fbpx

Ilmoittaudu mukaan Etelä-Savon sote-uudistuksen kehittäjäyhteisöön!

Me tehdään kuvituskuva - Etelä-Savon sote-uudistus

Kehittäjäyhteisö on joukko kansalaisia sekä sote- ja pelastusalan ammattilaisia, jotka ovat ilmoittautuneet olevansa kehitystyöstä kiinnostuneita. Liittymällä kehittäjäyhteisöömme pääset vaikuttamaan tulevaisuuden sote- ja pelastuspalveluihin Etelä-Savon hyvinvointialueella!

Kehittäjäyhteisön jäsenenä saat meiltä uutiskirjeitä sähköpostitse, pääset halutessasi osallistumaan Teams-verkkotapaamisiin ja koronatilanteen helpottaessa myös live-tapaamisiin. Uutiskirjeissä tuomme esille käynnissä olevia hankkeita ja pilotteja, joista keräämme käyttäjäkokemuksia sekä palautetta.

Ilmoittautuminen ei sido sinua mihinkään, mutta se auttaa meitä kohdistamaan tiedotteitamme kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Voit vapaasti valita, mihin tapahtumiimme tai kehittämisryhmiimme haluat osallistua. Kiinnostuksen kohteista valittavanasi ovat työikäiset, lapset ja nuoret, vanhus- ja vammaistyö tai kaikki edellä mainitut. Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita oletko kiinnostunut vain jonkun osa-alueen kehittämisestä tai halutessasi lähetämme sinulle tietoa kaikilta osa-alueilta.

Ilmoittautumaan pääset osoitteessa:

https://etela-savo.fi/kehittajayhteiso/ 

Lisätietoja antaa,

Sanna Koskimäki | Henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sanna Koskimäki

Viestintäkoordinaattori
040 359 7561
sanna.koskimaki@etela-savo.fi

Vaikuttava etäpalveluohjaus pilotti – kuka on kaiken takana?

Etelä-Savon sote-uudistuksen Vaikuttava etäpalveluohjaus -pilotti on jo täydessä vauhdissa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen (Essoten) yksiköissä sekä kolmannen sektorin toimijoiden joukossa. Pilottia vetää asialleen omistautunut etäpalveluohjaaja Mikko Kivistö, joka on lähtenyt innokkaasti kehittämään uusia palveluja sosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille.


Pilotin tarkoituksena on tarjota psykososiaalista tukea COVID-19 riskiryhmille erilaisin etäpalveluohjauksen keinoin. Etäpalveluohjaus voi olla yksinkertaisimmillaan esimerkiksi videokeskustelua tai opastusta tietokoneen käyttöön arkipäiväisissä asioissa. Lisäksi etäpalveluohjausta on toteutettu jo muun muassa etäbingon ja etäjumpan muodossa vanhus- ja vammaispuolella. Pilotissa kokeillaan erilaisia etäpalveluita, joita on toivottu tai joille on ilmennyt tarvetta. Palveluista kerätään asiakaspalautetta ja kokemuksia, joiden pohjalta niitä voidaan kehittää pidemmälle.

Kuvituskuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Mistä se idea sitten lähti?


Pilotin vastuuhenkilö Mikko Kivistö lähti työstämään ajatusta etäpalveluohjauksesta noin vuosi sitten, kun korona kolkutteli meidän kaikkien ovella. Kivistö työskenteli tuolloin Toimintakeskus Veturissa mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivätoiminnan ohjaajana. Koronatilanteen vuoksi päivätoiminnat jouduttiin laittamaan tauolle ja Kivistö lähti kehittelemään ajatusta etäpalveluohjauksesta.

”Soitin Virike ry:lle, että mitäs nyt tehdään, kun joudutaan laittamaan paikat kiinni. Sain ideaani mukaan Pekka Nyrhisen ja lähdimme yhdessä suunnittelemaan etäpalveluja mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivätoimintaan. Pikkuhiljaa rinkimme kasvoi ja saimme mukaan lisävahvistuksia Virike ry:stä. Suunnittelun aloittamisen jälkeen kiinnitimme pomojen huomion, jotka myös innostuivat asiasta. Teimme etäpalveluohjauksesta hankehakemuksen, jonka hyväksynnän jälkeen aloimme suunnittelemaan etäpalveluja Essoten yksiköihin. Hankkeen loppumisen jälkeen siirryin pilotoimaan etäpalveluja Etelä-Savon sote-uudistukseen tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen yksiköihin.” Kivistö kertoo.

Vaikuttava etäpalveluohjaus -pilotin eteneminen

Laajan pohjatyön tehneenä oli luontevaa, että Kivistö siirtyi pilotoimaan etäpalveluohjauksen keinoja myös Etelä-Savon sote-uudistuksen piiriin. Koronatilanteen uudelleen paheneminen nyt vuoden 2021 alussa tuo tosin taas omat haasteensa etenkin asiakkaiden tavoittamiseen. Tällä hetkellä pilotissa keskitytään asiakaskunnan ja yhteistyöverkoston kasvattamiseen sekä ammattilaisten etäpalveluohjaus-koulutuksiin.


Kivistö on aloittanut opastamaan eri sosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdetyön yksiköiden henkilökuntaa etäohjauksen maailmaan. Kivistö on toisin sanoen luonut muun muassa Microsoft Teams-ympäristön, johon on jaoteltu eri kanavia etäpalveluohjauksen järjestämistä varten. Henkilökuntaa ja päivätoiminnan ohjaajia koulutetaan ja ”sparrataan” Teams:n käyttöön, jotta etäpalveluita voidaan tarjota mahdollisimman laajalle asiakaskunnalle. Essoten yksiköiden päivätoiminnat ovat koronatilanteen vuoksi täysin suljettuja lukuun ottamatta vanhus- ja vammaispuolta, joissa ehdittiin järjestää vielä etäjumppia ja etäbingoa.


Uutta toimintaa on tällä hetkellä suunnitteilla Toimintakeskuksen, Esteryn sekä Virike ry:n kanssa. Yhteistyöverkostoa laajennetaan jatkuvasti lisää ja seuraavana Kivistö lähtee tutustumaan etäpalveluohjauksen mahdollisuuksiin elintapaohjauksessa. Kivistö kertoo pitävänsä erityisesti muutoksesta ja uudistamisesta, jonka vuoksi koronatilanteen tuomat pakotteet ovat saaneet häntä kehittämään etäpalveluohjausta vieläkin tarmokkaammin.

Onnistumisen mittarit ja osallisuus

Pilotin aikana asiakkailta sekä sote-ammattilaisilta kerätään laajalti palautetta ja kokemuksia etäpalveluohjauksen toimivuudesta, palvelujen sisällöstä ja kehittämisestä. Tarkoituksena on osallistaa niin asiakkaita kuin etäohjaajia palveluiden sisältöjen sekä pilotissa testattujen toimintatapojen kehittämiseen. Kivistö myös korostaa, että hän muun muassa pyytää kouluttamiaan ohjaajia keräämään palautetta suoraan asiakkailta, jolloin palaute saadaan heti kerättyä ja hyödynnettyä. Sote-ammattilaisilta, eli tässä tapauksessa esimerkiksi päivätoiminnan ohjaajilta kerätään palautetta ja kehittämisehdotuksia kyselyiden kautta.


Yhtenä pilotin onnistumisen mittarina on pidetty XAMK:n digihyvinvointimittaria, jonka etäpalveluita käyttävät asiakkaat voivat täyttää ennen etäohjauksen aloittamista ja uudestaan jonkin ajan kuluttua. Digihyvinvointimittarilla voidaan testata esimerkiksi asiakkaan digitaitojen kehittymistä etäpalveluohjauksen vuoksi. Esimerkkinä Kivistö kertoo asiakkaan, joka ei omista eikä osaa käyttää tietokonetta ennen etäpalveluohjauksen piiriin tuloaan. Etäpalveluohjauksen piiristä voidaan antaa asiakkaalle käyttöön lainalaite, jota opetellaan etäohjauksessa yhdessä käyttämään. Etäohjauksessa voidaan keskittyä esimerkiksi verkkopankin tai sähköpostin käyttöön, joiden osaaminen helpottaa arkipäiväisten asioiden hoitamista huomattavasti.


”Toivon, että tavoitamme laajasti sosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaita, jotka saamme innostumaan etäpalveluistamme. Minulle tärkeintä on nähdä, miten asiakkaat kehittyvät digityökalujen käytössä ja voivat hyödyntää osaamistaan myös muuten. Toivon, että pilotin avulla luomme myös innokkuutta digityökalujen käytöstä ammattilaisten joukkoon, jotta voimme lisätä ohjauksen tavoitettavuutta ja keventää ohjaajien työtaakkaa ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja.” Kivistö tiivistää.


Kivistö kertoo, että etäpalveluissa on rento meininki ja mukaan voi tulla matalalla kynnyksellä. Sinulla ei tarvitse olla digitaitoja tai muuta osaamista, tärkeintä on positiivinen asenne ja halu oppia! Ota rohkeasti yhteyttä suoraan Mikko Kivistöön, joka kertoo sekä palveluista että kehittämismahdollisuuksista lisää.

Pilotin vastuuhenkilöt

Mikko Kivistö
Etäpalveluohjaaja
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut
mikko.kivisto@essote.fi
040 359 8119

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta!

Työkykyohjelma 2020-2022

Sote-uudistuksen yksi tavoite on tukea yksilöiden työkykyä ja ehkäistä työkyvyttömyyttä. Valtionavustusta hankkeelle Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! on myönnetty yhteensä 624 601€ ajalle 1.8.2020 –31.12.2022. Kohderyhmiä ovat esimerkiksi osatyökykyiset työttömät, pitkäaikaistyöttömät ja vammaiset henkilöt. Kohderyhmille työkyvyn tuki ja työllistyminen suunnitellaan tarpeen mukaisesti sekä annetaan riittävä tuki työllistymiseen.

Osatyökykyisille työttömille suunnattu Työkykyohjelma toteutetaan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Työkykyohjelman operatiivisesta toimeenpanosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi Työterveyslaitos vastaa asiantuntijuusalueensa puitteissa työkyvyn tukeen liittyvästä mallintamisesta.

Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hankkeen tavoitteena on muodostaa Etelä-Savon alueella toimiva työllistymisen kumppanuuspöytä ja rakentaa osaksi tulevaisuuden sote-keskusta asiakasvastaavatoimintamalli, jolla työllistymistä tuetaan moniammatillisesti. Asiakkaille tarjotaan omatyöntekijän tuki ja tarvittaessa elintapaohjausta. Hankkeessa luodaan sote-keskukseen työllisyyden palvelukokonaisuus, jossa asiakkaan työkyvyn sekä työllistymisen tuen tarve tunnistetaan ja palvelut toimivat asiakaslähtöisesti. Tämä tarkoittaa nykyistä yksilöllisempiä palvelupolkuja.

Sote-ammattilaisten osaamista vahvistetaan työkyvyn arvioinnin, edistämisen ja tuetun työllistymisen menetelmien hallitsemisen osalta. Laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta arvioidaan sen toimeenpanon, soveltuvuuden ja vaikuttavuuden osalta. Essoten ja Etelä-Savon työterveydenhuollon yhteistyötä lisätään työkyky- ja työllisyysasioissa.

Hankkeessa pilotoidaan avotyötoiminnassa alihankintamallia yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän kanssa. Lisäksi tuetaan sosiaalisen yrityksen ja osuuskuntatoiminnan perustamista Essoten alueella ja järjestetään Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin ja Vaalijala ky:n kanssa vertaiskehittämisen seminaareja ja työpajoja.

Hankkeen rekrytoinnit aloitetaan viikolla 48.

Kirsi Leinonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Kirsi Leinonen

Hankepäällikkö
040 359 9488
kirsi.leinonen@etela-savo.fi

Työikäisten työpaja: ”resurssina tarvitaan viisautta”

Työikäisten palvelujen ensimmäisessä etätyöpajassa 8.10.20 oli innokas, motivoitunut ja tulevaisuuteen katsova ilmapiiri. Työryhmä muodostuu eri sotealan ammattilaisista ja sidosryhmistä. Työryhmäläiset työskentelevät arjessaan erilaisissa tehtävissä, joten näin tulevaisuuden palvelujen suunnitteluun saadaan moniammatillisia, monialaisia ja siten hyvin erilaisia näkökulmia. Se on kehittämisessä keskeinen rikkaus ja voimavara.

Työpaja toteutettiin Teams-ympäristössä koronatilanteesta johtuen. Työpajatyöskentelyssä keskiössä olivat asiakas/maakuntalainen ja palvelut. Työryhmän johtoajatuksena oli pohtia, millaiset ovat työikäisten palvelut Etelä-Savossa vuonna 2030, ja miten palvelut tuotetaan laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti. Vastauksia etsittiin esimerkiksi sosiaalipalvelujen sekä terveydenhuollon perus- ja erityistason palvelujen yhteensovittamiseen, eri ammattiryhmien väliseen saumattomaan yhteistyöhön sekä palvelujen saatavuuteen.

Erityisesti moniammatilliset toimintamallit herättivät osallistujissa keskustelua runsaasti. Esille nousi erityisesti kolmannen sektorin ja järjestöjen vahva rooli julkisten palveluiden rinnalla. Yhdessä todettiin että kumppaneita tarvitaan, jotta väestön palvelutarpeeseen voidaan vastata.

Myös ammattilaisten luottamus toisiinsa ja toisten osaamiseen todettiin tärkeäksi. Tähän liittyen pohdimme, että luottamus vaatii eri ammattilaisten välistä vuoropuhelua ja arvostusta erityisesti uusia toimintamalleja käytäntöön vietäessä, ja myös sen jälkeen.

Etäpalvelurista keskustelussa työpajassa nousi essiin etäpalvelujen tulee helppo saavutettavuus ja matala kustannus maakuntalaiselle. Tulevaisuudessa etäpalvelun tulee olla ihmisten kotiin tuotavaa palvelua ihan kuin oltaisiin livenä paikalla. Etäpalvelut helpottavat kuntalaiset asiointia palveluissa.

Vammaispalvelut ja muut sosiaalipalvelut voi tuottaa myös etänä. Esimerkiksi työikäinen omaishoitaja (esim. lapsen), helpompi hoitaatyöpäivän aikana asioita etänä, kuin lähteä paikan päälle”, työryhmässä pohdiskeltiin.

Huomiota herättävä kiteytys työpajassa oli, että tässä muutoksessa ja uudistuksessa resurssina tarvitaan viisautta. Tätä viisautta tarvitaan meiltä kaikilta eteläsavolaisilta, myös sinulta, joka et ole vielä mukana meidän kanssa tekemässä tätä muutosta.

Paula Pusenius, Minna Mutanen, Kirsi Leinonen ja Eeva Häkkinen hyvin sujuneen etätyöpajan jälkeisissä tunnelmissa.

Kiitos vielä kerran kaikille työpajaan osallistujille työryhmäläisille ja fasilitoijille!

Tervetuloa mukaan ja rakentamaan yhteistä Etelä-Savoa,

ME TEHDÄÄN  TÄMÄ YHDESSÄ!

Minna Mutanen

Työikäisten työryhmän vetäjä Etelä-Savon sote-uudistuksessa

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelualuejohtaja, Essote