Rakenneuudistus etenee aikataulussa

Rakenneuudistus on yksi Etelä-Savon sote-uudistuksen muutosohjelman osa-alueista. Rakenneuudistushanke on 29.6.2020 saanut alueellisen valmistelun valtionavustusta 2,5 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2021. Hankkeen toteuttamisesta vastaavat hankepäällikkö Paula Pusenius sekä vastuuvalmistelija Niina Kaukonen.

Rakenneuudistuksen tavoitteena ovat tasa-arvoiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut kaikkialla Suomessa. Tavoitteeseen päästään muuttamalla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rakenteita.

Tähän asti kunnilla ja kuntayhtymillä on ollut vastuu sote- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä, mutta Sote-uudistuksen jälkeen Etelä-Savon maakunta järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen.

Rakenneuudistuksessa

 • valmistaudutaan järjestämisvastuun siirtoon
 • uudistetaan palvelutuotantoa
 • kehitetään tietoon perustuvaa päätöksentekoa
 • kehitetään yhtenäisen asiakasohjauksen toimintamallia
 • perustetaan etäpalvelukeskus
 • rakennetaan kansalaisille digitaalinen asiointi-ikkuna
 • yhdenmukaistetaan tietojärjestelmiä
 • kehitetään Etelä-Savon asukkaiden ja sote-henkilöstön digiosaamista.
Rakenneuudistus on osa Etelä-Savon sote-uudistusta ja tulevaa hyvinvointialuetta.

Osallisuus on keskeinen osa sote-uudistusta valtakunnallisesti. Osallisuuteen liittyen olemme Etelä-Savossa tehneet yhteistyötä esimerkiksi sote- ja pelastusammattilaisten, yrittäjien, järjestöjen, nuorisovaltuuston ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustajien kanssa työpajoissa ja -ryhmissä. Lisäksi olemme järjestäneet webinaareja, joiden tallenteet ovat katsottavissa YouTube-kanavalla Etelä-Savon sote-uudistus. Kaikille avoin kysely on avoinna vuoden loppuun saakka, ja etela-savo.fi -sivustolla pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan myös pikakyselyiden ja yhteydenottojen muodossa.

Maakuntalaisten osallistaminen yhteiseen muutokseen on merkittävässä asemassa, kun Etelä-Savon sote-rakenneuudistusta toteutetaan eteläsavolaisten tarpeiden mukaisesti. Verkkosivuja työstetään parhaillaan selkokieliseksi ja saavutettavaksi mahdollisimman monelle, jotta osallistuminen ja tiedon saaminen olisi mahdollisimman helppoa.

Maakuntalaisten ja henkilökunnan digiosaamisen kehittäminen on nyt ja tulevaisuudessa olennaista palvelujen paremman saatavuuden ja saavutettavuuden kannalta. Tulevaisuudessa maakuntalaisia palvelee digitaalinen asiointi-ikkuna, jossa on kootusti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen sähköisiä palveluja. Digitaalinen asiointi-ikkuna tulee olemaan yksi monista piloteista, joilla testataan uusia toiminta- ja palvelumalleja jo uudistuksen aikana. Pilotit ovat ketteriä kokeiluja, jotka tutustuttavat maakuntalaisia ja sote-ammattilaisia sote-uudistuksen uusiin toimintatapoihin ja teknologioihin. Kaikista kokeiluista tullaan viestimään monipuolisesti eri kanavissa. Osallistamista tullaan jatkamaan koko uudistuksen ajan.

Rakenneuudistus on laaja kokonaisuus, jota varten on perustettu erilaisia johto- ja työryhmiä. Yksi rakenneuudistuksen tavoitteista on tietojohtamisen kehittäminen.  Tietojohtamista, eli tietoon perustuvaa päätöksentekoa edistämään on koottu tietojohtamisen työryhmä. Tietojohtamisen kypsyysarviointi on valmistunut 26.10.2020 ja sen pohjalta tietojohtamisen ryhmä työstää tietojohtamisen kehittämissuunnitelmaa Etelä-Savon maakuntaan. Lisäksi rakenneuudistuksen osa-alueella on

 • aloitettu sosiaalihuollon kustannus per asiakas (KPA) -projekti
 • käynnistetty alueellinen yhteistyö
 • tilattu selvitys vanhuspalveluiden kustannuksista ja niiden kehityksestä
 • jäsennetty maakuntaan luonnos palvelumallista
 • aloitettu nykytilaselvitykset johtamisen ja ohjauksen kehittämisestä sekä toimintatapojen ja -prosessien uudistamisesta ja yhtenäistämisestä digitaalisten välineiden avulla
 • mallinnettu tietojohtamisen tiekarttaa
 • valmisteltu erilaisten pilottien ideoita päätöksentekoa varten
Etelä-Savon sote-uudistuksen tietojohtamisen tiekartta esitellään valtakunnallisessa Vire-verkostossa 25.11.2020.

”Rakenneuudistus etenee tavoitteiden ja aikataulun mukaisesti. Seuraavaksi siirrymme pilotteihin eli testaamme uusia toimintatapoja ja teknologioita. Rakenneuudistusta tehdään hyvässä yhteistyössä eri organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa. Rakenneuudistuksen hankeaika on lyhyt, minkä vuoksi olemme iloisia, että rakenneuudistus on Etelä-Savossa lähtenyt liikkeelle tehokkaasti. Tehtävää on paljon, mutta yhdessä meillä on mahdollisuus onnistua rakenneuudistuksen merkittävissä tavoitteissa,” tiivistää rakenneuudistuksen hankepäällikkö Paula Pusenius.

Paula Pusenius

Hankepäällikkö
040 359 9489
paula.pusenius(a)etela-savo.fi

Sote-uudistus Etelä-Savossa webinaarien tallenteet katsottavissa

Sote-uudistus Etelä-Savossa webinaareja järjestettiin marraskuussa kaksi kappaletta. Maanantaina 9.11.2020 sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisille sekä tiistaina 10.11.2020 järjestöille ja yrittäjille. Tarkoituksena oli järjestää myös kolmas webinaari 10.11.2020 maakuntalaisille, mutta se siirretään uuteen ajankohtaan pienen osallistujamäärän vuoksi. Maakuntalaisten uudesta webinaariajankohdasta tiedotetaan myöhemmin.

Webinaarien tallenteet ovat katsottavissa YouTubessa kanavalla Etelä-Savon sote-uudistus. Webinaarien sisältö on muuten sama, mutta lopussa olevat ennakkokysymykset sekä keskusteluosuus ovat kohderyhmän näkökulmasta.

Webinaareja järjestetään lisää ja eri aikoina, jotta mahdollisimman moni pystyisi niihin osallistumaan. Webinaareista tiedotetaan organisaatioita ja yleissti etela-savo.fi -sivustolla sekä Facebookissa sivulla Etelä-Savon sote-uudistus.

Etelä-Savon sote-uudistuksesta kiinnostuneita suositellaan tilaamaan etela-savo.fi -sivuston uutiskirje. Muistathan myös vahvistaa uutiskirjeen tilauksen sähköpostistasi.

Webinaareista toivotaan palautetta sähköpostiosoitteeseen uudistustiimi@etela-savo.fi.

Katso webinaaritallenteet YouTubessa täällä

Etelä-Savon sote-uudistus
Etelä-Savon sote-uudistuksen osallisuuden tiekartta 2020.

Emma Klén

Viestintäkoordinaattori
040 359 7561
emma.klen(a)etela-savo.fi

Etelä-Savon sote-uudistuksen Uudistustiimi täydentyy hankekoordinaattoreilla

Etelä-Savon sote-uudistuksen Uudistustiimi laajenee. Edellisessä haussa etsittiin tulevaisuuden sote-keskuksen osa-alueelle hankekoordinaattoreita. Tehtäviin on valittu Elisa Lajunen (Terveydenhoitaja YAMK) ja Sami Sundell (TtM, Sairaanhoitaja).

Elisa on toiminut kymmenen vuotta Mikkelissä yleislääketieteen vastaanotolla, jossa on vetänyt mm. itsenäistä sairaanhoitajan vastaanottoa sekä ollut tiiviisti mukana perusterveydenhuollon kehittämistoiminnassa.

”Odotan sote-uudistuksen myötä perusterveydenhuollon vahvistusta, kuten luontevaa asiantuntijoiden hyödyntämistä moniammatillisessa yhteistyössä. Toiminta on asiakaslähtöistä, yksilölliset tarpeet huomioidaan ja hoidon jatkuvuus turvataan sekä asiakasohjaus on sujuvaa.” Elisa tiivistää odotuksiaan.

Sami tulee antamaan työpanoksensa asiakaslähtöisyyden edistämiseksi, osallisuuden tukemiseksi, laaja-alaisen yhteistyön ja moniammatillisuuden paremmaksi mahdollistamiseksi. Yhteiskehittämistä kohdennetaan mm. sote-palveluiden sujuvuuden, helppokäyttöisyyden, laadun ja vaikuttavuuden osa-alueille. Sami on toiminut eri paikkakunnilla terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistehtävissä sekä hanke- ja projektitöiden parissa.

”Olen paluumuuttaja Mikkeliin ja Etelä-Savon alueelle oheisen mielenkiitoisen ja haastavan työn perässä. Toimin pari vuotta sitten hankekoordinaattorina Etelä-Savon alueella yhteistoiminnallisessa STM:n kärkihankkeessa kaikenikäisten omaishoidon ja ikääntyneiden perhehoidon palveluiden ja toimintamallien kehittämiseksi sekä Omatorin perustamiseksi. Odotan sote-uudistukselta yhdessä tekemistä ja yhdessä onnistumista.” Sami tiivistää.

Tervetuloa tiimiin!

Kirsi Leinonen

Hankepäällikkö
0403599488
kirsi.leinonen(a)etela-savo.fi

Sote-uudistus Etelä-Savossa -webinaarit marraskuussa

Järjestämme Etelä-Savon sote-uudistuksesta kiinnostuneille kolme webinaaria 9.11.20 ja 10.11.20.

Webinaarit on tarkoitettu henkilökunnalle/sote- ja pelastusammattilaisille, järjestöille ja yrityksille sekä kaikille maakunnan asukkaille.

Webinaarien teemat ja ajankohdat

9.11.20 klo 14.00-16.00 Henkilökunta / sote- ja pelastusammattilaiset

10.11.20 klo 12.00-13.30 Järjestöt ja yritykset

10.11.20 klo 14.00-16.00 Maakunnan asukkaat

Etelä-Savo sote

Tule mukaan keskustelemaan Etelä-Savon hyvinvointialueen sote-uudistuksesta muutosjohtaja Sami Sipilän ja uudistustiimin kanssa. Kysy, kommentoi ja kerro sote-uudistusta eteenpäin vievälle ryhmälle ajatuksesi, ideasi ja toiveesi sote-uudistuksen valmisteluun liittyen.

Kysymyksiä voit lähettää etukäteen tällä lomakkeella tai osoitteeseen uudistustiimi@etela-savo.fi.

Kysymykset käsitellään webinaarissa. Kysymyksiä voi esittää myös webinaarin aikana.

Webinaarin aiheet

 1. Sote-uudistus Etelä-Savossa ja valtakunnallisesti / Sami Sipilä
 2. Rakenneuudistus / Paula Pusenius
 3. Tulevaisuuden sote-keskus / Kirsi Leinonen
 4. Kysymykset ja keskustelu

Ilmoittautuneille lähetetään erikseen osallistumislinkki sähköpostiin ilmoittautumisen mukaan edeltävällä viikolla.

Ilmoittautua voit 4.11.20 klo 16.00 mennessä täällä:

Webinaarit tallennetaan, ja ne ovat katsottavissa etela-savo.fi -sivustolla jälkeenpäin.

Emma Klén

Viestintäkoordinaattori
040 359 7561
emma.klen(a)etela-savo.fi

Kohti asiakaslähtöisiä palvelupolkuja -webinaari

Tulevaisuuden sote rakentuu monitoimijuudesta. Asiakaslähtöisten palvelupolkujen kehittäminen tarvitsee tiedon kokoamista ja hyödyntämistä sekä yhteistyömalleja niin julkisen toimijan, järjestöjen kuin yritysten kesken. Palveluohjaus ja proaktiiviset toimintatavat edellyttävät kokonaiskuvaa palvelun käyttäjästä ja tuen tarvitsijasta.

Yhteiskehittämisfoorumi on tarkoitettu sosiaalihuollon parissa työskenteleville sekä muille asiasta kiinnostuneille sote-toimijoille ja alueen järjestöille.

Kunnille ja kuntayhtymille, yhdistyksille, säätiöille ja osuuskunnille sekä järjestöjen omistamille yrityksille tilaisuus on maksuton. Yhdestä organisaatiosta voi osallistua useampikin osallistuja.

Ilmoittaudu webinaariin pe 30.10 mennessä tästä!

Lataa ohjelma

Essoten alueella toimii Yhteisen hyvän alusta -hanke, jossa tarjotaan muutostukea ja
koulutusta järjestötaustaisille sote-palveluntuottajille, kehitetään yhteistä digitaalista
alustaa ja vahvistetaan järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja toimintaa palveluiden
järjestäjän kanssa.


Esteryn Järjestö 2.0 Etelä-Savo toimii maakunnan sosiaali- ja terveysalan yhdistysten
tukena ja eri toimijoiden kumppanina sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa.


Hanna Hauta-aho, hankepäällikkö, 040 501 8751, hanna.hauta-aho@sociala.fi
Anita Hahl-Weckström, hankepäällikkö, 044 770 0491, anita.hahl-weckstrom@eshy.fi

Kirsi Leinonen

Hankepäällikkö
0403599488
kirsi.leinonen(a)etela-savo.fi

Onni on vanheta yhdessä!

Tämän vuoden vanhustenviikon teemana on Onni on vanheta yhdessä!

Teema pohjautuu ajatukseen siitä, että ikääntymisessä on myös positiivisia ja onnellisia asioita.

Mistä Onni tulee?

Onni on jokaisen yksilöllinen kokemus. Se voi muodostua meille jokaiselle eri asioista, kuten esimerkiksi mielekkäästä ja oman näköisestä elämästä, yhteisöllisyydestä, kohtaamisista, omaisten ja omaishoitajien huomiosta, turvallisesta kodista ja elämästä.  Onni voi muodostua siitä, että saa olla omassa rauhassa. Olemme ainutlaatuisia ja erilaisia ihmisiä.

Miten turvataan onnea, kun tarvitaan apua ja tullaan palvelujen piiriin?

Siinä meillä kaikilla toimijoilla on pysähtymisen paikka. Huomioidaanko kunkin ihmisen yksilöllinen tarve ja kunnioitetaan sitä, vai mennäänkö rakenteet ja toiminta edellä? Pysähdytään yhdessä miettimään, mikä on kenellekin ihmiselle merkityksellistä ja mikä motivoi ihmistä pitämään huolta toimintakyvystään ja voimaannuttaa häntä arjessa.

Onni on oman näköinen elämä. Rakennetaan yhdessä positiivisia ja onnellisia asioita, jotka usein ovat pienistä asioista kiinni. Kuunnellaan ja kuullaan.

Tutustu juuri valmistuneeseen yhteenvetoon ensimmäisestä ikääntyneiden palvelujen kehityksen työpajasta lataamalla alla oleva materiaali:

Hyvää vanhustenviikkoa!

Niina Kaukonen

Vastuualuejohtaja
044 794 4003
niina.kaukonen(a)etela-savo.fi

Hei eteläsavolainen, me tehdään sote-maakuntauudistus yhdessä!

Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen valmistelu on edennyt tehokkaasti vaiheeseen, jossa säkillinen hyviä ajatuksia on muuttunut pikkuhiljaa pyörimään alkavaksi lumipalloksi. Sote-uudistuksen alueellinen valmistelu on Etelä-Savossa lähtenyt liikkeelle kokonaisuutena hyvin, ja mikä tärkeintä, erinomaisessa yhteishengessä. 

Haluamme muistuttaa, että julkisen keskustelun sävyistä huolimatta Etelä-Savon sote-maakuntauudistusta tehdään jo täydellä vauhdilla alueiden ja organisaatioiden tiiviinä, rakentavana ja lämminhenkisenä yhteistyönä. Huomio on kiinnitetty yksiselitteisesti ihmisiin ja palveluihin, ei hallinto- tai organisaatiorakenteisiin. Yhteisenä tavoitteenamme on löytää valtion ohjauksen mukaisesti paras mahdollinen palvelumalli asiointikanavineen lapsille, nuorille ja perheille, työikäisille sekä ikääntyneille. Tähän työhön ovat lämpimästi tervetulleita kaikki Etelä-Savon alueet ja sote-toimijat. 

Maakuntalaiset, asiakkaat ja potilaat, sote- ja pelastusammattilaiset, henkilökunta, poliittinen ohjaus, viestijät, yrittäjät, järjestöt, oppilaitokset, kolmas sektori, vanhus- ja vammaisneuvostot, nuorisovaltuusto, Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos osallistuvat Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen valmisteluun vielä kuluvan syksyn aikana mm. säännöllisesti kokoontuvien ryhmien, työpajojen, kyselyiden, webinaarien ja pikavaikuttamisen muodossa. Lisäksi käymme aktiivista keskustelua eri alojen asiantuntijoiden kanssa kussakin vaiheeseen tarkoituksen mukaisesti. 

Korona ei toistaiseksi ole haitannut yhteiseen hiileen puhaltamista, päinvastoin. Uusia työpajamenetelmiä on kuvailtu tehokkaiksi ja tasavertaisiksi mm. ikääntyneiden työpajaan osallistuneiden taholta. Kehitämme osallisuusmuotoja jatkuvasti palautteen perusteella. 

Kutsumme kaikki eteläsavolaiset mukaan sote-uudistuksen valmisteluun vaikuttamaan yhteiseen tulevaisuuteemme. Etela-savo.fi -sivustolla voit jättää kokemuksesi, ajatuksesi tai kysymyksesi suoraan uudistustiimille, osallistua kuukausittain vaihtuvaan pikakyselyyn ja tilata uutiset suoraan omaan sähköpostiisi. Valmistelun kuulumisia ja keskustelua voit seurata myös Facebookissa Etelä-Savon sote-maakuntauudistus –sivulla. 

Loppusyksyn aikana julkaisemme kyselyn, josta kerättävä data vaikuttaa suoraan uusien palvelu- ja toimintamallienkehitykseen. Lisäksi järjestämme avoimen keskustelun webinaarin palvelujen kehitykseen liittyen. Maakuntalaiset pääsevät mukaan myös mm. tulevaisuuden sote-keskuksen digitaalisen asiointi-ikkunan käyttäjäkokemuksen kehittämiseen. 

Uusien palvelujen ja toimintamallien pilotointi on yksi keskeisimpiä tehtäviämme vuosina 2021-2022. Näistä piloteista valitaan onnistuneimmat jatkokehitykseen. Samalla rakenteita uudistaen pääsemme siirtymään Etelä-Savon maakunnan järjestämiin sote- ja pelastuspalveluihin 1.1.2023, siten että ne vastaavat eteläsavolaisten tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Sen jälkeen palvelukehitys jatkuu – yhteisen maakunnan toimesta. 

Miltä sote- ja pelastuspalvelut näyttävät vuonna 2030 Sinun näkökulmastasi? 

Yhteistyöhön ja keskusteluun kutsuen, 

Uudistustiimi, Etelä-Savon sote-maakuntauudistus 

Sami Sipilä

MUUTOSJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila(at)etela-savo.fi

Uudistustunnelmia alkusyksyltä

Kesälomien jälkeen Etelä-Savon sote-maakuntauudistus on jatkunut vauhdikkaasti. On ollut hienoa huomata, miten paljon intoa ja ideoita maakunnassa on. Ja miten selkeänä kaikilla on uudistuksen päämäärä: nykyistäkin paremmat palvelut maakunnan asukkaille.  

Verkkosivuston avaaminen elokuussa oli merkittävä askel: uudistus sai kasvot. Toisaalta saimme näkyväksi sen, että uudistusta todella tehdään. Saimme myös kanavan, jota kautta meihin uudistustiimiläisiin voi olla aina yhteydessä ja antaa vinkkejä työn painopisteiksi. Facebookissa olemme myös lisänneet näkyvyyttämme merkittävästi. Uudistuksen viestinnässä ja kuvituksessa esiintyy eteläsavolaisia sote- ja pelastusammattilaisia – uudistuksen tärkeimpiä tekijöitä. Yli sataa heistä ja maakuntalaisistamme saimme kuvata kesän aikana.

Työryhmätyöskentely on alkanut. Valmistelemme maakunnan palvelumallia kolmen eri asiakasryhmän näkökulmasta: lapset / nuoret / perheet, työikäiset ja ikääntyneet. Kaikkiin näihin luomme uusia toimintatapoja asiakkaiden ohjaamiseen, sähköisiin palveluihin, kotisohvalle tarjottaviin etäpalveluihin sekä sote-ammattilaisten tekemään yhteistyöhön. Haemme myös uutta tekemisen tapaa pelastuspalveluiden ja sote-palveluiden välille. 

Verkostot ovat uudistusta tehtäessä tärkeät. On ollut ilo tutustua niin järjestöneuvottelukunnan, nuorisovaltuuston kuin maakunnan yrittäjien toimintaan ja käydä keskustelua yhteistyön tekemisestä. Maakunnan poliittiset päättäjät olemme saaneet yhteen, kun uudistuksen ohjausryhmän toiminta käynnistyi. Johtoryhmätyöhön olemme saaneet mukaan kumppanit niin Sosiaali- ja terveysministeriöstä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta kuin oman alueemme sosiaalialan osaamiskeskuksestakin. Olen itse saanut osallistua valtakunnallisiin verkostoihin niin tietojohtamisen parissa, julkisen hallinnon strategian valmistelussa kuin muiden maakuntien kollegoiden kanssa monien eri teemojen parissa. Rohkenen väittää, että Etelä-Savon uudistusvalmistelun hyvä henki ja ketterä eteneminen on noteerattu hyvin laajasti.  

Parhaillaan valmistelemme osallistamisen mallia, jotta maakunnan asukkaat ja kumppanimme voivat osallistua uuden luomiseen ja vaikuttaa lopputulokseen. Me, jotka teemme uudistusta päätyöksemme, vastaamme siitä, että uudistuksen tavoitteet toteutuvat. Mutta emme halua tehdä tätä työtä yksin. Haluamme keskustella maakunnan toimijoiden kanssa, kuulla ja kuunnella ehdotuksia ja oppia niistä. Toisaalta toivon, että myös uudistustiimin suuntaan ollaan aktiivisia. Jos meistä ei kuulu riittävästi, kannattaa ottaa puhelin käteen tai viestittää vaikkapa verkkosivujen kautta täällä.

Etelä-Savo on pienehkö maakunta, mutta se on myös meidän vahva puolemme. Emme tarvitse ison maakunnan byrokratiaa, pystymme olemaan joustavia, meillä on jo nyt hyvin yhteentoimivat sosiaali- ja terveyspalvelut, pystymme olemaan lähellä maakunnan asukkaita.  

Mukavaa syksyn alkua maakunnan asukkaille!

Sami Sipilä

MUUTOSJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila(at)etela-savo.fi

Sote-maakuntauudistus tehdään palvelut edellä

Etelä-Savon uusien sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden rakentaminen on alkanut. Valtakunnallista sote-uudistusta on Marinin hallituksessa yksinkertaistettu niin, että ensin sote- ja pelastus palvelut siirretään kuntien vastuulta maakunnille. Isommilla toimijoilla on paremmat edellytykset toteuttaa laadukkaita ja kustannustehokkaita sote- ja pelastuspalveluita. Sote-uudistuksen pääalueet valtakunnallisesti ovat Rakenneuudistus ja Tulevaisuuden sote-keskus.  

Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen muutosjohtaja Sami Sipilä esittelee Etelä-Savon ajattelutapaa Sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen väelle Mikkelissä 28.8.20.

Rakenneuudistuksen tärkein osa on palvelumallin laatiminen. Palvelumalli tarkoittaa sitä, millä tavalla sote-palvelut maakuntalaisille tarjotaan. Eli miten ja millaisia sote- ja pelastuspalveluita Tulevaisuuden sote-keskuksessa tarjotaan, ja miten palvelumalli toimii niin, että ihmiset löytävät palvelut mahdollisimman helposti. Palvelumallin suunnittelussa varmistetaan palveluiden oikea-aikaisuus ja laadukas toteutuminen. 

Palvelumallille luodaan Rakenneuudistuksessa palvelustrategia, joka ohjaa palvelumallin ja toimijoiden kehittämistä. Palvelustrategia toimii yhteisenä suuntaviivana sille, miten palvelumallia kehitetään Rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sote-keskuksen rakentamisen jälkeen. Katseet on pidettävä jo vuodessa 2030, ja palvelustrategiassa otetaan huomioon heti alkuvaiheessa erilaiset tulevaisuuden skenaariot. Rakenneuudistuksessa laaditaan myös maakunnallinen omavalvontaohjelma palveluiden laadun ja kehittämisen oikean suunnan takaamiseksi. 

“Palvelumalli rakennetaan ihminen edellä. Palvelumallissa huomioidaan, että lapsi- ja perheikäiset, työikäiset ja ikääntyneet kohderyhminä läpileikkaavat kaikki sote- ja pelastuspalvelut. Vasta kun palvelumalli on maakuntalaisen näkökulmasta rakennettu, voimme pohtia hallintoa ja organisaatiorakennetta siihen sopivaksi. Etelä-Savon sote-maakuntauudistus toteutetaan ihmiset ja palvelut edellä”, Niina kertoo yhdessä Rakenneuudistuksen hankepäällikön Paula Puseniuksen kanssa. 

Uuden maakunnallisen palvelumallin rakentamisen lisäksi luodaan uudenlaisia palveluiden toteuttamistapoja. Kestävä hyvinvointi edellyttää yhteensovitettujen ja laadukkaiden sote-palveluiden turvaamista kaikille ja kaikkialla maakunnassa. Uusilla palvelumuodoilla mahdollistetaan yksilölliset palvelupolut ja palveluihin pääsy helposti ajasta ja paikasta riippumatta. 

Uusista palvelumuodoista keskeisiä ovat digitaaliset palvelut, kuten etävastaanotto ja chat-palvelut. Tulevaisuuden sote-keskusta ei kuitenkaan rakenneta pelkästään teknologia-lähtöisesti. Keskeistä Tulevaisuuden sote-keskuksen suunnittelussa on toteuttaa palvelumallille asiointi-ikkuna, johon saapumistavalla ei ole merkitystä hoitoon pääsyyn.  

“Kun ihminen tarvitsee arviointia ja neuvontaa, asiointikanavalla ei tulevaisuudessa ole väliä hoitoon pääsyn kannalta. Voit edelleen soittaa tai saapua fyysisesti asiointipisteeseen, mutta käytössäsi on yhtä tehokkaita digitaalisia kanavia asioinnin etänä hoitamiseen. Etävastaanotto on uusi normaali. Palveluun saapumistavalla ei ole väliä – yhteydenotto käynnistää saman prosessin, joka näyttäytyy asiakkaalle yksilöllisenä, luotettavana ja ratkaisukeskeisenä palvelupolkuna”, tiivistää Tulevaisuuden Sote-keskuksen hankepäällikkö Kirsi Leinonen. 

Hankepäälliköt Kirsi Leinonen ja Paula Pusenius tapaamassa Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnon laitoksen väkeä Mikkelissä ministeriön Sote-maakuntakierroksella.
Vastuualuejohtaja Niina Kaukonen on tiiviisti mukana Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen valmistelussa.

Vaikuttavien ja yhdenvertaisten sote-palvelujen suunnittelu, toteutus, ohjaus ja valvonta edellyttävät tietoperusteista päätöksentekoa, jotta voimme jatkossa vastata entistä paremmin muuttuvaan asiakastarpeeseen. Maakunnalla on oltava käytössään ajantasainen ja luotettava tieto maakunnan palvelujen tilasta toiminnan johtamista, seurantaa, ohjausta sekä tuottajaverkoston valvontaa varten. Myös kuntien elinvoima tulee turvata, kun sote- ja pelastuspalveluja kehitetään. 

Rakenneuudistusta tehdään sote- ja pelastustahoja sekä maakuntalaisia keskeisesti mm. työpajoilla osallistaen. Laajaa osallistamista varten Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen Uudistustiimissä suunnitellaan jo mm. Tulevaisuuden sote-keskuksen asiointi-ikkunan pilotointia niin, että jokainen maakuntalainen voi vaikuttaa sen kehittämiseen. Lisäksi osallistumaan, vaikuttamaan ja kysymään pääsee jatkuvasti Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen verkkosivuilla etela-savo.fi. 

Rakenneuudistuksessa muiden maakuntien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää. Tästä hyvä esimerkki on yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän (Aster) rakentaminen. Yhteisten toimintatapojen luominen kansallista ohjausta noudattaen on asiakkaiden turvallisuuden ja palvelujen sujuvuuden edistämiseksi etu kaikille. 

Valtakunnallisessa sote-uudistuksessa on kyse historian suurimmasta sote- ja pelastuspalvelujen muutoksesta. Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksen Uudistustiimi on erityisen iloinen siitä, että muutosohjelman näkökulma on tällä kertaa valittu oikein – uudistus toteutetaan ihmisen, ei hallinnon, näkökulmasta. 

Niina Kaukonen

Vastuualuejohtaja
044 794 4003
niina.kaukonen(a)etela-savo.fi

Niina Kaukonen toimi edellisessä sote-maakuntavalmistelussa sote-koordinaattorina. Nyt hän kertoo olevansa intoa täynnä jatkamassa valmistelua yhdessä Uudistustiimin ja verkostojen kanssa. Sote-uudistus tarvitaan, ja usko muutosohjelmaan valmistumiseen tällä kertaa on vahva.