Tulevaisuuden sote-keskus

TULEVAISUUDEN SOTE-KESKUS LUODAAN ASUKKAIDEN HYVINVOINTI JA VARHAINEN TUKI TOIMINNAN KESKIÖSSÄ.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta ihmiset saavat tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla. Siellä tarjotaan sosiaali- ja terveysalan eri ammattilaisten palveluita ja erityistason konsultaatioita sekä hyödynnetään digitaalisten palveluluiden mahdollisuuksia. Palvelujen painopistettä siirretään perustasolle ja ehkäisevään toimintaan, jotta erikoissairaanhoidon ja vaativien erityispalveluiden tarve vähenee.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa työskentelee sosiaalityön, sosiaalihuollon, lääketieteen, hammaslääketieteen ja hoitotyön ammattilaisia sekä eri alojen erityistyöntekijöitä kuten psykologeja, toimintaterapeutteja, fysioterapeutteja, ravitsemusterapeutteja ja puheterapeutteja. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaalihuolto ja terveydenhuolto ovat toistensa vahvat kumppanit. Sen lisäksi tarvitaan yhteistyötä ja integrointia myös erityistason sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden viranomaistahojen ja hallintokuntien kanssa, kuten KELA:n, sivistystoimen, pelastustoimen ja TE-hallinnon kanssa.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen tarjoamiin palveluihin kuuluu väestön tarpeiden mukaisesti ainakin perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja muun sosiaalihuollon palveluita, kotiin vietäviä palveluita ja sähköisiä palveluita, perustason mielenterveys- ja päihdepalveluja, avokuntoutuspalveluja, kansansairauksien ehkäisyä sekä neuvolapalveluita ja muita ehkäiseviä ja jalkautuvia palveluita.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ei tarkoita yhteistä rakennusta, vaan kussakin maakunnassa sen palvelut ja tilat suunnitellaan vastaamaan ihmisten tarpeisiin.

Etelä-Savon sote-maakuntauudistuksessa

  • Kehitetään uusi toiminta- ja palvelumalli, joka mahdollistaa hoitoonpääsyn 7 vuorokauden sisällä yhteydenotosta
  • Luodaan sote-ammattilaisten yhtenäinen toiminta- ja palveluverkosto, joka hyödyntää teknologiaa tarjotakseen yhdenvertaisen palvelun kaikkialla maakunnassa
  • Kehitetään henkilöstön osaamista, otetaan käyttöön hyväksi havaittuja toimintamalleja ja luodaan mahdollisuusyhteisen kehittämisen kulttuurin syntymiselle

Tulevaisuuden sote-keskus -hanke on 29.6.20 saanut alueellisen valmistelun valtionavustusta 1,5 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2020 – 2022. Hankkeen toteuttamisesta vastaa hankepäällikkö Kirsi Leinonen. 

Lue lisää tulevaisuuden sote-keskuksesta

Kirsi Leinonen

Hankepäällikkö

0403599488
kirsi.leinonen(a)etela-savo.fi