fbpx

Kuntien ja tulevien sote-maakuntien rahoituslaskelmat on päivitetty

Valtiovarainministeriö julkisti 1.10.2020 uudet arviolaskelmat maakuntien saamasta valtionrahoituksesta. Sote-maakuntiin 1.1.2023 siirtyvät sote- ja pelastustoimen kustannukset on laskettu kuntien vuosien 2018–2019 tilinpäätösten keskiarvotietona ja nostettu arvioituun koko maan vuoden 2020 tasoon. Samalla on päivitetty kuntien tulotiedot uusimpien arvioiden mukaan.

”Etelä-Savon tilanne on hieman parempi kuin edellisissä laskelmissa. Pohjois-Savon tilanne on uusissa laskelmissa parantunut merkittävästi. Itä-Savon vaikutuksia ei päivitetyistä rahoituslaskelmista voi päätellä”, pohtii rahoituslaskelmia tuoreeltaan Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen muutosjohtaja Sami Sipilä.

Sipilän mukaan tärkein tieto rahoituslaskelmissa on se, että Essoten alueen kustannukset suhteessa väestön palvelujen tarpeeseen ja valtakunnan tasoon ovat varsin maltilliset. Tämä antaa maakunnalle pidemmällä aikavälillä hyvät lähtökohdat. Lopullista maakunnan saamaa rahoitusta on kuitenkin aikaista ennakoida tarkasti, sillä laskelmat muuttuvat vielä moneen kertaan. Itä-Savon säilyminen osana Etelä-Savon maakuntaa muuttaa maakunnan rahoituksen kokonaisuutta niin ikään.

”Tärkeää on huolehtia nykyisten organisaatioiden taloudellisesta ja tehokkaasta toiminnasta. Pyrimme edelleen vaikuttamaan rahoituksen laskentaperusteisiin niin, että niistä muodostuu Etelä-Savon näkökulmasta mahdollisimman oikeudenmukaiset”, Sipilä tiivistää.

Nykyisten organisaatioiden taloudesta ja tehokkaasta toiminnasta huolehtiminen on tärkeää tulevan sote-maakunnan kannalta. Kuvissa eteläsavolaisia sote- ja pelastusammattilaisia sekä asiakkaita ja potilaita kesällä 2020 kuvattuna.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että kunnista sote-maakuntien rahoitukseen siirtyy yhteensä noin 19,9 miljardin euron kustannukset. Vastaavasti kuntien tuloista vähennetään peruspalvelujen valtionosuutta, yhteisöveroa, kunnallisveroa sekä veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvausta. Kunnallisveroprosentin vähennettävä määrä on nyt 13,26 prosenttiyksikköä.

STM:n mukaan sote-maakuntien rahoituslaskelmat on päivitetty edellä mainittujen kunnilta siirtyvien sote- ja pelastustoimen uusien kustannustietojen perusteella, ja laskelmia päivitetään vielä useampaan kertaan ennen lopullista laskentaa. Lopulliset laskelmat tehdään kuntien vuosien 2021–2022 tilinpäätöstietojen perusteella olettaen, että uudistus tulee voimaan vuoden 2023 alusta.

Tutustu rahoituslaskelmiin tarkemmin täältä.

Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

MUUTOSJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi

Etelä-Savoon merkittävä rahoitus henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun

Essote ja Vaalijala ovat saaneet sosiaali- ja terveysministeriöltä merkittävän rahoituksen vammaisten henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluun. Valtionosuutta saatiin noin 536 000 euroa. Essoten ja Vaalijalan omavastuuosuus on yhteensä noin 134 000 euroa ja kokonaiskulut noin 670 000 euroa.

”Saimme sen mitä haimme ja pääsemme rakentamaan merkittävää kehitystyötä. Teemme nyt koko maan henkilökohtaisen budjetoinnin mallia, joka muotoutuu lopulta hallituksen esitykseksi,” kuvaa hankkeen merkitystä Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Niina Kaukonen.

Essoten alueella rahoitusta saaneen hankkeen nimi on Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke. Sopiva kuuluu Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen muutosohjelman sateenvarjon alle.

”Kysymys on kokeilusta, joka saattaa muuttaa vammaisten palvelujen käyttöä ja luoda heille aivan uusia yhteiskuntaan osallistavia ratkaisuja,” sanoo Vaalijalan kuntayhtymän johtaja Ilkka Jokinen.

Mukana hankkeessa on Essoten ja Vaalijalan lisäksi merkittäviä yhteistyökumppaneita: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS), henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunta, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Metropolia Ammattikorkeakoulu, Kukunori ry, Mikkelin seudun Kehitysvammaisten tuki ry ja Etelä-Savon CP-yhdistys ry.

Kokeiluhankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Tavoitteena on vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on tarjolla elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin.

Hankkeessa kehitetään vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavan valtakunnalliset periaatteet ja toimintatavat. Hankkeiden yhteydessä arvioidaan myös lainsäädännön muutostarpeet. Hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Henkilökohtainen budjetointi vammaispalvelut Etelä-Savo sote-uudistus
Vaalijalan nuorten aikuisten vammaispalvelujen yksikkö, 2020.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustuksia yhteensä 2 926 400 euroa vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhankkeeseen. Avustukset on myönnetty yhdeksälle kunnalle tai kuntayhtymälle hankekaudelle 2020 – 2021.

Lue valtioneuvoston tiedote tästä

Lue lisää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta täältä

Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Vastuualuejohtaja
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi