fbpx

Aluehallitus päätti hyvinvointialueen henkilöstön työterveyshuollon palveluista – myös lautakuntien työ on käynnistymässä

Aluehallitus käsitteli 14.9.2022 pidetyssä kokouksessaan myös vanhusten palveluasumiseen liittyviä Kortteli 8 ja Kuunsilta talohankkeita sekä in-house yhtiön, Etelä-Savon ruoka- ja puhtauspalvelu Oy:n perustamista. Myös johtajaylihoitajan virka perustettiin.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että henkilöstön työterveyshuollon palveluntuottajaksi valitaan Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Palveluntuottaja valittiin tarjouskilpailun perusteella.

– Tavoittelemme laadukasta ja hyvää työterveyshuoltoa henkilöstöllemme, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä sanoo.

Lautakuntien työ käynnistyy

Etelä-Savon hyvinvointialueen lautakuntien työ on käynnistymässä. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto valitsee jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Etelä-Savon hyvinvointialueen kolmeen lautakuntaan. Näitä ovat palvelu- ja tulevaisuuslautakunta, turvallisuuslautakunta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta.

Palvelu- ja tulevaisuuslautakuntaan sekä turvallisuuslautakuntaan valitaan yhdeksän jäsentä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan valitaan kolmetoista jäsentä. Kaikille jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet.

– Lautakuntien keskeinen tehtävä on valmistella tulevaa palvelutuotantoa ja huolehtia hyvinvointialueelle tärkeästä yhdyspintatyöstä eri toimijoiden suuntaan. Lautakuntien valinnalla varmistetaan esimerkiksi valtuuston kaiken osaamisen ja näkemysten kanavoituminen kehitystyöhön valmistelun alkuvaiheessa, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen sanoo.

– Itsehallinnollinen hyvinvointialue tarvitsee laajan kosketuspinnan maakunnan asukkaisiin ja sitä lautakuntarakenteella varmistetaan, Laukkanen jatkaa.

Aluevaltuusto käsittelee asiaa ja valitsee jäsenet lautakuntiin 27.9. pidettävässä kokouksessaan.

Hyvinvointialueen sitoutuminen Kortteli 8 ja Juvan Kuunsilta talohankkeisiin

Aluehallitus päätti sitoutua vanhuspalveluiden palvelutuotantoon liittyvien Kortteli 8 ja Kuunsilta talohankkeiden selostusosan mukaiseen hankkeiden suunnitteluvaiheeseen.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä, Essotella on ollut haussa omaan palvelutuotantoon soveltuvia vuokrakohteita, joissa on huomioitu asiakkaan tarve hoivaan ja hoitoon elämäntilanteen muuttuessa. Kortteli 8 talohanketta on valmisteltu yhdessä Mikkelin kaupungin sekä Mikalo Oy:n kanssa. Juvan Kuunsilta talohanketta on valmisteltu yhdessä Juvan kunnan kanssa.

Lopullinen päätös hankkeen toteuttamisesta tehdään kuitenkin tarjousmenettelyn yhteydessä.

Etelä-Savon ruoka- ja puhtauspalvelu Oy:n perustaminen palautetaan uudelleenvalmisteluun

Etelä-Savon hyvinvointialue, Mikkelin kaupunki sekä Etelä-Savon Koulutus Oy ovat selvittäneet yhteisen in-house yhtiön, Etelä-Savon ruoka- ja puhtauspalvelu Oy:n perustamista. Yhtiö tuottaa ruoka- ja puhtauspalveluita sekä muita vastaavia tukipalveluita osakkeenomistajilleen. Yhtiö perustetaan 1.1.2023, mutta toiminta käynnistyy 1.4.2023.

Asia herätti keskustelua hallituksessa. Hallituksen jäsen Janne Laine (kesk.) käytti puheenvuoron ja esitti, että asia palautetaan uudelleenvalmisteluun. Janne Laineen esitystä kannattivat Panu Peitsaro (liik.) sekä aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen (kesk.).

Seija Kuikka (kesk.) oli aluehallituksen pohjaesityksen kannalla.

Aluehallitus äänesti Janne Laineen esityksestä. Äänin 7–2 aluehallitus päätti, että asia palautetaan uudelleenvalmisteluun.

– Aluehallituksen enemmistö haluaa, että muutoksia tehdään esitettyyn omistajajärjestelyyn ja luonnosteltuun osakassopimukseen. Muutoksilla halutaan turvata hyvinvointialueen asema suurimpana palvelujen käyttäjänä, Laukkanen tiivistää.

Johtajaylihoitajan virka perustettiin

Aluehallitus perusti kokouksessaan konsernipalvelujen toimialalle johtajaylihoitajan viran 1.10.2022 alkaen. Virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen oikeus harjoittaa ammattia laillistettuna ammattihenkilönä sekä hyvä johtamiskokemus ja hyvä toimialan tuntemus.

Etelä-Savon hyvinvointialueesta tulee johto- ja hallintorakenteeltaan Suomen tiiveimpiä. Esimerkiksi johtajien määrä tulee putoamaan nykyisestä tasosta noin yhteen kolmasosaan, yhteensä noin 20 johtajaan.

Aluehallituksen kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=202263

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Neljän hyvinvointialueen hallitusten puheenjohtajat tapasivat Kuopiossa

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tiedote 10.8.2022.

Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden hallitusten puheenjohtajien tapaamisessa korostettiin yhteistyön merkitystä hyvässä hengessä.

Kuopiossa koettiin keskiviikkona historiallisia hetkiä, kun hyvinvointialueiden hallitusten puheenjohtajat tapasivat epävirallisesti toisensa. Tapaamisen kokoonkutsujana toimi Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen. Muita alueita edustivat Maria-Kaisa Aula Keski-Suomesta, Juha Mustonen Pohjois-Karjalasta ja Heikki Laukkanen Etelä-Savosta.

-Näen tulevassa hyvinvointialueessa paljon mahdollisuuksia. Selvää on, että yhteistyö eri hyvinvointialueiden kanssa on kuitenkin välttämätöntä. Tahtotila asian suhteen on yhteinen yli puoluerajojen, uskoo Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria-Kaisa Aula.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten Suomeen on muodostettu viisi yhteistyöaluetta.  Etelä-Savon, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon hyvinvointialueet muodostavat tuosta siis yhden kokonaisuuden.

-Kaikilla on alueellaan omia haasteita, mutta osa niistä on myös samankaltaisia. Silloin on tärkeää, että Itä- ja Keski-Suomi puhaltavat yhteen hiileen, Siun soten aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustonenkertoo.

Hyvinvointialueiden suurimpiin haasteisiin kuuluvat muun muassa budjettien riittävyys, tulevat ICT -muutokset, ja rekrytointi. Yhteistyöalueilla ei haluta lietsoa maakuntien välistä kilpailuasetelmaa, vaan rakentaa pitkäjänteistä ja tuloksellista yhteistyötä, josta kaikki hyötyvät. Lähiaikoina ajankohtaisia teemoja ovat mm.  työvoimakysymykset sekä toiminnan vaikuttavuuden tutkimus.

40 000 työntekijää ja neljän miljardin budjetti

Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023, ja silloin vastuu sote-palveluiden tuottamisesta siirtyy hyvinvointialueille. Hyvinvointialueita tulee olemaan Suomessa yhteensä 21. Itä- ja Keski-Suomessa neljän hyvinvointialueen alueella asuu noin 800 000 ihmistä.  Näiden hyvinvointialueiden palkkalistoilla tulee olemaan lähes 40 000 työntekijää, ja alueiden yhteinen budjetti liikkuu neljässä miljardissa eurossa.

-Olemme keväästä asti halunneet tavata toisemme. Tavoitteena on, että seuraavissa tapaamisissa mukana ovat hyvinvointialueiden johtajat, ja myöhemmin myös hallitusten jäsenet. Yhteishenki meillä on ollut tässä tapaamisessa jo hyvä ja motivoitunut, Riitta Raatikainen kertoo.

Kuvassa vasemmalta Heikki Laukkanen, Juha Mustonen, Maria-Kaisa Aula ja Riitta Raatikainen. Kuva: Janne Tolonen

Aluehallitus aloitti syyskauden työskentelynsä – vahvisti kokouksessaan hyvinvointialuejohtajan virkavaalin

Kuvassa vasemmalta: ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja Niina Kaukonen, pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja Seppo Lokka, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä, sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi, terveyspalvelujen toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen ja konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä.

Aluehallitus vahvisti kokouksessaan aluevaltuuston 16.5.2022 päättämän hyvinvointialuejohtajan valinnan. Kokouksessa nimettiin myös hyvinvointialuejohtajan sijaiset.

Aluehallitus vahvisti kokouksen aluksi hyvinvointialuejohtajan virkavaalin. Hyväksynnän jälkeen aiemmin vt. hyvinvointialuejohtajana työskennellyt Santeri Seppälä aloitti välittömästi toistaiseksi voimassa olevassa virassa Etelä-Savon hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajana 8.8.2022 alkaen.

Ajankohtaiskatsauksessaan aluehallitukselle Seppälä nosti esille syksyn aikana alkavan tiivistyvän yhteistyön ministeriöiden kanssa.  

– Valmistelussa alkaa nyt tiivistyä hyvinvointialueiden ja valtion johdon välinen keskustelu, jota käydään syksyn aikana useina eri päivinä. Olemme kesän aikana kaikki nähneet, millaisessa tilanteessa hyvinvointialueet ovat aloittamassa. Esillä on ollut etenkin henkilöstöpula. Isojen keskustelujen äärellä tulemme olemaan, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä sanoi.  

Aluehallitus päätti kokouksessaan myös läsnä- ja puheoikeuksista aluehallituksen kokouksissa. Jatkossa kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus on mm. hyvinvointialueen toimialajohtajilla.

– Meillä on virkavalintoja tehty ja toimialajohtajat valittu. He tulevat mukaan hallituksen kokouksiin ja esittelevät syksyn aikana esimerkiksi oman toimialansa organisoitumista, Seppälä sanoi.  

Hyvinvointialuejohtajan sijaiset nimettiin

Aluehallitus päätti nimetä hyvinvointialuejohtajan 1. sijaiseksi pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja Seppo Lokan ja 2. sijaiseksi konsernipalveluiden toimialajohtaja Sami Sipilän 9.8.2022 alkaen.

Hallitus perusti kaksi lakimiehen virkaa

Aluehallitus päätti perustaa hyvinvointialueelle henkilöstölakimiehen ja lakimiehen virat. Asiasta päätettiin esityslistan mukaisesti. Aiheesta enemmän: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202259-10

Sitoumuspyyntö Rantasalmen uuden paloaseman vuokraamisesta

Aluehallitus päätti antaa sitoumuksen Rantasalmen kunnalle Rantasalmen uuden paloaseman vuokraamisesta. Hyvinvointialue sitoutuu Rantasalmen paloaseman uudisrakennuksen vuokraamiseen valmistumisajankohdasta 15 vuoden ajaksi. Tämän määräajan jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi 12 kk irtisanomisaikaa noudattaen.

Aiheesta enemmän:
https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202259-12

Aluehallituksen syksyn kokouspäivät päätettiin

Aluehallitus kokoontuu syksyllä 2022 seuraavasti:
– Keskiviikko 31.8.2022
– Keskiviikkona 14.9.2022
– Keskiviikkona 12.10.2022
– Keskiviikkona 2.11.2022
– Torstaina 24.11.2022
– Keskiviikkona 14.12.2022

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kello 14.00.

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Aluehallituksen esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä:

https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

Etelä-Savon hyvinvointialueelle valittiin toimialajohtajat

Aluehallitus valitsi 4.7.2022 pidetyssä kokouksessaan Etelä-Savon hyvinvointialueelle yksimielisesti viisi toimialajohtajaa esitetyn mukaisesti.

Valintaesitykset perustuivat hakemusasiakirjojen, ansiovertailun ja haastattelujen perusteella tehtyyn kokonaisarviointiin.

– Olen iloinen, että saimme virkoihin paljon erinomaisia hakijoita, joista pääsimme haastatteluissa kartoittamaan hyvin tehtäviin sopivimpia, vt. hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä kertoo.

Pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtajaksi valittiin hallintotieteiden maisteri Seppo Lokka. Tällä hetkellä Lokka toimii Etelä-Savon pelastuslaitoksella pelastusjohtajana sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen pelastuspalveluiden vastuuvalmistelijana.

Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtajaksi valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri, terveystieteiden maisteri Niina Kaukonen. Tällä hetkellä Kaukonen toimii Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän, Essoten, vanhus- ja vammaispalvelujen johtajana sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhuspalvelujen vastuuvalmistelijana.

Sosiaalipalvelujen toimialajohtajaksi valittiin yhteiskuntatieteiden maisteri Saara Tavi. Tällä hetkellä Tavi toimii Itä-Savon sairaanhoitopiirin, Sosterin, kuntayhtymäjohtajana.

Terveyspalvelujen toimialajohtajaksi valittiin yleislääketieteen erikoislääkäri Kimmo Kuosmanen. Tällä hetkellä Kuosmanen toimii tulosaluejohtajana Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä.

Konsernipalvelujen toimialajohtajaksi valittiin kauppatieteiden maisteri, filosofian maisteri Sami Sipilä. Tällä hetkellä Sipilä toimii muutosjohtajana Etelä-Savon hyvinvointialueella.

– Saimme toimialajohtajien virkoihin ilahduttavan paljon hyviä ja osaavia hakijoita, jotka olisivat sopineet tehtäviin. Olen tyytyväinen, että saimme todella osaavan ja ammattitaitoisen viisikon hoitamaan vaativia tehtäviä. Kaikilla valituilla on vahvaa johtamiskokemusta valitulta toimialalta, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen sanoo.

Toimialajohtajien ensimmäisenä tehtävänä on muodostaa oman toimialansa organisaatio.

Kaikki toimialajohtajien virat täytetään toistaiseksi voimassa olevina ja niissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Aluehallituksen kokouksen kaikki asiat esityslistassa ja pöytäkirjassa, jotka julkaistaan täällä: https://eshva.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=461

Lisätiedot

Santeri Seppälä, vt. hyvinvointialuejohtaja, 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi