fbpx

Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeen väliarviointien palaute positiivista kaikilta käyttäjäryhmiltä

Etelä-Savon hyvinvointialueen Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeessa pyritään tuomaan uutta teknologiaa osaksi ikääntyneen henkilön terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä henkilöstön työn tukemiseen. Hankkeen myötä kotihoidon asiakkaiden tueksi on tuotu koteihin esimerkiksi liikesensoreita tilannekuvan luomiseen. Näillä saadaan tietoa ikääntyneen liikkumisesta ja toiminnasta kotona. Lisäksi tablettien avulla voidaan soittaa kuvapuheluita niin omaisten kuin kotihoidon hoitajien kanssa. Kansallisesti uutena palveluna käyttöön otettiin kuuroille suunnattu viittomakielinen etäkotihoito, jossa ikääntyneellä on mahdollisuus saada palvelua omalla äidinkielellään tulkin välityksellä.

Hanke on edennyt väliarviointivaiheeseen. Väliarvioinnit on tehty asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle teknologian käyttöönotosta. Palaute on ollut positiivista. Väliarvioinneissa käytiin läpi, miten teknologia on vaikuttanut asiakkaan ja omaisen arkeen, ja henkilöstön työn sisältöön. Väliarvioinnit tehtiin haastattelemalla ja haastatteluista koottu materiaali analysoitiin.

Teknologiasta hyviä kokemuksia

Asiakkaat kokevat liikettä havainnoivat sensorit myönteisenä asiana:
-Sensorit tuovat turvallisuudentunnetta, kun tietää, että joku seuraa liikkumistani. Sensorit eivät ole häirinneet ollenkaan, kun ei niitä arjessa huomaa, kertoo kotihoidon asiakas palautteessaan.

Hoitajat hyödyntävät sensoritietoa työssään:
– Sovelluksesta voi seurata asiakkaan vuorokausirytmiä, ja jos huomaan aamulla, että asiakas on vielä sängyssä nukkumassa, menen aamukäynnille hieman myöhemmin.

Kuvapuhelut omaisten kanssa piristävät ikäihmisen arkea: ”Ihana, kun näkee lasten ja lastenlasten kasvot, kun juttelee.” Hoitajat ovat myös huomioineet kuvapuheluiden vaikuttavan myönteisesti:
– Kuvapuhelut läheisten kanssa ovat asiakkaille päivän kohokohtia.

Myös omaisten mielestä kuvapuhelut ovat tärkeä tapa olla yhteydessä läheistensä kanssa:
– Tabletti auttaa oman huolen määrään, kun voimme olla yhteydessä usein ja näkee, mikä tilanne asunnossa on, kertoo teknologiakokeiluun osallistuvan ikääntyneen omainen.

Omaiset näkevät myös sensoreiden tuottamaa tietoa. Tämä tuo turvallisuuden tunnetta, kun tietää että ikääntyneellä omaisella on kotonaan kaikki hyvin.

Lisätietoja:

Hankepäällikkö
Tapani Patosalmi
040 359 8133
tapani.patosalmi@etela-savo.fi

Hankekoordinaattori
Pia Pulliainen
0403598171
pia.pulliainen@etela-savo.fi