fbpx

Etelä-Savon hyvinvointialueella lastensuojeluun juurrutetaan systeemistä työskentelytapaa

Etelä-Savon hyvinvointialueella lastensuojelun tavoitteena on lapsi- ja perheystävällinen toimintakulttuuri ja palvelut, joissa lapsen oikeudet toteutuvat. Systeeminen työskentelytapa on valittu yhdeksi Etelä-Savon hyvinvointialueen lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityön työmuodoksi.

Systeeminen lastensuojelu on tapa organisoida lastensuojelu suhdeperustaiseksi tiimityöksi, jossa hyödynnytetään systeemisen ajattelun ja perheterapian työtapoja. Sen taustalla on systeeminen ajattelutapa, joka syventää ymmärrystä lapsen ja perheen vuorovaikutussuhteiden kokonaisuudesta. Systeemistä työotetta voi soveltaa myös muissa lapsi- ja perhepalveluissa.

Systeemisen työotteen tavoitteena on vahvistaa ja luoda työntekijöille sellaiset työskentelyolosuhteet, joissa he pystyvät tekemään asiakkaiden kanssa suhdeperusteista ja kohtaavaa asiakastyötä mahdollisimman laadukkaasti. ​Lapsi, perhe, läheiset ja sosiaalityöntekijät sekä moniammatillinen tiimi, etsivät perheen tilanteen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja pohtivat yhdessä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Systeeminen työote tuo systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun, välineet ja rakenteet lastensuojelun käyttöön. Työskentelyssä painotetaan luottamusta ja asiakassuhteen rakentumista, sosiaalityöntekijä tutustuu asiakkaaseen ja hänen elinympäristöönsä huolellisesti.​ Tärkeä osa systeemistä toimintaotetta ovat monialaiset tiimikokoukset, joissa pyritään keskustelun avulla löytämään uusia näkökulmia perheen tilanteeseen ja rakentamaan yhteistä suunnitelmaa. ​Monialaisissa tiimikokouksissa voivat olla mukana kaikki asiakkaan palveluihin osallistuvat ammattilaiset läheisten lisäksi.

Työskentelymenetelmiä kehitetään palauteperusteisesti

Tavoitteena on systeemisen työotteen vieminen peruspalveluihin​. Myös kasvatus- ja perheneuvontapalveluita kehitetään valtakunnallisesti, ja yhtenä tavoitteena on toimintamallien ja työmenetelmien päivittäminen. Etelä-Savossa on suunniteltu systeemisen työotteen koulutusta kasvatus- ja perheneuvontaan. Koulutuksen myötä kasvatus- ja perheneuvonnan työntekijöillä on valmiudet toimia systeemisesti ja moniammatillisesti asiakastyössä asiakkaan parhaaksi.

Etelä-Savon lastensuojelun sekä lapsiperhesosiaalityön systeemisissä tiimeissä on tarkoitus ottaa käyttöön palautetietoinen työskentely. Palautetietoinen hoito eli Feedback-Informed Treatment (FIT) on viitekehyksestä riippumaton lähestymistapa sosiaali- ja terveyspalveluiden arviointiin sekä laadun ja tehokkuuden lisäämiseen. Se perustuu laajaan tutkimustietoon siitä, mikä terapeuttisessa vuorovaikutustyössä toimii. Tarkoituksena on hyödyntää lastensuojelussa sekä lapsiperheiden sosiaalityössä jatkuvaa palautetta työskentelyn aikana, ja samalla tuoda esiin systeemisen työotteen vaikuttavuutta ja toimivuutta. Tämän tarkoituksena on, että asiakkaan reaaliaikainen palaute selkeyttää työskentelyprosessia​ ja vahvistaa asiakkaan osallisuutta.

Lisätiedot:

Susan Pitkänen
Sosiaalityöntekijä, asiantuntija
susan.pitkanen@essote.fi

Taina Paananen
Erityisasiantuntija
Etelä-Savon hyvinvointialue
taina.paananen@etela-savo.fi