fbpx

Vastuuvalmistelijoiden paikat avautuvat sisäiseen hakuun

Etelä-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) päätti avata projektipäälliköiden eli vastuuvalmistelijoiden määräaikaiset työtehtävät haettaviksi. Paikat tulevat hakuun 16.8. niissä organisaatioissa, joiden toiminta on uudella Etelä-Savon hyvinvointialueella vuoden 2023 alusta.  

Hyvinvointialuetta valmistellaan nyt nopealla tahdilla. Käytännön valmistelutyö saa uutta voimaa, kun keskeisille vastuualuille saadaan käytännön työtä eteenpäin vievät tekijät.

 • Työ hyvinvointivointialueen perustamiseksi on hyvässä vauhdissa kesätauon jälkeen. Myös rekrytoinneissa lähdetään liikkeelle nopeasti, jotta saadaan käytännön työskentelyä jäntevöitymään jo alkusyksystä lähtien, väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja Saara Tavi sanoo.
 • Nyt haettavat projektipäälliköt tekevät operatiivista valmistelutyötä ja vastaavat sen etenemisestä suunnitelmien mukaisesti, muutosjohtaja Sami Sipilä avaa.

Haussa on sekä sote-alan että hallinnon osaajia

Kaikki tehtävät ovat määräaikaisia ajalla 1.9.2021 – 31.1.2023. Nyt hakuun tulevat:

Sote-ydintoimintojen projektipäälliköt (yhteensä 3,5 htv) seuraaville alueille:

 • lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • perusterveydenhuolto
 • erikoissairaanhoito
 • muut määriteltävät tehtävät

Konsernipalvelujen projektipäälliköt:

 • projektipäällikkö, HR (1 htv)
 • projektipäällikkö, ICT (1 htv)
 • projektipäällikkö, talous (1 htv)
 • projektipäällikkö, yleishallinto (0,5 htv)
 • projektipäällikkö, viestintä (0,5 htv).


Lisäksi haetaan johdon assistenttia/koordinaattoria (1 htv) sekä lakimiestä (1 htv).

Hakuilmoitus julkaistaan 16.8. Jos tarvittavaa asiantuntemusta ei ole löydettävissä sisäisesti, voidaan paikkaan rekrytoida myös ulkoa.  

Projektipäällikköpaikkojen lisäksi myöhemmin on tulossa hakuun myös erilaisia asiantuntijatehtäviä.

Vate käsitteli valmisteluajan talousarvion

Alustavien laskelmien mukaisesti Etelä-Savon koko valmistelun aikainen avustus olisi 2 331 051 euroa. Vuoden 2022 laskelmat ovat vielä alustavia, koska valtion vuoden 2022 talousarviota ei ole vielä vahvistettu.

 • Raha, mitä valmisteluun saadaan, on pieni summa valmistelun vaativuuteen ja tarvittaviin ponnistuksiin nähden. Keskeistä valmistelussa onkin lakkaavien organisaatioiden vahva osallistuminen työhön. Toivomme tätä kaikilta mukana olevilta organisaatioilta, sillä se on keskeisin avain hyvään lopputulokseen pääsemiseksi, valmistelujohtaja Risto Kortelainen sanoo.

Kokouksessa hyväksyttiin myös Vaten työjärjestys, jossa määritellään mm. Vaten tehtävät ja toimivalta sekä puheenjohtajan, muutosjohtajan ja valmistelujohtajan tehtävät. 

Lisäksi päätettiin kokousaikataulusta. Seuraava kokous on 16.8.2021 klo 8.00, tätä seuraava 1.9. klo 13.00 ja siitä eteenpäin kokoukset jatkuvat neljän viikon välein. Kokoukset pidetään lähtökohtaisesti etäkokouksina.

Kokouksen pöytäkirjassa kaikki kokouksen asiat, pöytäkirja julkaistaan täällä: https://etela-savo.fi/valiaikainen-valmistelutoimielin/

Lisätietoja antaa:

Saara Tavi, puheenjohtaja, 044 417 4100, saara.tavi@sosteri.fi

Risto Kortelainen, valmistelujohtaja, 050 5228 677, risto.kortelainen@essote.fi

Sami Sipilä, muutosjohtaja, 044 770 0577, sami.sipilä@etela-savo.fi