fbpx

Usein kysyttyä

Tälle sivulle on koottu yleisimmät henkilöstöä koskevat kysymykset. Lakkaavien organisaatioiden intranet-sivuille on näiden lisäksi osoitettu myös kanavat kysymysten esittämiselle. Kysymyksiä voi osoittaa myös suoraan vastuuvalmistelijoille.

Viestintä

Henkilöstön esittämistä kysymyksistä nousee esille tiedon tarpeita koskien viestintää: mitä valmistelussa tapahtuu, kuinka tiedon saanti henkilöstölle turvataan, miksi hyvinvointialueen ja oman organisaation viestintä on ristiriitaista?

Esimiesten kanssa käytävään vuorovaikutteiseen viestintään pyrimme panostamaan valmistelussa. Tammikuussa toimintansa aloittanut esimiesfoorumi on alkuvaiheessa merkittävässä roolissa, kun mietimme, kuinka henkilöstöviestintää toteutetaan parhaiten yhteisvoimin. On tärkeää, että jokaisessa työyksikössä käytäisiin omissa palavereissa keskeisiä henkilöstöasioita läpi hyvinvointialueelle siirtymisen näkökulmasta. Pyrimme parhaamme mukaan auttamaan tässä mm. tuottamalla materiaaleja viestinnän tueksi.

Henkilöstölle olemme koonneet introihin tietoa hyvinvointialueen valmistelun ajankohtaisista asioista. Vuorovaikutteisia henkilöstöwebinaareja järjestetään koko henkilöstölle kerran kuussa ja niissä kannattaa olla kuulolla. Webinaarien ajankohdat Teams-linkkeineen tiedotetaan introissa, osin myös sähköpostilla niiden organisaatioiden kohdalla, joilla ei ole intraa käytössä. Tietoa saa myös etela-savo.fi sivustolta sekä tietenkin suoraan kysymällä valmistelijoilta.

Hyvinvointialueen valmistelusta on annettu suosituksia ja aina ne eivät ole menneet yksiin organisaatioiden oman toiminnan kanssa. Organisaatiot ovat edelleen itsenäisiä toimijoita 31.12.2022 saakka.

Kuinka minun käy?

Esille on noussut kysymyksiä toiminnan sijoituspaikasta ja järjestämisestä sekä mahdollisista työpiste vaihdoksista ja työsuhteen siirtymisestä hyvinvointialueelle.

Lakkaavan kuntayhtymän koko henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti ja säilyttää siirtymähetkellä voimassa olevat työ- tai virkasuhteisiinsa liittyvät oikeudet ja velvollisuudet.

Jokaisella työntekijällä on määritelty, missä perustehtäväänsä tekee. Toki kriisitilanteissa arvioidaan, missä työntekijöitä eniten tarvitaan ja kuinka toimitaan näissä tilanteissa työehtosopimusten mukaisesti. Samalla huomioidaan osaaminen, aivan kuten tähänkin asti. Hyvinvointialueen palvelujen toiminnan valmistelu on parhaillaan käynnissä ja niiden edetessä saadaan lisää tietoa.

Millaisia henkilöstöetuja Etelä-Savon hyvinvointialueella on?

Tällä hetkellä kartoitamme vielä henkilöstöetuisuuksia Etelä-Savon hyvinvointialueen organisaatioista. Kun tiedot on kerätty, ne vertaillaan ja henkilöstön edustajia otetaan mukaan suunnittelemaan tulevia etuisuuksia.

Mitä palkkaharmonisaatiolla tarkoitetaan?

Siirtyvä henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle omalla palkallaan ja palkat voivat olla erilaisia eri organisaatioista siirtyvillä. Samasta työstä tulisi maksaa samaa palkkaa ja siksi tarvitaan palkkojen harmonisointia eli palkkojen yhteen sovittamista. Aikataulua ja tapaa, kuinka se toteutetaan ei vielä tiedetä. Harmonisaatiossa kenenkään palkka ei laske, jos työtehtäviin ei tule oleellista muutosta.

Miten uudessa organisaatiossa näkyy hoitotyön johtajuus?

Hoitajia on organisaatioissa kuitenkin töissä eniten. Henkilöstölle esitetyssä kaaviossa ei ole kuin lääkärijohto?

Tässäkin asiassa valmistelu on meneillään. Tämän hetken valmistelussa on suunniteltu, että hoitotyön profession edustaja sijoittuu järjestämistoimintoon, jossa hän tukee niin hyvinvointialueen johtoa kuin päättäjiäkin huomioimaan hoitotyön kannalta kriittiset asiat. Toisaalta järjestämisfunktio luo yhteiset pelisäännöt koko organisaatioon. Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että palvelun moniammatillisuus toteutuu ja linjaorganisaatiossa johdetaan kaikkien ammattilaisten ja professioiden kokonaisuutta.