fbpx

Kehittäjäkumppanit mukana sote-palvelujen kehittämisessä

Pidimme tapaamisen Tulevaisuuden sote-keskus hankekoordinaattorien sekä Etelä-Savon kehittäjäkumppanien kesken, jossa keskusteltiin erilaisista yhteistyön mahdollisuuksista sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä alueellamme.

Kehittäjäkumppanit on Etelä-Savoon vuonna 2018 perustettu ryhmä, joka on ollut mukana Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essoten) palvelujen kehittämisessä. Kehittäjäkumppanit ryhmään valmennettiin omaishoitajia Essoten ja Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n yhteistyönä. Valmennuksessa omaishoitajat kävivät läpi oman kokemustiedon tunnistamisen ja hyödyntämisen keinoja osallistuvan valokuvauksen menetelmin.

Kehittäjäkumppanuus toimii yhtenä asiakasosallisuuden muotona ja Essoten toimintamallin tarkoitus on osallistaa asiakkaita entistä tiiviimmin mukaan palvelujen kehittämiseen. Kehittäjäkumppanien toiminta on kuitenkin nyt hieman hiipunut osittain koronan tuomien haasteiden vuoksi ja myös koordinoivan tahon vaihtuvuuden vuoksi. Ryhmä on kuitenkin vielä toiminnassa ja innokkaasti kehittämässä sosiaali- ja terveyspalveluja. Kehittäjäkumppanit sopivatkin siis aivan erinomaisesti sote-uudistuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön, jonka vuoksi heitä halutaan osallistaa koko Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelujen kehittämiseen.

Kehittäjäkumppanit odottavat innolla yhteistyön jatkumista

Kehittäjäkumppanien kanssa pidetyssä tapaamisessa keskusteltiin vapaasti tämän hetkisistä sote-uudistuksen hankkeista ja piloteista sekä Etelä-Savon osallisuusohjelmasta. Tulevaisuuden sote-keskus ohjelman hankekoordinaattori Sami Sundell esitteli ryhmälle tällä hetkellä tehtävää yhteistyötä käynnissä olevissa hankkeissa ja piloteissa, joiden projektiryhmiin on osallistettu niin alueen asukkaita ja asiakkaita kuin kolmannen sektorin toimijoitakin.

Viestintäkoordinaattorimme Sanna Koskimäki esitteli tapaamisessa Etelä-Savon maakuntaliiton osallisuusohjelmaa sekä sote-uudistuksen osallisuustiekarttaa, joita hyödynnetään tulevaisuuden sote- ja pelastuspalvelujen kehittämisessä. Kehittäjäkumppaneille osallisuusohjelma onkin jo hyvin tuttu ja heiltä saatiin erinomaisia näkökulmia osallisuuden parantamiseen sote-uudistuksessa.

Tapaaminen oli sote-uudistuksen ja kehittäjäkumppanien välillä ensimmäinen, ja keskusteluja jatketaan vielä ensiesittelyjen jälkeen. Kehittäjäkumppanit olivat kuitenkin innostuneita osallistumaan sote-uudistuksen työryhmiin ja heidän kanssaan keskusteltiin muun muassa osallisuustyöryhmän perustamisesta, jonka avulla osallistamisen keinoja voidaan johtaa strategisesti eteenpäin.

Odotamme innolla sote-uudistuksen puolella yhteistyön jatkumista ja osallisuusohjelman täyttä hyödyntämistä myös hyvinvointialueiden aloittamisen jälkeen. Tiedotamme asian etenemisestä kanavissamme!

Lisätietoja antaa

Sami Sundell henkilökuva | Etelä-Savon sote-uudistus

Sami Sundell

Hankekoordinaattori
040 359 9843
sami.sundell@etela-savo.fi