fbpx

Etelä-Savon väliaikainen toimielin sopi yhteisistä vaikuttamistoimista ja käsitteli ensimmäistä luonnosta organisaatiomallista

Lähtökohtana on turvata rahoitus ja tätä myötä palvelut Etelä-Savon asukkaiden tarpeiden edellyttämällä tasolla.  

Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Myös rahoitus siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä valtiolle. Vate käsitteli taloutta Verona Consulting Oy:n asiantuntijoiden esitysten pohjalta.

  • Kuulimme nyt asiantuntijoiden ensimmäisiä selvityksiä Etelä-Savon hyvinvointialueen ja kuntien taloudesta valmistelun pohjaksi. Selvää on, että yhteistä tekemistä ja vaikuttamistyötä tarvitaan, jotta sekä aloittavan hyvinvointialueen että kuntien tilanne saadaan turvattua ilman notkahdusta, väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Saara Tavi toteaa.

Vate jatkaa talouden valmistelua ja linjasi, että rahoituksen määräytymiseen vaikuttavat asiat otetaan huomioon Etelä-Savon hyvinvointialueen talousvalmistelussa.  

Yhteinen vaikuttaminen tiivistyy

Kokouksessa linjattiin yhteisistä vaikuttamistoimista riittävän valtion rahoituksen turvaamiseksi. Tavoitteena on esimerkiksi vaikuttaa laskennallisen rahoituksen määrääviin kriteereihin ja ylipäätään riittävään rahoituksen tasoon, jotta alueen erityistarpeet, kuten asukasluvun väheneminen, ikääntyvä väestö ja kausiasukkaiden suuri määrä, tulevat huomioiduiksi.

Lisäksi painopisteissä on mm. hyvinvointialueen kahden sairaalan ja niiden ympärivuorokautisen päivystyksen turvaaminen.

Vate linjasi, että Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelutoimielimen työvaliokunta toteuttaa suunniteltuja vaikuttamistoimia. Kaikki vaikuttamisen painopisteet ovat nähtävillä esityslistassa ja pöytäkirjassa.

Luonnos organisaatiorakenteesta käsiteltiin

Väliaikainen valmistelutoimielin kävi monipuolista keskustelua organisaatiomallin luonnoksesta, antoi evästystä ja linjasi jatkovalmistelun etenemisestä.

  • Olen tyytyväinen, että asiat etenevät. Kyllä meillä on ensi vuoden aikana pystyssä niin vaaleilla valittava luottamushenkilöorganisaatio, kuin hyvinvointialueen johto ja palveluorganisaatio, valmistelujohtaja Risto Kortelainen sanoo.

Luonnoksen pohjalta eteenpäin päästään nyt vaikkapa hallintosäännön valmistelussa ja hyvinvointialueen ensimmäisen talousarvion valmistelussa. Lisäksi linjaus on pohja sille, että lakisääteisten sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen tuotannon ja organisaation valmistelu saadaan alkuun. Luonnoksessa on selkiytetty myös lakkaavien organisaatioiden rooli ja osallisuus valmistelussa.

  • Tiedossa on ollut, että tätä on kaivattu lakkaavissa organisaatioissa. Nyt on linjattu, että valmistelua tekevät toimialakohtaiset ohjausryhmät kaikissa valmistelukokonaisuuksissa. Ohjausryhmissä jäseninä ovat lakkaavien organisaatioiden johtavat viranhaltijat ja uudistuksen vastuuvalmistelijat, kukin toimialansa mukaan, Kortelainen kertoo valmistelusta.

Kokouksessa Kortelainen totesi myös, että organisaatiomallin luonnos on käynyt lausunnolla myös Etelä-Savon hyvinvointialueen poliittisessa seurantaryhmässä. Ryhmästä saatiin evästystä luottamushenkilöorganisaation valmistelua varten.  

Organisaatiorakenteen osakokonaisuudet ovat seuraavat:

  1. luottamushenkilöorganisaatio ja -toimielinrakenne
  2. hyvinvointialueen konsernijohto ja järjestämistehtävät
  3. konsernihallinnon ja -palvelujen toimiala
  4. palvelutuotannon toimialat, lyhyemmin palvelutoimialat.

Luonnos organisaatiomallista on nähtävillä esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Aluevaalit lähestyvät hyvää vauhtia

Itä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut aluevaalilautakunnan. Päätös Etelä-Savon hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan asettamisesta on vaten kokouksen pöytäkirjan liitteenä. Kokouksessaan vate päätti aluevaalilautakunnan palkkioista esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja antaa

Saara Tavi henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Saara Tavi

Sosiaalipalvelujen toimialajohtaja
044 417 4100
saara.tavi@sosteri.fi
Risto Kortelainen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Risto Kortelainen

Vaten esittelijä
050 5228 677
risto.kortelainen@essote.fi


Vaten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan täällä: https://etela-savo.fi/hyvinvointialueen-valmistelu/valiaikainen-valmistelutoimielin/