fbpx

Blogi: Kun et tiedä mistä aloittaa, aloita Ohjaamosta!

Ohjaamossa asiakas on aina oikeassa paikassa. Ohjaamo on kaikkien 15 – 30-vuotiaiden nuorten matalan kynnyksen monialainen palvelupiste, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa, ohjausta sekä palveluja saman katon alla. Se on alusta, jossa julkinen, yksityinen ja kolmas sektori tarjoavat yhdessä monialaisesti palveluita työllistymiseen, koulutukseen, elämänhallintaan ja hyvinvointiin liittyen. Toimintamallin tavoitteena on, että Ohjaamo toimii nuoren tukena, kunnes hänen tilanteeseensa löydetään pidempikestoinen ratkaisu, esimerkiksi yhteistyöverkoston tarjoamien palveluiden kautta tai nuoren siirtyessä opintoihin tai työelämään.

Etelä-Savossa toimii kolme Ohjaamoa: Ohjaamo Olkkari Mikkelissä, Ohjaamo Savonlinna ja Ohjaamo Pieksämäki. Mikkelin Ohjaamo Olkkari on sijainnut aikuissosiaalityön alaisuudessa, Pieksämäen toimintaa koordinoi nuorisotoimi ja Savonlinnassa toiminta sijoittuu työllisyyspalveluiden alle. Vaikka toiminnan valtakunnalliset tavoitteet ovat samat, löytyy toiminnasta myös eroja. Toiminnan rikkaus on osittain siinä, että Ohjaamo toimintaa voidaan rakentaa kohtaamaan parhaiten alueen nuorten tarpeita. Yhteistyötä kolmen Ohjaamon välillä on tehty jo vuosia, luoden samalla yhteistä eteläsavolaista ohjaamo brändiä. Yhteistyöllä ja erilaisilla verkkopalveluilla huomioimme Etelä-Savossa olevat pienet kunnat ja heidän tarpeensa Ohjaamo-toiminnalle.

Valmistelua kevään 2022 aikana – mihin päädyimme?

Hyvinvointialueuudistuksen yhtenä tavoitteena on tuoda eri palvelut yhteen. Tämä mahdollistaa sujuvan yhteistyön, joka on asiakkaan etu. Asiakkailla on hyvin moninaisia palvelutarpeita ja Ohjaamossa pystytään tarjoamaan joustavasti useiden eri ammattilaisten palveluita. Kun saman katon alla työskentelee eri ammattilaisia kuten sosiaaliohjaaja, mielenterveyssairaanhoitaja, TE-palveluiden asiantuntija ja  nuorisotyöntekijä, mahdollistetaan asiakkaan pääsy matalalla kynnyksellä sujuvasti hänelle oikeaan palveluun.

Kevään 2022 aikana on Ohjaamoiden keskeiset toimijat kokoontuneet Teams-palavereihin lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vastuuvalmistelija Milla Ryynäsen johdolla. Olemme yhdessä avanneet Ohjaamo-toimintaa Etelä-Savossa ja tarkastelleet yhdyspintoja sekä monialaisten palveluiden sovittamista yhteen hyvinvointialueen kanssa. Tärkeimmäksi asiaksi olemme nostaneet nuoren näkökulman, jotta jatkossakin alle 30-vuotias nuori saa parhaimman mahdollisen palvelun asioidessaan Ohjaamossa sekä toiminnan yhdenvertaisuuden koko Etelä-Savossa. Pyrimme kehittämään yhdessä jo kehitetyn hyvän päälle lisää hyvää. 

Valmistelussa olemme päätyneet siihen, että Ohjaamo-toiminta sijoittuu jatkossa kuntaan ja hyvinvointialue tarjoaa yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikille kolmelle Ohjaamolle. Ohjaamon palvelut ovat nuorille vapaaehtoisia ja käynnistä ei kirjata mitään muuta kuin tieto anonyymiin kävijätilastoon. Suurimmalle osalle nuoria, jotka asioivat ohjaamoissa on tärkeintä matalakynnyksisyys ja helppo asiointi sekä mahdollisuus asioida ilman ajanvarausta. Ohjaamo-toiminta on käynnistynyt nuorilta saatujen palautteiden pohjalta ja jatkossakin nuorten äänellä on iso merkitys toiminnan kehittämisessä. Ohjaamoiden toimintaa on tutkittu viime vuosikymmeninä paljon. Tutkimuksien mukaan nuoria palvellaan Ohjaamoissa kokonaisvaltaisemmin ja hän saa tarvitsemansa palvelut nopeammin. Verkostomainen työskentelytapa on koettu hyväksi ja kustannuksia säästäväksi malliksi. 

Valmistelu on edennyt suotuisasti ja hyvässä yhteistyössä. Yhteinen tahtotila on löytynyt. Hyvinvointialueen, julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhdyspinnalla tapahtuvalla yhteistyöllä on keskeinen merkitys nuorten kehityksen tukemisessa ja turvaamisessa. Yhteisellä tahtotilalla ja hyvällä yhteistyöllä varmistamme laadukkaiden ja yhdenvertaisten monialaisten palveluiden toteutumisen nuorten parhaaksi Etelä-Savon Ohjaamoissa. 

Kirjoittajat

Milla Ryynänen, vastuuvalmistelija. Etelä-Savon hyvinvointialue.
Seija Laitinen, nuoriso-ja hyvinvointikoordinaattori. Ohjaamo Pieksämäki.
Sari-Anne Ratia, hankepäällikkö. Ohjaamo Olkkari, Mikkeli.
Ronja Laamanen, Ohjaamo koordinaattori. Ohjaamo Savonlinna.
Inka Luostarinen, Etelä-Savon etsivän nuorisotyön aluekoordinaattori.

Etelä-Savon Ohjaamot.