fbpx

Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelusetelien valmistelu jatkuu

Etelä-Savon hyvinvointialue käynnisti palvelusetelien valmistelun 11.1.2022 yrittäjille ja yrityksille järjestetyllä tilaisuudella. Valmistelu jatkui 6.4.2022. Tällä kertaa mukaan oli kutsuttu yrittäjien ja palveluntuottajien lisäksi asiantuntijoita tulevan hyvinvointialueen muodostavista organisaatioista.

Palveluseteli on yksi tapa järjestää sosiaali- ja terveyspalveluja. Tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää palvelujen järjestäjän ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestäjän sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset ennalta määriteltyyn arvoon asti. 

Tilaisuus järjestettiin kolmena kokonaisuutena osa-alueittain: kotiin vietävät palvelut, asumispalvelut sekä kuntoutus- ja terapiapalvelut. Tilaisuudessa kerrottiin valmistelutyön etenemisestä, palvelusetelistä yleisesti sekä kustannuslaskennasta ja vertailusta. Lisäksi keskusteltiin palvelukohtaisista erityiskysymyksistä

Keskustelu oli vilkasta. Paljon puhuttivat palveluntuottajan matkakustannukset sekä matkaan kuluvan ajan huomioiminen kotiin vietävissä palveluissa. Keskustelussa nousi esiin myös palvelusetelin oikea arvo ja sen muodostaminen sellaiseksi, että asiakkaalla on realistinen mahdollisuus valita palvelusetelivaihtoehto ja että palvelun tuottaminen on palveluntuottajalle kannattavaa. Hyvinvointialueen kannalta palvelusetelipalvelun tulee olla vähintään kustannusneutraalia verrattuna omaan palvelutuotantoon.

Yhteinen työskentely jatkuu 24.5.2022.

Paikallisen valmistelutyön lisäksi osallistumme Vertikal Oy:n koordinoimaan kansalliseen ikäihmisten kotihoidon ja palveluasumisen hankkeeseen. Kansallisen hankkeen lopputuotoksena syntyy yksinkertainen ja perusteltu sääntökirja ao. palveluihin. Vertikal Oy on apuna myös kustannuslaskennassa ja kustannusten vertailussa koskien ikäihmisten kotihoitoa ja palveluasumista.

Hyvinvointialue päättää ne palvelut, joihin se palveluseteliä käyttää. Valmistelun tuloksena muodostuu esitys hyvinvointialueen 1.1.2023 käyttöön otettavista palveluseteleistä, palvelujen sisällöistä ja arvoista.

Lisätietoja

Niina Helminen
palvelupäällikkö
niina.helminen@essote.fi