fbpx

Blogi: Miten eteläsavolainen asukas pääsee jatkossa hyvinvointialueen palveluihin?

Etelä-Savon hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen kiteytti ensimmäisessä valtuuston kokouksessa tärkeän asian: ”kun ihminen tulee meidän palvelujärjestelmämme piiriin, hän kokee, että hänen asiansa otetaan haltuun eikä hän putoa mihinkään väliin.”

Tämä on ollut myös lähtökohtana, kun olemme valmistelleet asiakasohjauksen toimintamallia Etelä-Savon eri asiantuntijajoukon, rakenneuudistushankkeen ja tulevaisuus sote-keskus hanketoimijoiden kanssa. 

Meillä on ollut valmistelussa periaate, että asiakas saa kaiken tarvitsemansa ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien. Yksi yhteydenotto riittää, ja asiakkaan tilannetta lähdetään selvittämään, eikä häntä pompotella esimerkiksi luukulta, puhelinnumerolta tai ammattilaiselta toiselle.

Tämä vaatii työntekijältä taitoa kuunnella asiakasta, eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten saumatonta yhteistyötä, asiakasohjauksessa työskentelevien riittävää tuntemusta lainsäädännöstä, palvelujärjestelmästä, palveluvalikosta ja eri vaihtoehdoista, siis myös muista kuin sote-palveluista sekä verkostoyhteistyötaitoja.   

Ohjauksen, neuvonnan ja palveluiden on oltava helposti saatavilla, ja niistä on tiedotettava ymmärrettävästi. Hyvinvointialueen aloituksen lähestyessä ryhdytäänkin jo syksyllä viestittämään riittävän ajoissa, mistä meidät tavoittaa, mitä kanavia pitkin ja mihin pääsee tulemaan esimerkiksi ilman ajanvarausta.     

Tärkeä osa on myös etsivä työ. Miten tavoitamme ne ihmiset, ketkä eivät osaa tai pysty meitä lähestymään? Siksi jatkamme jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä, kuten HUOLI-kanavia, ja tietojärjestelmien hyödyntämistä riskiasiakkaiden tunnistamisessa. Lisäksi tärkeitä ovat ennakoivat palvelut ja toimiva yhteistyö eri tahojen välillä.

Hyvin toimivalla asiakas- ja palveluohjauksella päällekkäisen työn tekeminen vähentyy. Resurssien oikea kohdentaminen ja tarpeisiin vastaavat palvelut vaikuttavat myös kustannustehokkuuteen. 

Asiakkaiden lakisääteisiä palveluita, niiden saatavuutta ja asiakastyytyväisyyttä sekä asiakasohjauksen toimivuutta arvioidaan systemaattisesti ja johdetaan jatkossa vahvemmin tiedolla. 

Näin siis rakennetaan asiakasohjausta ja palvelujärjestelmämme niin, että asiakkaan asia otetaan haltuun eikä hän putoa mihinkään väliin.

Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi