fbpx

Mikä on Etelä-Savon hyvinvointialue?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Tämän jälkeen Etelä-Savossa on yksi uusi organisaatio, Etelä-Savon hyvinvointialue, joka vastaa kyseisten palvelujen järjestämisestä.

Etelä-Savon hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimen palvelut Etelä-Savon 12 kunnan alueella noin 190 toimipisteessä. Alueen kuntia ovat Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava.

Alueemme noin 7800 sosiaali– ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden ammattilaista siirtyvät Etelä-Savon alueen kunnista, kuntayhtymistä ja pelastuslaitokselta Etelä-Savon hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

Hyvinvointialueilla on itsehallinto. Sen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta. Hyvinvointialueen asukkailla on äänioikeus aluevaaleissa, joissa valitaan valtuutetut aluevaltuustoon. Suomen historian ensimmäiset aluevaalit järjestettiin tammikuussa 2022. Aluevaltuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 16.3.2022. Jatkossa aluevaalit järjestetään aina kuntavaalien yhteydessä.

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu aluksi pääosin valtion rahoitukseen, jonka perusteet on määritelty lainsäädännössä.

Valtakunnallisesta hyvinvointialueuudistuksesta on luettavissa lisää täältä.

Etelä-Savon hyvinvointialue.Mitä kaikkea uudistus koskee: 133000 asukasta, 7800 työntekijää, n. 190 toimipistettä, 7 organisaatiota, 12 kuntaa. (kartta kuva Etelä-Savon hyvinvointialue)

Uudistuksessa Etelä-Savon hyvinvointialueeseen yhdistyvät

› Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
› Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
› Pieksämäen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
› Vaalijalan kuntayhtymä
› Etelä-Savon pelastuslaitos
› Rantasalmen ja Sulkavan kuntien ulkoistetut sosiaali- ja terveyspalvelut

Kaikki yllä olevat organisaatiot ja niiden henkilökunta tulevat muodostamaan yhden uuden organisaation, Etelä-Savon hyvinvointialueen. Hyvinvointialueelle luodaan täysin uudet toimintamallit, palveluprosessit ja muut toiminnot. Tätä työtä tehdään parasta aikaa hyvinvointialueen valmistelussa.

Uudistuksen tavoite

Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Hyvinvointialueet perustetaan, jotta näihin yhteiskunnan muutoksiin voidaan vastata.

Uudistuksen tavoitteena on:

  • turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut eteläsavolaisille
  • parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta
  • kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja
  • turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti
  • hillitä kustannusten kasvua.

Hyvinvointialueilla toimintarakenteita ja -tapoja luodaan ihmislähtöisten palvelukokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tavoitteena on perus- ja erityistason palvelujen entistä parempi yhteen toimivuus, samoin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja pelastustoimen palvelujen saumattomuus.

Etelä-Savon hyvinvointialueen tekemisessä ovat mukana

  • Asiakkaat
  • Hyvinvointialueella asuvat ihmiset
  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen palvelujen työntekijät
  • Yrittäjät
  • Kolmas sektori eli esimerkiksi yhdistykset ja säätiöt