Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmä​ (APTJ)

Uuden Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmän avulla voidaan sujuvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä. Aster kokoaa yhteen perusterveydenhuollonerikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon tuottamia tietoja helpommin hyödynnettäväksi. Järjestelmän myötä myös asiakkaiden ja potilaiden asiointi ja omahoidon mahdollisuudet paranevat. 

Mistä on kysymys?

  • Ensimmäistä kertaa Aster-alueet saavat käyttöönsä yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmän. 
  • Suunnittelun ja kehittämisen perustana ovat alueelliset tarpeet sekä kansalliset ohjeistukset.   

Yhteistyötä hyvinvoinnin tähden

Aster-projekti toteuttaa yhteistyössä integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton neljällä alueella Suomessa​.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä EssoteKeski-Suomen sairaanhoitopiiriPohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote ja Vaasan sairaanhoitopiiri hankkivat yhteisen Aster -asiakas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ), jonka päävastuullisena toimittajana on Cerner kumppaneinaan IBM ja Hygga. Vuosina 2017-2020 toteutuneen kilpailutuksen yhteishankintayksikkönä toimi KL-Kuntahankinnat Oy.

Aster tulee palvelemaan noin*

  • 700 000 asiakasta
  • n. 25 000 sote-ammattilaista
  • 86 terveysasemaa
  • 460 sosiaalihuollon toimipistettä
  • 6 sairaalaa

*Riippuen tilaajaorganisaation käyttöönottovaiheen resurssitilanteesta.

Uuden järjestelmän myötä alueen asukkaiden sote-asiointipalvelut sujuvoituvat kansalaisen asiointiportaalin ja mobiilipalvelujen avulla.

Hankinnan vaiheet

Suunnitteluprojekti on käynnissä

Aster-projektin suunnitteluvaihe alkoi täysipainoisesti elokuussa 2020 ja jatkuu vuoden mittaisella suunnitteluprojektilla, jonka aikana suunnitellaan tilaajaorganisaatioille yhteiset toimintamallit. Näiden avulla saadaan hyödynnettyä täysimääräisesti uudenaikaisen tietojärjestelmän tarjoamat mahdollisuudet niin alueiden asukkaille kuin ammattilaisille.

Lisätietoja

Simo Reipas, johtaja, Aster
simo.reipas [at] ksshp.fi 050 567 8537

Antti Mäkelä, hankejohtaja, Essote / Aster Etelä-Savo
antti.makela [at] essote.fi 040 359 6734

Lue lisää KSSHP:n -sivuilta

Seuraa Asteria Facebookissa