fbpx

Hyvinvoinnin tekijät

Hyvinvoinnin tekijät esittelee viikoittain Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyviä ammattilaisia. Esittelyjä tehdään kaikista organisaatioista ja hyvinvointialueen kehittämishankkeista.


Anu Pekonen

Henkilökohtainen avustaja Anu Pekonen

Henkilökohtainen avustaja Anu Pekonen on yksi alueemme Hyvinvoinnin tekijöistä.

Tervehdys kesäisestä Savonlinnasta! ☀️

Olen Anu Pekonen ja työskentelen Sosterin vammaispalvelussa henkilökohtaisena avustajana. Henkilökohtaisen avun oma toiminta on yksi tapa järjestää henkilökohtaista apua. Muita järjestämistapoja ovat työnantajamalli, ostopalvelu ja palveluseteli, joista Sosterin alueella on käytössä kaksi ensimmäistä oman toiminnan lisäksi.

Opiskelen työn ohella henkilökohtaisen avustajan tutkintoa. Työn, opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen on ollut helppoa, kun työssä opitaan ja näytetään opitut asiat. Koulupäiviä on keskimäärin noin kaksi kuukaudessa.

Olen työskennellyt aikaisemmin lastenhoidon parissa sekä asiakaspalvelualalla. Sosiaalialalle hakeuduin, koska halusin opiskella jotain uutta ihmisläheistä alaa. Työkokemusta minulla on takana vasta seitsemän kuukautta, mutta olen todennut henkilökohtaisen avustajan työn olevan minun juttuni, koska olen sosiaalinen ja aktiivinen ihminen.

Työssäni avustan asiakkaita kotona ja kodin ulkopuolella monipuolisissa tehtävissä aina päivittäisistä toimista vapaa-ajan toimintoihin. Työssäni parasta on juuri erilaiset ja monipuoliset työtehtävät, joita tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Töihin mennessä ei aina tiedä mistä asiakkaan kanssa itsensä löytää. Asiakkaiden antama palaute ja mukavat työkaverit ovat positiivinen lisä työhön. Täällä on hyvä elää, kun ympärillä on kaunis luonto ja monipuoliset mahdollisuudet vapaa-aikaan.

Leppoisaa Juhannusta ja kesää kaikille! 🤗

Kiitos Anu! 😊

Tutustu muihin alueemme Hyvinvoinnin tekijöihin sekä valmisteluun. Linkit biossa!


Pia Seppänen

Toimistosihteeri Pia Seppänen

Tervehdys Sulkavalta! Olen Pia Seppänen ja olen työskennellyt toimistosihteerinä Sulkavan kunnan peruspalvelutoimistossa kaksi vuotta. Takana on pitkä työura yliopiston kirjastossa sekä viimeisten työvuosien aikana opiskelu työn ohessa sosionomiksi. Tulin valituksi nykyiseen työhöni heti kohta valmistumiseni jälkeen. Työpaikka kotipaikkakunnalla tuntui siinä kohtaa elämääni hyvältä vaihtoehdolta ja vaikka työtehtävät eivät sosionomin koulutusta tarvitse; niin työtehtävissä ja asiakastyössä on kuitenkin kosketuspinta sosiaalialaan. Sosionomiopintojen aikana vahvistui kiinnostus toimia ikäihmisten parissa. Se tunne kantaa edelleen, mutta on toistaiseksi ajatuksen tasolla.

Sulkavan kunta on ulkoistanut sosiaali- ja terveyspalvelunsa Terveystalo Kuntaturva Oy:lle, sopimus on vuoteen 2026 saakka. Toimintamalli tuo oman lisävärinsä työhöni. Olen Sulkavan kunnan työntekijä, mutta työtehtäväni ovat Terveystalo Kuntaturvalle ulkoistettuja ja siten raamit tehtävien hoitoon tulevat kahdelta taholta.

Työtehtäviini kuuluu mm. terveyspalveluiden avo- ja laitoshoidon laskutus, palveluasumisen ja kotihoidon osalta tuloselvitykset, palvelu- ja maksupäätösten valmistelu sekä palvelujen laskutus, omais- ja perhehoidon palkkioiden maksatusten valmistelutyöt sekä sosiaalitoimessa täydentävän/harkinnanvaraisen toimeentulotuen ja lastensuojelun taloudellisen tuen maksatukset.

Työyhteisössämme olen ainoa, joka tekee töitä Terveystalo Kuntaturvalle. Apujen ja neuvojen hakeminen ”sieltä ja täältä” on ollut välillä haastavaa, mutta samalla vahvistanut itseohjautuvuutta. Hyvinvointialueelle siirtymisen näen mahdollisuutena verkostoitua paremmin samaa työtä tekevien kanssa sekä kollegiaalisen vertaistuen.

Vastapainoa rutiiniluonteiselle toimistotyölle saan kuorolaulusta, jota olen harrastanut reilut kaksikymmentä vuotta. Uuden laulun ja oman stemman haltuunotto on kiehtovaa ja palkitsevaa. Myös ulkoilu on tärkeää hyvinvoinnille ja jaksamiselle. 15v-koiravanhuksemme kiireetön oleilu luonnossa pakottaa emäntänsäkin pysähtymään hetkeen ja nauttimaan luonnon tuoksuista ja äänistä.

Toivotan kaikille iloista keskikesän juhlaa ja hyvää kesää!


Salla Lilja

Sosiaalityöntekijä Salla Lilja

Etelä-Savon Hyvinvoinnin tekijät -juttusarjassa esittäytyy Essoten sosiaalityöntekijä Salla Lilja 💛 Salla työskentelee lapsiperheiden sosiaalipalveluissa, tarkemmin sanottuna Pessissä, eli lastensuojelun sijais- ja jälkihuoltoyksikössä. Pessissä on parisenkymmentä työntekijää, sosiaalityöntekijöitä, -ohjaajia ja perheterapeutti.

– Työhöni kuuluu sijaisperheiden valmennusta, lapselle sopivan sijaisperheen etsintää ja sijaisperheen ja perhehoitajien tukemista sekä yhteistyötä lapsen verkoston kanssa lapsen muutettua sijaisperheeseen, Salla kertoo. Hän on työskennellyt ammatissaan Mikkelissä reilut 11 vuotta ja tietää, että kuka tahansa saattaa tarvita ulkoista apua ennalta arvaamatta.

– Sosiaalityössä lastensuojelu on ollut minulle selkeä ja kiehtovin valinta. Työni on monipuolista, haastavaa ja opettavaista.

Salla kiertää paljon kotikäynneillä eri puolilla maakuntaa ja keskustelee eri toimijoiden kanssa. Työ on vuorovaikutteista, mutta sitä ohjaa lainsäädäntö ja yksilölliset asiakassuunnitelmat.

– Minun täytyy pyrkiä ymmärtämään tilanteita eri osapuolten näkökulmasta ja olla lapsen asian äärellä lapselle tärkeiden aikuisten kanssa, Salla kiteyttää.

Erityisesti hän arvostaa tehtävälleen omistautuneita perhehoitajia, jotka vastaavat sijoitettujen lasten arjen huolenpidosta.

– Iloitsen, kun näen toimivaa yhteistyötä ja rinnakkaista vanhemmuutta lapsen asioissa. Se luo hyvinvointia lapsen elämään. Ja meillä on töissä mahtavaa, osaavaa porukkaa.

Kiitos Salla! 🤗 Hyvinvoinnin tekijöissä tutustumme joka perjantai yhteen Etelä-Savon hyvinvointialueelle siirtyvään työntekijään.


Mika Siitonen

Palomestari Mika Siitonen

Terve! Olen Mika Siitonen ja toimin palomestarina Etelä-Savon pelastuslaitoksella. Ensisijainen työpaikkani on Mäntyharjun paloasema ja Mäntyharjun kunta. Asemavastaavan palomestarin tehtävääni kuuluvat myös Pertunmaan ja Hirvensalmen paloasemat sekä näiden kuntien osalta pelastustoimen ruohonjuuritason tehtävät.

Liityin 8-vuotiaana Anjalan vapaaehtoisen palokunnan nuoriso-osastoon. Lukioaikoina kouluttauduin sopimuspalokunnassa vanhemmaksi sammutusmieheksi. Harrastuksesta tuli minulle ammatti elokuussa 1995, kun aloitin palotarkastajan virassa silloisella Mäntsälän pelastuslaitoksella. Olen koulutukseltani myös rakennusinsinööri ja siitä on ollut paljon hyötyä työssäni.

Palomestarin työhön kuuluvat kaikki pelastuslaitoksen pelastus- ja turvallisuuspalvelujen päällystötehtäviin luettava toiminta. Toimin lähiesimiehenä Mäntyharjun paloaseman 24/7- palomiehille sekä paloasemien toimenpidepalkkaiselle sopimushenkilöstölle. Teen viranomaisyhteistyötä paikallistasolla kunnan ja muiden viranomaisten, kuten poliisin, Puolustusvoimien ja ympäristönsuojelun kanssa.

Vastaan siitä, että paloasemien toimintavalmius on kunnossa hälytystehtävillä. Toimin niissä ryhmänjohtajana virka-aikana ja osallistun tarvittaessa myös vapaalta. Suunnittelen myös viikkoharjoituksia, toimin kouluttajana ja teen palotarkastuksia sekä katselmuksia yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa.

Lisäksi pidän alkusammutuskoulutuksia, turvallisuusluentoja ja poistumisharjoituksia esimerkiksi hoitolaitosten henkilöstölle sekä koordinoin asemien henkilöstön vetämiä turvallisuusviestintätapahtumia.
Olen mukana myös Arctic Ground Forest Fire Fighting with Vehicles -hankkeessa Etelä-Savon pelastuslaitoksen yhtenä edustajana.

Parasta työssäni on se, että saan toimia ihmisten hyväksi. Työllämme tehdään meidän kaikkien elinympäristöä turvallisemmaksi elää, asua ja yrittää. Etelä-Savossa minua viehättävät luonnon läheisyys ja rauhallinen elämänrytmi.


Anu Hänninen

Ylilääkäri Anu Hänninen, Sosteri

Hei! Olen Anu Hänninen ja toimin Savonlinnan keskussairaalassa naistentautien ylilääkärinä. Lääkärin ammatti on lapsuuden toteutunut haave. 

Pienen yksikön ylilääkärin työ on pitkälti kliinistä työtä. Se sisältää potilaiden hoitoa naistentautien- ja äitiyspoliklinikalla sekä operatiivista toimintaa leikkaussalissa. Vastaan myös meidän naistentautiyksikkömme toiminnasta. 

Työssäni minua innostaa potilaskohtaamiset ja mahdollisuus auttaa. Lisäksi uudistuminen ja toiminnan kehittyminen ovat työssäni innostavia asioita. Siihen meillä onkin ollut hyvät mahdollisuudet – kiitos siitä meidän toimivalle työyhteisölle! 

Savonlinnan luonto vesistöineen on ainutlaatuinen paikka asua, luontoliikkujan paratiisi ympäri vuoden. Savonlinna on sympaattinen pikku kaupunki, jossa lapsiperheen arki on toimivaa.  


Satu Jouha

Autismikuntoutusohjaaja Satu Jouha, Vaalijala

Heippa! Olen Satu Jouha, kuntoutuksen ohjaaja AMK. Toimin Vaalijalan kuntayhtymässä autismikuntoutusohjaajana, meillä on 4 hengen tiimi joka tarjoaa palveluita tällä hetkellä 3 maakunnan alueelle: Pohjois-Savoon, Keski-Suomeen ja Etelä-Savoon, ja näistä omaan toimialueeseeni on kuulunut Essoten alue ja Keski-Suomi. Lisäksi ohjausta ja konsultaatiota annetaan Vaalijalan omiin yksiköihin osaamis- ja tukikeskuksessa sekä asumisen palveluissa.

Autismikuntoutusohjaaja tukee autismikirjon ja neuropsykiatrian kirjon asiakkaita sekä tämän läheisiä ja ammattihenkilöitä, työtä tehdään siellä missä asiakas on eli perheissä, päiväkodeissa, kouluissa, toimintakeskuksissa ja asumisyksiköissä. Työ on ohjausta ja konsultointia, tiedon antamista, monenlaisissa verkostoissa toimimista ja perheiden rinnalla kulkemista. Tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen, lähiverkoston tiedon ja osaamisen kasvattaminen ja usein myös monenlaisten ongelmatilanteiden ratkaisu tai parhaassa tapauksessa ennaltaehkäisy yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa.

Työ on monipuolista, vaihtelevaa ja haastavaa. Asiakkailta oppii uutta koko ajan, kun on vain itse sille avoin, eikä ammattilaisena tällä alalla tule koskaan valmiiksi ☺️. Olen aikoinaan opiskellut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, koska ihmisläheinen työ sekä vaihtelevat päivät ja työtehtävät sopivat omaan luonteeseeni. Matkan varrella on korostunut kohtaamisen tärkeys, ihmisenä ihmiselle oleminen titteleistä riippumatta. Kun tie vei autismityöhön, niin se oli menoa ja sillä tiellä olen saanut kasvaa ammattilaisena nyt ensimmäiset 12 vuotta.

Etelä-Savossa on hyvä elää ja työskennellä, koska täällä kaikki on sopivan lähellä. Luonto on huikean kaunista, palveluita on saatavilla ja tuleva sukupolvi saa kasvaa turvallisissa oloissa. Näistä asioista haluan pitää kiinni jatkossakin, niin eteläsavolaisena asukkaana kuin tulevan hyvinvointialueen ammattilaisenakin 😃 Kohtaamisiin


Riitta Mentula

Johtava sosiaalityöntekijä Riitta Mentula, Pieksämäki

Heipä hei! Olen Riitta Mentula ja työskentelen johtavana sosiaalityöntekijänä ja lähiesimiehenä Pieksämäen kaupungin lapsi- ja perhesosiaalityössä ja perheneuvolassa. Olen työskennellyt Etelä-Savossa reilun puolen vuoden ajan ja viihtynyt työyhteisössäni äärettömän hyvin – työ tarjoaa haasteita ja mielekkäitä työtehtäviä ja työpaikallani on äärettömän hyvä yhteishenki ja tekemisen meininki. 🥰

Sekä lapsi- ja perhesosiaalityössä että perheneuvolassa tarjoamme lapsille, nuorille ja perheille tukea ja palveluita, jotka edistävät perheiden hyvinvointia ja selviytymistä arjessa. Kohtaamme perheitä hyvin monenlaisissa tilanteissa – jokainen meistä voi joskus olla tilanteessa, jossa tarvitsee ulkopuolista tukea ja apua, ja näissä hetkissä työyksiköideni työntekijät tekevät oman alansa asiantuntijoina ja ammattilaisina työtä suurella sydämellä ja ammattitaidolla. Koen olevani etuoikeutettu saadessani työskennellä näin moniammatillisen ja asiantuntevan työyhteisön kanssa. Työpäivät ovat vaihtelevia, kahta samanlaista päivää ei ole, mutta se on myös tämän työn rikkaus. 😊

Minulla on pitkä kokemus sosiaalityön ja sosiaalihuollon työtehtävistä, mutta Pieksämäellä minua on erityisesti viehättänyt työyhteisöni hyvä työilmapiiri ja hyvin järjestetyt lasten ja perheiden palvelut, joiden osa saan työssäni olla. Työtehtäväni kautta olen päässyt tutustumaan myös Pieksämäkeen kaupunkina – Pieksämäellä toimijat ja verkosto ovat lähellä ja saavutettavissa, ja Pieksämäen luonnonkaunis ympäristö tukee osaltaan työhyvinvointia ja jaksamista työssä! ❤️


Krista Kokki

Oppisopimusopiskelija Krista Kokki, Rantasalmi

Olen Krista Kokki ja olen oppisopimusopiskelijana Rantasalmen vuodeosastolla. Olen aloittanut opiskelun joulukuussa 2020 ja opinnot alkavat olla loppusuoralla. Valmistun lähihoitajaksi syyskuussa 2022.

Hakeuduin alalle, koska ala kiinnosti minua ja halusin tehdä töitä ihmisten parissa. Minulla on ollut lähipiirissä terveydenhuoltoalalla työskenteleviä ihmisiä ja heidän kauttaan olen saanut lisätietoa alasta ja kannustusta alalle hakeutumisesta.

Työni on monipuolista ja jokainen päivä on erilainen. Työni sisältää kokonaisvaltaista potilaan hoitoa, johon kuuluu mm. perushoidon tehtäviä, kuntouttavaa työskentelyä potilaan kanssa, yhteydenpitoa muiden potilaan yhteistyötahojen kanssa esim. kotihoito, kirjaamista potilaan asioista ja raportointia.

Oppisopimusopiskelijana olen voinut linkittää opiskelua käytännön työhön. Näissä kaikissa työtehtävissä ja opinnoissa minulla on ollut tukena työpaikkaohjaaja, joka neuvoo ja opastaa työtehtävissä. Viihdyn työssäni hyvin. Työyhteisössäni on hyvä työilmapiiri ja yhteistyö kaikkien tahojen kanssa sujuu hyvin. Olen saanut hyvää ohjausta opintojen aikana. Olen saanut opiskella ja harjoitella monipuolisesti lähihoitajan tehtäviin kuuluvia tehtäviä.

Etelä-Savossa on hyvä elää, koska ainakin Rantasalmella pääsee nopeasti tarvittaessa hoitoon. Pienellä paikkakunnalla koen eduksi myös sen, että ihmiset tuntevat toisensa ja huolehtivat toisistaan ja ottavat yhteyttä auttavaan tahoon tarpeen vaatiessa. Täällä on mielestäni riittävät palvelut ja tarvittaessa palvelut löytyvät lähikunnista. Luonnonläheisyys ja rauhallisuus ovat myös tärkeitä asioita. 🌿☺️


Riina Lamberg-Kanerva

Laboratoriohoitaja Riina Lamberg-Kanerva, Essote

Etelä-Savon Hyvinvoinnin tekijät -juttusarjassa esittäytyy Essoten laboratoriohoitaja Riina Lamberg-Kanerva. 

Riina työskentelee laboratoriohoitajana Mikkelin keskussairaalan patologian laboratoriossa.  

– Olen viihtynyt tässä työssä jo 23 vuotta. Kiinnostus terveysalasta heräsi jo nuorena ja haaveena oli päästä tekemään työtä, jossa voi tutkia mikroskoopilla soluja. Tästä syystä ammatiksi valikoitui laboratorioala, syventävinä opintoina histo- ja sytologia eli kudos -ja soluoppi, kertoo Riina. 

Patologian laboratorion työ jakaantuu histologiaan ja sytologiaan. Histologian laboratoriossa tutkitaan kudosnäytteitä, joita ovat esim. erilaisten tähystysten yhteydessä otetut koepalat ja leikkausten yhteydessä poistetut kasvaimet.  

Laboratoriohoitajan työhön kuuluu valmistaa kudosnäytteistä monivaiheisen prosessin (makroleikkely, kudoskuljetus, parafiiniin valu) kautta kudosblokkeja, joista leikataan mikrotomilla noin 3µm paksuisia kudosleikkeitä objektilasille.  Leikkeet värjätään erilaisilla histologisilla värjäyksillä. Kudosnäytteestä voidaan tehdä myös immunohistokemiallisia värjäyksiä, joita käytetään etenkin kasvaindiagnostiikassa. Histologialla tehdään myös molekyylipatologian tutkimuksia, jotka ovat tärkeä osa suunniteltaessa syöpäpotilaan hoitoa.  

Sytologian laboratoriossa tutkitaan puolestaan kaikkialta elimistöstä otettavia  solunäytteitä, joita ovat esim. limakalvojen pinnoilta otetut irtosolunäytteet ja ohutneulabiopsiat. Laboratoriohoitaja valmistaa näytteestä sytosentrifuugivalmisteen, jossa solut siirretään objektilasille ja värjätään.  

– Esitarkastuskoulutuksen saanut laboratoriohoitaja mikroskopoi näytteet. Tehtävänä on erottaa normaalit solut pahanlaatuisista, tunnistaa muutokset näytteistä ja antaa näytteestä alustava lausunto patologille vahvistettavaksi.  Esitarkastustyö vaatii useita vuosia kestävän lisäkoulutuksen, tarkentaa Riina. 

Työskentely patologian laboratoriossa on mielenkiintoista, monipuolista ja siitä löytyy haastetta. Itselle tärkeää on myös se, että työ on suurelta osin käsityötä, jossa tarvitaan hyvää silmän ja käden koordinaatiota. Innostavaa on ollut myös se, että olen voinut työuran aikana lisäkouluttautua monenlaisiin tehtäviin patologian laboratoriossa.  Ja parasta meidän osastolla on tietenkin huiput työkaverit 😊 

Mikkeli ja Etelä-Savo on sopivan kokoinen paikka asua ja työskennellä. Etenkin Saimaa ja sen lähiluonto on tärkeä vastapaino työlle! 


Heidi Vartiainen

Palveluohjaaja Heidi Vartiainen, Sosteri

Moikka! Olen Heidi Vartiainen ja työskentelen palveluohjaajana Savonlinnan keskussairaalan nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Koulutukseltani olen sosionomi AMK.

Ihmisten käyttäytyminen, mieli, tunteet ja ajattelu ovat aina kiinnostaneet minua, mutta polkuni vei minut kuitenkin ensin hoiva-alalle. Tein pitkän  työuran vanhustyössä ohjaajana, mutta vaikka pidinkin työstäni ja ihmisten auttamisesta, oli minulla silti sisäinen kaipuu tehdä jotain muuta. Jäin opintovapaalle, jonka aikana luin psykologiaa, ja kuin ihmeen kaupalla sen jälkeen Savonlinnan nuorisopsykiatrian poliklinikalle avautui aivan uusi palveluohjaajan paikka. Minut valittiin ja nyt olen tehnyt tätä työtä noin vuoden ajan.

Työhöni kuuluu nuorten auttaminen arkisissa asioissa, kuten Kela-etuuksien hakeminen, kuntoutuksiin ja valmennuksiin ohjaaminen, sekä pienten, mutta merkittävien solmujen avaaminen yhdessä nuoren kanssa. Lähden vaikka nuoren kanssa hakemaan ruoka-apua, jos tilanne sitä vaatii. Toimin työparina psykiatreille, psykologeille, psykiatriselle sairaanhoitajalle, perheterapeutille sekä osastonsihteereille, ja toimin yhdyshenkilönä monien tahojen ja verkostojen välillä. Autan tiimiäni mm. hoitamalla heidän juoksevia asioitaan, etsin tietoa, soitan puheluita ja kirjoitan sähköposteja yhteistyötahoille, kartoitan eri palveluita ja järjestän hoitokokouksia. Teen siis kaikkea sellaista, mikä helpottaa työkavereitani keskittymään heidän omaan osaamisalaansa, eli tekemään arvokasta tutkimustyötä ja tarjoamaan keskusteluapua nuorille.

Koen olevani tärkeä osa nuoren kokonaisvaltaisessa hoidossa. Työtoverini ovat todenneet, että pelkkä terapia ei auta, jos nuorella on talousvaikeuksia ja jääkaappi on tyhjä. Minuun voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä niin nuoret itse kuin heidän vanhempansakin, sekä kaikki ne yhteistyötahot, jotka ovat tekemisissä meidän nuorten asiakkaiden kanssa. Yhdessä selvitetään asioita ja yritetään löytää ratkaisuja!

Olen onnellinen saadessani tehdä tätä työtä ja nähdessäni, miten nuorten omat siivet lähtevät kantamaan.


Tanja Leinonen

Lähihoitaja Tanja Leinonen, Sosteri

Moikka moi Savonlinnasta! Olen Tanja Leinonen ja työskentelen Geriatrisella Akuuttiosastolla lähihoitajana. Olen tullut alalle reilu kolme vuotta sitten. 

Kiinnostus erilaisiin ihmisiin ja halu tehdä työtä vanhusten parissa sai minut hakeutumaan alalle. Jokaisen tarinassa on jotain kiehtovaa. 

Työni on potilaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista (hygienia, ravitsemus, lepo, lääkehoito) kuntouttavaa toimintamallia noudattaen. Työssä palkitsevinta on nähdä potilaan kuntoutuspolun eteneminen ja erilaiset ihmiset. Joskus itketään, mutta useimmiten nauretaan yhdessä. 

Etelä-Savossa on mahtavat maastot ja vesistöt. Luontoon pääsee hetkessä. Vapaa-aikaani vauhdittaa perhe, ulkoilu, ja pelastuskoira harrastus. Minulla on Suomen pelastuskoiraliiton virallinen pelastuskoira. 

Hymy ja pieni ele voi pelastaa toisen päivän!  


Outi Piik

Fysioterapeutti Outi Piik, Sulkavan terveysasema

Fysioterapeutti Outi Piik on yksi alueemme hyvinvoinnin tekijöistä.

”Työpaikkani löytyy Sulkavan terveysasemalta. Työni on hyvin monipuolista eikä samanlaista päivää ole. On muun muassa avovastaanottoa, vuodeosastotyötä, apuvälineasioita sekä kotiuttamis- ja apuvälinekäyntejä asiakkaan kotona, vain muutamia luetellakseni.

Olen saanut neuvoa, ohjata, opastaa ja kulkea pitkänkin polun erilaisten asiakkaiden ja potilaiden rinnalla yhdessä moniammatillisen tiimin kanssa.

Yli 20 vuoden työkokemuksellani huomaan että, en ole valmis työssäni vieläkään. Joka päivä oppii jotakin uutta ja se auttaa jaksamaan työssäni.”

Tuleva Etelä-Savon hyvinvointialue työllistää yli 7000 hyvinvoinnin tekijää ja joka perjantai esittelemme yhden heistä. Tule mukaan seuraamaan matkaamme kohti hyvinvointialuetta!


Emmi Väänänen

Sairaanhoitaja Emmi Väänänen, Essote

Etelä-Savon Hyvinvoinnin tekijät -juttusarjassa esittäytyy Essoten sairaanhoitaja Emmi Väänänen. 

Emmi työskentelee Mikkelin keskussairaalan monitoimijapäivystyksessä. Hän on tullut hoitoalalle reilut pari vuotta sitten ja toiminut pääasiassa päivystysalueella, jossa työskentelee yli 70 hoitotyön ammattilaista. 

Tänne minut toi mielenkiinto lääketieteeseen, sairaanhoitoon ja ihmiskehon toimintaan. Työn monipuolisuus kiehtoi ja tietysti varma työllistyminen, Emmi kertoo. 

Työhön kuuluu potilaiden voinnin arviointia ja hoitoa päivystysalueen eri pisteillä, esimerkiksi tarkkailussa, päivystysosastolla tai triage-hoitajana. 

Triage-hoitaja on se, jonka asiakas kohtaa ensimmäisenä päivystyksen vastaanoton luukulla, jollei ole tullut ambulanssilla. Triage-hoitaja jaottelee, arvioi potilaan hoitoprosessin ja kiireellisyyden, Emmi taustoittaa. 

Tarkkailussa sairaanhoitaja ottaa potilaita vastaan, seuraa vointia ja lääkitsee lääkärin ohjeiden mukaan. Päivystysosastolla hoidetaan lyhytaikaisesti eri erikoisalojen, kuten sisätautien tai kirurgian potilaita. Päivystysosastolla potilaat ovat keskimäärin pari-kolme päivää. 

Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä. Emmiä viehättääkin vaihtelevuus ja nopeat tilanteet: 

Koskaan ei tiedä mitä tapahtuu ja aina oppii uutta. 

Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa 1.1.2023. Etelä-Savon hyvinvointialue työllistää 7 800 sosiaali-, terveys- ja pelastusalan ammattilaista. Lisää Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelusta on luettavissa verkkosivuillamme: www.etela-savo.fi 


Sami Ruotsalainen

Sammutusmies Sami Ruotsalainen, Etelä-Savon pelastuslaitos

Terve! Olen Sami Ruotsalainen. Olen Mikkelissä toimivan Otavan VPK:n jäsen. Toimin palokuntamme hälytysosastolla sammutusmiehenä sekä nuoriso-osaston johtajana. Vastaan myös palokuntamme sosiaalisesta mediasta.

Liityin 10-vuotiaana kaverin houkuttelemana nuoriso-osaston toimintaan täällä Otavassa. Vuosien kuluessa siirryin nuoriso-osastosta hälytysosaston toimintaan. Palokunnan toiminnassa minua on aina kiehtonut sen monipuolisuus.

Hälytysosaston viikkoharjoituksissa harjoitellaan tehtävillä vaadittavia taitoja sekä tekniikoita. Hälytystehtävillä toimin sammutusmiehen roolissa. Nuoriso-osaston johtajana vastaan siitä, että osaston toiminta on aktiivista, motivoivaa ja innostavaa. Muodostamme 10-17-vuotiaille nuorille harrastuksen, joka tarjoaa mahtavan mahdollisuuden oppia tärkeitä elämässä vaadittavia tietoja ja taitoja.

Vastaan myös sopimuspalokuntamme sosiaalisen median sisällöntuotannosta omilla Facebook- ja Instagram –sivuillamme. Julkaisuissa tuodaan pääosin esiin sitä, mitä meillä täällä Otavassa touhutaan.

Sopimuspalokuntamme toiminnassa pääsen toteuttamaan ideoitani esimerkiksi nuorten kouluttamisen sekä sosiaalisen median sisällöntuotannon kanssa. Hälytystehtävät innostavat myös isosti, sillä ne ovat usein mielenkiintoisia.

Palokunnan toiminnassa pääsee moneen mukaan. Vuonna 2019 osallistuttiin palokunnan porukalla Red Bullin järjestämään mäkiautokilpailuun, jossa meidän vanhaa paloautoa muistuttavalla mäkiautolla laskettiin Helsingissä Tähtitorninmäkeä alas. Nyt kesällä suuntaamme nuoriso-osaston kanssa Saksan Glindeen ystävyyspalokuntamme vieraaksi. Nämä jos mitkä asiat innostavat mukaan toimintaan!


Antti Puolitaival

Osastonylilääkäri Antti Puolitaival, Sosteri.
Osastonylilääkäri Antti Puolitaival, Sosteri

Hei! Olen Antti Puolitaival ja työskentelen Savonlinnan keskussairaalassa sisätautien poliklinikalla reumatologian osastonylilääkärinä.

Terveysalalle minut johti kiinnostus ihmisten hoitamiseen, luonnontieteisiin ja sairaanhoitaja-äidin kautta tullut altistuminen.

Työni on reumatautien, kuten nivelreuman, selkärankareuman ja nivelpsoriasiksen diagnosointia, hoidon suunnittelua ja seurantaa. Osana tätä teen runsaasti pientoimenpiteitä, erityisesti nivelten kortisonipaikallishoitoja sekä nivelten, jänteiden ja verisuonten ultraäänitutkimuksia. Annan myös konsultaatioita muiden erikoisalojen kollegoille reumatauteihin liittyvissä kysymyksissä.

Reumatologina hoidan yleisten reumatautien lisäksi monia harvinaistauteja. Ne ovatkin tämän työn tietynlainen suola.

Työssäni saan ehkä suurimman palkinnon siitä, kun oikean diagnoosin ja sopivan lääkehoidon aloituksen jälkeen potilaan vointi ja toimintakyky korjaantuvat. Se on todella palkitsevaa. Pienessä sairaalassa myös moniammatillinen työskentely on jouhevaa ja tekee työstä mielekästä − keinotekoisia raja-aitoja esimerkiksi erikoisalojen välillä ei ole.


Katja Laukkanen

Kuntoutusyksikön johtaja Katja Laukkanen, Vaalijala.
Kuntoutusyksikön johtaja Katja Laukkanen, Vaalijala

Työskentelen Vaalijalan osaamis- ja tukikeskuksessa Pieksämäellä kuntoutusyksikön johtajana.

Olen aina pitänyt paljon ihmisten kanssa työskentelystä. Pohjakoulutukseltani olen yhteisöpedagogi ja aloitin työskentelyn Vaalijalassa lähiavustajana. Esihenkilöni kannustamana opiskelin sairaanhoitajaksi ja sillä tiellä ollaan.

Työhöni kuuluvat henkilöstö- ja asiakasasiat, kehittämistyö, asiakkaiden kokonaisvaltainen kuntoutus, virkavastuuasiat esim. rajoittamistoimenpidepäätökset ja palveluhinnoittelu, moniammatillinen tiimityöskentely, toiminnan suunnittelu ja johtaminen sekä yksikön talous ja sidosryhmätyöskentely. Työpisteeni sijaitsee kuntoutusyksikössä, joten päivittäisen työn johtaminen on muodostunut isoksi osaksi toimenkuvaani.

Kaipaan työltäni älyllistä haastetta ja esihenkilönä toimiminen on sitä minulle tuonut. Lisäksi työssäni innostaa sen moninaisuus, koskaan ei ole kahta samanlaista päivää!

Etelä-Savo on ihana paikka asua ja elää. Meillä on paljon luontoa ja puhtaita vesiä harrastamiseen. Lisäksi me savolaiset olemme lupsakoita ja helposti lähestyttäviä, joten juttuseuraa ei tarvitse etsiä kovinkaan kaukaa jos juttutuulelle sattuu! Lisäksi Etelä-Savo on hyvällä sijainnilla ajatellen koko Suomea, mihinkään ei ole ihan älyttömän pitkä matka!