fbpx

Eloisa hakee hankinta- ja sopimuspäällikköä sekä strategista hankintapäällikköä

Etelä-Savon hyvinvointialueelle haetaan hankinta- ja sopimuspäällikköä sekä strategista hankintapäällikköä toistaiseksi voimassa oleviin virkasuhteisiin 1.1.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika virkoihin on 31.10.-21.11.2022 klo 15.

Hankinta- ja sopimuspäällikkö

Tarjoamme itsenäisen ja vastuullisen johtamistehtävän, joka liittyy laajasti koko hyvinvointialueen toimintoihin, palvelutuotantoon sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun ja toteutukseen. Tehtävässä johdat laajoja ja vaativia hankintoihin ja sopimuksiin liittyviä kokonaisuuksia sekä yhteistyöverkostoja muuttuvassa ja kehittyvässä organisaatiossa.

Hankinta- ja sopimuspäällikkönä vastaat hyvinvointialueen keskitetystä hankinta- ja sopimuspalveluista. Tehtäviisi kuuluu hyvinvointialueen julkisten hankintojen ja sopimushallinnan operatiivisen toiminnan toteuttaminen, johtaminen ja kehittäminen. Hankinta- ja sopimuspäällikkö vastaa hyvinvointialueen sopimushallinnasta yhteistyössä toimialojen kanssa. Tehtäviin kuuluu myös hankintojen raportointi ja seuranta, hankinnoista ja sopimuksista tiedottaminen. Hankinta- ja sopimuspäällikkö toimii myös hankinta- ja sopimusasiantuntijoiden esihenkilönä.

Tarkemmat hakuilmoitukset löytyvät verkkosivuiltamme sekä Kuntarekrystä.

Strateginen hankintapäällikkö

Tarjoamme itsenäisen ja vastuullisen tehtävän, joka liittyy laajasti koko hyvinvointialueen strategisiin toimintoihin, palvelujen järjestämisvastuuseen sekä toiminnan ja talouden suunnitteluun ja toteutukseen hankintojen näkökulmasta. Tehtävässä pääset johtamaan laajoja ja vaativia hankintoihin liittyviä kokonaisuuksia sekä sisäisiä ja ulkoisia yhteistyöverkostoja muuttuvassa ja kehittyvässä organisaatiossa.

Strategisena hankintapäällikkönä vastaat hyvinvointialueen hankintojen strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä sekä edistät hyvinvointialueen strategisten tavoitteiden saavuttamista hankintojen avulla. Tehtäviisi kuuluu mm. strategisten ja järjestämisvastuunalaisten sote-palveluhankintojen suunnittelu ja valmistelu tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa sekä hankintastrategian valmisteluun ja toimeenpanoon ja raportointiin liittyvät tehtävät. Lisäksi vastaat hyvinvointialueen hankintojen kategorisoinnista, hankintasuunnitelmista, hankintayhteistyön koordinoinnista ja kehittämisestä, sidosryhmäyhteistyöstä ja ostaja-toimittajasuhteiden kehittämisestä. Strategisena hankintapäällikkönä avustat toimialoja myös hankintojen riskienhallinnassa yhteistyössä turvallisuuspalvelut -yksikön kanssa. Keskeinen tehtäväsi on myös hyvinvointialueen hankintaosaamisen ylläpito ja kehittäminen.

Tarkemmat hakuilmoitukset löytyvät verkkosivuiltamme sekä Kuntarekrystä.