fbpx

Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa 2023 alussa

Sote-uudistuksen toteutuminen varmistui, kun eduskunta päätti uudistuksesta 23.6.2021.

 • Meillä on erinomainen valmius edetä asetetussa aikataulussa. Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelu on jo hyvässä vauhdissa ja päätös uudistuksen toteutumisesta otetaan innolla vastaan, sanoo Etelä-Savon sote-uudistuksen muutosjohtaja Sami Sipilä.

Väliaikainen toimielin aloittaa toimintansa heti heinäkuun alusta

Alueella sote-uudistusta on tehty pääasiassa valtion rahoittamissa hankkeissa vuodesta 2020 uudistustiimin, yhdistyvien organisaatioiden ja sidosryhmien yhteistyöllä. Seuraavaksi valmistelu jatkuu väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla, kunnes vaaleilla valittu aluevaltuusto ja aluehallitus aloittavat vuoden 2022 alkupuolella.

Hyvinvointialue muodostuu sotesta ja pelastuslaitoksesta

Jatkossa sote- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä vastaa 21 uutta hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä. Hyvinvointialueet ottavat vastaan palvelujen järjestämistehtävät vuodesta 2023 alkaen, mistä lähtien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut muodostavat yhden organisaation.

Etelä-Savon hyvinvointialueen muodostavat:

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote
 • Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri
 • Vaalijalan kuntayhtymä
 • Etelä-Savon pelastuslaitos
 • Pieksämäen kaupungin sote-peruspalvelut
 • Rantasalmen ja Sulkavan kuntien ulkoistetut sote-peruspalvelut

Hyvinvointialueelle siirtyvien kuntayhtymien ja kuntien työntekijät siirtyvät uuden organisaation palvelukseen – lukuun ottamatta Rantasalmen ja Sulkavan peruspalveluja, joita tuottavat yksityiset toimijat.

 • Sote-uudistuksen ympärillä jo vuosia jatkunut epävarmuus päättyy. Uudistus tuo palveluille leveämmät hartiat ja nyt päästään myös vahvistamaan sote-integraatiota, joka on toki hyvässä vauhdissa alueellamme nytkin. Tuleva työnantaja on siirtyvälle henkilöstölle iso organisaatio, joka varmasti avaa myös uusia mahdollisuuksia, Sosterin vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi toteaa.

Hyvinvointialueen valmistelu jatkuu tiiviisti nykyisten sote-järjestäjien kesken kohti vuoden 2023 alkua. Sote- ja pelastuspalvelujen kehitystyötä tehdään yhdessä eteläsavolaisten asukkaiden, asiakkaiden, yrittäjien, kolmannen sektorin toimijoiden sekä hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön kanssa.

 • Pitkäaikaiselle sote-valmistelijalle eduskunnan päätös on vuosikausien urakoinnin uuden alku sote-palveluissa. Juhlamielellä otan sen vastaan, ja heti aloitamme työt. Väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaa virallisesti Essoten hallitus, joka kokoontuu tekemään päätöksen heti 1.7., sanoo Essoten kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.
 • On erittäin hyvä, että uudistus etenee. Sen avulla on mahdollisuus turvata pelastustoimen lähipalvelut ja kattava paloasemaverkko vähintään nykyisen tasoisina koko hyvinvointialueella, jatkaa pelastusjohtaja Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitokselta.
 • Vaalijalan palvelutoiminta on osa tulevan hyvinvointialueen sekä Keski- ja Itä-Suomen yhteistyöalueen toimintaa. Yhteistyötä on paljon edessä, johon innolla lähdemme, sanoo Vaalijan kuntayhtymän johtaja Ilkka Fritius.

Sote-uudistuksella halutaan luoda nykyistä vahvemmat toimijat järjestämään palveluja. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on vajaalla 200 kunnalla tai kuntayhtymällä ja pelastustoimen järjestäminen on 22 pelastuslaitoksella.

Lue lisää sote-uudistuksesta: www.soteuudistus.fi

Lue lisää Etelä-Savon sote-uudistuksesta: www.etela-savo.fi

Lisätietoja Etelä-Savon sote-uudistuksesta antaa:

Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALAJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi

Lisätietoja jokaisen hyvinvointialueelle siirtyvän kuntayhtymän, kaupungin ja kunnan tilanteesta antaa kunkin organisaation johto.