fbpx

Etelä-Savossa kaivataan tiiviimpää yhteistyötä sote- ja pelastusalan ammattilaisten sekä järjestöjen välille

Etelä-Savon hyvinvointialueella kehitetään sosiaali- ja terveyspalvelujen, pelastustoimen sekä järjestötoiminnan välistä yhteistyötä. Soteuudistushankkeissa järjestöyhteistyötä on toteutettu jo jonkin aikaa, mutta hyvinvointialueen järjestöyhteistyön suunnittelu on vasta alkuvaiheessa. Työtä johtaa vastuuvalmistelija Milla Ryynänen.

  • Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen uudistuessa järjestöjen merkitys tulee korostumaan. Tavoitteena on luoda saumaton yhteistyömalli, jonka avulla asiakasohjaus julkisten palvelujen sekä järjestöjen välillä olisi sujuvampaa, Ryynänen kertoo.

Etelä-Savon hyvinvointialue keräsi kyselyn avulla sote- ja pelastusalan ammattilaisten kokemuksia järjestötoiminnan hyödyntämisestä Etelä-Savon sote- ja pelastustoimen palveluissa sekä tarpeita yhteistyön kehittämiseksi. Kyselyn tulokset antavat hyvää lähtökohtaa järjestöyhteistyön edistämiselle.

Kyselyn tuloksissa korostui etenkin seuraavat kehitysteemat:

  • Tiedon liikkuvuutta järjestöjen ja sote-ammattilaisten välillä tulee kehittää.
  • Järjestöjen palvelut tulee ottaa lähtökohtaisesti mukaan jo asiakassuunnitelmaa luodessa.
  • Asiakasohjaukseen kaivataan apuvälineitä ja selkeää ohjeistusta. Henkilöstölle tulee antaa tarvittavat työkalut toteuttaa yhteistyötä.

Kyselyyn vastanneet olivat lähes yksimielisiä siitä, että järjestöyhteistyö helpottaa hoitohenkilökunnan työpainetta ja laajentaa palvelutarjontaa. Näillä lähtökohdilla yhteistyötä onkin hyvä lähteä edistämään yhdessä sote- ja pelastusalan ammattilaisten ja Etelä-Savon järjestötoimijoiden kanssa, jatkaa Ryynänen.

Lisätietoja antaa:

Milla Ryynänen henkilökuva

Milla Ryynänen

Vastuuvalmistelija, Sote-ydintoiminnot
040 656 7488
milla.ryynanen@etela-savo.fi

Kyselyn tulosten yhteenveto on nähtävissä täällä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2022/01/Jarjestoyhteistyon-kyselyn-yhteenveto.pdf

Kyselyn luomiseen osallistuivat Etelä-Savon alueen lakkaavat sote-organisaatiot, pelastuslaitos, maakuntaliitto, Savonlinnan seudun Kolomonen, OLKA-toiminta sekä SOSTE ry.