelä-Savon alueen lakkaavat sote-organisaatiot, pelastuslaitos, maakuntaliitto, Savonlinnan seudun Kolomonen, OLKA-toiminta sekä SOSTE ry.

Etelä-Savon hyvinvointialue sai oman nuorisovaltuuston valtakunnallisesti etunenässä

Etelä-Savossa saatiin nuoret mukaan hyvinvointialuevalmisteluun valtakunnallisesti kärjessä. Hyvinvointialue sai oman nuorisovaltuuston jo 1.1.2022. Varsinaisesti nuorisovaltuuston asettaa toimintaansa vielä aluevaltuusto, jota parhaillaan valitaan käynnissä olevissa aluevaaleissa.

Ensimmäinen kaikille nuorille avoin tapaaminen hyvinvointialueen valmistelijoiden kanssa oli jo tiistaina 11.1., nuorisovaltuuston puheenjohtaja, savonlinnalaisen Saara Laukkasen ideoimana. Ensimmäinen virallinen kokous hyvinvointialueen nuorisovaltuustona pidetään 25.1.2022.

 • Haluamme vaikuttaa hyvinvointialueella, koska tähän tarvitaan jokaisen ikäryhmän näkökulmaa siitä, miten hyvinvointipalveluita pitäisi kehittää. Hyvinvointialueelle siirtyy sellaisia palveluita, joita nuoret käyttävät päivittäin kuten opiskelijahuolto ja mielenterveyspalvelut, Laukkanen sanoo.

 • On hienoa, että pääsemme jo nyt, valmistelun ollessa täydessä vauhdissa, kuulemaan nuorten näkemyksiä ja vaihtamaan ajatuksia heille tärkeistä palveluista ja tarpeista. Jo ensimmäisessä keskustelussa nuorten kanssa saimme konkreettisia vinkkejä esimerkiksi nuorten mielenterveyspalvelujen kehittämiseen, palveluiden digitaalisuuteen, hyvinvointialueen viestintään ja opiskelu- ja kouluterveydenhuoltoon liittyen, Etelä-Savon hyvinvointialueen muutosjohtaja Sami Sipilä sanoo.

Yksi nuorisovaltuuston kärkiteemoja on nuorten mielenterveys. Vuonna 2022 Etelä-Savon maakunnallisen nuorisovaltuuston puheenjohtajana toimii savonlinnalainen Saara Laukkanen ja varapuheenjohtaja on mikkeliläinen Katri Markevitsch.

Yhteistyö Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa vauhditti nuorisovaltuuston perustamista

Etelä-Savossa on jo vuodesta 2019 saakka toiminut maakunnallinen nuorisovaltuusto nimeltään Esa-Manu. Alkusyksystä 2021 Esa-Manu teki esityksen hyvinvointialueen valmistelulle ja maakuntaliitolle toiminnan siirtämisestä hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen viralliseksi toimielimeksi Esa-Manu siirtyi maakuntavaltuuston ja Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen päätöksillä. 

 • Olemme tässä valtakunnallisesti kärjessä ja vinkkejä sekä neuvoja kysellään paljon muista maakunnista, Etelä-Savon maakuntaliiton osallisuuskoordinaattori Terhi Venäläinen kertoo.

Hyvinvointialueita koskeva laki antaa nuorille selkänojan vaikuttamiseen. Laissa määritetään, että jokaisella hyvinvointialueella tulee olla nuorisovaltuusto, ja nuorisovaltuustolle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Etelä-Savon hyvinvointialueella tullaan tämän vuoden aikana perustemaan vastaavasti myös vanhus- ja vammaisneuvosto.

Lisätiedot medialle

Sami Sipilä
Muutosjohtaja
Etelä-Savon hyvinvointialue
p. 044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi

Saara Laukkanen
Etelä-Savon hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtaja
p. 044 012 1530
saarajlaukkanen@gmail.com

Terhi Venäläinen
Osallisuuskoordinaattori
Etelä-Savon maakuntaliitto
p. 040 655 9793
terhi.venalainen@esavo.fi

Etelä-Savon hyvinvointialue kehittää monituottajamallia yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan yritysten kanssa

Etelä-Savon hyvinvointialue haluaa ottaa yritykset paremmin mukaan kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluita. Yksi tärkeä kohde on palvelusetelien käyttö. Setelit ovat käytössä 12 eri palvelussa. Yritysten kanssa kehitetään nykyisiä seteleitä ja selvitetään uusien palvelusetelien käyttöönottoa.

Etelä-Savon hyvinvointialue järjesti yrittäjille ja yrityksille teemaillan Teamsin välityksellä tiistaina 11.1.2022. Illassa käsiteltiin erityisesti palveluseteliä. Setelin käytön mahdollisuuksia sekä yritysten että hyvinvointialueen kannalta esittelevät Vertikal Oy:stä Simo Pokki ja Riitta Pylvänen, joista Pylvänen on aiemmin ollut valmistelemassa Jyväskylän sote-palveluiden palveluseteleitä. Asiantuntijoiden näkemys palvelusetelin käytöstä on selkeä:

 • Palvelusetelin käyttöä voidaan hyvin laajentaa ja monipuolistaa kunhan varmistetaan, että seteleiden sisältö ja hinnoittelu ovat yritysten näkökulmasta selkeitä ja riittäviä, setelit ovat asiakkaiden saavutettavissa ja hyvinvointialueen kannalta vähintään kustannusneutraaleita verrattuna omaan palvelutuotantoon. Tällöin kaikki voivat hyötyä, Pokki ja Pylvänen sanovat.

Palvelusetelin oheen tarvitaan selkeä ja läpinäkyvä kustannuslaskenta. Lisäksi yrityksille suunnatun palvelusetelin sääntökirjan tulee olla yksinkertainen ja perusteltu.

 • Sääntökirjan laadinnassa yritysten rooli voi olla merkittävä. Tuottajia tulee kuulla jo valmisteluvaiheessa, jotta tarjotaan tasavertaista palvelua kuntalaisille riippumatta siitä, kuka palvelun tuottaa, asiantuntijat toteavat.

Etelä-Savon hyvinvointialue kehittää jatkuvasti yhteistyötä yritysten ja yrittäjien kanssa.

 • On selvää, että omaa tuotantoa kannattaa täydentää paikallisten pk-yritysten palveluilla ja joissain tapauksissa myös suurempien kansallisten yritysten palveluilla. Tärkeintä sosiaali- ja terveyspalveluissa on lopputulos ja tyytyväinen asiakas, vastuuvalmistelija Niina Kaukonen Etelä-Savon hyvinvointialueelta sanoo.

Kaukosen mukaan yksityiset palvelut ovat myös yksi tapa talouden tasapainon hallintaan tilanteessa, jossa sekä palvelujen määrä että kustannukset kasvavat. Julkinen palvelutuotanto on myös vastuussa, että palvelut ovat saavutettavissa oikea-aikaisesti.

 • Tärkeää on nopea hoitoon pääsy. Palveluseteli on yksi väline, jota hyvinvointialue voi jatkossakin käyttää sote-palveluiden järjestämisessä. Esimerkiksi jonojen purkamisessa palvelusetelin käytöstä on saatu hyviä kokemuksia, tilaisuuden avaaja, Essoten hallituksen puheenjohtaja, kunnallisneuvos Arto Seppälä sanoi.
   

Hyvinvointialue itse päättää ne palvelut, joihin se palveluseteliä käyttää.

Lisätietoja antavat:

Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Vastuuvalmistelija, Valvonta ja laadunhallinta, sote-ydintoiminnot
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi

Simo Pokki

Toimitusjohtaja
Vertikal Oy
simo.pokki@vertikal.fi
044 088 5599 

Palvelu- ja organisaatiorakenteen valmistelu jatkuu

Etelä-Savon väliaikainen valmistelutoimielin (vate) kokoontui 22.12.2021 viimeiseen kokoukseensa ennen joulua. Asialista sisälsi palvelu- ja organisaatiorakenteen luonnoksen käsittelyn lisäksi hyvinvointialueen rahoitusselvityksen tämän hetken tilanteen.

Vaten jäsenet kävivät keskustelua esityslistan liitteenä olevasta palvelu- ja organisaatiomallista.

 • Vaten jäsenet kävivät hyvää ja perusteellista keskustelua. Jatkamme valmistelua ja asia tulee vaten käsittelyyn alkuvuoden kokouksissa. Lopulliset päätökset asiasta tekee hyvinvointialueen valtuusto hallintosäännön yhteydessä, vaten esittelijä, valmistelujohtaja Risto Kortelainen toteaa.  

Luonnos palvelu- ja organisaatiomallista on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202112-4

Vaten lakisääteiset tehtävät etenevät

Väliaikaisen valmistelutoimielimen lakisääteisten tehtävien valmistelutilanne käytiin kokouksessa myös läpi. Lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat mm. henkilöstön siirtosuunnitelma ja -sopimukset, osallistuminen hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen. Vate merkitsi esityksen tiedoksi.

Esitys lakisääteisten tehtävien valmistelutilanteesta on esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202112-3

Hyvinvointialueen rahoitus

Tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen rahoitus muodostuu siirtyvistä kustannuksista ja laskennallisesta rahoituksesta sekä asiakas- ja käyttömaksuista.

 • Teemme vaikuttamistyötä jatkuvasti sen eteen, että hyvinvointialueen rahoitusasema paranee merkittävästi, muutosjohtaja Sami Sipilä sanoo.
 • Edunvalvonta on meidän kaikkien yhteinen asiamme. Tätä on tehty ja tehdään Etelä-Savossa yhteisesti, vaten puheenjohtaja Saara Tavi totesi kokouksessa.

Vate kuuli kokouksessaan myös Verona Consulting Oy:lta rahoitusselvityksen tämän hetkisestä vaiheesta. Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi rahoitusselvityksen tämänhetkisen vaiheen tiedoksi.

HR-johtamisen suositukset

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti myös HR-johtamisen suosituksista, jotka koskevat Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilöstöä luovuttavia organisaatioita. Suositukset koskevat vuotta 2022.

Suositukset ovat luettavissa esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202112-8

Päätöksiä ICT-asioissa

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti useista ICT valmisteluun liittyvistä asioista. Päätökset tehtiin esityslistan mukaisesti.

Lisätiedot

Saara Tavi henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Saara Tavi

Vaten puheenjohtaja
044 417 4100
saara.tavi@etela-savo.fi
Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

MUUTOSJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi
Risto Kortelainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Risto Kortelainen

Vaten esittelijä
050 5228 677
risto.kortelainen@essote.fi

Vaten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä:
https://etela-savo.fi/hyvinvointialueen-valmistelu/valiaikainen-valmistelutoimielin/

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke sai jatkorahoitusta vuoden 2023 loppuun saakka

tulevaisuuden sote-keskus visiokuva
Visiokuva tulevaisuuden sote-keskuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö päätti tiistaina 21.12.2021 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeille myönnettävistä valtionavustuksista. Etelä-Savon hankkeelle myönnettiin avustusta 4 588 032 euroa. Samalla hanke sai jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun saakka.

 • Valtionavustuksella edistetään palvelujen saatavuutta Etelä-Savon hyvinvointialu­een perusterveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, mielenterveyspalveluissa ja mo­nialaisessa kuntoutuksessa. Lisäksi valtionavustuksella kehitetään hoitoon pääsyn prosesseja ja psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa kaikissa ikäryhmissä, kertoo hankepäällikkö Kirsi Leinonen

Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaa on toteutettu Etelä-Savon hyvinvointialueella aiemmin kahdessa hankkeessa, toista Essoten ja toista Sosterin johdolla. Vuoden 2022 alusta nämä hankkeet yhdistetään yhdeksi hankekokonaisuudeksi, joka edistää ohjelman tavoitteita koko hyvinvointialueen näkökulmasta.

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen pääkehittämiskohteet ovat:

 • Monialainen vastaanotto
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelukokonaisuus
 • Laaja-alainen kuntoutus
 • Lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus
 • Tietoperusteisen toiminnan vahvistaminen

Hankkeen lopputuloksena hoitoon ja palveluihin pääsy nopeutuu ja asiakkaat saavat tukea tarpeisiinsa oikea-aikaisesti. Moniammatillisen toiminnan, palveluiden paremman kohdentumisen, digipalveluiden käyttöönoton ja ehkäisevien palveluiden avulla asiakkaat saavat nykyistä vaikuttavampia palveluita, jotka tukevat väestön terveyttä ja hyvinvointia ehkäisemällä raskaampien palveluiden tarvetta ja näin ollen auttaa pitämään alueen sote-kustannuskehityksen hallittuna.

Lisätietoja antaa

Kirsi Leinonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Kirsi Leinonen

Hankepäällikkö
040 359 9488
kirsi.leinonen@etela-savo.fi

Tervetuloa Etelä-Savon yrittäjien ja hyvinvointialueen yhteiseen keskustelutilaisuuteen

Tilaisuuden aihe

Palveluseteli palvelutuotantotapana

Ajankohta

Tiistai 11.1 klo 17–19

Tilaisuuden ohjelma

Puheenvuoro, Arto Seppälä, hallituksen puheenjohtaja, Essote

 • Tilaisuuden avaus

Puheenvuoro Simo Pokki, johtava asiantuntija, Vertikal Oy

 • Palvelusetelin taustaa – Mihin tarkoitukseen instrumentti luotiin?
 • Onko palveluseteli yksinkertainen vai monimutkainen? – Tulkintaa lain hengestä ja kirjaimesta
 • Palvelusetelin oikean arvon laskeminen ja määrittäminen järjestäjän ja tuottajan kannalta

Puheenvuoro Riitta Pylvänen, sote-asiantuntija, Vertikal Oy:

 • Palvelusetelin soveltuvuus eri sote-palveluihin
 • Palvelusetelin sääntökirjan laadinta ja merkitys toiminnan ohjaamisessa
 • Palvelusetelin käyttö perustettavilla hyvinvointialueilla
 • Palveluseteli vai ostopalvelu?

Puheenvuoro Niina Helminen, palvelupäällikkö, Essote

 • Jatkotyöskentely

Puheenvuoro Niina Kaukonen, vastuuvalmistelija, Etelä-Savon hyvinvointialue

 • Tilaisuuden yhteenveto

Osallistu Teams-linkin kautta

Liity tilaisuuteen napsauttamalla tästä

Lisätietoja antaa

Niina Helminen
Palvelupäällikkö, Essoten vanhus- ja vammaispalvelut
niina.helminen@essote.fi, 044 794 4002

Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Vastuuvalmistelija, Valvonta ja laadunhallinta, sote-ydintoiminnot
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi

Ympäristöterveydenhuolto jää kuntien järjestettäväksi tässä vaiheessa

Etelä-Savon väliaikainen toimielin käsitteli kokouksessaan 24.11.2021 myös tila- ja tukipalveluita ja työterveyshuoltoa.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti keskeyttää ympäristöterveydenhuollon siirron valmistelun Etelä-Savon hyvinvointialueelle. Tämä johtuu siitä, että alueen kaikilla kunnilla ei ole mahdollisuutta siirtää palveluja hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

 • Voimaanpanolaissa edellytetään, että siirron tulee koskea alueen kaikkien kuntien ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuuta. Mikäli jokin kunta haluaa jatkaa tehtävän järjestämistä itse, niin silloin siirron edellytykset eivät täyty, muutosjohtaja Sami Sipilä toteaa.
 • Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja Keski-Savon ympäristötoimi Pieksämäen osalta jatkavat ennallaan, kuntien toimintana. Sen sijaan Sosterin ympäristöterveydenhuollon tulee organisoitua uusiksi kun hyvinvointialue aloittaa, Sipilä jatkaa.
   

Sosterin ympäristöterveydenhuollossa asian järjestelyt ovat Sipilän mukaan jo käynnissä. Seuraavan kerran ympäristöterveydenhuollon siirto hyvinvointialueille tulee mahdollisesti ajankohtaiseksi 1.1.2026, valtakunnallisen aluehallinnon ja monialaisten maakuntien selvityksen mukaisesti (valtiovarainministeriön tiedote 12.1.2021: https://vm.fi/-/hyvinvointialueille-ehdotetaan-siirrettavaksi-ymparistoterveydenhuollon-tehtavia-1.1.2026 ).

Yhteistä työterveyshuoltoa ryhdytään valmistelemaan

Valmistelutoimielin teki päätöksen ryhtyä valmistelemaan työterveyshuollon kilpailutusta tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen noin 7000 työntekijälle. Asian etenemisestä päätettiin niin, että valmistelu alkaa nyt ja päätös kilpailutukseen lähtemisestä tulee aluevaltuuston päätettäväksi keväällä 2022.

Valmistelutoimielimen päätös ilmoitetaan myös vastauksena Essote-kuntayhtymän lausuntopyyntöön.

Tila- ja tukipalveluiden asiat olivat esillä

Tila- ja tukipalvelujen valmistelukokonaisuuden valmisteluvastuulle kuuluvat kiinteistö- ja tilahallinto, johon kuuluvat myös kiinteistönhuollon palvelut, välinehuolto, lääkintätekniikka ja logistiikka mukaan lukien varastointi sekä tuotannolliset tukipalvelut. Tuotannollisia tukipalveluja ovat ruokapalvelut ja puhtauspalvelut.

Valmistelutoimielin kuuli kokouksessa vastuuvalmistelija Veli-Matti Thuren esityksen tila- ja tukipalvelujen valmistelutilanteesta.

Valmistelutoimielin päätti, että asiaa koskevat linjaukset tuodaan seuraavaan valmistelutoimielimen kokoukseen 22.12.2021 ja esitetään tavoitteita yhdistämisjärjestelyille ja -hyödyille.

Lisätiedot

Saara Tavi henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Saara Tavi

Vaten puheenjohtaja
044 417 4100
saara.tavi@etela-savo.fi
Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

MUUTOSJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi
Risto Kortelainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Risto Kortelainen

Vaten esittelijä
050 5228 677
risto.kortelainen@essote.fi

Vaten esityslistat ja pöytäkirjat: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Ministeriöiden sote-kierros vieraili Etelä-Savossa 10.11.2021 −tallenne katsottavissa

Kuntaministeri Sirpa Paatero. Kuva: Jussi Salminen Essote.

Kuntaministeri Sirpa Paatero sekä sosiaali- ja terveysministeriön, valtiovarainministeriön ja sisäministeriön virkamiehet kertoivat valtion terveiset sote-uudistuksen valmistelusta ja kuulivat eteläsavolaisten huolia uudistukseen liittyen.

Kuntaministeri Sirpa Paateron viesti oli, että uudistuksen tavoitteena on parantaa palveluita ja turvata ne koko Suomessa. Paateron mukaan hyvinvointialue sovittaa alueen sote-palvelut yhteen toimiviksi palveluiksi ja kokonaisuuksiksi, mutta myös uudistamista tarvitaan.  

− Lähipalvelut tulee ajatella uusiksi niin, että lähipalvelu voi olla muutakin kuin se, että joka kylässä on terveyskeskus. Esimerkiksi digitaalisuus ja liikkuvat palvelut tulee ottaa entistä paremmin käyttöön, ministeri sanoi.

Etelä-Savon muutosjohtaja Sami Sipilä piti tilaisuudessa Etelä-Savon puheenvuoron. Sipilän tärkein viesti valtiolle oli rahoitus ja sen riittävyyden turvaaminen. Sipilä korosti puheenvuorossaan, että rahoituksessa pitää huomioida niin Etelä-Savon kahden sairaalan malli kuin esimerkiksi kausiasukkaiden huomattavan suuri määrä.

Etelä-Savon muutosjohtaja Sami Sipilä. Kuva: Essote Jussi Salminen.

Etelä-Savon pelastuslaitos sai sisäministeriöstä pelastusylijohtajalta Kimmo Kohvakalta kiitosta mm. hyvästä varautumisesta metsäpaloihin, jotka todennäköisesti lisääntyvät ilmastonmuutoksen myötä.

Tilaisuudessa keskustelu oli aktiivista niin salissa kuin etäyhteyden päässä chatissa.

Kuva: Essoten kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen ja Sosterin kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi kuuntelijat yleisössä kuntaministeri Sirpa Paateron puheenvuoroa. Saara Tavi myös juonsi tilaisuuden puheenjohtaja. Kuva: Essote Jussi Salminen.

Katso tilaisuuden tallenne sosiaali- ja terveysministeriön Youtubesta: https://www.youtube.com/watch?v=KemnHo2iEmw

Lisätietoja sote-uudistustuksesta:

www.etelasavo.fi
www.soteuudistus.fi

Olemme näkyvillä Etelä-Savon hyvinvointimessuilla – käy kurkkaamassa viimeisimmät tilannekatsaukset!

Etelä-Savon Hyvinvointimessut 2021 järjestetään virtuaalisena 8.11.2021 alkaen osoitteessa: www.eteläsavonhyvinvointimessut.fi. Etelä-Savon hyvinvointialueella on messuilla oma huoneensa, johon on koottu viimeisintä tietoa hyvinvointialueen sote-hankkeista ja piloteista sekä hyvinvointialueen valmistelusta.

Varsinainen messuviikko kestää 8.11.-14.11.2021, jonka jälkeen messukokonaisuus on käytettävissä messusivustolla aina ensimmäisten aluevaalien yli, eli tammikuun 2022 loppuun saakka.

Etelä-Savon hyvinvointimessut on ”syntynyt ja kasvanut” Savonlinnan hyvinvointimessuista, jotka on järjestetty jo liki 20 vuoden ajan Savonlinnassa livetapahtumana. Viimeisimmille fyysisesti järjestetyille hyvinvointimessuille syyskuussa 2019 osallistui noin 3 500 messuvierasta ja hieman yli 100 näytteilleasettajaa ja toimijaa.

Nyt järjestettäville ensimmäisille Etelä-Savon hyvinvointimessuille odotamme uutta yleisöennätystä.

Etelä-Savon hyvinvointialueen messuhuone on nähtävissä kokonaisuudessaan täällä: https://xn--etelsavonhyvinvointimessut-jhc.fi/messuhuone/etela-savon-hyvinvointialue/

Lisätietoja messuista antavat

Sanna Koskimäki | Henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sanna Piskonen

Viestintäkoordinaattori
040 359 7561
sanna.piskonen@etela.savo.fi
Sami Sundell henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sundell

Hankekoordinaattori
040 359 9843
sami.sundell@etela-savo.fi

Etelä-Savon aluevaalilautakunta aloitti toimintansa

Historian ensimmäiset aluevaalit pidetään 23. tammikuuta 2022. Etelä-Savon hyvinvointialueella valitaan 59 aluevaltuutettua, joiden tehtävänä on päättää hyvinvointipalveluiden järjestämiseen liittyvistä asioista.  Hyvinvointialue vastaa jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston asettaman aluevaalilautakunta on aloittanut toimintansa. Aluevaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Eero Aarnio ja varapuheenjohtajana Antti Haapala. Järjestäytymiskokouksessaan torstaina 4.11. aluevaalilautakunta nimesi toimihenkilöitä. Aluevaalilautakunnan sihteereinä toimivat Annaliisa Leinonen ja Anna-Maija Juvonen, vaalitietojärjestelmän käytöstä vastaa Arto Nykänen ja toimistotehtäviä hoitaa Jaana Virtaniemi. Etelä-Savon aluevaalilautakunta kokoontuu Mikkelin kaupungintalolla.

Aluevaaleissa ehdokkaita voivat asettaa sekä puolueet että valitsijayhdistykset. Valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään 50 hyvinvointialueella asuvaa äänioikeutettua. Aluevaalilautakunta tiedottaa myöhemmin tarkemmin ehdokashakemusten vastaanotosta.

Järjestäytymiskokouksessa keskusteltiin kokousaikataulusta ja tulevista tehtävistä. Aluevaalilautakunta huolehtii aluevaalien ehdokasasettelun viranomaistehtävistä sekä kunnissa laskettavien äänimäärien yhdistämisestä ja vaalituloksen vahvistamisesta.

 • Näissä ensimmäisissä aluevaaleissa monia vaalilain mukaisia kokouksia järjestetään joulunalusviikolla vaalilain määräajoista johtuen. Ehdokaslistan hyväksyminen ja vaalitietojärjestelmään merkitseminen tapahtuu jouluaatonaattona. Teemme parhaamme, että saamme tehtävät hoidettua hyvissä ajoin ennen viimeistä määräaikaa, lautakunnan puheenjohtaja Eero Aarnio toteaa.

Aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Sitä ennen hyvinvointialueen hallintoa rakentaa väliaikainen valmistelutoimielin (vate), jonka tehtäviin kuuluu myös osallistuminen ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen. Väliaikaista valmistelutoimielintä aluevaalilautakunnassa edustaa lakimies Aki Rasimus.

Lisätietoja antaa:

Eero Aarnio, aluevaalilautakunnan puheenjohtaja, p.040 508 1247

Aki Rasimus, lakimies, Etelä-Savon hyvinvointialue, p.040 656 7444