fbpx

Kehitetään yhdessä Etelä-Savon ikääntyneiden palveluja!

Sinä, minä ja me kaikki olemme osaltamme tärkeässä roolissa ikäohjelman toteuttajina. Otetaan vastuuta läheisistämme ja ikäihmisten hyvinvoinnista. Tehdään yhdessä Etelä-Savosta esimerkillinen ikäystävällisyydessä.

Etelä-Savon väkimäärä vähenee ja asukkaiden keski-ikä nousee muuta maata voimakkaammin. Suomeksi sanottuna eteläsavolaisia ikäihmisiä on vuosi vuodelta suurempi joukko. Ikääntyvät henkilöt haluavat yhä kauemmin asua kotona ja he haluavat myös itse valita käyttämänsä palvelut. Palvelujen tulee olla laadukkaita ja niiden tulee tukea jokaisen asukkaan toimintakuntoa parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteiskunnan rahalliset ja henkilölliset resurssit ovat kuitenkin aina rajalliset, eli uusia toimintamalleja on toiveiden täyttämiseksi ja palvelujen turvaamiseksi kehitettävä. Kehittämistä tukee digitalisaatio ja uusi teknologia, jota voidaan hyödyntää myös ikäihmisten palvelutarjonnassa.

Palveluja uudistetaan ja kehitetään Etelä-Savon hyvinvointialueelle ikäohjelman avulla. Etelä-Savon ikäohjelman tavoitteena on tarjota laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja eteläsavolaisille ikäihmisille vuoteen 2030 mennessä. Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelmassa on määritelty painopistealueet, joiden avulla muodostuu jokaisen ikäihmisen yksilöllinen turvakehä.

Ikäohjelman toteuttamiseen tarvitaan useita voimavaroja, joita on edelleen yhdistettävä Etelä-Savon alueella. Mikään taho tai toimija ei pysty toteuttamaan ikäohjelmaa yksin. Tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia eteläsavolaisia:

  • ikääntyneitä
  • ikääntyviä
  • ikääntyneiden läheisiä
  • kuntia
  • järjestöjä ja yhdistyksiä
  • sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia (julkiset ja yritykset)

Ikäohjelma on osa hallitusohjelman mukaista sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistusta. Eteläsavolaiset asukkaat ja eri toimijat ovat yhdessä ideoineet ja toteuttaneet Etelä-Savon hyvinvointialueen ikäohjelman valmistelevaa työtä hallitusohjelman tavoitteiden pohjalta. Etelä-Savon ikäohjelma on laadittu osallistavissa työpajoissa syntyneiden aineistojen, haasteiden, toiveiden ja mahdollisuuksien pohjalta. Työpajoihin on osallistunut laajasti alueellisia sidosryhmiä ja työtä jatketaan taas syksyllä. Lisäksi Maiju Tarhonen on tehnyt ikäohjelmasta ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyön.

Tutustu Etelä-Savon hyvinvointialueen Ikäohjelmaan tästä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/11/ES_ikaohjelma2030_112021.pdf

Tutustu Maiju Tarhosen YAMK opinnäytetyöhön tästä: https://etela-savo.fi/wp-content/uploads/2021/06/Maiju_Tarhonen.pdf

Vaikuta ikäohjelman kehittämiseen ja anna palautetta!

Kerro vapaasti, miten kehittäisit eteläsavolaisten ikäihmisten palveluja ja mitä ikäohjelmassa tulisi huomioida.

Kirjoita viestiosioon otsikoksi ”Ikäohjelma”.

Lisätietoja antaa

Niina Kaukonen henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Niina Kaukonen

Ikääntyneiden palvelujen toimialajohtaja
044 794 4003
niina.kaukonen@etela-savo.fi

Eeva Häkkinen

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Hyvinvointikoordinaattori

044 351 2321