fbpx

Elokuun tervehdys Sopiva-hankkeesta


Sopiva – Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja hankkeen aikana on järjestetty paljon erilaista toimintaa ja tapahtumia. Näin syksyn tullen hankkeessa on tarkoitus järjestää tilaisuuksia niin vammaispalvelujen asiakkaille ja heidän läheisilleen kuin ammattilaisille ja palveluntuottajillekin. Sopiva-hankkeessa kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin kehittämään henkilökohtaista budjetointia yhteistyössä verkoston kanssa.

Loppuvuoden aikana tarkoituksena on esitellä hankkeen aikana kehitettyä Sopivan tuen toimintamallia sekä muun muassa kouluttaa sotealan ammattilaisia aiheeseen liittyen. Sopivan tuen toimintamallin kehittämiseen hankkeen aikana kerättyä tietoa käytetään myös osana valtakunnallisen HB-hankkeen kehittämistyötä.

Osallistu roolikarttatyöpajaan!

Sopiva-hanke järjestää yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa työpajan, jossa kehitetään roolikarttoja henkilökohtaisen budjetoinnin toimintatavan tueksi sote-palveluiden järjestämisessä.
Roolikarttoja kehitetään asiakkaan aseman vahvistamiseksi ja työntekijöiden sekä palvelutuottajien työn tueksi. Kutsumme vammaispalvelujen asiakkaita ja heidän läheisiään, työntekijöitä sekä palveluntuottajia kehittämään roolikarttoja työpajaan. Myös kaikki muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Roolikartta – työpaja

Tukirinkikokeilu

Sopiva-hankkeessa on pilotoitu tukirinkejä (Circle of Support) kolmen asiakkaan ja heidän verkostoistaan muodostettujen tukirinkien kanssa. Pilottiin on kuulunut sekä perehtymistä tukirinkimalliin että yhteisiä kokoontumisia erilaisten toiminnallisten keinojen äärellä. Tukiringit ovat edenneet suunnitellussa aikataulussa ja innokkaissa sekä eteenpäin vievissä tunnelmissa. Etäyhteyksiä on hyödynnetty ajan henkeen kuuluvasti.


Tukirinkipilotissa on ollut tavoitteena saada kokemuspohjaista tietoa siitä, voisivatko tukiringit olla yksi keino vaikeimmin kehitysvammaisten ihmisten tuetun päätöksenteon järjestämiseksi. Jatkamme ja viemme kokeilumme edelleen loppuun elokuun aikana. Olemme tehneet pilotissamme tiivistä yhteistyötä toisen alueellisen HB-hankkeen, Etevan Silta omannäköiseen elämään-hankkeen ja heidän tukirinkikokeilunsa kanssa. Tulemme tuottamaan yhdessä Silta-hankkeen kanssa yhteistä koontia ja pohdintaa piloteistamme ja tukirinkien mahdollisuuksista sekä haasteista osana henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämistä.


Tuetun päätöksenteon tilaisuus marraskuun alussa

Sopiva-hanke järjestää tilaisuuden tuetun päätöksenteon teeman ympärille torstaina 4.11.2021. Tilaisuus toimii samalla hankesuunnittelija Heidi Laurilan sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön esittelytilaisuutena. Lisätietoja, ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan aivan lähiaikoina. Varaa päivä jo kalenteriisi. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Hankkeen päätöswebinaari marraskuussa

Marraskuussa järjestetään Kohti Sopivia palveluja – Sopiva-hankkeen päätöswebinaari tiistaina 16.11.2021 klo 12.00-15.30. Luvassa on mielenkiintoisia asiantuntijapuheenvuoroja sekä Sopivan tuen toimintamallin esittely. Webinaarin ohjelma, lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan lähempänä tapahtumaa. Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

Henkilöstömuutoksia hanketiimissä

Sopiva-hankkeen tiimissä on aloittanut kaksi uutta työntekijää. Hankkeessa työskentelyn ovat aloittaneet palveluohjaaja Sari Levoska sekä hankekoordinaattori Johanna Huhtala. Lisäksi Hannele Muhonen ja Elisa de Boer siirtyvät uusiin tehtäviin 16.8.2021 alkaen ja kiittävät kaikkia lämpimästi hyvästä yhteistyöstä!

Kesäkuussa 2021 Sopiva-hankkeessa osa-aikaisena aloittanut Sari Levoska on siirtynyt työskentelemään elokuusta lähtien kokonaistyöajalla hankkeessa. Sari on työskennellyt viimeiset yksitoista vuotta vammaispalvelussa. Hänelle on kertynyt työkokemusta vammaispalvelun asiakastyön asiantuntijatehtävistä, päätöksenteosta sekä moniammatillisesta yhteistyöstä. Sarille työssä on tärkeää asiakkaan yksilöllinen kohtaaminen ja työskentely asiakkaan parhaaksi. Sarin tehtävänä Sopiva-hankkeessa on tuoda arvokasta kokemusta ja tietoa vammaispalvelun asiakastyöstä henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämiseen ja luomiseen.

Olen iloinen saadessani olla mukana Sopiva-hankkeessa kehittämässä henkilökohtaista
budjetointia. Sopiva-hanke tuottaa merkityksellistä ja arvokasta tietoa edistämällä
vammaispalveluissa tehtävää asiakastyötä, huomioimalla entistä paremmin asiakkaan
yksilölliset tarpeet ja toteuttamalla kansalaisten yhdenvertaisuutta, Sari kertoo.


Johanna Huhtala on työskennellyt Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin Sopiva-hankkeessa hankekoordinaattorina elokuusta 2021 alkaen. Johannalla on paljon kokemusta sosiaalialalta ja erityisopetuksesta. Hankekokemusta Johannalle on kertynyt Autismiliiton Arjen tuki autismikirjon lasten vanhemmille -hankkeesta. Johanna on myös aktiivinen järjestötoimija. Vahvuuksikseen Johanna mainitsee hyvät verkostot ja verkostotyön, sekä iloisen ja innovatiivisen työotteen. Johannan tehtäviin hankekoordinaattorina kuuluu mm. tulevien tapahtumien suunnittelu, organisointi ja järjestäminen sekä monipuolinen yhteistyö yhteistyökumppanien kanssa.

On hieman haastavaa tulla mukaan hankkeeseen sen viimeisiksi kuukausiksi. On valtavasti
luettavaa, sisäistettävää ja opittavaa… Toisaalta on kuitenkin mahtavaa olla mukana juuri
siinä kohtaa kun hanke pääsee maaliin! Hanke on aiheeltaan erittäin tärkeä ja
mielenkiintoinen ja olen iloinen saadessani olla mukana, Johanna kertoo.


Sopiva-hankkeen tiimi toivottaa kaikille aurinkoisia syyspäiviä ja tsemppiä arjen aloitukseen sekä toivottaa kaikki asiasta kiinnostuneet lämpimästi mukaan hankkeen toimintaan ja tapahtumiin!