fbpx

Palvelustrategia

Olemme aloittaneet valmistelemaan Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelustrategiaa keväällä 2021. Palvelustrategia tarkoittaa lyhyesti sanottuna ”yhteenvetoa” hyvinvointialueella tarjottavista palveluista ja niiden tuottamiseen tarvittavista kumppaneista ja tuotteista. Palvelustrategiaan kootaan hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus.

Työ palvelustrategian parissa on alkanut ja alustavaa palvelulupausta on muotoiltu yhteistyössä eri tahojen kanssa

Toteutimme keväällä 2021 yhteistyössä NHG:n kanssa projektin, jonka tavoitteena oli tukea palvelumuotoilun keinoin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategian kehitystä ja kirkastamista Etelä-Savon hyvinvointialueella. Työstimme projektissa hyvinvointialueen palvelustrategian visiota ja palvelulupausta kuntalaisen näkökulmasta. Tämän lisäksi työstimme kuntalaisten asiakasprofiileja ja palvelupolkua.

Palvelustrategian kehittämistyöhön on tähän mennessä osallistettu henkilöstöä kolmessa eri virtuaalityöpajassa, joiden lisäksi olemme toteuttaneet eteläsavolaisille asukkaille suunnatun kyselyn, minkä vastauksia on hyödynnetty palvelustrategian kehittämistyössä.

Etelä-Savon hyvinvointialueen visio on olla asiakaslähtöinen, rohkea ja digitaalinen. Nämä kolme kulmakiveä toimivat myös palvelustrategian kehittämistyön lähtökohtina.

Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelut tulee tarjoamaan moniammatillinen ja saumattomasti toimiva ammattilaisten verkosto, jonka työskentelyn perustana ovat toimivat hoitoketjut asiakkaan omien tarpeiden mukaan. Tulevia sosiaali- ja terveyspalveluja sekä pelastuspalveluja kehitetään asiakas ytimessä. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelujen painopisteenä tulee olemaan asiakkaiden hyvinvointi ja varhainen tuki.

Erityisen isossa roolissa palvelustrategiassa tulee olemaan myös digitaalisuus. Etelä-Savon hyvinvointialue haluaa olla edelläkävijä uusien, mahdollisimman saavutettavien palvelujen tarjoamisessa. Etelä-Savon pitkät välimatkat ja palvelujen saavutettavuus ovat olleet aina alueellamme haaste. Lähipalvelujen rinnalle halutaankin siis tuoda tehokkaita digitaalisia ratkaisuja, joiden avulla tarvittava apu on nopeasti saatavilla.

Palvelustrategiaan kootaan keinot, joiden avulla kuntalaisemme voivat mahdollisimman hyvin – nyt ja tulevaisuudessa

Etelä-Savon hyvinvointialueen vision ja tavoitteiden lisäksi palvelustrategiaan kootaan konkreettiset keinot / painopisteet, joiden avulla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. Näitä ovat muun muassa:

  • Vahvistetaan ennaltaehkäisevää ja varhaista työtä
  • Tarjotaan tarpeisiin vastaavia integroituja palveluja
  • Vahvistetaan peruspalveluja
  • Kehitetään sähköistä asiointia ja digipalveluja
  • Kehitetään vaikuttavuuden ja laadun arviointia
  • Kehitetään kotona asumista tukevia palveluja

Palvelustrategia täydentyy ja muokkaantuu saatujen palautteiden sekä kehitystyön etenemisen perusteella. Jatkotyössä rakennetaan muun muassa kestäviä ja laadukkaita palvelukokonaisuuksia kuntalaisille. Lisäksi luodaan periaatteet palveluverkolle eli sille, miten ja missä palveluita tuotetaan ja järjestetään sekä sille, miten ja millä vaikuttavuus- ja laatumittareilla toimintaa johdetaan.

Palvelustrategia on nähtävissä kokonaisuudessaan täällä:
Etelä-Savon-hyvinvointialueen-palvelustrategia_SYKSY2021, pdf

Keräämme eri verkostoilta näkemyksiä palvelustrategian jatkokehittämiseen ja työstämiseen!

Keräämme eri toimijoilta näkemyksiä Etelä-Savon palvelustrategian painopisteiden jatkokehittämiseen. Painopisteitä ovat olleet muun muassa digitaalisesti, rohkeasti ja asiakasta varten.

Sote-palvelustrategia toimii valmistelevana työnä tulevan hyvinvointialueen strategiatyölle. Palvelustrategiassa luodaan yhteistä näkemystä tulevan hyvinvointialueen sote-palveluista. Parhaillaan vastuuvalmistelijat ja asiantuntijat työstävät palvelukokonaisuuksia väliaikaishallinnon linjausten mukaisesti. Työ jatkuu ensi vuonna yhdessä kuntalaisten, henkilöstön, luottamushenkilöiden, sote-yritysten ja -järjestöjen sekä muiden kumppaneiden kanssa.     

Kiitos kaikille kommenteista, palautteista sekä kehittämisideoista. Kaikki tähänastiset palautteet huomioidaan ja käsitellään palvelustrategiatyön jatkuessa.

Lisätietoja antaa

Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi
Mika Perttu henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Mika Perttu

Palvelualuejohtaja,
sote-keskuspalvelut
040 359 9775
mika.perttu@etela-savo.fi
Milla Ryynänen henkilökuva

Milla Ryynänen

Palvelualuepäällikkö, lapsiperhepalvelut
040 656 7488
milla.ryynanen@etela-savo.fi
Raija Torvelainen henkilökuva

Raija Torvelainen

Vastuuvalmistelija, Sote-ydintoiminnot
044 417 3143
raija.torvelainen@etela-savo.fi
Kirsi Ruutala henkilökuva

Kirsi Ruutala

Vastuuvalmistelija, Sote-ydintoiminnot
040 509 3514
kirsi.ruutala@etela-savo.fi