fbpx

Ikääntyneiden tilannekuva –hankkeessa teknologiakokeiluja ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen

Vanhusten kuvituskuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Etelä-Savon sote-uudistus käynnistää Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeen, joka edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Hankkeessa on tavoitteena:

  • Testata teknologian mahdollisuuksia tuottaa kotona asuville ikäihmisille turvallista asumista.
  • Mahdollistaa entistä paremmin omaisten osallisuus ikääntyvän arjessa.

Hankkeessa on mukana myös vanhuspalvelujen henkilöstö, jonka tavoitteena on käytössä olevan teknologian kautta mahdollistaa asiakkaan arjesta saadun tiedon kokoamista yhteen paikkaan. Tiedon kokoaminen tulee auttamaan asiakkaan toimintakyvyn arviointia sekä hoidon ja palveluiden suunnittelua. Toisaalta tavoitteena on myös arvioida saadun tiedon perusteella teknologian käytön hyötyjä hoitohenkilöstön työn sisältöön ja työhyvinvointiin.

Sosiaali- ja Terveysministeriö (STM) on myöntänyt Etelä-Savon sote-uudistuksen Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeelle rahoituksen kahdelle vuodelle. Valtionavustuksen suuruus on 488 988 euroa. Hanketta hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE. Hanke toteutetaan yhdessä kumppaneiden kanssa, joita ovat mm. Pieksämäen kaupunki, Omaishoitajat ja Läheiset ry, Mikkelin Seudun Muisti ry, oppilaitokset ja hyvinvointiteknologiayritykset.

Etelä-Savon sote-uudistuksen hanke on osa valtakunnallista KATI-ohjelmaa, joka edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä ikäihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa ja kotiin tuotavissa palveluissa. Valtakunnallisessa KATI-ohjelmassa on ESSOTE:n lisäksi mukana viisi eri toimijaa eri puolilta Suomea.

Ikääntyvien tilannekuva –hankkeessa hankepäällikkönä on aloittanut maaliskuun alussa KTM, Tapani Patosalmi. Hän on aikaisemmin ollut mukana kehittämässä ja käynnistämässä tukipalveluja tarjoavaa toimijaverkostoa sekä palveluhakua ikäihmisten laadukkaaseen ja turvalliseen kotona asumiseen. Hankepäällikön lisäksi hankkeessa työskentelee muun muassa:

  • YAMK, toimintaterapeutti Pauliina Kinnunen,
  • TtM, fysioterapeutti Pia Pulliainen,
  • 50 % hankekoordinaattori, jonka vastuulla on rahoitus ja viestintäasiat,
  • muut asiantuntijat oman työnsä ohessa.

Vastuualuejohtaja ja Etelä-Savon rakenneuudistuksen vastuuvalmistelija Niina Kaukonen pitää hankkeen tavoitteita merkittävinä, sillä Etelä-Savossa on paljon ikääntyneitä ja ikääntyneiden määrä kasvaa jatkossakin. ”Hankkeen kokeilujen myötä saamme tietoa teknologian hyödyntämisestä ikääntyneiden kotona selviytymisessä osana muita palveluita, ja henkilökunta oppii käyttämään eri teknologian mahdollisuuksia.” Kaukonen kertoo.

Lue lisää

https://thl.fi/fi/-/kotiin-tuotava-teknologia-voi-ilmoittaa-esimerkiksi-vanhuksen-kaatumisesta-kati-ohjelma-edistaa-teknologian-hyodyntamista-kotihoidossa

https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/kotona-asumisen-teknologiat-ikaihmisille-kati-ohjelma

Lisätietoja antaa

Tapani Patosalmi | Henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Tapani Patosalmi

Hankepäällikkö
040 359 8133
tapani.patosalmi@etela-savo.fi