fbpx

Hyvinvointialue vaatii valtiolta pysyvää rahoitusta kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen säilyttämiselle Etelä-Savossa

Aluehallitus tutustui kokouspäivänä Essoten toimintaan ja pian valmistuvaan Mielen ja kuntouksen taloon.

Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallitus vaatii, että eduskunta osoittaa Savonlinnan yhteispäivystysten järjestämiseen pysyvän lisärahoituksen. Aluehallitus hyväksyi myös hallintosäännön kolmannen vaiheen ja lisäsi siihen kirjauksen Mikkelin ja Savonlinnan sairaalayksiköistä.

Aluehallitus hyväksyi kokouksessaan Etelä-Savon hyvinvointialueen lausunnon koskien hallituksen lakiesitystä. Lakiesitys koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa.

Hyvinvointialueen lausunnon mukaan eduskunnan päätöksen pitää olla, että nykyinen Savonlinnan sairaala jatkaa Etelä-Savon hyvinvointialueella ja ympärivuorokautisesti päivystävät yhteispäivystysyksiköt toimivat Mikkelissä ja Savonlinnassa. Lausunnossa myös vaaditaan, että eduskunta osoittaa yhteispäivystyksen järjestämiseen pysyvän lisärahoituksen olosuhdetekijänä vuodesta 2024 alkaen.

− On itsestään selvää, että Savonlinnan keskussairaala tarvitaan. Mikkelissä ei pystytä hoitamaan koko Savonlinnan alueen 40 000 hengen väestöä, siihen vaadittaisiin merkittävät lisäinvestoinnit. Tavoitteemme on turvata ympärivuorokautiset päivystykset sekä Mikkelissä että Savonlinnassa, hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä toteaa. 

Seppälä muistuttaa, että eduskunta on itsekin edellyttänyt maan hallitukselta Savonlinnan ja Kemin sairaaloiden riittävän palvelutason turvaamista.

− Eduskunnan käsitellessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön hyväksymistä se hyväksyi samalla lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa Savonlinnan ja Kemin sairaaloiden riittävän palvelutason ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen varmistamiseksi. Meidän on yhteisesti Etelä-Savossa varmistettava, että tämä ei maamme päättäjiltä unohdu.

− Toivon, että tästä välittyy nyt selkeä viesti, että Etelä-Savon hyvinvointialue haluaa ylläpitää kahta sairaalaa ja päivystystä Savonlinnassa ja Mikkelissä, Seppälä päättää.

Panu Peitsaro (liik.) teki muutosesityksen hyvinvointialueen lausunnon muotoilusta. Esitystä kannatettiin ja aluehallitus äänesti asiasta. Kaikkiaan 13 ääntä annettiin. Pohjaesitys jäi voimaan äänin 8−4. Tyhjiä ääniä annettiin yksi.

Hyvinvointialueen lausunto on luettavissa esityslistan liitteenä: https://eshva.oncloudos.com/kokous/202266-7-2468.PDF

Aluehallitus kirjasi hallintosääntöön kahden sairaalan mallin

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hallintosäännön kolmannen vaiheen hyväksymistä. Hallintosäännön kolmas vaihe tulee voimaan 1.1.2023.

Osana kolmannen vaiheen täydennyksiä aluehallitus kirjasi hallintosääntöön Etelä-Savossa paljon esillä olleen kahden sairaalan mallin. Kirjaus on osana terveyspalveluiden toimialan kuvausta seuraavasti: ”Terveyspalveluiden toimialalla on seuraavat palvelualueet: sairaalapalvelut, sotekeskuspalvelut, päivystyksen ja ensihoidon palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut ja diagnostiset ja tukipalvelut. Sairaalapalveluissa on yksi sairaala, joka muodostuu Mikkelin ja Savonlinnan yksiköistä. ”

Panu Peitsaro (liik.), teki muutosesityksen kyseiseen kirjaukseen. Peitsaron esitystä kannattivat Janne Laine (kesk.) ja Eija Stenberg (sd.). Aluehallitus äänesti asiasta. Kaikkiaan 13 ääntä annettiin ja hyvinvointialuejohtajan pohjaesitys jäi voimaan äänin 8−5.

Aluehallitus teki myös muita huomioita hallintosääntöön. Niistä ei äänestetty ja ne tulevat ilmi myöhemmin pöytäkirjassa.

Vuoden 2023 talousarvion valmistelutilanne

Aluehallitus tutustui kokouksessaan tämänhetkiseen vuoden 2023 talousarvion valmistelutilanteeseen. Tilikauden tulos näyttää tällä hetkellä yli 90 miljoonan euron rahoitusvajetta ensi vuoden osalta.

−Hyvinvointialueen 2023 rahoitus perustuu kuntien vuoden -21 tilinpäätöksen ja vuoden -22 talousarvioon. Alijäämästä puolet syntyy puolet siitä, että toteutuneet sote-menot tulevat tänä vuonna olemaan arviolta noin 45 miljoonaa euroa kuntien talousarvioita suurempia, aluehallituksen puheenjohtaja Heikki Laukkanen toteaa.

−Nimenomaan tässä kiteytyy yhteinen ongelmamme. Nyt tarvitaan se paljon puhuttu yhteiseen hiileen puhaltaminen niin alueemme päättäjiltä kuin asukkailta, jotta pärjäämme ja pystymme tuottamaan asukkaiden tarvitsemat palvelut jatkossakin. Tarvitsemme vahvaa ja yhtenäistä edunvalvontaa koko alueen tasolla valtion suuntaan ja merkittävästi lisärahoitusta, Laukkanen toteaa.

Aluehallitus päätti hyvinvointialuejohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti, että asia merkitään tiedoksi.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky:n voimaanpanolain 39 §:n mukainen pyyntö suostumuksen antamiseen vuokra-akordiin Savonlinnan kaupungilta

Aluehallitus päätti, että Etelä-Savon hyvinvointialue ei anna voimaanpanolain 39 §:n mukaista suostumusta Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky:n ja Savonlinnan kaupungin väliseen vuokra-akordiin ja vuokrien huojentamiseen. Päätös syntyi yksimielisesti.

Lisätiedot

Heikki Laukkanen, aluehallituksen puheenjohtaja, p. 0400 755 204, heikki.laukkanen@etela-savo.fi

Santeri Seppälä, hyvinvointialuejohtaja, p. 040 359 6934, santeri.seppala@etela-savo.fi