fbpx

Vastaa kyselyyn ja vaikuta Etelä-Savon hyvinvointialueen sosiaalipalvelujen järjestämiseen!

Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa. Hyvinvointialueelle siirtyy 7 eri organisaatiota, joiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut yhdistetään hyvinvointialueen järjestämisvastuun alaisuuteen.


Etelä-Savon hyvinvointialueen tulevia palveluja kehitetään hankkeiden ja pilottien kautta monialaisella yhteistyöllä. Työtä jatketaan hankkeiden päättymisen jälkeen hyvinvointialueen valmistelutiimeissä yhdessä eteläsavolaisten asukkaiden, henkilökunnan ja sidosryhmien kanssa. 

Sosiaalipalvelut on yksi suuri kokonaisuus, jonka kehittämiseen kannustamme Sinua osallistumaan. 

Tällä kyselyllä haetaan vastauksia siihen, miltä sosiaalipalvelujen tulisi näyttää hyvinvointialueella vuonna 2030 ja mitä toiveita vastaajilla on tulevaisuuden palveluihin liittyen.

Kyselyä saa jakaa laajasti koko Etelä-Savon alueelle, jotta mahdollisimman moni eteläsavolainen pääsee vaikuttamaan sosiaalipalvelujen kehitystyöhön. 

Vastausaika on 6.10.-30.11.2021. Kokoamme vastaukset kyselyn päättymisen jälkeen etela-savo.fi sivulle ja hyödynnämme vastauksia hyvinvointialueen valmistelutyössä.


VASTAA KYSELYYN ALTA

Kohti Sopivia palveluja päätöswebinaari

Sopiva hankkeen päätöswebinaari juliste | Etelä-Savon hyvinvointialue

Sopiva-hanke järjestää Kohti Sopivia palveluja – päätöswebinaarin tiistaina 16.11.2021 klo 12.00–15.30

Webinaarissa kuullaan ja keskustellaan Sopiva-hankkeen tuotoksista sekä valtakunnallisen hankkeen näkymistä vammaispalvelujen kehittämisen näkökulmasta. Panelisteina on mukana keskustelemassa vahva kattaus vammaispalvelujen järjestöedustajia ja ammattilaisia. Puhuja ja artisti Marko ”Signmark” Vuoriheimo esiintyy iltapäivän osuudessa. Lämpimästi tervetuloa mukaan ❤

Tilaisuuden juontaa Petteri Kukkaniemi Kehitysvammaisten Palvelusäätiöstä ja paneelin juontaa Johanna Huhtala Sopiva-hankkeesta. Tilaisuudessa on tulkkaus suomalaiselle viittomakielelle.

Tilaisuus järjestetään etätapahtumana, ilmoittaudu mukaan tästä: https://www.lyyti.in/Sopiva_webinaari_16_11_2021

Webinaarin ohjelma:

12.00 Alkutervehdys, Jaana Koinsaari Essote
12.15 Valtakunnallisen HB- hankkeen terveiset, Maarit Vinni THL
12.45 Sopivan tuen toimintamallin esittely, Sopiva-hanketiimi
13.15 Asiantuntijapaneeli, juontajana Petteri Kukkaniemi KVPS

Panelisteina

 • Janne Karhinen Etelä-Savon CP-yhdistys ry
 • Kirsi Ruutala Vaalijala
 • Nina Lukkarinen Essote
 • Heli Määttänen Metropolia

14.00 Kahvitauko
14.15 Tilaisuus jatkuu
14.20 Marko ’Signmark’ Vuoriheimo, puhuja ja artisti: Sopivien ja yhdenvertaisten palveluiden tärkeys, saatavuus & omien unelmien seuraaminen
15.10 Tilaa keskustelulle ja kysymyksille päivän teemoista
15.30 Tilaisuus päättyy, kiitos kaikille osallistujille!

Sopiva -hanke

Essoten ja Vaalijalan yhteinen Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke käynnistyi syksyn 2020 aikana ja jatkuu aina vuoden 2021 loppuun saakka. Hanke on osa Etelä-Savon sote-uudistusta. Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä.  Etelä-Savossa tapahtuvan alueellisen työn lisäksi hankkeessa kehitetään vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavan valtakunnalliset periaatteet sekä toimintatavat ja arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja hankkeen rahoittaja on Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).  

Lue lisää Sopiva-hankkeesta: https://etela-savo.fi/muutosohjelma/sopiva/

Tervetuloa Kohti Sopivia palveluja -keskustelutilaisuuksiin!

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Sopivan tuen toimintamallista

Järjestämme kaksi kaikille avointa keskustelutilaisuutta yhteistyössä Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa. Tilaisuudet toteutetaan Teams-kokouksina ja ne ovat maksuttomia. Tilaisuuksissa on mukana viittomakielen tulkki. Osallistujat voivat tehdä ennakkokysymyksiä, linkki kysymyslomakkeeseen löytyy ilmoittautumislomakkeesta.

Keskustelutilaisuus 1:

6.10.2021 klo 17.30-18.30

Tilaisuus on tarkoitettu kehitysvammaisille, heidän läheisilleen ja lähityöntekijöille.

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://www.lyyti.in/Sopiva_keskustelutilaisuus_6_10_21
Ilmoittautuminen 1.10.2021 mennessä.

Keskustelutilaisuus 2:

3.11.2021 klo 17.30-18.30

Tilaisuus on tarkoitettu vammaisille, vaikeavammaisille, heidän läheisilleen ja lähityöntekijöille.

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://www.lyyti.in/Sopiva_keskustelutilaisuus_3_11_21

Ilmoittautuminen 29.10.2021 mennessä.

Lämpimästi tervetuloa!

Elokuun tervehdys Sopiva-hankkeesta


Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja hankkeen aikana on järjestetty paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Näin syksyn tullen hankkeessa on tarkoitus järjestää tilaisuuksia niin vammaispalvelujen asiakkaille ja heidän läheisilleen kuin ammattilaisille ja palveluntuottajillekin. Sopiva-hankkeessa kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin kehittämään henkilökohtaista budjetointia yhteistyössä verkoston kanssa.

Loppuvuoden aikana tarkoituksena on esitellä hankkeen aikana kehitettyä Sopivan tuen toimintamallia sekä muun muassa kouluttaa sotealan ammattilaisia aiheeseen liittyen. Sopivan tuen toimintamallin kehittämiseen hankkeen aikana kerättyä tietoa käytetään myös osana valtakunnallisen HB-hankkeen kehittämistyötä.

Osallistu roolikarttatyöpajaan!

Sopiva-hanke järjestää yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa työpajan, jossa kehitetään roolikarttoja henkilökohtaisen budjetoinnin toimintatavan tueksi sote-palveluiden järjestämisessä.
Roolikarttoja kehitetään asiakkaan aseman vahvistamiseksi ja työntekijöiden sekä palvelutuottajien työn tueksi. Kutsumme vammaispalvelujen asiakkaita ja heidän läheisiään, työntekijöitä sekä palveluntuottajia kehittämään roolikarttoja työpajaan. Myös kaikki muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Roolikartta – työpaja

Tukirinkikokeilu

Sopiva-hankkeessa on pilotoitu tukirinkejä (Circle of Support) kolmen asiakkaan ja heidän verkostoistaan muodostettujen tukirinkien kanssa. Pilottiin on kuulunut sekä perehtymistä tukirinkimalliin että yhteisiä kokoontumisia erilaisten toiminnallisten keinojen äärellä. Tukiringit ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa ja innokkaissa sekä eteenpäin vievissä tunnelmissa. Etäyhteyksiä on hyödynnetty ajan henkeen kuuluvasti.


Tukirinkipilotissa on ollut tavoitteena saada kokemuspohjaista tietoa siitä, voisivatko tukiringit olla yksi keino vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten tuetun päätöksenteon järjestämiseksi. Jatkamme ja viemme kokeilumme edelleen loppuun elokuun aikana. Olemme tehneet pilotissamme tiivistä yhteistyötä toisen alueellisen HB-hankkeen, Etevan Silta omannäköiseen elämään-hankkeen ja heidän tukirinkikokeilunsa kanssa. Tulemme tuottamaan yhdessä Silta-hankkeen kanssa yhteistä koontia ja pohdintaa piloteistamme ja tukirinkien mahdollisuuksista sekä haasteista osana henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistä.


Tuetun päätöksenteon tilaisuus marraskuun alussa

Sopiva-hanke järjestää tilaisuuden tuetun päätöksenteon teeman ympärille torstaina 4.11.2021. Tilaisuus toimii samalla hankesuunnittelija Heidi Laurilan sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön esittelytilaisuutena. Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan aivan lähiaikoina. Varaa päivä jo kalenteriisi. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Hankkeen päätöswebinaari marraskuussa

Marraskuussa järjestetään Kohti Sopivia palveluja – Sopiva-hankkeen päätöswebinaari tiistaina 16.11.2021 klo 12.00-15.30. Luvassa on mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja sekä Sopivan tuen toimintamallin esittely. Webinaarin ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan lähempänä tapahtumaa. Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

Henkilöstömuutoksia hanketiimissä

Sopiva-hankkeen tiimissä on aloittanut kaksi uutta työntekijää. Hankkeessa työskentelyn ovat aloittaneet palveluohjaaja Sari Levoska sekä hankekoordinaattori Johanna Huhtala. Lisäksi Hannele Muhonen ja Elisa de Boer siirtyvät uusiin tehtäviin 16.8.2021 alkaen ja kiittävät kaikkia lämpimästi hyvästä yhteistyöstä!

Kesäkuussa 2021 Sopiva-hankkeessa osa-aikaisena aloittanut Sari Levoska on siirtynyt työskentelemään elokuusta lähtien kokonaistyöajalla hankkeessa. Sari on työskennellyt viimeiset yksitoista vuotta vammaispalvelussa. Hänelle on kertynyt työkokemusta vammaispalvelun asiakastyön asiantuntijatehtävistä, päätöksenteosta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Sarille työssä on tärkeää asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja työskentely asiakkaan parhaaksi. Sarin tehtävänä Sopiva-hankkeessa on tuoda arvokasta kokemusta ja tietoa vammaispalvelun asiakastyöstä henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämiseen ja luomiseen.

Olen iloinen saadessani olla mukana Sopiva-hankkeessa kehittämässä henkilökohtaista
budjetointia. Sopiva-hanke tuottaa merkityksellistä ja arvokasta tietoa edistämällä
vammaispalveluissa tehtävää asiakastyötä, huomioimalla entistä paremmin asiakkaan
yksilölliset tarpeet ja toteuttamalla kansalaisten yhdenvertaisuutta, Sari kertoo.


Johanna Huhtala on työskennellyt Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin Sopiva-hankkeessa hankekoordinaattorina elokuusta 2021 alkaen. Johannalla on paljon kokemusta sosiaalialalta ja erityisopetuksesta. Hankekokemusta Johannalle on kertynyt Autismiliiton Arjen tuki autismikirjon lasten vanhemmille -hankkeesta. Johanna on myös aktiivinen järjestötoimija. Vahvuuksikseen Johanna mainitsee hyvät verkostot ja verkostotyön, sekä iloisen ja innovatiivisen työotteen. Johannan tehtäviin hankekoordinaattorina kuuluu mm. tulevien tapahtumien suunnittelu, organisointi ja järjestäminen sekä monipuolinen yhteistyö yhteistyökumppanien kanssa.

On hieman haastavaa tulla mukaan hankkeeseen sen viimeisiksi kuukausiksi. On valtavasti
luettavaa, sisäistettävää ja opittavaa… Toisaalta on kuitenkin mahtavaa olla mukana juuri
siinä kohtaa kun hanke pääsee maaliin! Hanke on aiheeltaan erittäin tärkeä ja
mielenkiintoinen ja olen iloinen saadessani olla mukana, Johanna kertoo.


Sopiva-hankkeen tiimi toivottaa kaikille aurinkoisia syyspäiviä ja tsemppiä arjen aloitukseen sekä toivottaa kaikki asiasta kiinnostuneet lämpimästi mukaan hankkeen toimintaan ja tapahtumiin!

Sote-uudistus etenee – Etelä-Savo on valmis aloittamaan hyvinvointialueen rakentamisen

Hyvinvointialueen kartta | Etelä-Savon sote-uudistus

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on julkaissut tänään mietintönsä sote-uudistuksesta ja puoltaa sen etenemistä. Etelä-Savon hyvinvointialue perustetaan heti heinäkuun alusta, mikäli sote-lait tulevat voimaan ennen sitä. Eduskunta aikoo hyväksyä lait ensi viikolla.


Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön valmistuminen herättää Etelä-Savon valmistelussa toiveikkuutta.

Yhteisen hyvinvointialueen rakentamista on valmisteltu jo reilun vuoden verran ja uutinen valiokunnan mietinnöistä oli meille erittäin iloinen uutinen. Odotan innolla yhteistyön vahvistumista ja uusien – tulevaisuuden palvelujen kehittämistä, kommentoi Etelä-Savon sote-uudistuksen muutosjohtaja Sami Sipilä

Uudistuksessa siirretään sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustehtävien järjestäminen kunnilta hyvinvointialueille. Tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä pelastustoimesta vastaa 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.

Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyvät Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri, Vaalijalan kuntayhtymä, Etelä-Savon pelastuslaitos sekä Pieksämäen kaupungin ja Sulkavan ja Rantasalmen kuntien sote-peruspalvelut. Hyvinvointialueen toiminta alkaa vuoden 2023 alusta, joten alueen asukkaiden sote-palvelut pysyvät vielä tässä vaiheessa ennallaan.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on rakentaa jokaiselle hyvinvointialueelle uudet sosiaali- ja terveyskeskukset eli sote-keskukset, jotka palvelevat kaikkia hyvinvointialueen asukkaita tasapuolisesti. Etelä-Savon sote-uudistuksen kehittämishankkeiden ja pilottien kautta on jo kokeiltu uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja hyvinvointialueen asukkaille.

Tulevaisuuden sote-keskus toimii asiakaslähtöisesti monialaisia verkostoja hyödyntäen. Palvelujen saatavuutta on edelleen parannettava ja tarvittaessa ne viedään asiakkaiden elin- ja toimintaympäristöihin, kommentoi Etelä-Savon sote-uudistuksen hankepäällikkö Kirsi Leinonen.

Samoilla linjoilla on myös hankepäällikkö Paula Pusenius, joka on ollut kehittämässä uusia sähköisiä palveluja hyvinvointialueelle. Esimerkiksi nyt kokeilussa olevat digilääkäri- ja chat-palvelut ovat paikasta riippumattomia tulevaisuuden palveluja, joiden avulla on mahdollista lisätä hyvinvointialueen asukkaiden yhdenvertaisuutta ja palvelujen saatavuutta.

Etelä-Savossa on valmisteltu sote-uudistusta vuodesta 2020 uudistustiimin, hyvinvointialueelle siirtyvien organisaatioiden ja sidosryhmien kanssa vankalla yhteistyöllä. Työtä jatketaan lakien hyväksymisen jälkeen väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla, kunnes aluevaltuusto on vaalien myötä valittu ja aluehallitus asetettu vuoden 2022 alkupuolella.

Lisätietoja antaa

Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALAJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi

Lisätietoja jokaisen hyvinvointialueelle siirtyvän kuntayhtymän, kaupungin ja kunnan tilanteesta antaa kunkin organisaation johto.

Sopiva-hankkeen kesäwebinaari

Sopiva-hanke järjestää Kohti Sopivia palveluja -webinaarin torstaina 3.6. klo 09.30-14.00

Webinaarissa keskustellaan hankkeen etenemisestä sekä vammaispalvelujen kehittämisestä.

Puhujina kuullaan mm. Frank Martelaa, Minna Huotilaista sekä Pekka Hyysaloa. Lisäksi luvassa on mielenkiintoinen paneelikeskustelu sekä valtakunnallisen HB-hankkeen terveiset THL:stä. Sydämellisesti tervetuloa mukaan! ❤

Tilaisuudessa on tulkkaus suomalaiselle viittomakielelle.

Ilmoittaudu webinaariin täältä: https://www.lyyti.in/SOPIVAhankkeen_kesaseminaari

Webinaarin ohjelma:

Tilaisuuden juontaa Elisa de Boer 

9.30    Sopiva-hankkeen esittely hankepäällikkö Niina Helminen

           Sote-uudistuksen puheenvuoro muutosjohtaja Sami Sipilä

9.50    Filosofi Frank Martela – Merkityksellinen elämä ja sen tukeminen

10.40  Aivotutkija Minna Huotilainen – Aivot pelkäävät ja rakastavat muutosta

11.30–12.15 Lounastauko

12.15 Valtakunnallinen hanketyöskentely – kehittämispäällikkö Iiro Toikka THL

12.30 Kokemusasiantuntija Pekka Hyysalo – Oma tarina 

13.20 Paneelikeskustelu, vetäjänä suunnittelija Johanna Huhtala KVPS

 • Virpi Siiskonen Etelä-Savon CP-yhdistys ry
 • Janne Karhinen Yhdenvertainen Etelä-Savo
 • Taru Vilander Mikkelin seudun Kehitysvammaisten tuki ry
 • Mari Niinivirta Vaalijala
 • Nina Lukkarinen Essote
 • Iiro Toikka THL

13.55 Yhteenveto ja loppusanat

14.00 Tilaisuus päättyy, kiitos kaikille osallistujille!

Sopiva-hanke

Essoten ja Vaalijalan yhteinen Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke käynnistyi syksyn 2020 aikana ja jatkuu aina vuoden 2021 loppuun saakka. Hanke on osa Etelä-Savon sote-uudistusta. Henkilökohtaisen budjetoinnin hanke koostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteiskehittämisestä.  Etelä-Savossa tapahtuvan alueellisen työn lisäksi hankkeessa kehitetään vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavan valtakunnalliset periaatteet sekä toimintatavat ja arvioidaan lainsäädännön muutostarpeet. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja hankkeen rahoittaja on Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).  

Lue lisää Sopiva-hankkeesta: https://etela-savo.fi/muutosohjelma/sopiva/

KUUDES SOPIVA-HANKKEEN KEHITTÄMÖ VERKKOTAPAHTUMANA TIISTAINA 18.5.2021

Oletko kiinnostunut vammaispalveluiden kehittämisestä? Innostaako sinua osallisuutta edistävän avun ja tuen toimintatapojen suunnittelu? Ilmoittaudu mukaan henkilökohtaisen budjetoinnin Kehittämöön!

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke järjestää seuraavan Kehittämö-verkkotapahtuman tiistaina 18.5.2021 klo 9:00-11:00. Toukokuun Kehittämön aiheena on Tuetun päätöksenteon menetelmät ja työkalut. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n Jutta Keski-Korhonen tulee puhumaan Valas 3 nykylainsäädännöstä, mitä nykyiset lait kertovat, niiden tulkinnasta ja tarvitaanko lakiin muutosta.

Kehittämöiden tarkoituksena on työpajatyöskentelyllä kerätä tietoa ja ideoita ihmislähtöisen avun ja tuen järjestämiseksi.

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 💛

Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.in/SOPIVAhankkeen_Kehittamo_1146

Lue lisää Sopiva-hankkeesta http://www.etela-savo.fi/muutosohjelma/sopiva/

#sote #soteuudistus #eteläsavo #yhteisyydelläonkasvonsa #HBhanke

Suunta-Blogi: Miten edistetään henkilökohtaisen budjetoinnin soveltamista organisaatiossa?

Ihmislähtöinen HB-toimintamalli perustuu organisaatiossa hyväksyttyyn arvoperustaan, soveltamisen linjauksiin, toimintaperiaatteisiin ja tavoitteisiin sekä HB-toimintamallin toimivuuden ja vaikutusten seurantaan, jossa keskeinen tulosmittari on asiakkaan kokema hyvinvointi ja arjen toimintakyky.

JAANA KOINSAARI, NIINA HELMINEN & SIRKKA ROUSU

Suunta-blogin alkuperäinen kirjoitus:

Kun henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) toimintamalli otetaan käyttöön, se muuttaa asiakkaan asemaa ja roolia omien tarpeiden ja toiveiden aktiivisessa esille tuomisessa sekä itselle soveltuvan tuen ja palvelujen löytämisessä – myös erilaisia vaihtoehtoja ja uusia tuki-ideoita kokeillen. Asiakkaan vastuu kasvaa itsemääräämisoikeuden ja valinnan vapauden vahvistumisen ohella. Muutokset asiakkaan roolissa ja asemassa heijastuvat luonnollisesti myös asiakkaan omatyöntekijän rooliin sekä asiakkaan & työntekijän väliseen suhteeseen – työntekijän ja asiakkaan rooleja ja suhteen muutosta ovat käsitelleet opinnäytetyössään Heli Määttänen & Laura Leino.

HB -asiakkuussuhde ei toteudu tyhjiössä, vaan siinä organisaatiossa, jonka asiakkaana ja työntekijänä he ovat, sekä siinä palvelujen ja tuen toimintaympäristössä, jossa erilaista tukea, yhteisöllisiä voimavaroja ja palveluja on saatavilla kuten on (tai ei ole). Asiakkaalla ja omatyöntekijällä ei kuitenkaan suomalaisessa palvelujärjestelmässä ole ollut valtaa tehdä muunlaisia tuen ja palvelujen valintoja, kuin mitä niistä on organisaatiossa päätetty johtavien viranhaltijoiden ja poliittisten päättäjien toimesta. Valtaa ja luottamusta käsitteli Sirkka Rousu Suunta-blogissaan.

HB-toimintamallin ideana on vahvistaa toimintatapaa, jossa ratkaisuvalta on viimekädessä asiakkaalla, jota omatyöntekijä tukee tuen ja palvelujen suunnittelussa ja käytössä. Lainsäädäntömme mukaanhan ihmisellä tämä itsemääräämisoikeus onkin. Mikäli organisaatiossa tämä aidosti mahdollistuu, asiakas voi myös löytää hyvinvointiaan ja arjen toimintakykyään edistäviä ei-perinteisiä tapoja, jotka tuottavat kuitenkin lopputuloksen, jota asiakkaan kanssa ollaan haettu – hyvinvointia, toimintakykyä ja arjessa pärjäämisen vahvistumista. Vaikka asiakkaan tarpeet ja tuelle sovitut tavoitteet voikin olla haasteellista muuttaa rahaksi eli yksilölliseksi budjetiksi, olisi asiakkaalle hyvä mahdollistaa erilaisten, myös aivan uudenlaisten tukea ja hyvinvointia tuottavien asioiden käyttö ja kokeilut – ne voivat löytyä myös liikunnan, kulttuurin ja erilaisista yhteisöllisistä voimavaroista. Ei siis välttämättä vain rajatusti sote-palveluiksi määritellyistä.

Kyse on myös yksilö- tai jopa perhekohtaisesta palvelumuotoilusta juuri asiakkaan ja hänen perheensä tarpeisiin ja tavoitteisiin. Perhekohtaisessa palvelumuotoilun ideassa on kyse vaikkapa vammaisen lapsen ja hänen perheensä kokonaistarpeista – asiaa pohdiskelivat Kainuun soten Esko Pääskylä ja Minna Leinonen Avain kansalaisuuteen -hankkeen blogissaan Henkilökohtainen budjetti vai perhebudjetti?. Monipuolistuvia palveluja ja palvelujen tuottamista tarkasteltiin mm. Rousu, Ihamäen & Ojasen artikkelissa hankkeen loppuraportissa.

Asiakkaan ja työntekijän tulisi myös pystyä seuraamaan sovitun budjettisumman käyttöä, mielellään ajantasaisesti. Avain kansalaisuuteen – henkilökohtainen budjetointihankkeessa kokeiltiin niin exeleitä kuin mobiilimaksujakin – näitä kehittämisponnistuksia tarkasteli artikkelissaan Esko Pääskylä ja Elina Pekonen. Asiakkaan “käyttöliittymän” lisäksi myös organisaation tulee voida seurata budjetin käyttöä asiakaskohtaisesti hänen kustannuspaikalleen eri palveluista kertyvinä summina.

Millaisia toimia organisaatiossa tarvitaan, jotta ihmislähtöisen henkilökohtaisen budjetointimallin soveltaminen mahdollistuu asiakkaille, työntekijöille, palveluntuottajille ja yhteisöille? Seuraavanlaisia asioita listattiin Avain kansalaisuuteen hankkeen päätelmissä.

Ainakin tietoa ja koulutusta tarvitsevat kaikki osapuolet siitä, mistä HB:ssä on kyse sekä mitä ihmislähtöinen toimintatapa tarkoittaa asiakkaan, työntekijän ja myös palveluntuottajan kannalta ja miten HB-toimintamallia sovelletaan.

Tarvitaanko muutoksia työntekijöiden päätösvaltuuksiin? Millaista sisäistä HB-konsultaatiota ja keskustelutukea työntekijät tarvitsevat ja voidaan organisoida esim. HB-tiimiksi?

Entäpä asiakas – miten hänen valintojaan ja päätöksiään on tarpeen tukea: tarvitseeko asiakas tukihenkilön omatyöntekijän työskentelyn lisäksi, ja mistä asiakas sellaisen voisi valita? Mistä asiakas löytää itselleen soveltuvaa tukea ja palveluja? Millaisia palveluja on jo nyt mahdollista käyttää ja millaisia uusia ideoita on mahdollisuus kokeilla? Miten asiakas voi seurata budjettiaan, ja onko budjetin käytön hallinnoinnin tuki saatavilla jostain?

Ihmislähtöinen HB-toimintamalli perustuu organisaatiossa hyväksyttyyn arvoperustaan, soveltamisen linjauksiin, toimintaperiaatteisiin ja tavoitteisiin sekä HB-toimintamallin toimivuuden ja vaikutusten seurantaan, jossa keskeinen tulosmittari on asiakkaan kokema hyvinvointi ja arjen toimintakyky. Myös kehittämisyhteistyötä tarvitaan erilaisten palveluntuottajien ja yhteisöjen kanssa. Kehittämisehdotuksista voi lukea lisää Avain kansalaisuuteen – hankkeen loppuraportista (s.97-99).

Etelä-Savon sote-uudistus kehittää henkilökohtaista budjetointia Sopiva-hankkeessa yhdessä ESSOTEN ja Vaalijalan kanssa    

Sopiva-hankkeessa kehitetään ja mallinnetaan henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämisen tapa, joka vastaa Etelä-Savon alueen ja sen asukkaiden tarpeisiin ja jonka vaikutuksia ja kustannusvaikutuksia voidaan tehokkaasti seurata ja arvioida. Henkilökohtaisella budjetoinnilla voidaan vahvistaa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnitteluja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on tarjolla elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Asiakkaan näkökulmasta henkilökohtainen budjetointi tarjoaa osallistavampaa ja yksilöllisempää, oman elämän näköistä palvelua, enemmän vaikuttamismahdollisuuksia ja valinnanvapautta omaan elämään sekä oikea-aikaisia, asiakkaan omiin tarpeisiin sopivimpia palveluja.

Etelä-Savon alue on maantieteellisesti laaja ja jakautuu kaupunki- ja kuntataajamakeskuksiin sekä maaseutumaiseen alueeseen.  Etäisyydet ja matkat haastavat kehittämään uudenlaisia palveluiden tuottamisen ja järjestämisen tapoja hyödyntäen mm. etäyhteyksiä.  Väestörakenteeltaan Etelä-Savo on Suomen ikääntynein ja nopeasti ikääntyvä maakunta.  Vammaispalvelujen kustannukset ovat Etelä-Savossa valtakunnallisesti verrattuna korkeat. Tavoitteenamme on peruspalveluiden vahvistaminen, palvelurakenteen keventäminen ja monipuolistaminen, kotiin annettavien palvelujen lisääminen, palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen. Palveluiden järjestämistä omana toimintana pyritään lisäämään sekä etsitään aktiivisesti uusia vaihtoehtoisia palveluntuottamistapoja, jotka tukevat vammaisten asiakkaiden elämänhallintaa.

Essoten aiemmat HB-kokemukset myönteisiä

Etelä-Savossa toteutettiin henkilökohtaisen budjetoinnin pilotti vuosina 2017-2018 Essoten toimesta. Kokemukset olivat myönteisiä. Essotessa käytössä oleva palveluasumisen palvelusetelimalli tukee valinnanvapautta. Yksilöllisiä ratkaisuja tehdään tälläkin hetkellä nykylainsäädännön mukaan asiakaskohtaiseen harkintaan perustuen, vaikka HB ei vielä olekaan Essotessa virallisesti käytössä.  Henkilökohtainen budjetti lisäsi asiakkaan vaikuttamismahdollisuutta, aitoa osallisuutta  ja asiakastyytyväisyyttä, toi asiakkaan omat vahvuudet ja voimavarat esille, palvelut olivat helpommin saataville ja vastasivat paremmin asiakkaan tarpeeseen.  Muiden palveluiden käyttö saattaa vähetä, kun asiakas kokee saavansa tarvitsemansa avun.

Tunnistamme alueellamme mm. seuraavia haasteita HB:n kannalta:

 • etäisyydet
 • palvelujen saatavuus ja jatkuvuus
 • soveltuvien palveluntuottajien löytäminen
 • tuetun päätöksenteon järjestäminen
 • työtapojen ja asenteiden muutos
 • aika/resurssi tehdä asiakastyötä uudella tavalla.  

Näihin haasteisiin etsimme vastauksia Sopiva-hankkeen aikana. Etelä-Savossa on tahtotila ottaa käyttöön henkilökohtainen budjetointi yhtenä palveluiden vaihtoehtoisena järjestämisen tapana. Henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto Etelä-Savon hyvinvointialueella edellyttää mm. selkeää toimintamallia, budjetin määrittämisen reunaehtoja, tuetun päätöksenteon kehittämistä, toimivia ja yksinkertaisia budjetin seurannan järjestelmiä, uudenlaista vallan ja vastuun määrittelyä ja ennen kaikkea asennemuutosta. Niin asiakkaat kuin ammattilaisetkin tulevat tarvitsemaan tukea, ohjausta ja koulutusta uusiin toimintatapoihin.

Aiemmin toteutetun pilotin kokemusten pohjalta asiakkaan tai voisiko sanoa “päämiehen” näkökulmasta henkilökohtaisessa budjetoinnissa tulee korostua itsemääräämisoikeus ja yhdenvertaisuus, vapaus valita ja tehdä omia ratkaisuja, mutta myös vastuunottamiseen ja –kantamiseen tulee asiakkaille antaa valmiuksia. Parhaimmillaan se voi tuoda asiakkaalle onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa osallisuutta elämässä ja tunnetta yhteiskuntaan kuulumisesta. Kun saa päättää mitä tarvitsee selviytyäkseen arjessa, luottamus itseen kasvaa, ja tulee myös tunne kuulluksi tulemisesta – tämä on meille ihmisinä ja yksilöinä merkityksellistä. Hyvinvoinnin kannalta on tärkeää kokea olevansa “oman elämänsä herra”, eikö juuri siitä muodostu se hyvä ja elämyksellinen arki?

Kokemustemme perusteella edellä mainitut asiat eivät kuitenkaan ole kaikkien asiakkaiden kohdalla itsestään selvyys, sillä moni vammainen ihminen ei ole tottunut olemaan “oman elämänsä herra”, tai ehkä heille ei vain ole annettu siihen mahdollisuutta. Vammaisuuden taakse saattaa jäädä huomaamatta paljon yksilön vahvuuksia ja voimavaroja. Henkilökohtaisen budjetin käyttöönotossa onkin tärkeää valmentaa asiakkaita ja sitä kautta antaa heille valmiuksia olla “oman elämänsä herroja”.

Asiakastyössä HB:n käyttöönotto vaatii ennakkoluulottomuutta, valmiutta rikkoa rajoja sekä rohkeutta ja luovuutta, eli uusia elementtejä perinteiseen ja totuttuun tapaan toimia verrattuna. Tämän vuoksi tarvitaan työntekijöille koulutusta, jonka kautta saadaan syntymään asennemuutosta ja kykyä erilaisiin kohtaamisiin, kuulemisiin sekä tiedon ja ymmärryksen lisääntymistä.

Onnistuessaan henkilökohtainen budjetointi voimaannuttaa ei pelkästään asiakasta, vaan myös työntekijää. Työntekijältä se vaatii edellä mainitun lisäksi sitoutumista ja tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa, vähentäen myös byrokratiaa. Rakenteiden ja tietojärjestelmien tulisikin olla riittävän joustavia, että ne mahdollistavat uudenlaisen toimintatavan.

Paljon puhutaan asiakaskeskeisyydestä, mutta henkilökohtaisessa budjetoinnissa voisi puhua yksilökeskeisyydestä ja yksilökeskeisestä elämänsuunnittelusta yhdessä asiakkaan kanssa. Yksilökeskeisessä elämänsuunnittelussa mahdollistetaan yksilön osallisuus juuri hänelle tärkeissä asioissa. Työntekijän näkökulmasta se on ajattelu- ja toimintatapa. Helen Sanderson on sanonut viisaasti: “Vain osan ihmisistä tarvitsee osata kirjoittaa hyviä yksilökeskeisiä suunnitelmia, mutta kaikkien suunnitteluun osallistuvien tulee olla hyviä yksilökeskeisessä ajattelussa, koska tämä on suunnittelun perusta”.

Linkki Suunta-blogin alkuperäiseen kirjoitukseen: https://suunta.fi/hb_organisaatiossa/ (sivusto ei ole selkokielinen)

Lue lisää SOPIVA-hankkeesta täältä: https://etela-savo.fi/muutosohjelma/sopiva/ (sivusto on selkokielinen)

VIIDES SOPIVA-HANKKEEN KEHITTÄMÖ VERKKOTAPAHTUMANA 13.4.2021

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke järjestää seuraavan Kehittämö-verkkotapahtuman tiistaina 13.4.2021 klo 13:00-15:00. Huhtikuun Kehittämön aiheena on

Kokemuksia ja asiakkaiden kertomuksia henkilökohtaisen budjetoinnin käytöstä – mitä on tärkeää ottaa huomioon?

Tapahtumassa kokemuspuheenvuorot pitävät Ville Markkanen ja Kristiina Mäkeläinen. Aiheina ovat mm. yksilöllisen tuen järjestelyt ja niiden toimivuus, omasta elämästä päättäminen ja henkilökohtaisen budjetin soveltuvuus vaikeavammaiselle henkilölle. Lisäksi tilaisuudessa on luvassa osallistavaa pienryhmätyöskentelyä.

Kehittämön tarkoituksena on jakaa sekä kerätä tietoa ja ideoita ihmisläheisen avun ja tuen järjestämisessä vammaispalveluissa. Tapahtumaan pääsee ilmoittautumaan alla olevan linkin kautta. Ilmoittautumalla mukaan ennakkoon saa linkin ja tarkemmat ohjeet osallistumiseen.

Ilmoittaudu mukaan tapahtumaan https://www.lyyti.in/SOPIVAhankkeen_Kehittamo_8099

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan tilaisuuteen!

Lue lisää Sopiva-hankkeesta http://www.etela-savo.fi/muutosohjelma/sopiva/ 

#sote #soteuudistus #eteläsavo #yhteisyydelläonkasvonsa #HBhanke

SOPIVA – Kaikille avoin kysely ja haastattelut

Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke on avannut kaikille avoimen kyselyn, jossa kootaan vammaispalvelujen käyttäjien, heidän läheistensä, sotealan ammattilaisten sekä muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä henkilökohtaiseen budjetointiin sekä vammaispalvelujen kehittämiseen liittyen. Sydämellinen kiitos vastauksistanne jo etukäteen! ❤

Vastausaika kyselyyn on päättynyt 30.4.2021.

Lisäksi hankkeessa aloitetaan vammaispalvelujen asiakkaiden ja heidän läheistensä haastattelut.

Haastateltavaksi voi vielä ilmoittautua 31.5.2021 saakka.

Haastattelut toteutetaan joko yksilö- tai pienryhmähaastatteluina ja ne suoritetaan vallitsevan tilanteen vuoksi joko puhelimitse tai etäyhteydellä. Haastatteluissa tavoitteena on saada koottua tietoa ja näkemyksiä kattavasti erilaisilta vammaispalvelujen asiakkailta ja heidän läheisiltään. Kyselyn ja haastattelujen tuloksia hyödynnetään sekä Etelä-Savon että valtakunnallisen henkilökohtaisen budjetoinnin toimintamallin kehittämisessä​.

​Haastatteluihin voi ilmoittautua suoraan hanketyöntekijöille, Elisalle, Hannelelle tai Heidille tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen sopivahanke@etela-savo.fi. Hanketyöntekijöiden yhteystiedot löytyvät täältä: https://etela-savo.fi/muutosohjelma/sopiva/ 

Sekä kyselyssä että haastatteluissa huomioidaan, että tuloksia käsitellessä ja raportoidessa osallistujia ei voida tunnistaa vastausten perusteella. Lisätietoja löytyy Sopiva-hankkeen tietosuojaselosteesta: https://etela-savo.fi/sopiva-hankkeen-rekisteri-ja-tietosuojaseloste/

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan kehittämään henkilökohtaista budjetointia!

Sopiva-hankkeen kuvituskuva