fbpx

Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvosto on tärkeä linkki alueen ikäihmisten edunvalvonnassa

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen 13.4.2022 kokouksessa asettama vanhusneuvosto on järjestäytynyt ja aloittanut toimintansa. Vanhusneuvosto edustaa alueen ikäihmisiä.

Vanhusneuvosto muodostuu hyvinvointialueen kuntien neuvostojen ja maakunnallisen eläkeläisneuvottelukunnan jäsenistä. Vanhusneuvostossa on jäseniä Etelä-Savon jokaisesta kunnasta sekä alueen eläkeläisjärjestöistä.

– Yhdessä tekemällä ja tasapuolisesti alueita kuunnellen saamme vaikuttavuutta ja merkitystä ikäihmisten edunvalvonnan sisältöön alueellamme, Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvoston puheenjohtaja Pekka Huovila sanoo.

Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvostolla on oikeus asettaa edustaja aluevaltuuston kokouksiin. Edustajalle on myönnetty kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Vanhusneuvoston tuore puheenjohtaja Huovila näkee asian tärkeänä.

– Koen, että kokouksiin osallistuminen luo parhaat mahdollisuudet vuorovaikutukselle sekä tiedottamiselle. Edustamme Etelä-Savon ikäihmisiä, joita on alueella liki neljännes. On tärkeää saada heidän äänensä kuuluviin, Huovila toteaa.

Ikäystävällistä Etelä-Savoa rakennetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa

Myös Etelä-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelukokonaisuuden vastuuvalmistelija Niina Kaukonen näkee alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamiskanavat tärkeänä asiana. Näitä muun muassa vanhusneuvoston kaikki jäsenet edustavat. Heidän kauttaan on mahdollista saada Etelä-Savon alueen asukkaiden ääntä kuuluviin eri foorumeissa.

– Otamme hyvinvointialueella mielellämme vastaan kehittämisideoita, ajatuksia ja ehdotuksia siitä, miten ikääntyvän väestön asioita hoidetaan parhaiten nyt ja tulevaisuudessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, Kaukonen kertoo.

Hyvinvointialue tekee tiivistä yhteistyötä vanhusneuvoston kanssa ja vastaa myös viestinnästä.

– Viestinnällä on tärkeä rooli, että asukkaat löytävät vaikuttamiskanavat ja saavat ohjausta, neuvontaa ja tietoa palveluista. Rakennetaan Ikäystävällistä Etelä-Savoa yhdessä, Kaukonen kiteyttää.

Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvoston jäsenet kaudella 2022–2025

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus asettaa vanhusneuvoston valtuustokausittain. Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvostossa on yhteensä 20 jäsentä:

Jorma Laasonen, Pieksämäki
Pekka Huovila, Savonlinna
Jouko Makkonen, Savonlinna
Risto Korhonen, Mikkeli
Aija Himanen, Mikkeli
Hannu Karttunen, Mikkeli
Jorma Laesharju, Mäntyharju
Eija Luukkonen, Juva
Kirsti Heiskanen, Enonkoski
Pertti Paunonen, Sulkava
Helena Kärkkäinen, Rantasalmi
Kari Laamanen, Puumala
Kirsti Lähteenmäki, Kangasniemi
Simo Hokkanen, Kangasniemi
Kaija Montin, Pertunmaa
Sirpa-Helena Pesonen, Hirvensalmi
Leena Teittinen, EKL Eläkkeensaajat Mikkelin piiri
Pekka Valtari, Etelä-Savon kansallinen senioripiiri
Arvo Levänen, Eläkeliitto Etelä-Savon piiri
Kirsti Eronen, Eläkeliitto Itä-Savon piiri

Lisätiedot

Pekka Huovila, vanhusneuvoston puheenjohtaja, p. 040 015 6849, pekka.huovila2@gmail.com

Niina Kaukonen, vastuuvalmistelija, Etelä-Savon hyvinvointialue, p. 044 794 4003, niina.kaukonen@etela-savo.fi