fbpx

Liikkeenluovutus

Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen tai sen toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle. Liikkeen luovutuksessa henkilöstö siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi palvelussuhde jatkuu samana ja keskeytymättömänä. Määräaikainen henkilöstö siirtyy määräaikansa loppuun saakka.

UUDISTUKSESSA ETELÄ-SAVON HYVINVOINTIALUEELLE SIIRTYVÄT

› Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
› Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
› Pieksämäen kaupungin sosiaali ja terveydenhuollon peruspalvelut
› Vaalijalan kuntayhtymä
› Etelä-Savon pelastuslaitos
› Rantasalmen ja Sulkavan kuntien ulkoistetut sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut