fbpx

Hyvinvointialueen ensimmäinen pilotti on saatu maaliin

Vaikuttava etäpalveluohjaus -pilotti on ollut toiminnassa onnistuneesti vuoden alusta alkaen ja saatu päätökseen kesän aikana. Pilotin tarkoituksena on ollut tarjota psykososiaalista tukea sosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille etäpalveluohjauksen avulla. Etätoiminnot ja lainatabletit mahdollistivat tasavertaisen mahdollisuuden osallistua etäpalveluohjauksen toimintaan varallisuudesta tai esimerkiksi pitkästä välimatkasta riippumatta.

Pilotin aikana pidetyn lainalaite- ja digiopastuksen myötä asiakkaat ovat muun muassa opetelleet käyttämään uusia sähköisiä palveluja, kuten verkkopankkia. Pilottiin osallistuvien asiakkaiden sekä ammattilaisten digikyvykkyyttä on pyritty kasvattamaan, jotta asiakkaan hoitopolkua suunnitellessa voidaan ottaa huomioon etäkontaktipalvelujen mahdollisuudet.

Pilotit | Etelä-Savon sote-uudistus

Etäpalveluohjaus edistää verkostoitumista ja parantaa palvelujen saavutettavuutta

Pilotista vastaava etäpalveluohjaaja Mikko Kivistö ja Etelä-Savon hyvinvointialueen Uudistustiimi järjestivät sote-henkilöstölle Etäpalveluohjauksen tueksi -koulutuksen, jonka tarkoituksena oli kouluttaa ammattilaisia hyödyntämään etäpalveluohjausta omassa työssään. Ammattilaisten perehdyttäminen antoi mahdollisuuden siirtää sosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen päivätoimintoja verkkototeutuksiksi. Tämä oli erittäin toivottu ratkaisu, sillä kaikki päivätoiminnot oli jouduttu lakkauttamaan koronatilanteen vuoksi. Etäpalveluohjauksen avulla normaaleja päivätoimintoja ja ryhmätapaamisia voitiin jatkaa verkkototeutuksella. Pilotin aikana toteutettua etäpalveluohjausta tuki henkilökunnalle käyttöönotettu Teams-ympäristö, joka on auttanut yhteistyön rakentumisessa ja digitaitojen opettamisessa.

Etäpalveluohjaukseen kehitetyt toimintamallit antavat mahdollisuuksia tulevaisuuden hybridiryhmille, jolloin osa palveluista voidaan järjestää etänä. Hybridimallit kasvattavat osallistujien määrää, kun palvelut ovat entistä saavutettavampia.

Pilotin pohjalta saatiin hyvin tietoa etäpalvelujen hyödyntämismahdollisuuksista osana sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjontaa. Etäpalvelutarjontaa kehitettiin pilotin aikana yhteistyössä Essoten aikuissosiaalityön ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksiköiden sekä paikallisten yhdistysten välillä. Verkostoituminen onnistui mainiosti ja yhteistyötä jatketaan nyt myös pilotin päättymisen jälkeen.

Yhdistysten ja julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen välisellä yhteistyöllä ehkäistään päällekkäistä toimintaa ja säästetään sote-ammattilaisten resursseja. Pilotin tulosten perusteella voidaan todeta, että digitukea tarjoavat tahot tulee koota entistä tehokkaammin yhteen. Toimivan yhteistyön avulla eteläsavolaiset asukkaat voisivat vieläkin paremmin hyödyntää saatavilla olevia palveluja ja myös sote-ammattilaiset osaisivat neuvoa asiakkaita tehokkaammin palvelujen piiriin.

Pilotin tavoitteina on ollut kehittää mielenterveys- ja päihdetyön sekä aikuissosiaalityön päivätoimintaa ja sosiaaliohjausta, edistää yhteisöllisyyttä, osallistumista ja sosiaalista vuorovaikuttamista, sekä luoda laitelainaamo, josta asiakkaat voivat lainata tabletteja määräajaksi. Pilotin tavoitteet saavutettiin hyvin ja työtä voidaan jatkaa pilottiin osallistuneiden ammattilaisten ja vastaavan etäpalveluohjaajan voimin. Pilotin aikana kehitettyjä toimintatapoja hyödynnetään Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelutyössä.

Lisätietoja pilotista antaa:

Mikko Kivistö

Etäpalveluohjaaja
040 359 8119
mikko.kivisto@etela-savo.fi

Elisa Lajunen

Hankekoordinaattori
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi