fbpx

Etelä-Savon hyvinvointialueen toimeenpaneva perustamisvalmistelu etenee vastuuvalmistelijoiden voimin

Hyvinvointialueen vastuuvalmistelijat ovat aloittaneet uusissa tehtävissään syyskuun aikana. Väliaikainen toimielin eli Vate tutustui kokouksessaan valmistelijoiden työsuunnitelmiin ja työn painopisteisiin.

Valmistelun eteenpäin juoksuttamisesta vastaa Etelä-Savossa muutosjohtaja Sami Sipilä. Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelussa tavoite on suurempi, kuin vain seitsemän organisaation saattaminen yhteen. Tavoitteena on myös löytää Etelä-Savon oma ja uusi toimintamalli, jolla erotutaan muista.

  • Tarvitaan rohkeutta luopua epätarkoituksenmukaisista ja tehottomista toimintatavoista, jotka eivät palvele asiakasta riittävän hyvin. Lisäksi tarvitaan kykyä sen hyväksymiseen, että paras ja käyttöön otettava toimintamalli voikin olla myös kaverin keksimä, muutosjohtaja Sami Sipilä avaa Etelä-Savon hyvinvointialueen rakentamisen periaatteita.

Valmistelussa onkin Sipilän mukaan pitkälti kyse kyvystä vahvistaa hyväksi havaittua, luopua osasta vanhaa ja omaksua uutta. 

Asukkaille tarjotaan uudenlaisia palvelumuotoja

Etelä-Savon hyvinvointialue tuo tullessaan uusia palvelumuotoja. Näitä ovat mm. lisääntyvät digipalvelut ja liikkuvat palvelut.

  • Tavoitteena on tuottaa palvelut entistä yhdenvertaisimmin kaikkien saavutettaviksi. Se onnistuu, kun otamme rohkeasti käyttöön myös uudenlaisia palvelumalleja, Sipilä sanoo.

Samalla valmistelussa tehtävänä on varmistaa, että jokainen alueen asukas saa tarvitsemansa palvelun, riippumatta siitä, että uusia palvelumuotoja otetaan käyttöön.

Valmistelussa on kolme linjaa

Valmistelutyössä on kolme eri kokonaisuutta: sosiaali- ja terveyspalvelut, pelastustoimi ja konsernipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden valmistelukokonaisuudet ovat lapsiperheiden ja nuorten palvelut, työikäisten palvelut ja ikääntyneiden palvelut. Lisäksi erikoissairaanhoitoa valmistellaan vielä omana kokonaisuutenaan. Konsernipalveluihin kuuluvat ICT, henkilöstöhallinto, yleishallinto ja viestintä. 

  • Nyt on kaksi kuukautta tehty perustamisvalmistelua ja siinä on päästy hyvin liikkeelle. Valmisteluorganisaatio on järjestäytynyt ja ollaan hyvässä vauhdissa, väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja Saara Tavi toteaa.

Vastuuvalmistelijoilla on työssä tukenaan asiantuntijoita, joiden rekrytointi on pääosin toteutettu, mutta ainakin viestinnän osalta hakuja tullaan vielä avaamaan.

Yhteisestä ja yhdensuuntaisesta vaikuttamistyöstä linjattiin

Keskeinen edellytys Etelä-Savon hyvinvointialueen toimintaedellytyksille on riittävä rahoitus valtiolta. Väliaikainen valmistelutoimielin linjasi kokouksessaan yhdensuuntaisen ja yhteisesti toteutettavan vaikuttamistoiminnan tavoitteet. Yhteisellä vaikuttamistyöllä halutaan turvata riittävä rahoitus valtiolta alueen ikääntyvä väestörakenne huomioiden sekä erillisrahoitus alueen kahdelle päivystävälle sairaalalle.

Talous- ja henkilöstöpalvelut halutaan omaksi toiminnaksi hyvinvointialueella

Väliaikainen valmistelutoimielin linjasi kokouksessaan, että hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöpalvelujen valmistelu toteutetaan niin, että hyvinvointialue tuottaa kyseiset palvelut omana toimintana vuoden 2023 alusta lukien. Henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmien osalta linjattiin, että tukeudutaan Sosterissa ja Essotessa käytössä olevaan järjestelmäympäristöön, sillä henkilöstöltään suurimmat organisaatiot Essote ja Sosteri käyttävät jo samoja järjestelmiä.

Lisätiedot

Sami Sipilä henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sipilä

KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALAJOHTAJA
044 770 0577
sami.sipila@etela-savo.fi
Saara Tavi henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Saara Tavi

Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja
044 417 4100
saara.tavi@sosteri.fi