fbpx

BLOGI: Ikäystävällinen Etelä-Savo

Etelä-Savossa rakennetaan palvelukokonaisuuksia eteläsavolaisen ihmisen ympärille. Esimerkkinä tästä on ikääntyneiden palveluiden kokonaisuus.

Ikäihmisten palveluiden valmistelua ohjaa Etelä-Savon ikäohjelma. Ikäohjelma on strateginen linjaus siitä, miten integroituja palveluita tuotetaan alueen ikäihmisille. Ohjelmassa on määritelty painopistealueet, jotka muodostavat jokaisen ikäihmisen ympärille yksilöllisen turvakehän. Turvakehä koostuu erilaisesta avusta, tuesta ja palveluista. Sen luovat yhteistyössä hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöt, vapaaehtoiset, seurakunnat, yritykset, vanhusneuvostot ja kunnat.

Etelä-Savon ikäohjelma on tehty useita eri tahoja osallistaen. Ohjelma on ollut myös yleisön vapaasti kommentoitavana hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Kiitos kaikille palautteista, hyvistä ajatuksista ja ehdotuksista! Tärkein viesti oli, että ikäihmiset haluavat tietää, keneen he voivat yhteydessä. Asioiden halutaan hoituvan yhden kontaktin periaatteella niin, että asiakas saa viivytyksettä ympärilleen tarvitsemansa palvelut. Huolta ihmisillä on esimerkiksi siitä, säilyvätkö palvelut tulevalla hyvinvointialueella lähipalveluna. Digitaalisuus nähtiin puolestaan mahdollisuutena, mutta se myös herätti jonkin verran huolta siitä, riittävätkö tekijät fyysisiin palveluihin.

Etelä-Savon hyvinvointialueen tavoitteena on, että ikääntyneiden palvelut muodostuvat vahvan integroidun palvelukokonaisuuden. Palvelut koostuvat erilaisista arkea tukevista palveluista, kuten kuntouttavasta päivätoiminnasta, neuvonnasta ja ohjauksesta, etäpalveluista, kotiin annettavista tukipalveluista kuten turva-, ateria- ja siivouspalveluista, omaishoidosta ja liikkumista tukevista palveluista. Lisäksi tarvitaan kiertäviä perhehoitajia, jotka auttavat esimerkiksi omaishoitoperheitä. Ikäihmisen arjen tuki rakentuu siis tiiviistä erilaisten ammattilaisten verkostosta, jossa on hyvä ja tiivis yhteistyö.

Kotihoito tarjoaa ikäihmisille hoivaa ja hoitoa ympärivuorokautisesti ja tuo kotiin kuntoutusta. Kotihoidossa tavoitteena on entistä vahvempi integraatio terveyspalvelujen kanssa. Haluamme, että asiat sujuvat saumattomasti, kun kotiin tarvitaan esimerkiksi kotisairaalapalvelua, vaativampaa kuntoutusta, muistivastaanottotoimintaa tai sairaalatason hoitoa, vaativaa saattohoitoa tai kotisaattohoitoa. Niin kutsutun jaksohoidon osastolla tulee onnistua silloin, kun esimerkiksi omaishoitajalla on vapaajakso tai ikääntyneellä on muutoin tarve hoivaan, hoitoon tai kuntoutukseen osastolla.

Kun oma koti ei ole enää turvallinen paikka, tarjolla on palveluasumisen eri muotoja tai perhehoitoa. 

Ikääntyneiden peruspalvelut nähdään uudella Etelä-Savon hyvinvointialueella pääosin lähipalveluna, lähellä kuntalaista. Palveluita voidaan tuottaa eri tavoin, myös digitaalisesti silloin, kun se asiakkaalle sopii.  Näin turvataan resurssit niille, jotka tarvitsevat fyysistä palvelua. Palvelukokonaisuus suunnitellaan asiakkaan ja hänen läheisen kanssa yhdessä ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Sinä, minä ja me kaikki olemme omalta osaltamme tärkeässä roolissa ikäohjelman toteuttajina. Otetaan vastuuta läheisistämme ja ikäihmisten hyvinvoinnista. Tehdään yhdessä Etelä-Savosta esimerkillisen ikäystävällinen!

Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi

Tutustu lisää: hyvinvointialueen ikäohjelmaan