fbpx

Etelä-Savon tulevaisuuden sote-keskus tukee kliinisen farmasian edistämistä hyvinvointialueella

Etelä-Savon Tulevaisuuden sote-keskus-hanke käynnistää pilotin, jossa kehitetään hyvinvointialueen sairaalafarmasiaa. Pilotti käynnistyy 1.1.2022 ja päättyy vuoden loppuun mennessä. Pilottiajaksi on palkattu farmaseutti Milja Paajanen, joka toimii kliinisen farmasian asiantuntijatehtävissä. Työtehtäviin kuuluvat muun muassa:

  • lääkityslistan tarkistaminen (ml. lääkelistan ajantasaistaminen)
  • lääkehoidon arvioinnit yhteistyössä lääkärin kanssa
  • potilasohjaukset
  • kotiutusprosessiin osallistuminen tarvittaessa
  • osastojen lääkemenojen seuranta
  • lääkitysturvallisuusilmoitusten käsittely (Haipro)
  • moniammatillinen yhteistyö
  • kliinisen farmasian verkostoyhteistyö
  • terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden perehdytys

Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja tukea sairaala-apteekin toimintoja sekä osastotoimintaa

Pilotissa pyritään lisäksi turvaamaan laajentuva kliininen farmasia sekä luomaan säästöjä ja positiivista kustannusvaikuttavuutta Essotelle.

Kliinisen farmasian avulla potilaiden hoitojaksot sairaalassa lyhenevät ja vähenevät, kun lääkitykseen liittyvät asiat ovat kunnossa. Kliininen farmasia on tarkoitus saada toimimaan perusterveydenhuollosta aina potilaan kotiin asti.

  • Potilaan tullessa sairaalaan hänen lääkityksensä tarkistetaan ja kirjataan (ajantasaistetaan) potilastietojärjestelmään. Kotiutumisvaiheessa hän saa ohjauksen myös kotilääkitykseensä, kertoo apteekkari Jouni Asikainen.

Kliininen farmasia hyödyttää hoitajia ja lääkäreitä heidän työssään, koska heille jää enemmän aikaa suoraan potilastyöhön. Lisäksi sairaala-apteekin toiminta tehostuu ja apteekki pystyy kehittymään esim. lisäämällä lääkeautomaatiota koko hyvinvointialueelle.

Pilotissa kehitettävien toimintamallien onnistumista mitataan lääkehoidon kokonaisarvioiden määrällä ja osastojen lääkemenojen kehityksellä sekä sen heijastevaikutuksella apteekin varastonarvoon. Lisäksi seurataan lääkityksiin liittyvien Haiprot-ilmoitusten kehitystä.

Pilotin avulla saadaan kliinisen farmasian toimintamalli tulevalle hyvinvointialueelle

Tämä mahdollistaa alueellisten moniammatillisten tiimien perustamisen, jotka muodostaisivat farmaseutti, hoitaja, lääkäri sekä tarvittava terveydenhuollon ammattilainen. Moniammatilliset tiimit ovat ensimmäinen askel hyvinvointialueen kattavaan kliinisen farmasian verkostoon, jonka avulla koko alueen potilaiden lääkitykset saadaan tarkistettua ja potilaiden tiedot pysyisivät ajan tasalla riippumatta asiointipaikasta.

Lisätietoja antaa

Elisa Lajunen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Elisa Lajunen

Asiantuntija
040 359 7008
elisa.lajunen@etela-savo.fi

Jouni Asikainen
Apteekkari, Essote
jouni.asikainen@essote.fi
044 351 2473 

Juha Hyyryläinen
Proviisori, Essote
juha.hyyrylainen@essote.fi
044 351 2354