fbpx

Pelastustoimi uudistuu

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy yhdessä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Tämän jälkeen Etelä-Savon hyvinvointialue vastaa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että pelastustoimen palveluiden järjestämisestä alueellaan. Pelastustoimi on kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala. 

Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus parantaa entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä. Sisäministeriö ohjaa hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin pelastustoimen järjestämistä.

Pelastustoimi Etelä-Savon hyvinvointialueella

Pelastustehtävät, onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja väestönsuojelu kuuluvat jatkossakin pelastustoimen tehtäviin. Pelastustoimi ja ensihoidon palvelut ovat osa hyvinvointialueen tehtäviä. Ne muodostuvat kiireellisistä asiakkaan luokse vietävistä palveluista. Pelastustoimen tehtäviin kuuluu myös onnettomuuksien ennaltaehkäisy. Siihen sisältyy erilaisia etäpalveluita kuten viestintää, valvontaa, neuvontaa ja koulutusta, mutta niitäkin tehdään paljon lähipalveluna asiakkaiden luona.

Uudistuksen yhteydessä hyvinvointialueella otetaan käyttöön toimialasidonnaisia järjestelmiä, joita ovat esimerkiksi TUVE-turvallisuusverkko, KEJO-kenttäjohtamissovellus sekä palotarkastusten valvontasovellus. Nämä järjestelmät kilpailutetaan ja hankitaan valtakunnallisesti.

Hyvinvointialueen on jatkossa varmistettava omavalvonnalla tehtävien lainmukainen hoitaminen. Omavalvontaohjelma ja sen toteutumisen seuranta ovat käytännössä toimintamme perusta. Sen avulla varmistetaan palveluiden saatavuus, laatu ja vaikuttavuus.

Pelastustoimen nettisivut tulevat löytymään jatkossa www.pelastustoimi.fi -verkkopalvelun alta.

Alla olevassa kuvassa on kuvattuna pelastustoimen keskeisimmät palvelut. Värien selitteet:

  • vihreä = onnettomuuksien ehkäisyn palvelut
  • punainen = pelastustoiminnan palvelut
  • sininen = varautumisen palvelut
Pelastustoimen keskeisimmät palvelut.