fbpx

Valmistelutyötä tukevia ryhmiä

Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelutyötä varten on perustettu useita henkilöstöasioita tukevia ja ohjaavia ryhmiä. Tutustu ryhmiin ja ryhmien toimintaan alla.

Henkilöstöasioiden valmistelutyötä tukevia ja ohjaavia ryhmiä:

Väliaikainen yhteistoimintaelin

Henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia tehdään jo valmistelutyön aikana. Tämän vuoksi myös väliaikaishallinnolla on velvollisuus noudattaa yhteistoimintalain periaatteita. Yhteistoiminnan keskeisenä tavoitteena on edistää vuorovaikutusta työpaikan ja sen henkilöstön välillä, kehittää yhteisymmärryksessä työpaikan toimintaa sekä kehittää työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa heidän työtään, työolojaan ja asemaansa koskeviin päätöksiin.

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin on perustettu kesällä 2021. Sekä työnantaja, että ammattijärjestöt ovat nimenneet omat edustajansa yhteistoimintaelimeen. Väliaikainen yhteistoimintaelin kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Henkilöstöryhmä

Etelä-Savon hyvinvointialueen henkilöstöryhmä on kaikille ammattijärjestöjen henkilöstön edustajille avoin ryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa. Henkilöstöryhmässä käsitellään hyvinvointialueen valmistelun ajankohtaisia asioita. Esimerkiksi vastuuvalmistelijat käyvät ryhmässä kertomassa tilannekuvaa valmistelun etenemisestä. Henkilöstöryhmässä käydään myös aktiivista keskustelua henkilöstöasioista ja edistetään yhteisesti henkilöstöviestintää.

Työsuojeluryhmä

Etelä-Savon hyvinvointialueen työsuojeluryhmässä ovat mukana kaikki alueen työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäälliköt. Ryhmä osallistuu aktiivisesti työsuojeluorganisaation sekä työsuojeluperiaatteiden valmisteluun.

HR-ohjausryhmä

HR-ohjausryhmässä on mukana pääsääntöisesti hr-johdon edustajia kaikista henkilöstöä luovuttavista organisaatioista. Ohjausryhmä kokoontuu kolmen viikon välein. Tämän lisäksi järjestetään työpajatyöskentelyä erilaisilla teemoilla. Ohjausryhmän jäsenet ovat myös merkittäviä yhteyshenkilöitä luovuttavien organisaatioiden ja hyvinvointialueen valmistelun välillä.

Esimiesfoorumi

Esimiesfoorumi alkoi 27.1.2022. Siihen osallistuu n. 50 henkilöä eri organisaatioista ja erilaisista esimiestehtävistä. Esimiesfoorumin tarkoituksena on parantaa viestintää ja osallistamista esimiestyötä tekevien kanssa. Tavoitteena on päästä aitoon dialogiin henkilöstökysymyksissä ja pohtia yhdessä toimivia ratkaisuja. Foorumia tullaan käyttämään nk. testiryhmänä, jonka kautta saamme testattua ja kerättyä käyttäjäkokemuksia valmistelutyön tueksi. Foorumin jäsenet toimivat myös tärkeinä yhteyshenkilöinä ja ”sanan saattajina” nykyisten organisaatioiden esimiesten ja hyvinvointialueen valmistelijoiden välillä.

Esimiesfoorumi kokoontuu kolmen viikon välein ja jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa. Esimiesfoorumin osallistujat on jaettu myös pienryhmiin, jotka työskentelevät tapaamiskertojen välillä. Tällä tavalla osallistujat saavat hyvän mahdollisuuden verkostoitua ja tutustua tuleviin uusiin työtovereihin, sekä auttaa omalta osaltaan valmistelutyön eteenpäin viemistä.

Esimiesfoorumin puheenjohtajina toimivat Maijaterttu Tiainen Sosterista ja Maria Haarala Essotesta.

Kysy lisää valmisteluryhmien toiminnasta

Kati Nieminen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Kati Nieminen

Vastuuvalmistelija, HR
040 359 8915
kati.nieminen@etela-savo.fi